Komunikat_po_XIX_NKZD_PZK
Dodane przez SP5ELA dnia 2010-09-05 / 14:59
Images: pzk.gif
Komunikat po XIX Nadzwyczajnym Krajowym Zjeździe Delegatów PZK.
W dniu 4 września 2010 w Warszawie w Centrum Promocji Kultury przy ul. Podskarbińskiej 2 odbył się XIX NKZD. Przed rozpoczęciem Zjazdu była okazja do odznaczenia OH PZK Kol. Pawła Zakrzewskiego SP7TEV Oficera Łącznikowego IARU-PZK. Następnie Zbyszek SP8AUP delegat na NKZD z Jarosławskiego OT PZK i prezes tegoż OT oraz Klubu Polskiego Związku Krótkofalowców przy Burmistrzu Miasta Jarosławia SP8PEF podziękował uczestnikom spotkania z okazji jubileuszu 40 lat klubu za udział w uroczystości i wręczył tym, którzy byli obecni okolicznościowe medale ufundowane przez  Burmistrza.
Zjazd rozpoczął się z 15 min. opóźnieniem przy obecności 42 z 46 delegatów.
W późniejszym czasie dotarło jeszcze 2 czyli stan na godzinę 11:15 wyniósł 44 delegatów.
Na początku Zjazdu uczciliśmy minutą ciszy pamięć Kolegów, którzy w czasie od ostatniego NKZD odeszli do krainy wiecznych DX-ów. Delegaci wysłuchali także krótkiego referatu okolicznościowego z okazji Jubileuszu 80 lat PZK.
Dalszy przebieg Zjazdu był zgodny z uchwalonym przez ZG porządkiem obrad. Zjazd był znakomicie prowadzony przez Roberta SP6RGB wspieranego przez Ewę SP1LOS i Marka SP3AMO.
W czasie obrad delegaci dokonali wyborów uzupełniających do Głównej Komisji Rewizyjnej, której skład został uzupełniony o Jerzego Jakubowskiego SP7CBG oraz Marcina Skórę SQ2BXI. Zastępcami członków zostali wybrani Witold Malinowski SP9AAV oraz Bolesław Zwińczak SP4AAZ.
Następnie rozpoczęła się dyskusja nad poprawkami do nowego Statutu PZK, która została uwieńczona głosowaniem nad przyjętymi ostatecznie pod głosowanie.
Niestety projekt Statutu po poprawkach w czasie głosowania nie uzyskał wymaganej większości głosów delegatów i nie został przez Zjazd przyjęty.
W tej sytuacji nie procedowano wszystkich punktów porządku obrad, a mianowicie tych, które byłby konsekwencją uchwalenia nowego Statutu.
Delegaci przyjęli natomiast Statut PZK uchwalony w Szczyrku w dniu 18 maja 2008 roku ze zmianami wynikającymi ze zmiany Ustawy o organizacjach pożytku publicznego i o wolontariacie. Zjazd zakończył się przed godziną 17:00.
Wszystkim delegatom dziękuję za przybycie i za bardzo konstruktywną dyskusję na istotne dla PZK tematy, także za utrzymanie niezbędnej do uchwalenia Statutu większości w końcowej części Zjazdu.
Dziękuję gościom Zjazdu za przybycie oraz Pani Mecenas Dorocie Zielińskiej radcy prawnemu za udział i opiekę prawniczą nad przebiegiem Zjazdu.
Specjalne podziękowania kieruję do Wiesława SQ5ABG, organizatora Zjazdu i obsługi sekretariatu Zjazdu za opiekę nad nami i znakomitą organizację.
Nie byłoby tego, gdyby nie przychylność Pani Barbary Gebler-Wasiak Dyrektora Centrum Promocji Kultury, która nieodpłatnie udostępniła nam swój ośrodek już po raz 10. Współpraca nasza liczy już sobie ponad 8 lat. Droga Pani Dyrektor dziękujemy!!!
Więcej szczegółów w środowym komunikacie.

SP9AKD s.k. Tuż po Zjeździe otrzymałem wiadomość o odejściu do krainy wiecznych DX-ów Jacka Rytyna SP9AKD, sekretarza Głównej Komisji Rewizyjnej PZK.
Jacek był działaczem PZK od lat 70. ubiegłego stulecia. Był dobrym kolegą o spokojnym usposobieniu i wielkiej roztropności. Będzie go nam bardzo brakowało.

Tym smutnym akcentem kończę tą krótką informację.
Vy 73! Piotr SP2JMR prezes PZK