KS-47. Komunikat sekretariatu ZG PZK na 24.11.2010
Dodane przez SP5ELA dnia 2010-11-24 / 21:38
news: pzk.jpg
Komunikat sekretariatu ZG PZK na 24.11.2010
Witam serdecznie wszystkich słuchaczy i odbiorców elektronicznych naszych komunikatów. Poniżej informacje:
1. Spotkanie na Słowacji - Tatry 2010. W dniach 19-21 listopada w hotelu „Hutnik” w Tatrzańskiej Łomnicy odbyło się doroczne 36 spotkanie członków i sympatyków Słowackiego Związku Radioamatorów SZR. Współorganizatorem był jak zwykle radioklub OM3KTY. Zjazd zgromadził ponad 120 członków SZR i prawie drugie tyle osób towarzyszących. Obecni byli także krótkofalowcy z Czech, Węgier Austrii oraz ponad 20 kolegów z SP. Byłem oficjalnym przedstawicielem PZK gościem Romana KudlacaOM3EI i prezesa SZR. Część oficjalna zjazdu składała się z wystąpień członków władz SZR, szefostwa słowackiego odpowiednika naszego UKE, zaproszonych gości. W jej drugiej części omówiono wyniki zawodów organizowanych przez SZR oraz SARA, a także WRTC i Mistrzostwa HF IARU. Miałem i ja „swoje 5 minut”. Podziękowałem za zaproszenie oraz przekazałem pozdrowienia dla krótkofalowców OM od nas. Zaakcentowałem fakt, że jednym z powodów mojej obecności na Spotkaniu Tatry 2010 jest kończący się rok jubileuszy 80 lat PZK oraz 85 lat IARU. Zaprosiłem też kolegów z OM, OK, OE i HA do udziału w naszym największym cyklicznym spotkaniu ŁOŚ 2011. Prezesowi SZR oraz przedstawicielom pozostałych zagranicznych organizacji wręczyłem okolicznościowe proporczyki.
Całe spotkanie obfitowało w najróżniejsze spotkania tematyczne i prezentacje wg 11 punktowego programu, który był ze znacznym wyprzedzeniem umieszczony na portalu www.szr.sk/tatry
Także w czasie nieoficjalnych spotkań wymieniliśmy z moim słowackim Kolegą informacje o realiach naszej działalności. W tej trwającej sporo czasu rozmowie poruszyliśmy kwestie przyciągania do krótkofalarstwa i szkolenia dzieci oraz młodzieży, działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem Mistrzostw IARU HF i ARDF, a także aktywności stacji OM i SP w zawodach i wiele innych związanych z działalnością bieżącą naszych organizacji. Godnym pozazdroszczenia jest znaczny stopień zorganizowania krótkofalowców słowackich. Ilość przynależących do SZR przekracza 70% ogółu wydanych licencji. Niestety w SP jest to zaledwie ok. 30 %.
Więcej o spotkaniu w Krótkofalowcu Polskim 12/2010. (SP2JMR)

2. HF Championship 2009.
Z ARRL do PZK nadeszła przesyłka zawierająca ponad 160 dyplomów za zawody IARU HF w 2009 roku. Również dyplom potwierdzający udział reprezentacyjnej stacji PZK SN0HQ w tych zawodach. Dyplomy po podpisaniu przez prezesa PZK zostaną rozesłane do OT PZK razem z KP i ŚR 12/2010.
Rok 2009 był prawdopodobnie rekordowym pod względem udziału stacji polskich w IARU HF.
Każda ze stacji otrzymujących dyplom zrobiła minimum 75 QSO (wymóg regulaminowy otrzymania dyplomu). Jeszcze raz dziękujemy za udział w Mistrzostwach.
Info: SP2JMR, SP5ELA

