Stacje okoliczn. i dyplom z okazji MŚ w Hokeju na Lodzie 2011
Dodane przez SP7TEV dnia 2011-04-28 / 23:49
Mistrzostwa Świata w Hokeju na Lodzie 2011 odbędą się w Bratysławie i Koszycach na Słowacji w terminie od 29 kwietnia do 15 maja 2011 roku. W eterze aktywnych będzie 8 stacji okolicznościowych: OM1SZLH - op. OM1XQ, OM2IIHF - op. OM2RC, OM6IIHF - op. OM6AN, OM6SZLH - op. OM6AJM, OM75IHWC - op. OM5NA, OM2011GOOOLY - op. OM1ASD, OM2011IHWC - op. OM0CS, OM2011IIHF - op. OM5CD.

Przez Słowackie Stowarzyszenie Krótkofalowców (SARA), z okazji 75. edycji Mistrzostw Świata w Hokeju na Lodzie (2011) w ramach Międzynarodowej Federacji Hokeja na Lodzie (IIHF), wydany będzie okolicznościowy dyplom. Dyplomy zostaną wydane w kategorii KF dla emisji CW, SSB i emisji DIGI.

Źródło informacji: http://www.iaru-r1.org/index.php?option=com_content&view=article&id=756:ice-hockey-world-championship-2011-activity&catid=1:latest-news&Itemid=50

Autor informacji: Roman Kudlac, OM3EI - Prezes SARA

Dyplom "Mistrzostwa Świata w Hokeju na Lodzie 2011"

Dyplom będzie wydany przez Słowackie Stowarzyszenie Krótkofalowców (SARA) z okazji 75. edycji Mistrzostw Świata w Hokeju na Lodzie (2011) w ramach Międzynarodowej Federacji Hokeja na Lodzie (IIHF), które odbędą się w dniach od 29 kwietnia 2011 do 15 maja 2011 w Bratysławie i Koszycach na Słowacji.

Dyplom zostanie wydany w kategorii KF dla emisji CW, SSB i emisji DIGI. Emisja zostanie wyszczególniona na dyplomie na wniosek wysyłającego zgłoszenie.

Ogólne wymogi uzyskania dyplomu:

Stacje z OM i OK:

- 5 łączności ze stacjami OM z Bratysławy,
- 5 łączności ze stacjami OM z Koszyc,
- 3 QSO ze stacjami okolicznościowymi.

Stacje EU:

- 3 QSO ze stacjami OM z Bratysławy,
- 3 QSO ze stacjami OM z Koszyc,
- 2 QSO ze stacjami okolicznościowymi.

Stacje DX:

- 1 QSO ze stacją OM w Bratysławie,
- 1 QSO ze stacją OM w Koszycach,
- 1 QSO ze stacją okolicznościową.

Stacje okolicznosciowe:

OM1SZLH, OM2IIHF, OM6IIHF, OM6SZLH, OM75IHWC, OM2011GOOOLY, OM2011IHWC, OM2011IIHF oraz prawdopodobnie inne, które zostaną uaktywnione.

Zalicza się wyłącznie łączności w okresie od 1 kwietnia 2011 do 31 maja 2011. Dozwolone są wszystkie pasma amatorskie KF, w tym pasma WARC. Łączności poprzez przemienniki nie są zaliczane. Nasłuchowcy mogą otrzymać dyplom na takich samych warunkach, w ramach wyszczególnionych kategorii.

Wymagana jest lista GCR potwierdzona przez 2 (dwóch) licencjonowanych nadawców i podpisana przez wnioskodawcę.

S.A.R.A. Award Manager: Horváth Milan, OM3CDN, Lopenícka 23, 831 02 Bratislava.

Opłata za dyplom wynosi:

- 4 Euro dla wnioskodawców z OM
- 5 Euro dla wnioskodawców z OK
- 6 Euro lub 8 USD lub 10 IRC dla wnioskodawców z EU oraz DX.

Zgłoszenia będą przyjmowane do 31 grudnia 2011 roku. Dyplom zostanie wysłany w trakcie 1 kwartału 2012 roku stopniowo, w miarę napływu zgłoszeń.

Źródło informacji: http://www.hamradio.sk/main/news/OM3EI/2011/award_hockey.htm

Tłumaczenie: Paweł Zakrzewski, SP7TEV - Oficer Łącznikowy IARU - PZK