KS-17. Komunikat sekretariatu ZG PZK z dnia 20.04.2011
Dodane przez SP5ELA dnia 2011-04-21 / 03:58
news: pzk.jpg
Komunikat sekretariatu ZG PZK na 20 kwietnia 2011.                    news: Ikonka_PDF_50px.jpgWersja komunikatu w pdf

Witam serdecznie wszystkich odbiorców naszych komunikatów.

1. WARD 2011 już mamy za sobą. Był on propagandowo wyjątkowo udany. Było z nim związanych szereg publikacji oraz audycji radiowych. Początkiem wszystkiego była notatka w PAP, której sprawcą jest Rafał SP3HTF. Poniżej tekst.
Rafałowi z całego serca dziękuję za skuteczną promocję krótkofalarstwa.

-------------
W poniedziałek Światowy Dzień Krótkofalowca
17.04. Gorzów Wielkopolski (PAP) - 18 kwietnia członkowie wszystkich organizacji stowarzyszonych w IARU (International Amateur Radio Union) będą obchodzić swoje święto, bo właśnie tego dnia w 1925 roku powołano międzynarodowy związek organizacji krótkofalarskich.
Powołanie międzynarodowej organizacji okazało się dużym sukcesem organizacyjnym. Od samego początku IARU reprezentowała interesy nadawców wobec administracji, co zaowocowało dostępem do pasm krótkich HF i ultrakrótkich VHF.
Polski Związek Krótkofalowców (PZK, członek IARU) powstał 24 lutego 1930 roku w Warszawie. PZK jest organizacją, skupiającą osoby zainteresowane różnymi formami łączności radiowej i wykorzystaniem ich dla rozwoju własnego i dobra społecznego.

Jednym z wieloletnich członków związku jest gorzowianin Rafał Stępień (znak - SP3HTF). Jego przygoda z krótkofalarstwem rozpoczęła się w latach 70. minionego wieku, w piątej klasie szkoły podstawowej.
Jak powiedział PAP, od zawsze fascynował się techniką służącą do nawiązywania łączności radiowej i rozwojem związanych z nią technologii. "Wbrew pozorom krótkofalarstwo to hobby mocno związane z przyrodą. Wciągająca jest nieprzewidywalność propagacji czyli wpływu różnego rodzaju zjawisk przyrodniczych na rozchodzenie się fal radiowych, ich zasięg i jakość połączenia" - powiedział PAP krótkofalowiec.
Zastrzegł, że jego pasja ma wymiar bardziej techniczny niż towarzyski, ale jeśli nadarza się okazja do niecodziennej rozmowy to z niej korzysta. Tak było w 2002 roku, kiedy z przydomowego ogródka połączył się z międzynarodową stacją kosmiczną.

Czasu na konwersację nie było wiele, gdyż czas przelotu statku kosmicznego nad Starym Kontynentem to ok. 2-3 minuty. "Nawiązałem kontakt z Rosjaninem -dowódcą stacji. Nasza rozmowa trwała około minuty. Przedstawiliśmy się sobie, wymieniliśmy znaki i raporty. To było jedno z bardziej ekscytujących połączeń, jakie udało mi się zrealizować" - powiedział PAP Stępień.
Na świecie jest około 3 mln krótkofalowców, w Polsce ich liczbę szacuje się na 15 tys., z tego około 1/3 jest zrzeszona w PZK.
Związek dba o rozwój służby radioamatorskiej i radioamatorskiej satelitarnej w Polsce, jest reprezentantem osób zainteresowanych technikami radiowymi wobec instytucji państwowych i organizacji społecznych, krajowych i zagranicznych.

Krótkofalarstwo to hobby polegające na nawiązywaniu łączności radiowych na
wydzielonych pasmach radiowych. Miłośnicy tej formy komunikacji wykorzystują
do tego radiostacje i anteny, które często sami konstruują, a tym samym wpływają na rozwój technologii. Wspierają także społeczeństwo podczas katastrof i klęsk żywiołowych m.in. odbierając wezwania o pomoc czy przekazując najważniejsze informacje.