3. Walne Zebranie Śląskiego OT PZK (OT06).
KOLEŻANKI I KOLEDZY! W związku z zakończeniem kolejnej kadencji Organów Śląskiego Oddziału Terenowego PZK w Katowicach, Zarząd Oddziału na Posiedzeniu w dniu 8 października 2010 podjął Uchwałę o zwołaniu Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego. Walne Zebranie odbędzie się w siedzibie Oddziału tj. w Domu Kultury Chemik w Siemianowicach Śląskich w dniu 12 grudnia 2010 o godzinie 10,00 w pierwszym terminie lub o godzinie 10,30 w drugim terminie. W zebraniu uczestniczą czynnie, wszystkie osoby posiadające w dniu Walnego Zebrania status Członka PZK ujęty w systemie OSEC, co sprawdzić można po zalogowaniu się na stronie www.pzk.org.pl
Uprzejmie prosimy o jak najszybsze i skuteczne przekazanie informacji o naszym Walnym Zebraniu Członków - w każdy dostępny sposób, w Klubach, Środowiskach oraz innym nadawcom i nasłuchowcom – skupionym w Naszym Oddziale.
Porządek Dzienny naszego Walnego Zebrania przewiduje część sprawozdawczą, podczas której wszystkie osoby pełniące jakiekolwiek funkcje w minionej kadencji złożą sprawozdania - relacje ze swych dokonań w minionej kadencji. Tą część zakończy Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Oddziału, oraz przegłosowany zostanie wniosek o udzielenie absolutorium ustępującym władzą. W drugiej części Walnego Zebrania, po przeprowadzeniu dyskusji programowej, zgłoszeniu kandydatur do poszczególnych Organów Oddziału ( wraz z ich uzasadnieniem) przystąpimy do Wyborów Prezesa Oddziału, Członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz ich zastępców na nową kadencje. Walne Zebranie odbędzie się zgodnie z zapisami zawartymi w obowiązujących Regulaminach i Statucie PZK – wszystko dostępne jest na stronie www.pzk.org.pl. Prosimy o zapoznanie się z tymi dokumentami przed Walnym Zebraniem.
W imieniu ustępującego Zarządu Oddziału, zwracam się do wszystkich naszych Członków o wcześniejsze deklaracje chęci działania i pracy na wszystkich funkcjach w Oddziale.
Potrzeba nam wielu ofiarnych, pracowitych młodych ludzi ze świeżymi pomysłami, współczesnym spojrzeniem na rzeczywistość i chęcią społecznych działań dla dobra naszego hobby i środowiska.
Mile widziane zgłaszanie całych ekip wzajemnie znających się Kolegów już ze sobą współpracujących np. w Klubach - mających dobre pomysły organizacyjne i chcących podjąć się kierowania Oddziałem.
Serdecznie dziękuję również wszystkim sympatykom, członkom oddziału i ich rodzinom, którzy pamiętali o Naszym Oddziale i dokonali na jego rzecz, odpisów podatkowych 1%.
Licząc na niezawodne przybycie.
 Vy 73’s! Jacek KawaSP9JCN
Prezes Śląskiego Oddziału Terenowego PZK

4. Komunikat koordynatora w sprawie przemienników
. Lista przemienników, które utraciły ważność pozwolenia i nie powiadomiły koordynatora o uzyskaniu przedłużenia pozwolenia:
Utraciły: SR1S – Szczecin, SR2Z - Pomieczyno,SR3P – Poznań; SR4U – Białystok;SR5A – Warszawa; SR5P Pruszków;SR5W – Warszawa; SR5Z - Płock,; SR8H – Zamość; SR9O – Częstochowa; SR9X – Gubałówka;
SR2GD – Gdańsk; SR3GO – Gorzów Wlkp.; SR3XX – Poznań; SR4BK – Białystok; SR4SU; -Suwałki; SR5PL – Płock; SR5UR – Ursus; SR5WA – Warszawa;
SR6JG – Karpacz; SR7PA – Pabianice; SR9UW – Katowice.

Stacje, których pozwolenie już wygasło powinny w trybie pilnym załatwić przedłużenie pozwolenia i kopią nowego pozwolenia powiadomić koordynatora.
Jeśli takie zgłoszenie nie wpłynie do 31.12.2010, to koordynator uzna kanał i znak jako zwolniony i będzie mógł proponować następnym ubiegającym się o pozwolenie.
 Zasada ta dotyczy także tych, których pozwolenia utracą ważność jeszcze w 2010 roku. (SR2K – Toruń; SR8J – Jarosław)
Zestawił: Koordynator ds. przemienników Zdzisław Bieńkowski, SP6LB;e-mail sp6lb@wp.pl22.11.2010

