KS-33. Komunikat sekretariatu ZG PZK z dnia 24.08.2011
Dodane przez SP5ELA dnia 2011-08-24 / 13:49
news: pzk.jpg

Komunikat elektroniczny Sekretariatu ZG PZK na 24 sierpnia 2011

Witam serdecznie wszystkich odbiorców komunikatów. Poniżej informacje.

1. Po 22 Generalnej Konferencji R1 IARU. W zakończonej właśnie Konferencji Generalnej 1. Regionu IARU Sun City 2011 w Republice Południowej Afryki (łączny czas trwania - 12-19.08.2011) udział wzięło ogółem stu trzech delegatów, a reprezentowane były 54 stowarzyszenia krótkofalarskie 1. Regionu.

W trakcie Konferencji miały miejsce różne spotkania, a rekomendacje przedłożyły następujące komitety: Komitet C2 (Komitet ds. Akredytacji i Finansów), Komitet C3 (Komitet ds. Administracyjnych i Organizacyjnych), Komitet C4 (Komitet ds. KF), Komitet C5 (Komitet ds. UKF (UHF/VHF) i Mikrofal). Rezultatem wspomnianych posiedzeń było 78 rekomendacji przyjętych przez Konferencję na Sesji Plenarnej w środę w dniu 18 sierpnia 2011.

W czasie trwania Konferencji odbyły się także warsztaty tematyczne dotyczące WRC-12 (Światowa Konferencja Radiokomunikacyjna 2012), STARS (program IARU pn. "Wsparcie dla Służby Amatorskiej", skierowany do części 1. Regionu o wcale lub słabo rozwiniętym krótkofalarstwie), oraz działań związanych z zaangażowaniem młodzieży w radiowe hobby (dodatkowy dział na stronie internetowej 1. Regionu IARU - adres: http://www.iaru-r1.org/, środkowa część lewego panelu pt. "Youth" - przyp. tłum.).

W ramach Konferencji dokonano wyboru nowego Komitetu Wykonawczego 1. Regionu IARU na następną trzyletnią kadencję, rozpoczynającą się w dniu 30.09.2011. Członkami Komitetu Wykonawczego wybrani zostali następujący Koledzy (wg funkcji):
•    Przewodniczący - Hans Blondeel Timmerman, PB2T
•    Wiceprzewodniczący - Hani Raad, OD5TE
•    Sekretarz - Dennis Green, ZS4BS
•    Skarbnik - Andreas Thiemann, HB9JOE
•    Członek - Thilo Kootz, DL9KCE
•    Członek - Colin Thomas, G3PSM
•    Członek - Nikola Percin, 9A5W
•    Członek - Anders Larsson, SM6CNN
•    Członek - Panayot Danev, LZ1US
Ze strony PZK do wszystkich wspomnianych osób została wystosowana właściwa korespondencja gratulacyjna.

Zgłoszono trzy oferty organizacji 23. Konferencji Generalnej 1. Regionu IARU, które zgłosiły następujące stowarzyszenia: ze strony Rosji - Soyuz Radiolyubitelei Rossii (SRR), ze strony Bułgarii - Bulgarian Federation of Radio Amateurs (BFRA), oraz ze strony Holandii i Belgii (oferta wspólna) - Radio Onderzoek In Nederland (VERON) i Koninklijke Unie Van De Belgische Zendamateurs (UBA).

Uczestnicy Konferencji podjęli decyzję, że gospodarzem 23. Konferencji Generalnej 1. Regionu IARU będzie Bułgarska Federacja Krótkofalowców (BFRA), a przedsięwzięcie to odbędzie się w Warnie nad Morzem Czarnym we wrześniu 2014 roku.

Zdjęcia z Konferencji dostępne są w dziale "Galeria zdjęć" na stronie internetowej 1. Regionu IARU (adres poniżej).

http://www.iaru-r1.org/index.php?view=category&catid=39&option=com_joomgallery&Itemid=53

Autorzy informacji:
Hani Raad, OD5TE - członek Komitetu Wykonawczego 1. Regionu IARU
Dennis Green, ZS4BS - Sekretarz Komitetu Wykonawczego 1. Regionu IARU

Źródło informacji: strona internetowa 1. Regionu (http://www.iaru-r1.org/ - wiadomość z dnia 17.08.2011), materiały wewnętrzne (opracowanie pt. "News Release - 2011 IARU Region 1 General Conference, Sun City" z dnia 18.08.2011)

