KS-35. Komunikat sekretariatu ZG PZK na 1.09.2010
Dodane przez SP5ELA dnia 2010-09-01 / 18:32
Images: pzk.gif
Komunikat sekretariatu ZG PZK na 1 września 2010
Witam wszystkich odbiorców naszych komunikatów. A oto informacje:

1. XIX NKZD. To już za chwilę bo w sobotę 4 września w Centrum Promocji Kultury na Pradze przy ul. Podskarbińskiej 2 odbędzie się kolejny NKZD PZK. Celem tego Zjazdu ma być podjęcie próby zreformowania niektórych funkcji w naszej organizacji. Chodzi mianowicie o zmiany w prawie wewnętrznym w tym o powstanie organu o nazwie Sąd Koleżeński oraz o ograniczenie ilości członków ZG PZK. Tu motywacja jest jedna: a mianowicie żadna organizacja, firma czy instytucja nie może sprawnie na dłuższą metę działać mając ok. 40 osobowy zarząd.
Stąd projekt nowego Statutu PZK, którego opracowanie było poprzedzone pracami wielu ludzi i wielu komisji. Nad wszystkim czuwał Leszek SP6CIK. Ale to już było i jest opublikowane w formie raportów i opracowań na naszym Portalu.
Uchwałę o zwołaniu XIX NKZD podjął Zarząd Główny PZK w dniu 12 czerwca 2010. Bez względu na reformatorskie trendy w naszej organizacji zwołanie NKZD było konieczne chociażby dla uchwalenia zmian w dotychczasowym Statucie określonych przez nowelizację Ustawy o organizacjach pożytku publicznego i o wolontariacie.
Obydwa dokumenty znajdują się na portalu PZK w „dokumentach organizacyjnych”.
Zjazd jest zwołany także ze względu na konieczność uzupełnienia składu Głównej Komisji Rewizyjnej.
Co wydarzyło się w PZK w czasie od ostatniego XVIII NKZD czyli od maja 2009?
O wydarzeniach bieżących, spotkaniach, posiedzeniach ZG i prezydium informujemy na bieżąco w komunikatach ZG PZK oraz na łamach Krótkofalowca Polskiego.
Tu wymienię tylko kilka najważniejszych spraw, które w istotny sposób przyczyniły się do kształtowania naszej rzeczywistości. Moim zdaniem są to:

-    Przyznanie przez WG HST R1 IARU PZK organizacji Mistrzostw R 1 IARU w Szybkiej Telegrafii (HST), które odbędą się w październiku br. w Rawie Mazowieckiej i Skierniewicach. W sprawie ich organizacji podpisaliśmy stosowne umowy z SSRS. To wspaniały akcent sportowy naszego jubileuszu.
-    Podpisanie z LOK porozumienia w sprawie współpracy w organizacji imprez sportowych.
-    Zakończenie negocjacji z Ministerstwem Środowiska. Niestety nie wszystkie nasze założenia do projektów konsultowanych rozporządzeń zostały uwzględnione. Procedury związane z naszą działalnością są obecnie znacznie uproszczone. Otwarta pozostaje sprawa opłat od zgłoszenia.
-    W sierpniu 2010 podpisaliśmy nowe Porozumienie o współpracy z Ministerstwem Obrony Narodowej. Było ono przedmiotem negocjacji od lutego 2010. Jest ono w pełni zgodne z obowiązującymi aktami prawnymi wyższego rzędu.
-    Pozyskaliśmy z MON 20 radiostacji R140 i R137, stacje te trafiły jako uzupełnienie w pierwszej kolejności dla tzw. „Stacji RUN” SN0HQ i do klubów krótkofalarskich.
-    Zorganizowaliśmy 5 Obóz Szkoleniowy w Sportach Obronnych dofinansowany przez MON.
-    Podpisaliśmy z TP „EmiTel” umowę dzierżawy infrastruktury, a także umowę darowizny. Te dwie umowy stanowią regulację zasad korzystania przez PZK z obiektów TP ”EmiTel”.
-     Skonsultowaliśmy z Ministerstwem Infrastruktury projekt rozporządzenia dot. przekazywania sprzętu łączności w sytuacjach zagrożenia. Rozporządzenie w pełni uwzględnia nasze oczekiwania w tym zakresie.
-    Wprowadziliśmy elektroniczny system informacji o oddziałach terenowych PZK.- „OT PZK on line” (grudzień 2009)
-    Wdrożyliśmy elektroniczny system ewidencji członków opracowany na początku 2009 r. tzw. OSEC czyli „onlineowy system ewidencji członków”. W znacznym stopniu przyczynia się on do przyspieszenia aktualizacji list członkowskich oraz eliminuje większość przypadków powstawania błędów.
-    W omawianym okresie odbyły się 2 posiedzenia ZG PZK oraz 6 posiedzeń prezydium ZG PZK.
-     Zorganizowaliśmy uroczyste spotkanie z okazji 80 - lecia powstania PZK. Odbyło się ono w 26 lutego 2010 czyli dwa dni po dacie jubileuszu przypadającego na 24 lutego.
-    Wspomogliśmy zespoły radioklubów SP9KED i SP9KDA w zorganizowaniu II i III ogólnopolskiego spotkania krótkofalowców ŁOŚ 2009 i ŁOŚ 2010. Spotkanie w 2010 r. było centralnym punktem obchodów jubileuszu 80 - lecia PZK.
-    Podczas tegorocznego spotkania ŁOŚ podpisaliśmy z Wójtem Gminy Rudniki umowę na nieodpłatne udostępnienie kawałka ziemi, na szczycie góry Jaworzno. Na tym terenie zamierzamy zbudować ośrodek szkoleniowo-sportowy PZK. Obecnie trwają prace przygotowawcze.
-    W 2009 roku podpisaliśmy z Burmistrzem m. Zgorzelec umowę dzierżawy terenu, na którym znajduje się pole antenowe radioklubu SP6YAQ (SP6RZ). Koszty z tym związane pokrywa Kol. Roman SP6RZ. To umożliwiło nam zachowanie jednej z najlepszych lokalizacji stacji SN0HQ.
-    
To są główne i najważniejsze naszym zdaniem wydarzenia w naszej najnowszej historii pomiędzy dwoma Nadzwyczajnymi Zjazdami Delegatów PZK.
W kwestiach gospodarki materiałowo-finansowej podkreślić należy rekordowy rok pod względem wpływów z 1% na PZK jako OPP. Za rok 2008 wpłynęło prawie 120.000 zł. W sekretariacie ZG PZK zakupiono 1 nowy komputer oraz nowy kserograf, co pozwoliło usprawnić pracę naszej administracji.
Sytuacja członkowska. Na przełomie lat 2009-2010 po raz pierwszy od bardzo dawna przekroczyliśmy liczbę 4000 członków. Co jest odzwierciedleniem stałej tendencji wzrostowej od 2001 roku począwszy. Nie jest to oczywiście zadowalające. W dalszym ciągu będziemy podejmowali działania na rzecz pozyskania zarówno młodych krótkofalowców jak i tych, którzy z różnych powodów w minionych latach odeszli z naszych szeregów.
Oczywiście można by tu sporządzić długą listę w zależności od stopnia uszczegółowienia.
Ważnym jest to, że w roku 80 - lecia PZK i 85 - lecia IARU PZK się rozwija, przybywa nowych członków, a w Oddziałach i klubach mają miejsce najróżniejsze ciekawe inicjatywy, których realizacja jest możliwa dzięki wpływom z 1% od podatku na PZK jako OPP.
Wszystkim tym, którzy swoją pracą i zaangażowaniem nam pomagają w służbie dla rozwoju krótkofalarstwa oraz dla społeczeństwa serdecznie dziękuję. Dziękuję także za konstruktywną krytykę naszych działań.
Piotr HF80JMR