5. Walne zebranie OT 11.
Informuję, że odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawcze Oddziału Terenowego PZK nr 11.Zebranie odbywa się w połowie kadencji, zgodnie ze statutem. Chcemy maksymalnie skrócić tematy organizacyjne. Natomiast głównie chodzi o sprawy techniczne, operatorskie, utrwalenie wiedzy w zakresie arkusza Dionizego i udzielenie pomocy potrzebującym dodatkowych wskazówek.
Zebranie odbędzie się w dniu 4 grudnia 2010r. - początek godzina 10.00 (w pierwszym terminie) lub godzina 10.15 (w drugim terminie) w Opolu, ul. Torowa 7 (Szkolne Schronisko Młodzieżowe)
Po za sprawami organizacyjnymi tj sprawozdaniami i dyskusją o działalności organizacyjnej w części nieoficjalnej przewiduje się:
Prezentację transceivera K-3, wspomnienia z wypraw - Janusz SP9FIH, Arkusz Dionizego, krótki pokaz działania urządzeń Digital Voice - pracujących w systemie D-Star przygotowany przez Kolegów Michała SQ6MNN oraz Kamila SQ6IUB.
Vy 73 de Leszek SP6CIK
Prezes OT-11

6. Szkolenie Wydziału Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Oleśnie
. Podobnie jak w latach ubiegłych Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ratownictwa i Zdrowia Oleskiego Starostwa zorganizował szkolenie dla kierowników wszystkich i instytucji z terenu powiatu odpowiedzialnych za stan bezpieczeństwa na wypadek klęsk żywiołowych.
Tym razem odbyło się ono w miejscowości Kępowizna w dolinie Warty w dniach 28,29.10.2010. Miejsce jak się okazało bardzo charakterystyczne bo zupełna dziura radiowa, brak zasięgu wszystkich sieci komórkowych i tylko jeden program TV do tego słabo widoczny.
Szczególne zainteresowanie uczestników wzbudziła zatem prelekcja na temat łączności kryzysowej do jakiej zaproszony zostałem (Marek SP9UO) jako prezes Oleskiego Klubu Krótkofalowców. Jeżeli nie ma komórek to co tu w tym miejscu zrobią amatorzy? To pytanie było słychać już od wieczora dnia poprzedniego a komentarze do tego były naprawdę różne.
Już na samym początku wystąpienia rozmowy jednak ucichły bo jak się okazało łączność da się nawiązać choć antenę trzeba umieścić w rogu pomieszczenia, pod sufitem, a otwieranie Wieluńskiego przemiennika samą nośną jest pomysłem na tą okoliczność zbawiennym i chwała za to jego konstruktorowi Pawłowi SP7NJR. Nawiązano kilka qso między innymi z kolegami z Sieradza, Opola i Wielunia a dobrą jakość transmisji potwierdzili wszyscy uczestnicy, którzy nawet nie kryli swojego zdziwienia. Kolejny pokaz to łączność na falach krótkich gdzie ogromne zainteresowanie wzbudziły stacje zagraniczne z Dani, Portugali i Rosji. Zebrani zostali również poinformowani o otrzymanym za pośrednictwem PZK samochodzie terenowym z r. stacją R 140, z agregatami prądotwórczymi itd. który sprawny czeka w jednej z remiz Ochotniczej Straży Pożarnej. Pytań zadawanych przez uczestników szkolenia było bez liku, a na koniec miało miejsce uroczyste podpisanie umowy o wzajemnej współpracy na wypadek klęsk żywiołowych pomiędzy Starostą Oleskim, a Oleskim Klubem Krótkofalowców. Wszyscy otrzymali na pamiątkę karty qsl klubu SP9KDA wydrukowane nakładem Oleskiego Starostwa, a całość doczekała się sporego odzewu w lokalnych mediach.
Marek SP9UO.

