Po obchodach 40-lecia klubu SP8KKM
Dodane przez SQ9AOL dnia 2010-10-04 / 11:48
Jak informowaliśmy wcześniej w dniach 2-3 października odbyły się uroczystości z okazji 40-lecia klubu SP8KKM.

Dębicki Klub Łączności PZK - SP8KMM w tym roku obchodzi swoje 40-lecie. Historia Klubu w Dębicy rozpoczęła się trochę wcześniej, bo w 1967 roku otrzymał licencję nasłuchową. Ale dokładnie 40 lat temu Dębicki Klub Łączności po raz pierwszy zaistniał w eterze pod własnym znakiem nadawczym.
Na miejsce obchodów 40-lecia wybrano zaprzyjaźnione Schronisko w Głobikowej, gdzie krótkofalarska grupa z Dębicy bywa dość często instalując tam staję terenową. W godzinach popołudniowych w sobotę 2 października rozpoczęły się przygotowania na miejscu spotkania. Przed godziną 17.00 parking zapełnił się samochodami, którymi przybyli nasi goście. Punktualnie o 17.00 Prezes Klubu Waldemar Pisarczyk SP9MZX rozpoczął uroczystość. Na wstępie powitani zostali wszyscy przybyli goście:

Prezes Klubu przedstawił historię 40-lecia działalności klubu, po której kolejno głos zabrali nasi znamienici goście: Prezes Polskiego Związku Krótkofalowców - Piotr Skrzypczak SP2JMR, Prezes Tarnowskiego Oddziału PZK Zbigniew Wilczyński SP9IEK. Pan Zdzisław Siwula i Pan Janusz Gwóźdź odczytali list okolicznościowy od Wójta Gminy Dębica. Głos zabrali również: Wójt Gminy Ostrów - Pan Piotr Cielec i Ks. Prałat Ryszard Piasecki.

Po okolicznościowych przemówieniach Prezes Klubu przyjął z rąk Piotra Skrzypczaka SP2JMR okolicznościowy grawerton z okazji 40-lecia klubu, oraz dyplom za pracę na rzecz rozwoju krótkofalarstwa. Dyplomy, podziękowania i pamiątki wręczone zostały także zaproszonym gościom.

Po części oficjalnej wszyscy uczestnicy spotkania zaproszeniu zostali na poczęstunek. Rozpoczęły się spotkania indywidualne w grupach i niekończące się rozmowy na tematy krótkofalarskie.

Bardzo ważnym elementem spotkania było zwołanie Uroczystego Walnego Zebrania członków SP8KKM i podjęcie uchwały o nadaniu Dębickiemu Klubowi Łączności imienia Bolesława Kłuska SP9HKD. Uchwała została przyjęta przez aklamację potwierdzona gromkimi brawami członków klubu i wszystkich zgromadzonych na sali gości.

Na zewnątrz przygotowany został grill, na którym wypieczono smaczne kiełbaski, którymi można było się posilać do późnych godzin wieczornych. W międzyczasie przygotowany został słynny rKociołek Krzysztofa SQ9MUOr1; - znany wszystkim ze spotkań w Jodłówce Tuchowskiej.

Mimo chłodu na wieży widokowej pilnowanej przez dwa potężne dinozaury grupa pod kierunkiem Marcina SQ9DJJ, wychowanka SP8KKM mieszkającego obecnie w Krakowie uruchomiła stację w paśmie 70 cm pracując pod okolicznościowym znakiem klubowym HF40KKM w Zawodach IARU UHF 432 MHz. Koledzy przeprowadzili sporo ciekawych łączności informując korespondentów o naszym jubileuszu.

Przez cały czas spotkania pod nadzorem Cezarego SQ8MXC pracowała na falach krótkich stacja HF40KKM.

Spotkanie trwało do północy, a wszyscy goście opuszczali spotkanie bardzo zadowoleni gratulując klubowi jubileuszu. W uroczystościach udział wzięło około 80 osób.

Obszerna relacja z uroczystości i zdjęcia na stronie www.krotkofalowcy.org Zapraszamy.

Info: Hubert SQ9AOL