KS-40. Komunikat sekretariatu ZG PZK na 6.10.2010
Dodane przez SP5ELA dnia 2010-10-06 / 18:57
Komunikat Sekretariatu ZG PZK na 6 października 2010
Witam wszystkich odbiorców naszych komunikatów. A oto informacje:

1. HST HST HST. Otwarcie VII Mistrzostw I Regionu IARU mamy już za sobą. Odbyło się ono w Domu Kultury w Rawie Mazowieckiej. Uczestniczyło w nim ponad 200 osób. Jako goście przybyli: Panajot Danev LZ1US Przewodniczący Komitetu Wykonawczego R1 IARU , Oliver Tabakowski Z32TO Przewodniczący Grupy Roboczej ds. Szybkiej Telegrafii R1 IARU, który jest sędzią głównym mistrzostw, Krzysztof Słomczyński SP5HS honorowy ARDF Manager PZK Pan Eugeniusz Goraj Burmistrz Rawy Mazowieckiej, Pan Leszek Trębski Prezydent Skierniewic, Przedstawiciele ZG LOK, ZW LOK w Łodzi oraz ZM LOK w Skierniewicach. OT24 PZK reprezentował Tomek SP7BCA. W części artystycznej wystąpił dziecięcy zespół z DK w Rawie Mazowieckiej. Uroczystość otworzył gospodarz Burmistrz Rawy Mazowieckiej Pan Eugeniusz Goraj, następnie w imieniu ZG PZK i ja powitałem dostojnych gości oraz zawodników podkreślając, że VII Mistrzostwa w HST są jednym z głównych akcentów sportowych w jubileuszowym roku 80. lecia PZK i 85. lecia IARU. Po wstąpieniach pozostałych gości uroczystego otwarcia dokonał Pan Leszek Trębski Prezydent Skierniewic.
W chwili gdy piszę ten komunikat trwają zmagania 130 przybyłych zawodników.
W mistrzostwach biorą udział przedstawiciele 15 krajów. Mistrzostwa są bardzo dobrze zorganizowane zarówno pod względem logistycznym jak i technicznym w czym znaczący udział ma Pan Adam Mucha informatyk z zespołu szkół zawodowych w Skierniewicach. Głównym organizatorem jest Afred Cwenar SP7HOR człowiek o wielkim sercu do działalności sportowej i społecznej w ogóle.
Alfredowi, Jego Małżonce Pani Lucynie Cwenar, Donacie SP5HNK, Markowi SP8BVN oraz Marianowi SP8LZC, a także Zbyszkowi SP2JNK należą się słowa najwyższego uznania za trud, poświecony czas oraz wysiłek organizacyjny konieczny by te mistrzostwa mogły się odbyć.
Więcej informacji w następnym komunikacie oraz w KP 12/2010. (HF80JMR)

2. Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze Lubelskiego OT PZK - OT 20. Odbędzie się w niedzielę 10 października 2010 w Domu Kultury Kolejarza przy ul. Kunickiego 35 w Lublinie. Pierwszy termin godz. 10.00. drugi godz.10.30.

3. INTER MAR. Od Rolfa DK4XI otrzymaliśmy CD z oprogramowaniem PSK-APRS). Oprogramowanie jest dedykowane szczególnie dla ekspedycji, kierowców i żeglarzy. Jeśli ktoś jest nim zainteresowany proszę o e-mail na sp2jmr@pzk.org.pl

