Logi Zawodów Dni Morza 2007
Dodane przez SP1THJ dnia 2007-06-27 / 00:36
Zawody Dni Morza 2007 rozlicza zespół Klubu SP1KQR z Kołobrzegu.

Dzienniki za zawody należy przesłać do organizatora w terminie do 31 lipca br. (decyduje data stempla pocztowego). Dzienniki przysłane po tym terminie będą użyte tylko do kontroli.

Organizator zaleca sporządzanie dzienników elektronicznych (darmowy program DQR_Log autorstwa SP7DQR dostępny jest na stronie WWW zawodów oraz na stronie autora. Zainteresowanym może być wysłany po przysłaniu do organizatora dyskietki + SASE).

Dzienniki elektroniczne należy przesłać na adres e-mail:
dnimorza@hamradio.szczecin.pl

W przypadku problemów z wysyłką na adres dnimorza@hamradio.szczecin.pl logi z zawodów Dni Morza 2007 prosimy przesyłać w formie elektronicznej na adres
sp1kqr@o2.pl.

Wymagany format: cabrillo (ewentualnie txt, fil). Dzienniki w formatach nie dających się przekonwertować do cabrillo oraz z podanym czasem lokalnym (zamiast UTC) będą użyte tylko do kontroli.

Logi w formie papierowej prosimy przesłać na adres:

Zespół Szkół Morskich
Radioklub SP1KQR
ul.Arciszewskiego 21
78-100 Kołobrzeg.

Prezes Zachodniopomorskiego OT PZK
SP1WSR Andrzej Łaczmański