2. XXII Zjazd Seniorów Polskiego Związku Krótkofalowców. Odbył się w dniach 27-29 sierpnia w Księżych Młynach w woj. Łódzkim. Uczestniczyło w nim ok. 50 członków SP0TC w większości z osobami towarzyszącymi. W części merytorycznej obrad dyskutowano m.in. nad zamianami regulaminu SPOTC.
   Zjazd był znakomitą okazją do odznaczenia OH PZK kol. Grzegorza SP3CSD organizatora 6 Zjazdów SPOTC. OH ZG przyznał na podstawie wniosku OT PZK Południowej Wielkopolski (OT27). Specjalny grawerton z podziękowaniem za pracę społeczną na rzecz PZK otrzymał Prezes SPOTC oraz Prezes OT04 w jednej osobie Ryszard SP2IW. Miałem też okazję opowiedzieć zebranym o różnych aspektach naszej wspólnej działalności, a także o tym co wydarzyło się w PZK w ostatnim roku. Był także czas jak zwykle na dyskusje o teraźniejszości i przyszłości PZK. Zjazd był bardzo dobrze zorganizowany za co Grzegorzowi SP3CSD należą się specjalne podziękowania. (HF80JMR)

3. SN140MPR. W dniach od 1 do 30 września 2010r. z Tarnowskich Gór będzie aktywna stacja okolicznościowa SN140MPR. Aktywność emisjami: SSB, CW, RTTY, PSK, FM. Pasma: 160/80/40/30/20/17/15/12/10M
Okazją jest 140 rocznica powstania Muzeum Polskiego w Rapperswilu
(Szwajcaria). Karty QSL via SP9KDU, biuro nr 06.
Zapraszamy do łączności. Zespół SP9KDU

4. Walne Zebranie OT51. Zarząd Gliwickiego Oddziału Terenowego PZK postanawia zwołać na dzień 16 września 2010, Nadzwyczajne Walne Zebranie Oddziału. Odbędzie się ono o godz. 17:45 w pierwszym terminie lub o godz. 18:05 w drugim terminie, w Domu Studenckim „Solaris”, 44-100 Gliwice, ul. Kochanowskiego 37.
Proponowana tematyka obrad:
a/złożenia przez Zarząd sprawozdania z połowy kadencji
b/powiększenia składu zarządu o jedną osobę
c/poinformowania członków o wynikach Nadzwyczajnego Zjazdu PZK
d/omówienia i przedyskutowania spraw bieżących jak np. wymóg zgłaszania instalacji antenowych w stosownych urzędach.
Sekretarz Zarządu Oddziału
Andrzej Chałubiec sp9eno

5. Komunikat programu KRÓTKOFALOWCY BIS
.
Społeczna Redakcja cyklicznego programu o krótkofalowcach, prócz emisji w TV INTERNET na www.videoexpres.pl nadaje regularnie premierowe emisje via TV EDUSAT co drugą niedzielę miesiąca o godzinie21.00 z jakością studyjną, na satelicie HOT BIRD 9 oraz na platformach cyfrowych; POLSAT +, CANAL + N, i prawie we wszystkich telewizjach kablowych w Polsce.
 Program KRÓTKOFALOWCY BIS po każdym premierowym wydaniu, jest w kolejną następną niedzielę powtarzany o godzinie 21.00 czasu polskiego.
 Najbliższe wydanie w niedzielę 5.09.2010r. o godzinie 21.00 czasu polskiego. Będzie to relacja TV z Zieleńca koło Dusznik Zdroju na Dolnym Śląsku z udanego XII Zjazdu Technicznego UKF i Mikrofal. Na spotkaniu byli nadawcy z Niemiec, Czech, Słowacji i Polski.
 Program K BIS jest zawsze zamieszczany w TV INTERNET zaraz po każdej premierowej emisji w EDUSAT na portalu www.videoexpres.pl
Informuję jednocześnie, że EDUSAT jest jedyną w Polsce stacją edukacyjną. Proszę pamiętać, że nie jest kodowana.
UWAGA !Od 25 bm będzie zmiana w jednym z parametrów ustawienia na dekoderze z obecnego FEC 3/4na nowy FEC 5/6.
Autor i redaktor programu
Henryk Pacha, ATV SP6ARR
www.videoexpres.pl

6. SQ100HP. Od dnia 01 sierpnia 2010 do 28 sierpnia 2010 nasza stacja klubowa SP9ZHR pracowała pod okolicznościowym znakiem z okazji 100 lecia Harcerstwa Polskiego. Używaliśmy znaku SQ100HP. Głownie pracowano z obozu harcerskiego Hufca ZHP Ruda Śląska w Kużnicy Brzeżnickiej. Ze względu na otoczenie lasami ośrodka obozowego na Zawody Letnie UKF pojechaliśmy do rodziny krótkofalowców SQ9JJN i SQ9NRH do Koszęcina. Niestety frekwencja w sobotę była kiepska, a dopiero w niedzielę pokazały się stacje pracujące w zawodach Alpe-Adria. W tym momencie trzeba było zwijać anteny i wracać na obóz. Wyposażenie stacji to FT920 na KF i 50 Mhz oraz FT857D na UKF.  Anteny to CP6 i dipol na 80m oraz GP na 2m i 6m. Podobnie jak w latach ubiegłych odwiedziło nas kilku krótkofalowców między innymi DG1KDJ, SP9WZB,SP9UO i SP7TEX.
Kilka zdjęć można będzie oglądnąć na stronie klubowej SP9ZHR
Do usłyszenia pod okolicznościowym znakiem SN90HRS
z okazji 90-cio lecia Harcerstwa na terenie Rudy Śląskiej.
Startujemy od 1 września. Za łączności ze stacjami okolicznościowymi
SQ600G, SQ100HP i SN90HRS klub i Komenda Hufca ZHP w Rudzie Śląskiej
Wydawać będzie okolicznościowy dyplom. Szczegóły w najbliższym czasie.
Marian SP9EMI

7. Walne OT09. Podczas tegorocznego IX Kaszubskiego Spotkania Krótkofalowców KLIF-2010 (29-08-2010) odbyło się walne zebranie Pomorskiego OT PZK w celu uzupełnienia składu Zarządu POT PZK (OT09), po rezygnacji z funkcji Prezesa OT PZK Zbyszka SP2AVE. W wyniku wyborów nowym Prezesem OT PZK 09 został wybrany Darek SP2HQY. Wybrano też dwóch nowych zastępców członków Zarządu POT PZK z powodu rezygnacji dotychczasowych - Krzysztofa SP2UUU i Krzysztofa SP2DPK. Nowymi zastępcami członków Zarządu POT PZK zostali Michał SP2TQI oraz Michał SP2XDM.
Info: Roman SQ2RH

Korzystając z okazji gratuluję Darkowi SP2HQY wyboru na to odpowiedzialną funkcję oraz życzę sukcesów iż zadowolenia z jej pełnienia, a Oddziałowi Pomorskiemu PZK dalszego dynamicznego rozwoju.

8. Krótkofalarstwo w radiu i TV.
1. W dniu 23 sierpnia podczas audycji w programie I PR "PaT ma 5 lat" w w której brali udział: Ewa SP5HEN - autorka audycji i nadkomisarz Grzegorz Jach - animator "PaT-u" kilka minut poświęcone było naszemu hobby.
Od 3 lat w akcji "Profilaktyka a Ty" biorą udział jako instruktorzy i wolontariusze członkowie PZK propagujący program autorski Wiesława SQ5ABG "Profilaktyka a Krótkofalarstwo". W sumie przez trzy lata z naszym hobby miało okazję zapoznać się ponad 3000 młodych ludzi z Polski a na ostatnich warsztatach także goście z Niemiec i Litwy.
2. W dniu 30 sierpnia o godzinie 18:15 w programie III Polskiego Radia emitowany będzie reportaż Ewy SP5HEN " Życie na fali" jest to skrócona wersja dla słuchaczy "trójki" który emitowany był pod tym samym tytułem w programie I PR a zrealizowany po spotkaniu ŁOŚ 2010.
3. W dniu 25 sierpnia o godzinie 22:30 w programie tv Polsat News około 3 minut poświęcono pracy stacji okolicznościowej SN30S pracującej z Poznania. Pokazano operatorów stacji podczas nawiązywania łączności oraz wyjaśniono telewidzom ideę stacji okolicznościowej i krótkofalarstwa jako takiego.
Info: SQ5ABG

