Grunt to współpraca !
Dodane przez SP6IEQ dnia 2010-09-16 / 22:22
Mamy już efekty bardzo aktywnej pracy naszych kolegów, krótkofalowców dobrej woli z bratniej organizacji krótkofalarskiej SSR Manufaktura działającej pod przewodnictwem Kolegi SP5UHW.
Odbywająca się dotychczas bardzo rzeczowa współpraca pomiędzy środowiskiem krótkofalarskim a Urzędem Kontroli Elektronicznej i opierająca się na bardzo dużym wzajemnym zaufaniu i poszanowaniu, poprzez działania kolegów została zniweczona. Pewne czynności, które mogły do tej pory odbywać się w sposób zgodny z prawem, ale równocześnie mniej oficjalny będą musiały być teraz wykonywane bardzo formalnie, a tym samym w pełni z zapisami litery prawa.
Temat ten nie uderza w znaczy sposób bezpośrednio w stacje indywidualne, ale bardzo dotkliwie w stacje klubowe. Będą one musiały wykonać szereg dodatkowych czynności w przypadku ubiegania się o uzyskanie lub przedłużenie pozwolenia radiowego oraz przy ubieganiu się o znaki okolicznościowe.
Dotychczas składany wniosek nie będzie już wystarczający. Wniosek może być złożony wyłącznie przez podmiot prawny lub zarejestrowane stowarzyszenie zwykłe a nie przez klub. Do każdego wniosku muszą być dołączone oryginały zgody właściciela obiektu w którym jest zlokalizowana stacja klubowa oraz zgody operatorów i kierownika stacji. Ten zakres jest oczywisty. I dalej nowość. Ponadto musi być dołączony każdorazowo oryginał dokumentu rejestracyjnego np. KRS lub odpis potwierdzony notarialnie. Tak stanowi prawo i dzięki naszym kolegom z Manufaktury, UKE zostało zmuszone do dokładnego jego przestrzegania i dotychczasowe wzajemne zaufanie nie może być dalej kontynuowane.
Tak więc, doszły nam nie tylko dodatkowe "papiery", praca ale również i koszty.
Pozostaje tylko podziękować naszemu koledze SP5UHW i pozostałym kolegom z SSR Manufaktura za dobrą pracę na rzecz klubów, podstawy rozwoju krótkofalarstwa w Polsce.

73 Dionizy SP6IEQ