Opracowanie i tłumaczenie: Paweł Zakrzewski, SP7TEV - Oficer Łącznikowy IARU – PZK

2. 50 Zjazd PK UKF oraz 13. Techniczny Zjazd UKF. Zgodnie z zapowiedzią w dniach 19-20 sierpnia odbyły się obydwa zjazdy. Zjazd techniczny UKF był w tym wypadku imprezą dominującą. Jak zwykle było kilka bardzo ciekawych prelekcji oraz dość bogata giełda, na której każdy mógł znaleźć dla siebie coś ciekawego.
W sumie w połączonych zjazdach uczestniczyło ok. 170 osób. Było to niepoliczalne ze względu na pewną ilość lokalnych uczestników.
Uroczyste otwarcie dla obydwóch zjazdów było wspólne i odbyło się o godz.10.00. w sobotę 20. sierpnia w restauracji hotelu „AGAL”. Natomiast obrady 50. jubileuszowego Zjazdu Stowarzyszenia PK UKF odbyły się w godzinach popołudniowych w sobotę 20 sierpnia, a uczestniczyło w nich ok. 30 członków i sympatyków Stowarzyszenia PK UKF. Były one zdominowane przez tematykę sportową. W imieniu ZG PZK złożyłem Zarządowi i członkom PK UKF życzenia dalszego rozwoju i owocnej współpracy pomiędzy naszymi organizacjami.
Z tej okazji okolicznościowe grawertony otrzymał PK UKF, Tadeusz SP7FDV Prezes PK UKF oraz Tomek SP5XMU. Tomek otrzymał grawerton z podziękowaniem za aktywną współpracę w staraniach o nowe pasma oraz za pomoc w konsultacjach projektów aktów prawnych dotyczących krótkofalowców.
Pełna relacja opracowana przez Tomka SP5CCC znajdzie się w najbliższym wydaniu „Świata Radio”. W imieniu organizatorów i autora zapraszam do lektury.
Szczególne podziękowania należą się głównemu organizatorowi Staszkowi Kastelikowi SP6MLK, który dwoił się i troił, aby wszystko było na czas i na miejscu. (SP2JMR).

3. Posiedzenie ZG PZK. Najbliższe Posiedzenie ZG PZK odbędzie się w dniu 03.09.2011 w Centrum Promocji Kultury Praga Południe przy ul. Podskarbińskiej 2.
Materiały na posiedzenie zostały wysłane do członków ZG PZK oraz GKR w dniu 18 sierpnia br.

4. Spotkanie na Słowacji. Prezes Słowackiego Związku Krótkofalowców SZR Roman OM3EI poinformował nas, że tegoroczne Międzynarodowe Spotkanie Tatry 2011 odbędzie się w terminie 18-20.11.2011. Nastąpiła zmiana miejsca spotkania i w tym roku będzie to hotel „Satel” w Popradzie. Dodam, że jest to bardzo piękna okolica i blisko nowoczesnego aquaparku, więcej informacji bliżej tego terminu.
73 Marek sp9uo

5. Dyplomy dla członków PZK. W ostatnim czasie otrzymuję szereg zapytań o dyplomy zdobyte w ramach różnych zawodów przez naszych członków. W związku z tym informuję, że wszystkie przychodzące do sekretariatu ZG PZK dyplomy są w ciągu najdalej miesiąca rozsyłane do macierzystych oddziałów terenowych czyli do tych, do których należą ich zdobywcy. W dniu 23.08 br. z sekretariatu zostały razem z nr 9 „Świata Radio” wysłane dyplomy za YO DX Contest.
Dyplomy do pozostałych krótkofalowców zwykle są rozsyłane po otrzymaniu zwrotnej ofrankowanej koperty z usztywniaczem. Powinien być naklejony znaczek na list powyżej 100 g. Obecnie oczekuję na koperty od kol. Andrzeja SP2DNI oraz Jana SP9RI.

6. SP6RYJ s.k. Z wielkim smutkiem informujemy, że w wieku 92 lat odszedł od nas do wieczności Filip Rozbicki SP6RYJ.
Pogrzeb odbędzie się 26 sierpnia (piątek) o godz. 13:00 na Cmentarzu Komunalnym w Walimiu. Cześć Jego pamięci!

info: SP6OPL

Tyle informacji na dzisiaj.

Piotr Skrzypczak SP2JMR
prezes PZK

news: Ikonka_PDF_50px.jpg Komunikat w wersji pdf