9. AREB. W dniu 9 października 2010 MESSE DRESDEN zaprasza na targi AREB 2010, gdzie specjaliści, miłośnicy, kolekcjonerzy znajdą coś dla siebie. Tagi krótkofalowców, radiowców i znawców elektroniki powstały z zamiłowania kierownika projektu Rolfa Philippa i rozwinęły się w ciągu siedmiu lat do największych targów tego rodzaju na obszarze Wschodnich Niemiec. AREB stał się w kręgach fachowców do szczególnie interesującą i ważną platformą wymiany doświadczeń.
Sortyment wystawców obejmuje szeroką paletę krótkofalówek, anten, urządzeń techniki pomiarowej, sprzętu do nagrywania i odtwarzania oraz telewizorów i artykułów elektronicznych. Targi oferują ponadto duży wybór części zamiennych do wszystkich prezentowanych artykułów.
Oferta wystawców kosztowności, rarytasów i rzadkości na AREB nabiera coraz większego międzynarodowego znaczenia. Wystawcy z Austrii, Holandii, Czech, Polski i Litwy przyciągają od 2004r. nie tylko wtajemniczonych i fachowców z kraju, ale również coraz częściej gości z zagranicy.
Ceny biletów: normalny 3,50 Euro, ulgowy 2,50 Euro.
Targi odbędą się 9 października 2010r., 9.00-16.00 na terenie MESSE DRESDEN.
Formularz wystawców do ściągnięcia w internecie www.areb.de. Kierownik projektu, Rolf Philipp stoi do państwa dyspozycji, Tel. 0049 351 4458-117, areb@messe-dresden.de.
Info: SP5ELA

10. Komunikat klasyfikacyjny V edycji Zawodów Zegrzyńskich SP Powiat Contest rozegranych 15 sierpnia 2010.
****************************************************************
W zawodach uczestniczyło 98 stacji (94 nadawcze i 4 nasłuchowe)
pracujących z 62 powiatów:
BNL,BSN,CGV,CIR,CLD,CTZ,CWU,DAB,DDZ,DWW,DZO,FCJ,FCU,FGD,FUG,GBN,GLX,
GNI,GPY,GTY,GYT,JNC,JOL,JOQ,JOU,JPQ,KJS,KKS,KST,KTB,LLB,LLW,LWD,LZM,
MDT,MNM,MSB,MTA,MTW,MZP,OBA,OBS,PBM,PSW,PTU,RGS,RMM,RNW,RRA,RUP,RWM,
RWX,RZV,SOS,UGY,UOY,WPH,WPX,ZCE,ZCS,ZKC,ZKP.
****************************************************************************
Przysłano 92 logi, 6 stacji nie przysłało logu.
Logowanie:
82 stacje użyły do logowania programów autorstwa Marka SP7DQR:
DQR_LOG do logowania w czasie rzeczywistym, DQR_Cabrillo do utworzenia
logu po zawodach, DQR_SWL do logowania nasłuchów,
6 stacji logowało w N1MM,
1 stacja logowała w MixW,
1 stacja logowała w LA0FX
1 stacja logowała w WriteLog.
****************************************************************************
Zwycięzcy:
Zbyszek SP9IEK z Tarnowa wygrał najliczniej obsadzoną kategorię A-SSB w której wystartowało 50 stacji. Kazik SP4AWE z Białegostoku wygrał w kategorii B-CW w której wystartowało 16 stacji. Grzegorz SQ9E z Czeladzi wygrał w kategorii C-MIXED (SSB i CW) w której wystartowało 9 stacji. Zygi SP5ELA pracując ze stacji SP80PZK z Bydgoszczy na znaku okolicznościowym SP80PZK wygrał w kategorii D-Kluby MIXED (CW i SSB) w której wystartowało 5 stacji. Andrzej SP2DNI z Pszczółek wygrał w kategorii E-QRP MIXED (CW i SSB). Jurek SP3-1058 z Krzyża Wielkopolskiego wygrał w kategorii F-SWL MIXED
w której sklasyfikowano 4 nasłuchowców.
****************************************************************
Wszystkie stacje sklasyfikowane w zawodach otrzymają pamiątkowe dyplomy uczestnictwa. Stacje, które zajęły miejsca 1, 2 i 3 w każdej z kategorii otrzymają jako wyróżnienia grawertony (tzw. "deski").
****************************************************************
Nagrodę specjalną za zorganizowanie ekspedycji i pracę z poszukiwanego powiatu Dzierżoniów DDZ - QTH Oleszna otrzymuje klub SP6ZPZ z operatorami Markiem SP6NIC,Zenkiem SQ6JQF i Arkiem SQ6OET. Nagrodą jest zasilacz impulsowy.
****************************************************************
Nagrodę specjalną dla najlepszej operatorki zawodów - grawerton otrzymuje Anna SQ9JJN z Koszęcina
****************************************************************
Fundatorem nagród i grawertonów jest ZG PZK.
****************************************************************
Zestawienia dotyczące indywidualnych wyników - wykazy zaliczonych QSO, mnożników, pliki błędów opublikowane są na portalu SP5PSL www.sp5psl.pzk.org.pl
****************************************************************
Serdecznie dziękujemy Wszystkim Stacjom za udział i zapraszamy za rok!
73 de Manager Zawodów Zegrzyńskich Janusz sp5jxk/sn5j
****************************************************************
Poniżej wyniki zawodów - cyfry 1,2 i 3 obok kolumny Wynik oznaczają zajęcie pierwszego, drugiego lub trzeciego miejsca w zawodach.
SO - Stacja Organizatora SP5CNA i SP5PSL
****************************************************************
Janusz SP5JXK