Krótkofalowcy nadają na wszystkich rodzajach fal radiowych - od mikrofal aż po fale długie. Wytrawny krótkofalowiec, dysponujący dobrej klasy sprzętem, potrafi połączyć się z dowolnym miejscem na świecie, jeśli i tam będzie osoba nasłuchująca wiadomości w eterze.
Obecnie w łączności wykorzystując zarówno stare technologie, np. znakami Morse'a, jak również najnowsze, cyfrowe metody przekazu fonii i wizji.
Miłośnicy krótkofalarstwa nie ograniczają się do kontaktowania się ze sobą w celach towarzyskich. Często urządzane są zawody. W tym przypadku chodzi o nawiązanie w określonym czasie jak największej liczby połączeń z ich uczestnikami. Kryterium oceny tej rywalizacji jest liczba połączeń i ich jakość - jedynie bezbłędne są brane pod uwagę. Tego typu zawody odbywają się na szczeblach krajowych i międzynarodowych.
W szeregach IARU byli i są wybitni ludzie znani nie tylko jako krótkofalowcy, m.in. laureat Nagrody Nobla fizyk Joe Taylor, aktor Marlon Brando, król Jordanii Husain, wielu kosmonautów. (PAP)

2. Posiedzenie prezydium ZG PZK 19.04.2011. Poniżej draft protokołu ostatniego posiedzenia.

Posiedzenie prezydium ZG PZK, odbyło się w Bydgoszczy w siedzibie sekretariatu ZG PZK w dniu 19.04.2011 o godz.14.30

Obecni: Tadeusz Pamięta SP9HQJ - sekretarz PZK, Sławomir Chabiera SP2JMB - skarbnik PZK, Bogdan Machowiak SP3IQ – wiceprezes PZK, Piotr Skrzypczak SP2JMR – prezes PZK, Witold Onaczyszyn SP9MRO - wiceprzewodniczący GKR, Witold Malinowski SP9AAV – członek GKR, Paweł Zakrzewski SP7TEV - oficer łącznikowy IARU PZK, Urszula Dąbrowska – księgowa PZK.

1. Uchwalenie daty, miejsca i porządku obrad posiedzenia ZG PZK.
Prezydium podjęło uchwałę o zwołaniu Posiedzenia ZG PZK na dzień 21 maja 2011 w ośrodku „Sportowa Osada” w Burzeninie . Pierwszy termin 10.00 drugi 10.30. Prezydium uchwaliło proponowany porządek obrad stanowiący zał. nr 1 do niniejszego protokółu.

2. Podjęcie uchwały, o zmianie uchwały dot. uczestnictwa PZK w konferencji R1 IARU.
  Prezydium podjęło uchwałę o rezygnacji z udziału naszych delegatów w konferencji R1 IARU. Prezydium upoważniło Pawła SP7TEV Oficera kontaktowego do zaproponowania reprezentacji PZK przedstawicielom DARC.

3. Bilans i sprawozdania finansowe za 2010 rok.
 Prezydium postanowiło zarekomendować ZG PZK zatwierdzenie bilansu za rok 2010. Skarbnik PZK przygotuje dla członków Zarządu Głównego PZK komentarze do poszczególnych pozycji realizacji budżetu za 2010 rok.

4. Korekta budżetu prowizorium budżetowego na 2011.
 Po konsultacji z GKR prezydium zobowiązało skarbnika do uaktualnienia prowizorium budżetowego na 2011 i w tej wersji zostanie ono przedstawione ZG PZK do przyjęcia.

5. Bieżące sprawy finansowe, w tym współpraca z bankiem.
 Prezydium przeanalizowało koszty związane z obsługą bankową PZK. Podjęte zostały negocjacje zmierzające do ich obniżenia.
Środki znajdujące się na kontach PZK zapewniają realizację bieżących zobowiązań do końca III kwartału 2011.

6. Sprawy sportowe.
Prezydium przyjęło do realizacji następujące przedsięwzięcia sportowe:
- Mistrzostwa R1 IARU HST Billefeld, przewidujemy udział 7 osób co wiąże się z wydatkowaniem ok. 8000 zł.
 - ARDF udział w Młodzieżowych Mistrzostwach I Regionu IARU w Bułgarii 4 osób koszt ok. 3600 zł.
 - SN0HQ - spotkania treningowe zespołu wiosenne i jesienne ok. 5000 zł oraz zakup sprzętu 3000 zł.
Środki te są zapisane w prowizorium budżetowym na rok 2011 w ramach środków na cele sportowe.

7. Sprawy bieżące.
- Wnioski o przekazanie R140, które wpłynęły w ostatnim czasie do prezydium zostaną rozpatrzone w późniejszym terminie zgodnie z zaleceniem GKR, aby przygotować w uzgodnieniu z biegłymi instrukcję postępowania z takimi darowiznami.
- Pisma o dofinansowanie winny być przesyłane do końca listopada 2010. Jednakże po wyjaśnieniach ze strony prezesa PZK wniosek o dofinansowanie złożony przez kol. Wiesława SQ5ABG w drodze wyjątku rozpatrzono pozytywnie przyznając pulę 2000 zł jako dofinansowanie programu „Profilaktyka i Ty” KG Policji.
- Prezydium upoważniło wiceprezesa ds. sportowych i prezesa do ustalenia dotacji w kwocie do 2000 zł do spotkania SP5 w Twierdzy Modlin. (SP2JMR)

3. Członkowie ZG PZK. Proszę o uzupełnienie dokumentów tych z Was, którzy nie przesłali do dzisiaj oświadczeń o niekaralności. Wszystkie dokumenty muszą być w oryginale lub poświadczone za zgodność. Dotyczy to zarówno uchwał o powołaniu przez Zarząd OT jak i w. wym. oświadczeń.
Proszę także o dostarczenie w trybie pilnym działających adresów pocztowych oraz elektronicznych najlepiej zawierających znak wywoławczy.
Informacje proszę przesyłać na adres sp2jmr@pzk.org.pl oraz sp2jlr@pzk.org.pl

4. Pielgrzymka na Jasną Górę. Zarząd Klubu SP9KAJ oraz krótkofalowcy Ziemi Częstochowskiej zapraszają na IX Pielgrzymkę Krótkofalowców na Jasną Górę tradycyjnie w drugą sobotę maja tj. 14 maja 2011 r. Program Pielgrzymki znajduje się na stronie klubowej: www.sp9kaj.com. Zapraszamy "

5. Program o krótkofalowcach.

http://www.tvp.pl/gorzow-wielkopolski/kultura-rozrywka-i-religia/telepopoludnie/wideo/18042011-kulisy-sportu/4357799
Dodatkowo informuję...
- program "telepopołudnie" nadawany jest na antenie Regionalnej TVP, która obejmuje województwo lubuskie
- program "telepopołudnie" trwa od 17 do 18 i w różne dni tygodnia dominuje różna tematyka, w poniedziałki są "kulisy sportu" dlatego nasz "występ" znalazł się w "kulisach sportu"
- to co jest umieszczone w linku to sam "czysty" program, dodatkowo zwiastunów w dni poprzedzające było kilkanaście, a w sam poniedziałek (18-tego) od godz. 17-tej były jeszcze trzy krótkie informacje o Światowym Dniu Krótkofalowca.
- występujący w programie krótkofalowcy (poza Markiem SP3AMO) to członkowie klubu SP3YPR z Gorzowa Wlkp.
73 Rafał SP3HTF.

6. Posiedzenie Komisji Łączności ZG LOK
. W piątek 15.04.11 zgodnie z zapowiedzią odbyło się posiedzenie Komisji Łączności ZG LOK. W trakcie posiedzenia omówiono program imprez sportowych organizowanych przez LOK. Określono także ramy wspólnych przedsięwzięć sportowych LOK i PZK w tym. Otwarte Mistrzostwa Polski w Szybkiej Telegrafii (HST) Skierniewice 2-3 lipca 2011, które będą jednocześnie eliminacjami do Mistrzostw HST R1 IARU w Billefeld. Określono także ilość zawodników i zasady ich finansowania naszej reprezentacji w Billefeld.  Druga impreza wspólna to Młodzieżowe Mistrzostwa w ARS w Bułgarii.
Dyskutowano także o MP ARKI, dyplomach i klasyfikacjach.
Posiedzenie było bardzo owocne. Prowadził je Włodzimierz Karczewski SQ5WWK Kierownik działu sportów Łączności ZG LOK. Z ramienia PZK uczestniczyli Bogdan SP3IQ i Piotr SP2JMR.