4. 40 lat SP8KKM. Dębicki Klub Łączności PZK - SP8KMM w tym roku obchodzi swoje 40-lecie. Historia Klubu w Dębicy rozpoczęła się trochę wcześniej, bo w 1967 roku otrzymał licencję nasłuchową. Ale dokładnie 40 lat temu Dębicki Klub Łączności po raz pierwszy zaistniał w eterze pod własnym znakiem nadawczym.
Na miejsce obchodów 40-lecia wybrano zaprzyjaźnione Schronisko w Głobikowej, gdzie krótkofalarska grupa z Dębicy bywa dość często instalując tam staję terenową. W godzinach popołudniowych w sobotę 2 października rozpoczęły się przygotowania na miejscu spotkania. Przed godziną 17.00 parking zapełnił się samochodami, którymi przybyli nasi goście. Punktualnie o 17.00 Prezes Klubu Waldemar Pisarczyk SP9MZX rozpoczął uroczystość. Na wstępie powitani zostali wszyscy przybyli goście:
·    Prezes Polskiego Związku Krótkofalowców - Piotr Skrzypczak SP2JMR
·    Prezes Tarnowskiego Oddziału PZK Zbigniew Wilczyński SP9IEK
·    Delegacja przedstawicieli Wójta Gminy Dębica Pana Stanisława Rokosza: Dyrektor Gminnego Zespołu Administracyjnego Szkół i Przedszkoli - Pan Zdzisław Siwula z małżonką, Radny Powiatu i Przewodniczący Komisji Oświatowej Gminy Dębica - Pan Janusz Gwóźdź z małżonką
·    Wójt Gminy Ostrów - Pan Piotr Cielec
·    Ks. Prałat Ryszard Piasecki
·    Lesław Steczkowski SP8YA z małżonką
·    Jerzy Kucharski SP5BLD - Redaktor Radiowego Biuletynu Informacyjnego
·    Grzegorz Wadas - opiekun Schroniska w Głobikowej
·    Delegacja Oddziału Terenowego PZK nr 28
·    Delegacja Oddziału Terenowego PZK nr 35
·    Delegacja z Klubu SP8ZKB z Kolbuszowej z kol. SP8HDC na czele
·    Delegacja z Klubu SP8KBZ z Mielca
·    Członkowie i sympatycy Dębickiego Klubu Łączności PZK - SP8KKM
Prezes Klubu przedstawił historię 40-lecia działalności klubu, po której kolejno głos zabrali nasi znamienici goście: Prezes Polskiego Związku Krótkofalowców - Piotr Skrzypczak SP2JMR, Prezes Tarnowskiego Oddziału PZK Zbigniew Wilczyński SP9IEK. Pan Zdzisław Siwula i Pan Janusz Gwóźdź odczytali list okolicznościowy od Wójta Gminy Dębica. Głos zabrali również: Wójt Gminy Ostrów - Pan Piotr Cielec i Ks. Prałat Ryszard Piasecki.
Po okolicznościowych przemówieniach Prezes Klubu przyjął z rąk Piotra Skrzypczaka SP2JMR okolicznościowy grawerton z okazji 40-lecia klubu, oraz dyplom za pracę na rzecz rozwoju krótkofalarstwa. Dyplomy, podziękowania i pamiątki wręczone zostały także zaproszonym gościom.
Po części oficjalnej wszyscy uczestnicy spotkania zaproszeniu zostali na poczęstunek. Rozpoczęły się spotkania indywidualne w grupach i niekończące się rozmowy na tematy krótkofalarskie.
Bardzo ważnym elementem spotkania było zwołanie Uroczystego Walnego Zebrania członków SP8KKM i podjęcie uchwały o nadaniu Dębickiemu Klubowi Łączności imienia Bolesława Kłuska SP9HKD. Uchwała została przyjęta przez aklamację potwierdzona gromkimi brawami członków klubu i wszystkich zgromadzonych na sali gości.
Na zewnątrz przygotowany został grill, na którym wypieczono smaczne kiełbaski, którymi można było się posilać do późnych godzin wieczornych. W międzyczasie przygotowany został słynny „Kociołek Krzysztofa SQ9MUO” - znany wszystkim ze spotkań w Jodłówce Tuchowskiej.
Mimo chłodu na wieży widokowej pilnowanej przez dwa potężne dinozaury grupa pod kierunkiem Marcina SQ9DJJ, wychowanka SP8KKM mieszkającego obecnie w Krakowie uruchomiła stację w paśmie 70 cm pracując pod okolicznościowym znakiem klubowym HF40KKM w Zawodach IARU UHF 432 MHz. Koledzy przeprowadzili sporo ciekawych łączności informując korespondentów o naszym jubileuszu.
Przez cały czas spotkania pod nadzorem Cezarego SQ8MXC pracowała na falach krótkich stacja HF40KKM.

Spotkanie trwało do północy, a wszyscy goście opuszczali spotkanie bardzo zadowoleni gratulując klubowi jubileuszu. W uroczystościach udział wzięło około 80 osób.
Hubert SQ9AOL

5. Komunikat Redakcji Radiowego Biuletynu Informacyjnego PZK na 06.10.2010r.
Redakcja RBI informuje słuchaczy, że od  niedzieli 10.10.2010 r. na stronie Internetowej RBI: http://www.rbi.ampr.org  będzie możliwość wysłuchania reportażu radiowego ze spotkania krótkofalarskiego z okazji 40-lecia powstania Dębickiego Klubu łączności PZK SP8KKM. Spotkanie odbyło się w dniach 2-3.10.2010r. w miejscowości Głobikowa koło Dębicy.
Ten nowy  program RBI  /premiera na falach krótkich/ był wyemitowany już w  dniu 03.10.2010 r.  o godzinie  22.30 L na częstotliwości 3705 kHz . W dniu 10.10.2010 r. program RBI, z tym nowym reportażem, zostanie nadany ponownie o godzinie 8.00, 10.30 i 22.30 L w okolicy QRG 3700 kHz.
W związku z pytaniami zadawanymi podczas spotkania krótkofalarskiego w Głobikowej gdzie i kiedy można słuchać programu RBI redakcja ponownie przypomina, że Radiowy Biuletyn Informacyjny jest nadawany zgodnie ze stałym harmonogramem w każdą niedzielę, niestety,  tylko z mała mocą 50-100 W:
o godzinie 8.00 L na QRG 3700 kHz +/- QRM /emisja próbna/,
o godzinie 10.30 L na QRG 3700 kHz /emisja stała/  lub 7095 kHz +/- QRM /emisje próbna/ oraz o godzinie 22.30 L  w okolicy QRG 3700 kHz /3700-3710 kHz/emisja próbna/.
Od października 2010 r. trwają próby emisyjne Radiowego Biuletynu Informacyjnego na byłych częstotliwościach Polskiego Radia: 7125,7150 i 7175 kHz.
Redakcja RBI prosi o raporty słyszalności programu nadawanego małą mocą na falach krótkich. Telefon do Redakcji RBI: +4822 7242380 oraz tel. komórkowy +48 607928029. Poczta mailowa: sp5bld@poczta.onet.pl i sp5bld@wp.pl  Informacje do programu RBI proszę przesyłać na w/w adresy mailowe.
Na falach krótkich jest aktualnie nadawany i w dalszym ciągu będzie nadawany wakacyjny serwis informacyjny RBI zawierający bieżące, autoryzowane informacje przesłane przez zainteresowanych programem słuchaczy. Redakcja czeka na takie informacje. Zwłaszcza na informacje związane z wakacyjną działalnością radiową. Te wszystkie, nadesłane przez słuchaczy informacje, będą umieszczane w wakacyjnym programie RBI oraz również na stronie internetowej Radiowego Biuletynu Informacyjnego http://www.rbi.ampr.org  Do tej pory, takie informacje wakacyjne, niestety nie nadchodzą do Redakcji RBI.
.Informację przekazał: Jerzy Kucharski SP5BLD.