7. Hiszpania na 500kHz.
Stacje hiszpańskie aby prowadzić eksperymenty i badania propagacji w tym paśmie fal średnich 600m, otrzymały dostęp do wycinka 501-504kHz. Możliwość pracy stacji amatorskich ogranicza szerokość emisji, która wynosi maksimum 100Hz i emitowana moc 5W EIRP. Specjalne zezwolenia uzyskały stacje: EA1AY, EA2HB, EA3CC, EA3WX, EA4BVZ, EA5DY, w terminie do 31 maja 2011.
Dostęp do pasma 500kHz mają też już kraje: 9A, DL, EI, G, LA, OK, ON, OZ, PA, SM, TF, VE, W, ZL. Więcej informacji o pracy na 600m:
http://www.sp2kds.pl/136khz/263-kraje-gdzie-przyznane-jest-pasmo-500khz
A może kiedyś na 600m będzie można usłyszeć stacje SP?
73! Marcin SQ2BXI

8. Walne OT 04. Zarząd Oddziału PZK w Bydgoszczy, zwołuje i zapraszana dzień 12 grudnia 2010 roku, nazwyczajny 19–ty, Statutowy Zjazd Sprawozdawczy naszego Oddziału PZK. Zjazd odbędzie się w sali nr.3 Klubu POW /parter/w Bydgoszczy przy ulicy Sułkowskiego 52. Otwarcie Zjazdu w pierwszym terminie, o godz. 10,oo. Sekretariat Zjazdu czynny będzie od godz. 9,30.W sekretariacie prosimy podpisać listę obecności i w miarę możliwość uregulować składki członkowskie na rok 2011, oraz odebrać przewidziany dla każdego członka indywidualny, imienny ze znakiem, identyfikator zjazdowy.
(SP2DDX).

9. DX, DX DX. 18.11.10 rozpoczęli pracę z St. Eustatius dwaj nasi Koledzy: Włodek PJ5/SP6EQZ i Janusz PJ5/SP6IXF. Słychać też zapowiadaną wyprawę z Kermadec Island (ZL8X) oraz świetnie pracujących operatorów OK/OM QRV z Gambii ze znakiem C50C.

10. Walne zebranie OT 12
. Odbyło się 4 listopada 2010. Podczas zebrania wybrano nowe władze OT PZK w składzie:
Prezes – SP9ICU
Wiceprezes– SP9ODK
Sekretarz – SQ9DEN
Skarbnik – SQ9FCF
Członek Zarządu – SP9XUD

OKR Przewodniczący – SQ9GEE
Z-ca przewodniczącego – SQ9ATK
Sekretarz – SP9SPV (info. SQ9DEN)

11. Komunikat programu KRÓTKOFALOWCY BIS.
Społeczna Redakcja cyklicznego programu o krótkofalowcach, prócz emisji w TV INTERNET na www.videoexpres.pl nadaje regularnie premierowe emisje via TV EDUSAT co drugą niedzielę miesiąca o godzinie21.00 z jakością studyjną, na satelicie HOT BIRD 9 oraz na platformach cyfrowych; POLSAT +, CANAL + CYFRA+ oraz N,i prawie we wszystkich telewizjach kablowych w Polsce.
 Program KRÓTKOFALOWCY BIS po każdym premierowym wydaniu, jest w kolejną następną niedzielę powtarzany o godzinie 21.00 czasu polskiego.
 Najbliższe premierowe wydanie programu w niedzielę 28.11.2010r. o godzinie 21.00 czasu polskiego.
 Będzie to 30 minutowy reportaż telewizyjny z Tyry k/Cieszyna w Czechach, gdzie odbył się niedawno 17 Zjazd SAN BESKIDO, którego organizatorem był nasz kolega Janek Motyka OK2BIQ.
 Przypominam, że program K BIS jest zawsze zamieszczany w TV INTERNET na portalu www.videoexpres.pl zaraz po każdej premierowej emisji w TV EDUSAT.
Informuję jednocześnie, że TV EDUSAT jest jedyną w Polsce stacją edukacyjną i nie jest ona kodowana.
Autor i redaktor programu
Henryk Pacha ATV SP6ARR
www.videoexpres.pl

12 .Walne Zebranie Żuławskiego OT PZK. Zgodnie ze Statutem Polskiego Związku Krótkofalowców oraz uchwałą Walnego Zebrania odbytego w dniu 10 stycznia 2010 roku, Zarząd Żuławskiego Oddziału Terenowego PZK postanowił zwołać Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze.
Miejsce spotkania: Zespół Szkół Technicznych w Malborku, ul. Narutowicza 14
Termin: 19 grudzień 2010 roku, godzina 11.00 ( drugi termin godzina 11.15 ).
                     PREZES ŻOT (OT16) PZK Wen SP2WN

