Walne zebranie członków Śląskiego OT PZK
Dodane przez sp9jcn dnia 2010-11-22 / 14:20
Siemianowice Śląskie 2 listopad 2010 r.

KOLEŻANKI I KOLEDZY!

W związku z zakończeniem kolejnej kadencji Organów Śląskiego Oddziału Terenowego PZK w Katowicach, Zarząd Oddziału na Posiedzeniu w dniu 8 października 2010 podjął Uchwałę o zwołaniu Walnego Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego.

Walne Zebranie odbędzie się w siedzibie Oddziału tj. w Domu Kultury Chemik w Siemianowicach Śląskich w dniu 12 grudnia 2010 o godzinie 10,00 w pierwszym terminie lub o godzinie 10,30 w drugim terminie. W zebraniu uczestniczą czynnie, wszystkie osoby posiadające w dniu Walnego Zebrania status Członka PZK ujęty w systemie OSEC, co sprawdzić można po zalogowaniu się na stronie www.pzk.org.pl

Uprzejmie prosimy o jak najszybsze i skuteczne przekazanie informacji o naszym Walnym Zebraniu Członków - w każdy dostępny sposób, w Klubach, Środowiskach oraz innym nadawcom i nasłuchowcom skupionym w Naszym Oddziale.

Porządek Dzienny naszego Walnego Zebrania przewiduje część sprawozdawczą, podczas której wszystkie osoby pełniące jakiekolwiek funkcje w minionej kadencji złożą sprawozdania - relacje ze swych dokonań w minionej kadencji. Tą część zakończy Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Oddziału, oraz przegłosowany zostanie wniosek o udzielenie absolutorium ustępującym władzom.

W drugiej części Walnego Zebrania, po przeprowadzeniu dyskusji programowej, zgłoszeniu kandydatur do poszczególnych Organów Oddziału ( wraz z ich uzasadnieniem) przystąpimy do Wyborów Prezesa Oddziału, Członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz ich zastępców na nową kadencje. Walne Zebranie odbędzie się zgodnie z zapisami zawartymi w obowiązujących Regulaminach i Statucie PZK - wszystko dostępne jest na stronie www.pzk.org.pl - prosimy o zapoznanie się z tymi dokumentami przed Walnym Zebraniem.

W imieniu ustępującego Zarządu Oddziału, zwracam się do wszystkich naszych Członków o wcześniejsze deklaracje chęci działania i pracy na wszystkich funkcjach w Oddziale.

Potrzeba nam wielu ofiarnych, pracowitych młodych ludzi ze świeżymi pomysłami, współczesnym spojrzeniem na rzeczywistość i chęcią społecznych działań dla dobra naszego hobby i środowiska.

Mile widziane zgłaszanie całych ekip wzajemnie znających się Kolegów już ze sobą współpracujących np. w Klubach - mających dobre pomysły organizacyjne i chcących podjąć się kierowania Oddziałem.

Serdecznie dziękuję również wszystkim Sympatykom, Członkom Oddziału i ich Rodzinom, którzy pamiętali o Naszym Oddziale i dokonali na jego rzecz, odpisów podatkowych 1%.

Licząc na niezawodne przybycie, Vy 73r17;s!

Jacek Kawa SP9JCN
 Prezes Śląskiego Oddziału Terenowego PZK