11. Protest Zygmunta SP5ELA. Otrzymałem pismo członka PZK, członka OT 25 PZK Zygmunta Szumskiego SP5ELA pismo poniższej treści:
„W związku z podjętą uchwałą przez Zarząd WOT PZK w dniu 29.06.2010 dotyczącą Zespołu SN0HQ wnoszę stanowczy protest oraz żądanie o dokonanie natychmiastowych przeprosin Zespołu SN0HQ przez Zarząd WOT PZK.
Podjęcie ww uchwały Nr 16/2010 całkowicie dyskwalifikuje Zarząd WOT PZK i stawia go w szeregu wrogów i osób źle życzących PZK. Uchwała ta to kompletny brak zrozumienia spraw związanych z zawodami IARU HF oraz współzawodnictwem stacji narodowych HQ.
Brak naprawienia zaistniałego błędu oraz wycofania uchwały oraz anulowania wniosku do ZG PZK w tej sprawie będą skutkowały negatywnymi opiniami wśród członków PZK i WOT PZK na temat prac Zarządu WOT PZK i szkodą dla nich samych, a także dla całego Związku.
Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że inspiratorami tej skandalicznej uchwały jesteście Wy panowie: SP5UAR i SP5XVY.
Ale najbardziej bolesne dla nas, członków PZK i Zespołu SN0HQ jest to, że znalazła się grupa krótkofalowców w Warszawie prowadząca w nikczemny sposób działania dyskredytujące cały nasz Zespół SN0HQ i jego wieloletni wysiłek czyniony na rzecz wyniku osiąganego w zawodach. Taka Wasza postawa, członków Zarządu uważających się za polskich krótkofalowców jest po prostu haniebna. Szkoda, że udało się Wam pociągnąć za sobą także krótkofalowców nieświadomych tego co czynią. Natomiast świadome działanie destrukcyjne jest po prostu zwykłą zdradą, zdradą w najgorszym wydaniu. Działania te stanowią podstawę do wnioskowania o usunięcie Was z szeregów PZK i wnioski takie zostały sporządzone.
Zdrajcy i działający na szkodę Związku nie mogą myśleć o dalszym kandydowaniu na jakiekolwiek funkcje w PZK.
 Zespół SN0HQ oprócz działań doskonalących poziom operatorski i wyposażenie w sprzęt podejmie także odpowiednie działania propagandowe na rzecz wzrostu udziału w zawodach IARU stacji polskich i dalszej poprawy wyników. Wy panowie powodujecie tylko destrukcję.
73,
Zygmunt Szumski SP5ELA”

Tyle informacji na dzisiaj.
Vy 73! Piotr SP2JMR prezes PZK