13. Grudniowe MK QTC.
W grudniowym wydaniu warto zwrócić szczególną uwagę na kilka tekstów.
Po pierwsze dobrze jest zapoznać się z ramowym programem wydawniczym MK QTC w odniesieniu do 2011r.1 stycznia rozpocznie się kilka ciekawych rankingów, które mogą być wartościowe dla każdego czynnego w eterze krótkofalowca. Po drugie koniecznie trzeba uważnie przeczytać komentarz Dionizego SP6IEQ, a także poniekąd związanymi problemami, jakie mogą wyniknąć z sąsiadami. Zwracam też uwagę na kolejny,
międzynarodowy program dyplomowy WCA, tym razem promujący różnego rodzaju fortyfikacje (zamki, fortece, bastiony, szańce, mury obronne, twierdze itp.).Od grudniowego wydania wprowadzona została rubryka "Echo miesiąca", gdzie podsumowane zostały wszystkie najbardziej istotne wydarzenia operatorskie. Zachęcam do lektury całego numeru, ponieważ praktycznie każda zamieszczona w nim informacja jest interesująca i pożyteczna.
73s & GL de SP2FAP

Poniżej spis treści QTC12/2010:

10 lat na ISS
100 Krajów DXCC w 48 godzin
100-lecie Republiki
120 Krajów na LP w CQ WW SSB
1500 dyplomów SPFF Hunter Award
Amnestia w PZK
AU2JCB z Indii - special event station
Bardzo dziękuję
Benedykt XVI w Barcelonie
Bożonarodzeniowa stacja
BV100 Awards - trzy dyplomy z Tajwanu
Co nowego na portalu PGA-Zawody?
CWJF Group (Brazylia)
Druga stacja na ISS
DXpedycja na Spratly Island (2011)
Echo miesiąca
Ekspedycja 50 MHz na Saba Island
Ekstremalne dyplomy za 10.000 SPFF-QSOs
eQTC Expres 2011 - serwis w 2001 r.
HamAtlas - nowe mapy made In SP6NVK
Hiszpania na 500 kHz
HST - Mistrzostwa 1 Regionu IARU
ILLW-2011 - rejestracje aktywności
Kalendarz Zawodów HF & VHF
Komentarz SP6IEQ
Ku pamięci uratowanych górników - SES
N5TJ zwyciężył w Europie
Niby stacja kontestowa
NKP 2011 Contest - regulamin
Nowa Lista SPFF
Nowe dyplomy PZK
Nowi członkowie SP-CFF
Ordnung muss sein czyli: porządek musi być
Pasmo 600 m
PGA-TEST - listopad 2010 - wyniki + komentarz
Polacy w PJ5 - (PJ5/SP6EQZ i PJ5/SP6IXF)
Pomarzyć dobra rzecz
Poszukiwane adresy
Prezes z Prezesem - ostatnia łączność
Przy grudzińskiej herbacie
QSL via - cd. wykazu SQ9BDB
RDXC - wynik stacji SP
Redaktor naczelna KP
Regulaminy zawodów HF & VHF
RUFZ - sprawdź swoją telegrafię
SA-097 i SA-031
Sąsiedzkie kłopoty
SP - Our Green Country
SP Callbook dla SQ6OXK
SP CW Club - nowi członkowie
SP QRP Contest 2010 - wyniki
SP0CFF - stacja dla chętnych OPs
SP-AH-C - ranking łowców dyplomów
Sposób na QRM
SP-SES - stacje specjalne w SP
Statystyka dot. WFF
Super specjalne znaki w SP i DL
Szansa (ostatnia) na TP60CE
Tarnowski Zarząd OT PZK
TC3WFF z Ptasiego Raju
The Gambia DXpedition
Tolerancja na pasmach
Tonno jako SO3R - twardziel w 4O3
Top List biuletynu 425DXN
Śremski Turniej Drabiny Hakowej
Turniej Mistrzów w Śremie
WAG 2010 Contest
WCA - program dla ambitnych
WIA Centenary Award - podsumowanie akcji
WOROF - pożyteczna fundacja
Z bazy Troll na Antarktydzie
Zero-Land Party
Zjazd FRACAP
Znaki contestowe w UK
Zrozumieć propagację - książka do pobrania


