Raport monitoringu ITU z dnia 11.04.2011
Dodane przez SP5ELA dnia 2011-04-16 / 01:53
Raport monitoringowy Międzynarodowej Unii Telekomunikacyjnej (ITU) z dnia 11.04.2011 – tłumaczenie opisu

Biuro ds. Radiokomunikacji Międzynarodowej Unii Telekomunikacyjnej – (ITU Radiocommunication Bureau)

Międzynarodowa kontrola emisji (monitoring międzynarodowy)

Niniejsza publikacja zawiera informacje dot. monitoringu widma radiowego przedłożone przez administracje zgodnie z okólnikiem BR nr CR/159 z dnia 9 maja 2001 roku

Numer zestawienia: 329
Okres monitoringu: 01.01 – 31.03.2011
Data ostatniej aktualizacji: 11.04.2011

Opis poszczególnych kolumn tabeli: numer kolumny, nazwa rubryki, opis

Opis kolumn:

Kol. 1        –    Kod administracji odpowiedzialnej za centrum monitoringu
Kol. 2        –    Centrum monitoringu, w którym dokonano obserwacji
Kol. 3        –    Częstotliwość mierzona w kHz
Kol. 4        –    Dzień, w którym dokonano obserwacji
Kol. 5        –    Miesiąc, w którym dokonano obserwacji
Kol. 6        –    Czas rozpoczęcia zaobserwowanej emisji
Kol. 7        –    Czas zakończenia zaobserwowanej emisji
Kol. 8        –    Natężenie pola w dB
Kol. 9        –    Identyfikacja zaobserwowanej emisji
Kol. 10        –    Kod administracji odpowiedzialnej za zaobserwowaną emisję
Kol. 11        –    Klasa stacji monitorowania emisji
Kol. 12        –    Zajmowane pasmo
Kol. 13        –    Klasa emisji
Kol. 14        –    Część długości geograficznej w stopniach
Kol. 15        –    Długość geograficzna wschodnia lub zachodnia
Kol. 16        –    Część długości geograficznej w minutach
Kol. 17        –    Część szerokości geograficznej w stopniach
Kol. 18        –    Szerokość geograficzna północna lub południowa
Kol. 19        –    Część szerokości geograficznej w minutach
Kol. 20        –    Położenie (kierunek) stacji w stopniach
Kol. 21        –    Szacowana dokładność lub klasyfikacja położenia (kierunku)
Kol. 22        –    Numer kolumny zawierającej niezgodną charakterystykę
Kol. 23        –    Uwagi

Adres dokumentu źródłowego: http://www.itu.int/ITU-R/terrestrial/docs/monitoring/files/pdffiles/329.pdf

Udostępnienie informacji: Peter Jost, HB9CET – Koordynator IARU MS w Szwajcarskim Związku Krótkofalowców (USKA)

Opracowanie: Władysław Grabowiecki, SP3SUZ – Koordynator IARU MS w PZK

Tłumaczenie: Paweł Zakrzewski, SP7TEV – Oficer Łącznikowy IARU - PZK