6. Rezygnacja z funkcji Redaktora Naczelnego „Krótkofalowca Polskiego”.
W związku z dymisją Kol. Wiesława Paszty SQ5ABG z wyż.wym. funkcji oraz z funkcji PR Managera PZK proszę o zgłaszanie się koleżanek i kolegów chętnych do pracy w zespole redakcyjnym KP oraz do objęcia funkcji zarówno Redaktora Naczelnego KP jak i PR Managera PZK. Te funkcje mogą lecz nie muszą być łączone.
Jednocześnie w imieniu prezydium ZG PZK dziękuję Wiesławowi SQ5ABG za długoletnią działalność na obydwu funkcjach.
,
7. Komunikat klasyfikacyjny XXXIX edycji zawodów Dni Morza – 2010
Komisja Zawodów pragnie gorąco podziękować wszystkim uczestnikom 39. już edycji naszej zabawy zorganizowanej przez Zachodniopomorski Oddział Terenowy PZK (OT-14).
Otrzymaliśmy 131 logów od stacji nadawczych oraz 5 – nasłuchowych.
Na podstawie wpisów w nadesłanych dziennikach, Komisja stwierdziła, że nie posiada logów od 9 stacji (znaki, które wystąpiły w co najmniej 5 innych logach).
Zgodnie z zapisami regulaminu, dzienniki od 4 stacji Komisja użyła do kontroli (błędnie podana data i/lub czas, brak informacji o nadawanej grupie kontrolnej).
Niedogodnością okazało się pokrywanie się terminów naszych zawodów z zawodami międzynarodowymi (od wielu lat Komisja nie otrzymała żadnego dziennika od stacji zagranicznych). W tym roku odbywały się równolegle ARRL Field Day (CW, SSB) oraz MARCONI Memorial Contest HF (CW) (dane wg SM3CER Contest Service).
W bieżącym roku, dzięki nieocenionej pomocy Marka SP7DQR, autora oprogramowania, Komisja zmieniła system rozliczający zawody – dostosowano go do programu CorssChecker. Wymagało to przebudowania programu obliczającego punkty i gruntownego przetestowania systemu. Marku, jeszcze raz – WIELKIE DZIĘKI!
Dziękujmy wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do przygotowania i sprawnego przebiegu zawodów oraz wszystkim uczestnikom, bez których przecież zawody nie mogłyby się odbyć.
Już teraz zapraszamy do udziału w jubileuszowej, 40. edycji Dni Morza – jak zwykle w ostatni pełny weekend czerwca (26.06.2011).
Wyniki na portalu PZK w dziale zawody. Janusz SP1TMN

8. Hm RP Ryszard Kaczorowski w Bletchley Park

 Łączność pomiędzy GB60ENI a 3Z0ENI
Fakt przekazania sekretu Enigmy przez wywiad wojskowy Polski, wywiadom Francji i Anglii w lipcu 1939 roku był szeroko komentowany w czasie obchodów 60 rocznicy tego wydarzenia w Bletchley Park. Wkładu polskich matematyków, którzy jako pierwsi złamali kody Enigmy nikt już teraz nie podważa. Na terenie ośrodka kodów i szyfrów wywiadu brytyjskiego w Bletchley Park, w lipcu 1999 roku odbył się Polski Festiwal.
Z tego terenu pracowała harcerska radiostacja okolicznościowa GB60ENI (Enigma), oraz znajdująca się na terenie ośrodka - stała radiostacja GB2BP (Bletchley Park).
W głównym budynku mieściła się w czasie wojny tzw. Stacja “X” – pomieszczenie dla radiooperatora Churchilla. Stacja “X” od 1942 roku była nieczynna.
Z tego pomieszczenia po 57 latach, przez godzinę pracowała na telegrafii GB60ENI  wykorzystując przedwojennej radiostacji używanej w wywiadzie. Pomieszczenia stałej radiostacji GB2BP, okolicznościowej GB60ENI oraz  Stację “X” odwiedził
śp. Harcmistrz Rzeczypospolitej Ryszard Kaczorowski – ostatni Prezydent II RP.
Zamieszczamy nagrane pozdrowienia śp. Prezydenta Kaczorowskiego, które przesyłał krótkofalowcom polskim odwiedzając radiostacje harcerską. Łączność została nawiązana
z radiostacją okolicznościową w Kraju 3Z0ENI której operatorami byli koledzy:
Sylwester SP2FAP oraz Kazik SP2FAX. Mamy nadzieje, że wielu krótkofalowców
w Kraju jak i poza jego granicami, chętnie powróci do tego wydarzenia oglądając krótkie nagranie. Jest to pierwszy z filmów który wprowadzamy na naszą stronę.
www.g0zhp.org. Krzysztof m0axh/sp3tuv

9. Zaproszenie do udziału w Maratonie.
W imieniu organizatorów zapraszam do wzięcia udziału w Maratonie z okazji „Dnia Edukacji Narodowej”.

