Środki z OPP-stan na 24.11.2010
Dodane przez SP5ELA dnia 2010-11-30 / 23:00
Środki z odpisu 1% OPP wg stanu na 24.11.2010.

Komentarz do pliku "Zestawienie _OPP_24_11_2010"
Plik zestawienia środków uzyskanych z 1% na PZK jako OPP będących w dyspozycji oddziałów terenowych PZK zawiera zaktualizowane dane na dzień 24 listopada 2010. Podstawą jego sporządzenia jest otrzymane pod koniec września br z I Urzędu Skarbowego w Warszawie zestawienie wpływów na PZK jako OPP. Zestawienie to zawiera wszystkie informacje przekazane przez darczyńców na deklaracjach PIT i CIT.

W poszczególnych skoroszytach od 2005 do 2010 * są zawarte informacje dotyczące wpływów i wydatków za poszczególne lata. Natomiast aktualny stan przysługujących środków znajduje się w ostatnim skoroszycie z tytułem "Stan". Środkami tymi mogą dysponować Zarządy OT, a podstawą ich wydatkownia jest uchwała Zarządu Oddziału oraz zgodne z nią odpowiednio opisane faktury, rachunki lub umowy określające cel wydatkowania kwot w ramach przypisanych środków.

Środki przekazane przez darczyńców na kluby krótkofalarskie są przypisane na tym zestawieniu oddziałom PZK, do których te kluby przynależą. Ich wydatkowanie jest możliwe wyłącznie na podstawie uchwały Zarządu Oddziału.

Środki przeznaczone dla oddziałów czy klubów są pomniejszane o 20% na rzecz "centrali" na podstawie Uchwały ZG PZK z 2005 roku. W efekcie tego z każdego 1000 zł przeznaczonego przez darczyńcę na PZK ze wskazaniem celu 800 zł pozostaje w dyspozycji OT, a 200 jest wykorzystane na działalność na szczeblu centralnym.

LINK do zestawienia

Sławek SP2JMB Skarbnik PZK

* opublikowany jest dokument zawierający saldo końcowe wg stanu na 24.11.2010