7. Zaproszenie do udziału w zawodach.
Klub Łączności SP9KDU z Tarnowskich Gór zaprasza Koleżanki i Kolegów do wzięcia udziału w kolejnych, już VII zawodach "O Pisankę Wielkanocną"
Pragniemy zwrócić uwagę na niektóre istotne zmiany w regulaminie:
- pasmo 80m: zawody trwają tylko 60 minut, od 16.00 do 17.00 UTC, czyli od 18.00 do 19.00 czasu lokalnego, własny powiat zaliczany jest automatycznie jako mnożnik.
Prosimy o zapoznanie się z regulaminem (załącznik do naszego zaproszenia lub na stronie http://pzk.org.pl/readarticle.php?article_id=144 )
Życzymy wszystkim Koleżankom i Kolegom Zdrowych i Spokojnych Świąt Wielkanocnych
Za Klub SP9KDU
Robert SQ9FMU

8. S.K.

Jan Nattich SP9CUU sk
Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 13 kwietnia 2011 r. odszedł do krainy wiecznych dx-ów nasz Kolega Jan Nattich SP9CUU, członek Małopolskiego Stowarzyszenia Krótkofalowców OT PZK w Krakowie.
Kolega Jan Nattich SP9CUU wstąpił w szeregi członków Polskiego Związku Krótkofalowców w 1954 r. Od samego początku był aktywnym członkiem Oddziału w Krakowie, a także Krakowskiego Klubu Krótkofalowców. W czasie swojej przynależności do PZK pełnił wiele funkcji, między innymi: managera sprzętowego QSL managera i skarbnika. W latach 1986 do 1990 Manager sprzętowy Oddziału PZK. Był współtwórcą dyplomu Cracovia i od 1976 do 2008 r. był jego wydawcą.
Organizator wielu imprez i stacji okolicznościowych związanych z Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie Łagiewnikach. Był założycielem i operatorem odpowiedzialnym stacji SP9PON. W 1995 roku otrzymał Odznakę Honorową PZK.
W dowód uznania za całokształt pracy na rzecz PZK w dniu 26 kwietnia 2007 r. Zarząd Małopolskiego Stowarzyszenia Krótkofalowców wystąpił z wnioskiem o nadanie Złotej Odznaki Honorowej PZK która została przyznana i uroczyście wręczona na spotkaniu w Gliczarowie Górnym w 2008 r. Kolega Jan był czynny krótkofalowcem na wszystkich pasmach KF i UKF.
Straciliśmy cennego i wartościowego Kolegę, na którego pomoc zawsze można było liczyć.
Pogrzeb odbył się w dniu 19 kwietnia 2011 r. na Cmentarzu Podgórskim w Krakowie.
Cześć Jego Pamięci.

 Koleżanki i Koledzy Małopolskiego Stowarzyszenia Krótkofalowców OT PZK w KrakowieDrogie Koleżanki i Koledzy krótkofalowcy!
Z okazji zbliżających się Świąt Wielkiej Nocy w imieniu Zarządu Głównego PZK i GKR PZK życzę Wam, aby te Święta upłynęły w zdrowiu, rodzinnej atmosferze i przy suto zastawionych stołach. Życzę Wam także odpoczynku po trudach codziennego życia i spokoju oraz czasu na nasze ukochane hobby –krótkofalarstwo.
Piotr SP2JMR prezes PZKZałącznik.

VII Zawody „O Pisankę Wielkanocną” – 2011


„O Pisankę Wielkanocną” – HF
Organizator: Klub LOK SP9KDU w Tarnowskich Górach.
Termin i czas: Poniedziałek Wielkanocny, 25 kwiecień 2011r., od 16.00 do 17.00 UTC  (18.00  do  19.00 local).
Pasmo: 3,5MHz (wg Contest Band Planu HF, odpow. do emisji). Maksymalna moc wyjściowa: 100W.
Emisje: CW i SSB.
Raporty: RS(T) + nr QSO + skrót wojew. i powiatu (forma zapisu w przesyłanym dzienniku
 np.:  599  001GTG     lub  59  001GTG). Numeracja QSOs łączna dla CW i SSB.
Punktacja: 1QSO – l pkt.
Mnożnik: powiaty, liczone jeden raz bez względu na emisję. Automatycznie zalicza się własny powiat.
Z tą samą stacją można przeprowadzić łączność na CW i SSB. Przy zmianie emisji, po nawiązaniu QSO obowiązuje pozostanie QRV daną emisją przez minimum 3 minuty.
Wynik końcowy: suma punktów za QSOs razy mnożnik.
Klasyfikacje: Grupa „A-HF” – stacje indywidualne na CW i SSB,
Grupa „B-HF” – stacje indywidualne na CW,
Grupa „C-HF” – stacje indywidualne na SSB,
Grupa „D-HF” – stacje klubowe na CW i SSB,
Grupa „E-HF” – stacje QRP (maksymalna moc wyjściowa CW do 5 W,  SSB do 10 W),
Grupa „F-HF” – stacje nasłuchowe (SWL) na SSB i CW.
Punktacja dla SWL: w dzienniku nasłuchowym każda stacja może być wykazana maksymalnie
6 razy, tj. 3 razy na SSB i 3 razy na CW. Nasłuchowców obowiązuje odebranie obydwu znaków i raportów. Punktacja jak dla nadawców.
Uwaga: punktowany jest kompletny nasłuch, a nie oddzielnie dwie korespondujące stacje; punkty zalicza się dla pierwszego z podanych w logu korespondentów. Ten sam znak i ten sam nasłuch może być punktowany tylko jeden raz.
Dzienniki: format Cabrillo, w terminie 14 dni na adres: Klub Łączności SP9KDU,
 ul. Sienkiewicza 48, 42-600 Tarnowskie Góry; e-mail: sp9kdu@poczta.onet.pl
Dyplomy: za I, II i III miejsce w każdej grupie klasyfikacyjnej.
Za I-sze miejsce w każdej grupie – statuetka – pisanka.
Decyzje komisji zawodów są ostateczne. Odpowiedzialny za rozliczenie zawodów: SQ9FMU.

„O Pisankę Wielkanocną” – VHF
Organizator: Klub SP9KDU w Tarnowskich Górach.
Termin i czas: Poniedziałek Wielkanocny, 25 kwiecień 2011r., od 18.00 do 19.00 czas UTC (20.00  do  21.00 local).
Pasmo: 145MHz. Maksymalna moc wyjściowa: 50 W.
Emisja: FM (praca simpleksowa, wyłącznie w kanałach FM). QSOs via przemienniki nie będą zaliczane.
Raporty: RS + nr QSO + WW loc (forma zapisu w przesyłanym dzienniku np.:   59  001JO90KK).
Punktacja: za każdy km odległości (QRB) od korespondenta – l pkt., QSO w obrębie tego samego
  lokatora – 3 pkt. Wynik końcowy: suma punktów za QSOs.
Klasyfikacje: Grupa „A-VHF” – stacje indywidualne,
Grupa „B-VHF” – stacje klubowe.
Dzienniki: w formacie Cabrillo, termin 14 dni na adres: Klub Łączności SP9KDU, ul. Sienkiewicza 48,
 42-600 Tarnowskie Góry; lub e-mail: sp9kdu@poczta.onet.pl
Dyplomy: za I, II i III miejsce w każdej grupie klasyfikacyjnej.
Za I-sze miejsce w każdej grupie – statuetka – pisanka.
Decyzje komisji zawodów są ostateczne. Odpowiedzialny za rozliczenie zawodów: SQ9FMU

Wersja komunikatu w pdf