14. Ilość członków w OT PZK na 24.11.2010.

---------------------------------------------------------------------------
OT-01 289 Dolnośląski Oddział Terenowy
OT-03   77 Świętokrzyski OT-03 PZK w Kielcach
OT-04 164 Bydgoski Oddział PZK
OT-05 103 Oddział Podkarpacki
OT-06 230 Śląski OT PZK
OT-08 143 Oddział Poznański PZK
OT-09 157 Pomorski OT PZK w Gdyni
OT-10 126 MSK OT PZK, KRAKÓW
OT-11 120 Oddział Terenowy nr 11 w Opolu
OT-12   76 Oddział Terenowy PZK nr 12 w Krakowie
OT-13 143 SOT PZK
OT-14 182 ZOT PZK
OT-15 219 OT PZK Łódź
OT-16   58 Żuławski OT PZK
OT-17 141 OT PZK Białystok
OT-18   62 Oddział PZK w Rzeszowie
OT-20 185 Lubelski OT 20
OT-21 103 OLSZTYŃSKI ODDZIAŁ PZK
OT-22   77 Odział Środkowopomorski PZK
OT-23 125 Oddział Nadnotecki PZK w Pile
OT-24   35 Skierniewicki OT PZK
OT-25 284 Warszawski Oddział Terenowy PZK
OT-26 133 PZK Oddział w Toruniu
OT-27 108 OT Południowej Wielkopolski
OT-28   78 OT PZK nr 28 w Tarnowie
OT-29   50 GOT OT 29
OT-31 120 OT PZK w Rybniku
OT-32 103 Lubuski Oddział PZK
OT-35   30 Jarosławski OT PZK
OT-37 183 Praski Oddział Terenowy PZK
OT-50   76 OT50 - Gliwice
OT-51 115 OT PZK w Ostrowcu Świętokrzyskim
OT-73   48 VOT PZK
-----------------------------------------------------------------------
Razem: 4143
 
OT w kolejności ilości członków.
-----------------------------------------------
 1. OT-01 289
 2. OT-25 284
 3. OT-06 230
 4. OT-15 219
 5. OT-20 185
 6. OT-37 183
 7. OT-14 182
 8. OT-04 164
 9. OT-09 157
10. OT-08 143
11. OT-13 143
12. OT-17 141
13. OT-26 133
14. OT-10 126
15. OT-23 125
16. OT-11 120
17. OT-31 120
18. OT-51 115
19. OT-31 120
20. OT-27 108
21. OT-05 103
22. OT-21 103
23. OT-32 103
24. OT-28   78
25. OT-03   77
26. OT-22   77
27. OT-50   76
28. OT-18   62
29. OT-16   58
30. OT-29   50
31. OT-73   48
32. OT-24   35
33. OT-35   30
----------------------------------------------
Razem: 4143
 
Na podstawie OSEC opracował Zygmunt Szumski SP5ELA
Administrator PZK

15. Zaproszenie do zawodów. Dzień Kolejarza 2010

Organizatorzy PKP Cargo Tarnowskie Góry i Grzegorz SQ9JKD zapraszają wszystkich krótkofalowców do udziału w IV zawodach Dzień Kolejarza. Zawody odbędą się 25.11.2010 w trzech turach.
1. SSB-CW - 16.00-18.00 UTC (17.00-19.00 czasu lokalnego)
2. RTTY - 18.00-19.00 UTC (19.00-20.00 czasu lokalnego)
3. UKF-FM - 20.00-21.00 UTC (21.00-22.00 czasu lokalnego)
Stacja organizatora będzie pracowała w zawodach pod okolicznościowym znakiem 3Z2010FC (Fryderyk Chopin).
Regulamin zawodów dostępny jest na stronie organizatora http://sq9jkd.prv.pl/regulamin10.html oraz na stronie PZK (zawody)
Grzegorz SQ9JKD


SP9AFE SK. Wieczorem 19 listopada 2010 zmarł nagle - Kolega SŁAWOMIR PURCHAŁA SP9AFE ex SP7AFE.  Pogrzeb odbył się w środę 24 o godzinie 14:00 w kościele parafialnym w Tymbarku.
 Cześć Jego pamięci !
 W imieniu członków OT12 PZK i SP9PLK - Paweł SQ9DEN

Tyle informacji na dzisiaj.

Vy 73! Piotr SP2JMR prezes PZK