Procedury EmCom IARU – czemu służą i dlaczego warto je znać?
Dodane przez SP6RW dnia 2011-02-21 / 01:51
Procedury EmCom IARU są przeznaczone głównie do prowadzenia łączności w zakresie HF. Stanowią one światowy standard sposobu nadawania, przekazywania i odbierania wiadomości kryzysowych -depesz. Aby dobrze zrozumieć celowość stosowania tych procedur należy rozpatrzeć dwa rodzaje informacji występujących w łączności kryzysowej -formalne i taktyczne.

Formalne: są to wiadomości, których autorami są osoby trzecie jak np. urzędy (przedstawiciele), szpitale oraz inne instytucje, które w sytuacji kryzysowej takiej jak np. powódź mogą być pozbawione łączności a krótkofalowcy pełnią wówczas rolę medium przekazu informacji, która musi być dokładnie dostarczona do adresata jakim może być np. centrum zarządzania kryzysowego -potrzeba dostarczenia środków medycznych, żywności itp. Tutaj zastosowanie znajduje procedura łączności kryzysowej IARU.
Informacje zawarte w nagłówku (preambule) wiadomości kryzysowej IARU pozwalają na weryfikację tego skąd dana informacja została nadana oraz kiedy i jaki krótkofalowiec ją utworzył (źródło). Kolejno znajduje się adresat, treść wiadomości (na przykład : szpital miejski w Oławie prosi pilną o dostawę żywności) oraz nazwa nadawcy wiadomości, np. Dyrektor szpitala miejskiego w Oławie. Ostatnimi informacjami znajdującymi się w formularzu łączności kryzysowej IARU są dane mówiące kiedy i od jakiej stacji odebraliśmy wiadomość oraz do jakiej ją nadaliśmy/przekazaliśmy. Taka forma przekazywania komunikatów od osób trzecich zapewnia rzetelność przekazywanych informacji.

Taktyczne: krótkie wiadomości wykorzystywane do koordynacji bieżących działań lokalnych sieci łączności dotyczące m.in. lokalizacji stacji, informacji o niebezpiecznych warunkach meteorologicznych oraz innych zmianach sytuacji, które wymagają natychmiastowej uwagi oraz podjęcia odpowiednich działań. W czasie takich łączności format IARU nie znajduje pełnego zastosowania -dopuszczalne są wewnętrzne procedury wypracowane w ramach grupy, która prowadzi akcję.

Procedury EmCom IARU przeznaczone są dla łączności międzynarodowej w czasie prawdziwych sytuacjach kryzysowych, ćwiczeń GlobalSET oraz stanowią doskonałą bazę dla wdrażania krajowych standardów prowadzenia łączności kryzysowej, przede wszystkim tej formalnej.

Praktyczne zapoznanie się z powyższymi procedurami będzie możliwe poprzez wzięcie udziału w zbliżających się ogólnopolskich ćwiczeniach łączności kryzysowej SP EmCom 2011. Więcej szczegółów na ten oraz inne tematy pod adresem http://emcom.pzk.org.pl

Rafał Wolanowski SQ6IYR
EmCom Manager PZK

(Konsultacja: Greg Mossop G0DUB - Koordynator Łączności Kryzysowej I Regionu IARU)