Apel o aktywność w zawodach IARU HF CHAMPIONSHIP 2011
Dodane przez sp3iq dnia 2011-07-05 / 22:08DL3TD   SP2BZW

[uwaga: została wprowadzona korekta do tekstu dotycząca sposobu zgłaszania koszulek za 12 QSO.]

SN0HQ group dedicates its participation in the IARU 2011 Contest to Lothar Wilke, DL3TD – Captain of DA0HQ group and to Dariusz J. Stefan, SP2BZW – who passed away in a tragic incidents. Let us not forget them.

Grupa SN0HQ dedykuje swój udział w zawodach IARU 2011 Lothar’owi Wilke DL3TD, Kapitanowi DA0HQ i Darkowi J. Stefanowi SP2BZW, którzy odeszli od nas w wyniku tragicznych wydarzeń. Cześć ich pamięci!


Die Gruppe SN0HQ widmet ihre Teilnahme am diesjaehrigen IARU Contest Lothar Wilke, DL3TD, Chef von DA0HQ, und Dariusz J. Stefan, SP2BZW, die eines tragischen Todes starben. Moegen sie uns unvergessen bleiben.

Zbliża się termin zawodów IARU HF World Championship, które odbędą się w tym roku w terminie 9-10 lipca. Start zawodów w sobotę o godz. 12:00 UTC (14:00 czasu lokalnego), zakończenie zawodów w niedzielę o 12:00 UTC (14:00 czasu lokalnego). Reprezentantem Polskiego Związku Krótkofalowców w zawodach jest Zespół SN0HQ z kapitanem naszej reprezentacji Tomaszem Niewodniczańskim SP6T na czele.

Apelujemy więc bardzo gorąco do stacji polskich o udział w zawodach i jednocześnie prosimy o maksymalną aktywność w przeprowadzaniu łączności ze stacjami SN0HQ w  pasmach 160, 80, 40, 20, 15 i 10 metrów emisją CW i SSB, najlepiej jak uzyska się pełny zestaw wszystkich 12 QSO, to jest 6 QSO na CW oraz 6 QSO na SSB. Generalnie wynik końcowy punktacji Zespołu SN0HQ zależy od dwóch czynników, aktywności stacji polskich w łącznościach ze stacjami SN0HQ oraz jakości pracy Zespołu SN0HQ zwłaszcza uzyskane mnożniki.

Dla wszystkich którzy uzyskają wszystkie 12 QSO (6 na CW i 6 na SSB) na wszystkich pasmach, PZK funduje specjalne koszulki T-Shirt z nadrukiem SN0HQ oraz dyplomy. W przypadku uzyskania tych 12 QSO, należy należy wysłać swój log/zgłoszenie według zasad opisanych w Regulaminie "Worked All SNOHQ Stations", który znajduje się na stronie  http://www.sn0hq.org.pl/. Dodatkowo, można uzyskać specjalny dyplom SN0HQ.

Przypominamy, że najważniejszą sprawą dla nas, jak w każdych w zawodach, jest możliwie najlepsza znajomość regulaminu zawodów, do lektury którego łącznie z komentarzem zapraszamy na portalu SN0HQ w bezpośrednim odnośniku http://sn0hq.org.pl/IARU_rules/iaru_hf_2009_kom.pdf

Interesujące nas informacje odnośnie zawodów IARU HF World Chamionship 2011 a zwłaszcza lokalizacji stacji RUN, skład zespołu SN0HQ, częstotliwości pracy stacji RUN i inne są zawsze dostępne na specjalnej stronie portalu SN0HQ http://www.sn0hq.org.pl/index.php . Prosimy więc o sprawdzanie aktualnych informacji, które mogą być emitowane w czasie trwanie zawodów na stronie Zespołu SN0HQ http://www.sn0hq.org.pl/index.php

Start w zawodach IARU 2011 Zespół SN0HQ dedykuje tragicznie zmarłym Lotarowi Wilke DL3TD kapitanowi DA0HQ i Darkowi SP2BZW.
Cześć ich  pamięci!

Bogdan Machowiak SP3IQ
wiceprezes PZK


Publikujemy poniżej list Henryka SM0JHF.

Lipcowe zawody IARU HF Championship to formalnie najważniejsze zawody z punktu widzenia zorganizowanego ruchu radioamatorskiego na całym świecie. Duży nacisk położony jest na wspólne działanie grup reprezentujących narodowe organizacje, będące członkami światowego zrzeszenia IARU. Radioamatorstwa nie można uprawiać lokalnie i samemu – zawsze potrzebny jest przynajmniej jeden korespondent, a fale radiowe nie respektują granic i różnic religijnych lub politycznych. Im więcej mamy korespondentów i im bardziej są oni odlegli, tym lepiej. Dlatego ważne są współpraca i porozumienie lokalnych organizacji, dlatego warto popierać swoje organizacje. Mistrzostwa Krótkofalowe IARU są najlepszym wskaźnikiem umiejętności operatorskich, technicznego poziomu, a przede wszystkim umiejętności organizowania się i lokalnej współpracy. Trzeba pamiętać, że ocenia się rezultaty działania a nie plany, hasła i deklaracje.

Polski Związek Krótkofalowców od ponad 10 lat organizuje udział w zawodach IARU HF Championship na absolutnie światowym poziomie. Inicjatywa Tomasza, SP6T i Jurka, SP3GEM z roku 2000 znalazła podatny grunt i grupa SN0HQ stała się elitą polskiego krótkofalarstwa. Jest to średnio stuosobowy zespół, który mobilizuje się przez 24 godziny pod banderą PZK. Są to operatorzy, technicy, właściciele dużych i mniejszych stacji, komputerowcy i pozornie banalni pomocnicy. Co roku dołączają do grupy nowi i zespół SN0HQ jest wylęgarnią talentów. Nie jest jeszcze za późno, aby dołączyć do jednej z kilkunastu lokalnych komórek SN0HQ. A na pewno trzeba zmobilizować się i wziąć udział w zawodach w eterze, od godziny 12.00 UTC w sobotę 9 lipca 2011.
Zawody radioamatorskie są w zasadzie tylko i wyłącznie sposobem na poprawianie swoich umiejętności. Wyniki w zawodach nie są najważniejsze, ważniejsze są postępy. Praca w zespole ułatwia robienie postępów.
Jest wiele zawodów na falach krótkich, szczerze mówiąc jest ich zbyt wiele. Nie spełniają swojej pierwotnej funkcji. Spora część zawodów radioamatorskich została skomercjalizowana i niesłusznie nazywane są one „amatorskimi”. Nie dość tego, że regulaminy są niedemokratyczne, to pojawia się w nich sporo oszustw. Zrozumiałe są uprzedzenia i niechęć do takich zawodów. Zawody IARU są w mniejszym stopniu obciążone wadami i warto w nich uczestniczyć. Choćby tylko po to, aby pojawić się w logach stacji HQ.

Henryk Kotowski, SM0JHF