Zarządy oddziałów terenowych PZK. Komunikat.
Dodane przez SP5ELA dnia 2011-08-03 / 03:09
Zarządy oddziałów terenowych PZK.

Jak już informowałem w dniu 29 lipca 2011 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy postanowił oddalić apelację Polskiego Związku Krótkofalowców w sprawie rejestracji Statutu PZK uchwalonego na XIX Nadzwyczajnym Zjeździe PZK w dniu 4 września 2010 r.
To postanowienie oznacza, że Polski Związek Krótkofalowców działa na podstawie Statutu uchwalonego przez XVII Zjazd Delegatów PZK w dniu 18 maja 2008 r. w Szczyrku.
W związku z tym na dzień 9 sierpnia br. zostało zwołane posiedzenie prezydium ZG PZK, które podejmie uchwałę o zwołaniu Posiedzenia Zarządu Głównego PZK oraz w sprawie wniosku dotyczącego zwołania XX Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów PZK.
Posiedzenie ZG PZK powinno odbyć się do końca września 2011 natomiast NKZD w możliwie najbliższym terminie.
Sytuacja prawna PZK jest taka jak w dniu 3 września 2010 roku.
Oznacza to także, że obecnie w większości członkami ZG PZK są osoby wybrane przez Zarządy OT PZK przed XIX NKZD. Tak jest, o ile nie zachodzą przesłanki o konieczności wyboru nowego przedstawiciela Oddziału Terenowego do Zarządu Głównego. Przesłanki takie to np. złożenie rezygnacji z członkostwa w Zarządzie Głównym PZK, ustania członkostwa w PZK, zmiany przynależności do Oddziału Terenowego PZK, wybór do składu Głównej Komisji Rewizyjnej PZK i inne. W takiej sytuacji Zarząd Oddziału Terenowego PZK podejmuje uchwałę o wyborze przedstawiciela Oddziału Terenowego do Zarządu Głównego Związku. Stosowne uchwały w wersji elektronicznej należy przesłać do sekretariatu ZG PZK w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 sierpnia 2011 r. na adres sp2jmr(o)pzk.org.pl oraz sp9hqj(o)pzk.org.pl. Uchwały w formie pisemnej należy przesłać do sekretariatu ZG PZK nie później niż do dnia 30 sierpnia 2011.
W uchwale należy podać imię, nazwisko, znak wywoławczy, adres do korespondencji pocztowej oraz elektronicznej, nr telefonu kontaktowego Członka ZG PZK.
 
Piotr Skrzypczak SP2JMR prezes PZK