10. Przypomnienie i zaproszenie do udziału w zawodach Narodowe Święto Niepodległości – HF.
Organizatorzy: Klub SP7PBC.
Termin: 11 listopada każdego roku, od godz. 05.00 do 07.00Z. Regulamin znajduje się na portalu PZK.

11. Stacja okolicznościowa SO3BASF
Witam serdecznie, proszę o zamieszczenie informacji:
Od 6 do 24 października br. nasz klub SP3PKC będzie pracował spod okolicznościowego znaku SO3BASF. Okazją jest otwarcie dwóch oddziałów koncernu BASF w ekonomicznej strefie Śremu. W dniu 7 października od godz. 09:00 lokalnego czasu będziemy pracować bezpośrednio z Firmy BASF. Serdecznie zapraszamy koleżanki i kolegów do łączności.
Info: SQ3RJP

12. SP9YFF/P
9 października 2010r. SP9YFF/p Team będzie aktywny z nowego SPFF-486 Obszar chronionego krajobrazu "Góra Zamkowa" Będzin (PGA-BN01) .
Dzięki uprzejmości Dyrekcji Muzeum Zagłębia expedycja posiada zezwolenie na prace z terytorium Zamku w Będzinie (GBN-01).
Start ok. 8 lt. Pasma 80-2m SSB, CW, RTTY
QSL via SQ9IDG
Więcej informacji na  http://wff-silesia.eu.interia.pl/enter.htm
VY 73, 44 Krzysiek sp9upk

SP5OI s.k. W dniu 2.10.2010 po długiej i ciężkiej chorobie zmarł Kazimierz Cebula SP5OI. Wieloletni prezes Oddziału Warszawskiego PZK. W kadencjach do 20.03.2010 członek OKR WOT. Członek założyciel VOT PZK. Człowiek wielkiego serca. Był z nami do ostatniej chwili! Cześć jego pamięci!

Pogrzeb rozpoczął się mszą św. w kościele św. Patryka na Gocławiu przy ulicy Rechniewskiego 14 o godzinie 11.00 dnia 06.10.2010 r.
Zmarły pochowany został na cmentarzu parafialnym w Ząbkach przy ulicy Piłsudskiego.
Kazika pożegnało liczne grono krótkofalowców SP5.
Info: Zygmunt Szumski SP5ELA

SP5EPT s.k. W dniu 3 października zmarł Włodzimierz Kuran SP5EPT, jeden z wybitnych UKF-owców i konstruktorów SP. Przed laty bardzo aktywny na pasmach UKF. Przez ostatnie lata zmagał się z ciężką chorobą. Zawsze koleżeński, przyjazny, pogodny. Taki pozostanie w mojej pamięci.
Pogrzeb odbędzie sie w poniedziałek, 11 października o godzinie 14.00 w sali świeckiej warszawskiego Cmentarza Komunalnego Południowego w Antoninowie.
Marek Reszka SP5HEJ


Tyle informacji na dzisiaj.
Vy 73! Piotr SP2JMR prezes PZK


Załącznik!
Z W I Ą Z E K   H A R C E R S T W A   P O L S K I E G O
KLUB  ŁĄCZNOŚCI SP 8 ZIV  PRZY KOMENDZIE HUFCA  im. CZESŁAWY „BAŚKI” PUZON W JAROSŁAWIU
WYDZIAŁ EDUKACJI I SPORTU URZĘDU MIASTA JAROSŁAWIA
ORAZ  PODKARPACKI KURATOR OŚWIATY  W  R Z E S Z O W I E
O R G A N I Z U J Ą
MARATON  KRÓTKOFALARSKI  Z OKAZJI
„ DNIA EDUKACJI NARODOWEJ ”

