XX Nadzwyczajny zjazd Delegatów PZK
Dodane przez SP5ELA dnia 2011-10-16 / 22:07
XX Nadzwyczajny Zjazd Delegatów PZK

Zgodnie z wcześniejszymi informacjami w dniu 15 października 2011 w sali konferencyjnej Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Warszawie odbył się XX NKZD PZK.

O samym zjeździe i konieczności jego zwołania pisałem już 29 lipca br. po Postanowieniu Sądu Okręgowego w Warszawie o odrzuceniu apelacji PZK w sprawie rejestracji Statutu PZK uchwalonego w dniu 4 września 2010.

Głównym celem wczorajszego NKZD było dostosowanie zmian w Statucie PZK do znowelizowanej Ustawy o OPP co jest istotnym elementem dotyczącym zachowania przez PZK statusu organizacji pożytku publicznego.

Ciąg zdarzeń po rozprawie z dnia 29 lipca br. tj. posiedzenie prezydium ZG PZK w dniu 9.08. br., posiedzenie ZG PZK w dniu 3 września br. i sam NKZD jest wynikiem błędu popełnionego przy uchwalaniu zmian w Statucie PZK podczas XIX NKZD. Błąd dotyczył dwóch słów, a bezpośrednią jego przyczyną było złe doradztwo i błędne przygotowanie zmian w Statucie PZK przez radcę prawnego zaangażowanego do konsultacji przed i podczas zjazdu. W tej sprawie toczy się postępowanie roszczeniowe.

Za dopuszczenie do takiego stanu rzeczy czuję się pośrednio odpowiedzialny, przy czym moja odpowiedzialność dotyczy niewłaściwego, jak się okazało doboru prawnika obsługującego XIX NKZD.

Za wynikające z tego konsekwencje i niedogodności przepraszam wszystkich członków PZK, a w szczególności członków ZG PZK oraz delegatów na KZD.

Tak więc XX NKZD uchwalił zmiany w Statucie PZK, dostosowując ten dokument do znowelizowanej Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zjazd podjął także uchwałę o zapewnieniu ciągłości członkostwa koleżankom i kolegom należącym do Wirtualnego Oddziału Terenowego PZK w czasie zmian organizacyjnych związanych z tym OT. Uchwała o powołaniu VOT została przez Sąd uchylona, a obecnie nowopowołany VOT i zatwierdzony przez ZG PZK w dniu 3 września br. o numerze 52 jest w trakcie rejestracji.

To najważniejsze sprawy będące przedmiotami obrad minionego Zjazdu.

W Zjeździe uczestniczyło 37 z 46 delegatów, a więc frekwencja wyniosła nieco ponad 80 %.
Dziękuję wszystkim delegatom za udział w NKZD.
Dziękuję Zarządowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej, a w szczególności Panu Mariuszowi Czyżakowi Dyrektorowi Generalnemu za udostępnienie sali.
Szczególne podziękowania należą się Kol. Markowi SP5IYI, który z ramienia Urzędu sprawował nad nami pieczę.

Całość obrad była nagrywana przez kol. Jerzego Kucharskiego SP5BLD Redaktora Naczelnego i realizatora Radiowego Biuletynu Informacyjnego PZK i była emitowana w dzisiejszym wydaniu RBI. Jest ona także dostępna na stronie internetowej RBI. Wejście przez link w zakładce Radiowy Biuletyn Informacyjny po prawej stronie portalu PZK.

Dziękuję Jurkowi SP5BLD za sprawną realizację komunikatu po NKZD i dziennikarskie zaangażowanie w relacjonowanie tego i bardzo wielu bieżących spotkań, zjazdów i zebrań naszego stowarzyszenia.

Piotr Skrzypczak SP2JMR prezes PZK

Bydgoszcz, 16 października 2011.

news: Ikonka_PDF_50px.jpgKomunikat w wersji pdf