SP-OK-OM TRAINING DAY, JAPAN solidarity Event 2011
Dodane przez SP6RW dnia 2011-04-04 / 08:08
Ćwiczenia w zakresie transgranicznej łączności kryzysowej pomiędzy radioamatorami OM-Słowacji, SP-Polski i Czech-OK w pasmach KF i VHF.

Termin: 9 kwietnia 2011r.
Czas: 15.00 do 19.00 UE / czasu lokalnego /
Emisje: SSB, FM
Pasma: 80m , 2m
Częstotliwości pracy:
stacji OM3KHE: KF/ SSB / - 3.750Mhz + - QRM/ , UKF /FM/ 145.450Mhz
stacji SP9PSB: KF/ SSB / - 3.695Mhz + - QRM/ , UKF /FM/ 145.500Mhz

Udział: radioamatorzy Słowacji, Polski i Czech.
Organizatorzy ćwiczeń: Starostwo Powiatowe w Żywcu oraz radio klub OM3KHE i SP9PSB.

Cel ćwiczeń: wypracowanie i sprawdzenie w działaniu skutecznego modelu łączności w regionie w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych / z uwzględnieniem barier językowych /.

Przebieg ćwiczeń:
OM3KHE stanowi centrum łączności w OM, SP9PSB w SP.

Stacje uczestniczących w teste może dać wezwanie -TEST BESKIDY

1. Stacje OM, OK i SP nawiązują QSO ze wszystkimi stacjami między sobą w formie standardowych amatorskich QSO, na innych częstotliwościach niż stacje centralne..
Możliwość korzystania z przemienników SR9B wejście= QRG. 145,125 CCTS 67 Hz ,
i OM0OVU - wejście=QRG. 145,125 Tonem 1750 Hz przez 3 sec.

2 . Stacje centralne SP, OK i OM przekazują QTC między sobą ( OM3KHE i SP9PSB) wg wzoru formularza telegramu

http://emcom.pzk.org.pl/images/downloads/message%20pzk.pdf
http://www.szr.sk/ares/Subory/qtc%20iaru.jpg
http://emcom.pzk.org.pl/images/downloads/message%20pzk.pdf

Jeżeli , któraś ze stacji nie usłyszy stacji centralnej może poprosić inną stacje o przekazanie swojego QTC.
wg. opisu telegramu - Na przykład, : Imię op., QTH + lokátor, , jaka pogoda , Nr QSO w ćwiczeniach w SP, OK i OM, itd...
Stacje centralne wymieniają QTC pomiędzy sobą o każdej pełnej godzinie od rozpoczęcia ćwiczeń tj. 16.00, 17.00, 18.00, 19.00 czasu lokalnego.

Przykład wypełnienia telegramu: Zobacz stronę

http://emcom.pzk.org.pl/images/downloads/dziennik_iaru_wzor.pdf

http://www.szr.sk/ares/Subory/spojpostup.doc
http://emcom.pzk.org.pl/downloads/procedura_emcom_iaru.pdf


Nadesłanie logu : dla stacji które nadeślą log w formacie cabrillo lub Edi na adres sp9psb@op.pl -
organizatorzy przewidują wydanie dyplomu-certyfikatu uczestnictwa w ćwiczeniach.

Źródło: http://pzk.katowice.pl/news.php?readmore=757

Rafał Wolanowski SQ6IYR
EmCom Manager PZK