Posiedzenie ZG PZK
Dodane przez SP5ELA dnia 2011-05-23 / 02:30
Posiedzenie ZG PZK
W dniu 21 maja 2011 odbyło się w Burzeninie k. Sieradza posiedzenie ZG PZK. Wzięło w nim udział 23 członków ZG.

Zarząd Główny podjął następujące uchwały:

-o przyjęciu protokołu z Posiedzenia z czerwca 2010 r
-o nadaniu Złotej Odznaki Honorowej Kol. Januszowi SP9LAS z Tarnowskiego OT PZK
-o nadaniu 21 Odznak Honorowych PZK
-o zatwierdzeniu bilansu i sprawozdań finansowych za 2010 r
-o przeznaczeniu kwoty nadwyżki z roku 2010 na zwiększenie przychodów w roku obrotowym 2011.
-o wysokości składek na rok 2012 - zgodnie z propozycją prezydium
- ZG PZK uchwalił nowy zmieniony Regulamin Głosowania Elektronicznego na podstawie propozycji OT73

Posiedzenie było bardzo konstruktywne, a wystąpienia członków ZG PZK oraz GKR były nacechowane głęboką troską o przyszłość PZK.

Dziękuję Członkom ZG PZK, GKR PZK oraz Gościom Posiedzenia za przybycie i udział w Posiedzeniu.
Podjęte uchwały z całą pewnością posunęły nasze stowarzyszenie o kilka kroków naprzód.

Vy 73! Piotr Skrzypczak SP2JMR prezes PZK