Rozprawa w KRS
Dodane przez SP5ELA dnia 2011-06-03 / 12:02
Rozprawa w KRS.
W dniu 2 czerwca 2011 r ogodz.12.00 w Sądzie Rejonowym dla m.st Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego odbyła się rozprawa w sprawie uchylenia uchwały ZG PZK o powołaniu "Wirtualnego OT PZK" (VOT 73). Z wnioskiem o uchylenie uchwały ZG wystąpił organ nadzoru czyli Prezydent Miasta Warszawy.
Po wysłuchaniu przedstawiciela PZK i zapoznaniu się z materiałami Sąd uchylił w.wym. uchwałę.
Postanowienie Sądu jest nieprawomocne i do czasu jego uprawomocnienia Wirtualny Oddział Terenowy PZK działa tak jak dotychczas.
Sygn. akt sprawy to WA XII NS-Rej. KRS1517/11/708.
W rozprawie uczestniczyli ze strony PZK Pan Mecenas Tomasz Sypniewski oraz piszący te słowa Piotr Skrzypczak SP2JMR prezes PZK.
W ławach dla publicznosci zasiedli: Jan Dąbrowski SP2JLR wiceprezes PZK, Zygmunt Szumski SP5ELA prezes OT 73, Edward Krolski SP5ELW przewodniczący OKR oraz Witold Zakrzewski SP5UHW.
 
Piotr Skrzypczak SP2JMR prezes PZK