Telewizja cyfrowa (DVB-T)
Dodane przez SP5ELA dnia 2010-09-14 / 10:39
Jesteśmy obecnie świadkami procesu migracji z telewizji analogowej do telewizji cyfrowej (DVB-T). Harmonogram cyfryzacji jest już opracowany i systematycznie wdrażany, więc kwestią czasu jest pojawienie się w naszych domach naziemnych dekoderów telewizji cyfrowej.

Grupa radioamatorów z południowej Polski postanowiła samodzielnie opracować amatorski nadajnik zgodny ze standardem DVB-T. Docelowo nadajnik ten ma być wykorzystywany do testowania odbiorników naziemnej telewizji cyfrowej.
Nadajnik składa się z modulatora DVB-T (część programowa) i modułu USRP2 (część sprzętowa). Modulator DVB-T jest realizowany w oparciu o technikę SDR (Software Defined Radio) co oznacza, że cała funkcjonalność opisana w standardzie DVB-T jest realizowana za pomocą specjalnego programu komputerowego. Pliki źródłowe są dostępne na podobnych zasadach jak kod źródłowy Linux'a, każdy może je pobrać i dowolnie zmodyfikować.

W chwili obecnej ukończone i opublikowane są pierwsze cztery bloki funkcjonalne modulatora. Do ukończenia jeszcze troszkę brakuje, więc wszelka pomoc mile widziana!

Więcej szczegółów można znaleźć na stronie domowej projektu:
http://szelest.org/GNURadio/softDVB-T/index.html

Marcin SQ9DJJ

* DVB-T (ang. Digital Video Broadcasting – Terrestrial) – standard telewizjji cyfrowej DVB nadawanej naziemnie.
Dla zainteresowanych: http://pl.wikipedia.org/wiki/DVB-T