OR4ISS, SP8YAY - po łączności!
Dodane przez SQ9AOL dnia 2011-05-23 / 02:23
19 maja 2011 roku wybiła dla nas godzina "zero". Półtora roczne przygotowania i oczekiwania miały osiągnąć punkt kulminacyjny. Tak też się stało. Ze schroniska w Głobikowej, gdzie zainstalowany został sprzęt radiowy nawiązano bezpośrednią łączność radiową z Międzynarodową Stacja Kosmiczną. Na nasze wywołanie odpowiedział astronauta Ronald Garan, który używał znaku radiowego Stacji OR4ISS.

Przez ostatni tydzień przygotowania do łączności nabrały bardzo szybkiego tempa. Do zainstalowanego kilka miesięcy wcześniej systemu antenowego podłączone zostały sterowniki i radiostacje. Przygotowano sprzęt komputerowy potrzebny do sterowania antenami, oraz do pokazu multimedialnego i bezpośredniego przekazu na żywo w sieci Internet. Całość sprzętu zajęła kilka stołów, a anteny trochę dachu schroniska. Tak więc całość stanowiły: radiostacja Kenwood TS200, radiostacja Icom IC746, antena Cross Yagi TONNA z rotorem i sterownikiem komputerowym, antena DIAMOND X-300, 5 komputerów, projektor multimedialny, 4 kamery video, kamera przemysłowa do nadzoru obracania anteną, oraz całe mnóstwo innego sprzętu, który po zapakowaniu zajął 3 bagażniki samochodów typu kombi.

O godzinie 9.00 w sali schroniska w Głobikowej zebrali się uczniowie ZS w Podgrodziu, oraz zaproszeni goście. Zanim rozpoczęła się łączność zebrani wysłuchali krótkiej prelekcji o ISS, oraz podane zostało kilka informacji o sposobie realizacji połączenia. Gdy nadszedł wyznaczony czas rozpoczęto wywołanie Stacji. Po kilku próbach wywołania Stacji OR4ISS wszyscy usłyszeli głos astronauty Ronalda Garana. Natychmiast, by nie tracić czasu przystąpiono do zadawania pytań. Uczniowie kolejno podchodzili do stanowiska radiostacji i zadawali pytania, na które astronauta udzielał odpowiedzi. Całość trwała około 8 minut, po czym wszyscy zebrani podsumowali łączność gromkimi brawami. Potem już tylko radość, uśmiech i pamiątkowe zdjęcia.

Grupa która przez cały czas trwania projektu złożona była z uczniów i nauczycieli ZS w Podgrodziu, oraz krótkofalowców z klubów SP8KKM i SP8YAY: Hubert Hajduk SQ9AOL - koordynator grupy ARISS PODGRODZIE, Paweł Głowacz - dyrektor szkoły, Kinga Pazdan - nauczyciel j. angielskiego (wsparcie językowe), Jacek Kotowski SQ8AQO - radiooperator, Cezary Wroński SQ8MXC - zef anteny i systemu obracania, Waldemar Pisarczyk SP9MZX - prelegent, Piotr Kurzawa - transmisja internetowa, Kamil Mazur Q8OQB - wsparcie organizacyjne. W ostatnich dniach przygotowania wsparcie otrzymaliśmy od dra Armanda Budzianowskiego SP3QFE - koordynatora ARISS Polska. Wśród uczniów, którzy zadawali pytania znaleźli się: Marta Wójcik, Joanna Owca, Angelika Buszek SP9-28035, Mateusz Nehrebecki SP9-28036 , Piotr Curyło SP928032, Michał Cabaj, Sławomir Ścibior SP9-28037 , Krzysztof Powrózek. Grupę ARISS cały czas wspomagali pozostali członkowie Dębickiego Klubu Łączności SP8KKM, którym w tym miejscu dziękujemy za wszelką okazana pomoc.

Od momentu zakwalifikowania się do projektu ARISS minęło półtora roku. Przez cały ten czas przygotowywano się do tego Ostatniego Dnia. Gromadzono potrzebny sprzęt, prowadzono szkolenia i zajęcia specjalne. Organizowano w schronisku w Głobikowej specjalne dwudniowe zajęcia krótkofalarskie i astronomiczne. Uczniowie podczas zajęć w szkole poznawali podstawowe informacje o ISS. Zorganizowane niedawno spotkanie z gen. Mirosławem Hermaszewskim ? pierwszym i jak dotąd jedynym polskim kosmonautą, oraz wykład dra Armanda Budzianowskiego były bardzo ważnymi wydarzeniami w drodze do łączności radiowej z Międzynarodową Stacją Kosmiczną.

Składamy podziękowania wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do zrealizowania tego wielkiego przedsięwzięcia, a w szczególności: Panu Wójtowi Stanisławowi Rokoszowi - za wsparcie finansowe na zakup systemu antenowego i patronat nad projektem, Firmom: Spid Alfa, InRadio, Mastercar - za preferencyjne ceny na sprzęt, Firmom: Playscream, Gamma -za materiały promocyjne, Firmie Transpołudnie, Pani Monice Tadla-Pas - za pomoc w przygotowaniu wniosku w języku angielskim do ARISS, Kol. Krystianowi Górskiemu SQ2KL - za wprowadzenie nas w projekt ARISS, Kol. Adrianowi Szumilasowi SP8AQK i Januszowi Szumilasowi SQ8HBT z Leżajska - za pomoc w zamontowaniu i zestrojeniu anten, Dyrekcji szkoły i schroniska w Głobikowej Pani Bożenie Dziadosz, oraz Panu Grzegorzowi Wadasowi - gospodarzowi schroniska. Dziękujemy naszym rodzinom i bliskim za cierpliwość i wsparcie. Kosztów własnych i wkładów niefinansowych nie sposób policzyć (matematyka jest tu bezsilna), dlatego wszystkim tu wymienionym i tym, których nie wymieniono przez roztargnienie z imienia i nazwiska SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!
Wszystkim, którzy wzięli udział w seansie łączności z Międzynarodowa Stacją Kosmiczną serdecznie dziękujemy.

Hubert Hajduk SQ9AOL
ARISS PODGRODZIE TEAM