R E G U L A M I N

1. Celem organizowanego Maratonu jest uczczenie Dnia Edukacji Narodowej ,
     promocja jarosławskiego harcerstwa oraz działań władz Oświatowych
    Województwa Podkarpackiego.
2. Do udziału w Maratonie zaprasza się operatorów radiostacji indywidualnych
    i klubowych z SP o mocy do 100 W.- udział stacji zagranicznych mile widziany.
3. Maraton odbędzie się w dniach od 8 i 9.X.2010 r.. w godzinach :
   8 . X..2010 r. piątek –  od 17,00 do 20,00. czasu lokalnego (15,00-18,00 UTC)
   9 . X..2010 r. sobota –   od   7,00 do 20,00. czasu lokalnego (5,00-18,00 UTC)
UWAGA: w dniu 9.X.2010 r. z przerwą od godz. 8:00 do 9:00 czasu lokalnego (6,00 -7,00 UTC)  i  od 17:00 do 18:00 czasu lokalnego
(15,00 - 16,00 UTC) to jest na czas zawodów:  PGA-TEST- 2010.
4. Pasmo 3,5 MHz   –  Emisja SSB.
5. Punktacja:
  a- za nawiązanie łączności ze stacją organizatora  SP 8 ZIV            -  20 pkt.
  b- za nawiązanie łączności z krótkofalowcem nauczycielem             - 15 pkt.                
  c- za nawiązanie łączności z krótkofalowcami woj. podkarpackiego - 10 pkt.
  d- za nawiązanie łączności ze stacjami posiadającymi Dyplom
                                                                               „JAROSŁAW”        -  5 pkt.
  e- za nawiązanie łączności z pozostałymi stacjami biorącymi udział
                                                                                           w maratonie - 1 pkt.
 
 UWAGA : Rozdawanie punktów możliwe tylko w jednej grupie, bez
                     możliwości ich łączenia .
 6. Klasyfikacja :
a-    Radiostacje indywidualne nauczycieli
b-    Pozostałe radiostacje indywidualne
c-    Radiostacje indywidualne z woj. podkarpackiego
d-    Radiostacje klubowe
e-    Najaktywniejsza radiostacja organizatora

7. Raporty:
Stacje dające punkty w Maratonie podają raport RS oraz :
a-    Stacja organizatora podaje - JA np. 59-JA.
b-    Krótkofalowcy nauczyciele podają – DN np.59- DN .
c-    Krótkofalowcy z woj. Podkarpackiego podają – RZ np.59-RZ.
d-    Stacje posiadające Dyplom „JAROSŁAW” podają  jego numer np.-   59-025 lub 59-A 025.
e-    Pozostałe stacje podają – MJ oraz numer kolejny łączności w maratonie – np. 59-MJ-030.    
8. Wywołanie: Wywołanie w Maratonie Jarosławskim .
9. Nagrody:
a-    za zajęcie I-go miejsca w poszczególnych grupach – PUCHAR
         KURATORA OŚWIATY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
b- za zajęcie od I-go do III miejsca w każdej grupie  - DYPLOM
c- za zajęcie do 10-go miejsca w każdej grupie DYPLOM ZA UDZIAŁ
10.  Wyniki Maratonu ogłoszone zostaną w terminie trzech miesięcy od
     zakończenia zawodów i podane do wiadomości w masowych środkach
     przekazu obowiązujących w PZK a nagrody i dyplomy wręczone zostaną na
     planowanym okolicznościowym spotkaniu lub wysłane bezpośrednio do
     uczestników Maratonu.
11. Uczestnicy Maratonu proszeni są o przesłanie w terminie do dnia 15.X.2010 r.
      czytelnego zestawienia przeprowadzonych łączności , które winno zawierać
      grupę klasyfikacyjną , wykaz stacji datę i czas łączności raport
      nadany i odebrany.
12. Zestawienia z obliczona punktacją należy przesłać na adres: Klub
      Łączności SP8 ZIV  37-500 Jarosław, skr.poczt.127. lub pocztą
      elektroniczną    E-mail : ot35@o2.pl
13. Decyzje komisji są ostateczne.
14. Komisja w składzie:
            Przewodnicząca -  pwd. Jagoda Dryś  SP8AYL  - Komendantka Hufca
            Członkowie   - phm. Zbigniew Guzowski  SP 8 AUP - Kierownik Klubu
                                  - hm. Mirosław Froń  SP 8 TJX – Członek Klubu.  

                                                               VY-73! – CZUWAJ !

Adresatów Regulaminu prosimy bardzo o jego dalsze rozpropagowanie .

                                                                                            Organizatorzy !.