Projekt porozumienia między Prezesem PZK a Szefem OC Kraju
Dodane przez SP6RW dnia 2011-03-30 / 03:00
W czasie roboczego spotkania EmCom, które odbyło się 26 lutego 2011 r. we Wrocławiu, wypracowana została wstępna treść projektu nowego porozumienia między Prezesem Polskiego Związku Krótkofalowców a Szefem Obrony Cywilnej Kraju. Grupom zajmującym się łącznością kryzysową oraz zainteresowanym krótkofalowcom, w celu umożliwienia zasygnalizowania swoich uwag, spostrzeżeń oraz sugestii związanych z treścią dokumentu, projekt ten został opublikowany na stronie http://emcom.pzk.org.pl/.

Bezpośredni link do pliku:
http://emcom.pzk.org.pl/images/downloads/projekt_porozumienia_pzk-sock_28.03.2011.pdf

Czas w jakim można zgłaszać swoje uwagi wynosi 14 dni, licząc od daty upublicznienia projektu. Po upływie tego terminu sprawa oficjalnej treści, po ew. uwzględnieniu zgłoszonych zastrzeżeń, zostanie zamknięta. Następnie zostaną poczynione dalsze działania związane z realizacją renegocjacji porozumienia. Uwagi proszę kierować na adres sq6iyr@pzk.org.pl.

Serdeczne 73!
Rafał Wolanowski SQ6IYR
EmCom Manager PZK