Skarga ON na Sad Rejonowy. Statut PZK.
Dodane przez SP5ELA dnia 2011-01-25 / 03:08
"Informacja o wniosku dot Statutu PZK wystosowanego przez Organ Nadzoru.. "
Otrzymaliśmy z Sądu Rejonowego dla m.st Warszawy XII Wydz.KRS pismo powiadamiające nas o wniosku Prezydenta m.st. Warszawy dotyczącym uchwalonego w dniu 4 września 2010 Statutu PZK. Załączamy także odpowiedź PZK na zaskarżenie postanowienia Sądu o rejestracji naszego Statutu.

Vy 73, Piotr SP2JMR prezes PZK"
 
* Dokumenty dla zainteresowanych sa do pobrania w dziale "download" --> Materiały organizacyjne lub  bezpośrednio: