Rejestracja użytkowników na portalu PZK - przypomnienie zasad.
Dodane przez SP5ELA dnia 2010-08-25 / 15:11
Administrator systemów informatycznych PZK. Komunikat z dnia 29.12.2010 r.
Rejestracja użytkowników na portalu PZK - zmiana (modyfikacja) zasad.

Przypominam wszystkim członkom PZK, że przy rejestracji użytkowników na portalu PZK wprowadzone zostały następujące zasady.

*Adres e-mail użytkownika powinien być zgodny ze standardem: "znak"@pzk.org.pl, "znak"@wp.pl, "znak"@op.pl, "znak"@gmail.com, etc. Dotyczy to również członków nadzwyczajnych – nasłuchowców (SWL). Jest to jedyny akceptowany format adresu e-mail członka i użytkownika Portalu PZK.
*Od dnia 29.12.2010 akceptowany jest również format adresu e-mail: imie@domena własna  (domena własna to domena w której występuje znak wywoławczy) Np. andrzej@sp5xyz.com, slawek@sp2jmb.pl.

*Żadne inne standardy adresu e-mail nie będą autoryzowane.

W przypadku zmiany adresu e-mail lub jego utraty/zablokowania konta pocztowego proszę zmiany adresu e-mail zgłaszać do swojego OT PZK. Upoważniona przez zarząd OT osoba (np. sekretarz OT) wprowadzi korektę danych członka do systemu OSEC.

W kwestii formalnej korektę/aktualizację danych członka PZK należy przeprowadzić za pomocą
„Karty Informacji Członka PZK”. Karta ta powinna być złożona w OT PZK do którego należy członek.

Tylko zgłoszony do OT adres e-mail jest podstawą do autoryzacji użytkownika na Portalu PZK.
W przypadku rozbieżności adresu zgłoszonego w procesie rejestracji z adresem podanym do OT, zgłoszenie zostanie automatycznie odrzucone.

Proces rejestracji na portalu jest zautomatyzowany (tylko finalne sprawdzenie zgodności danych jest realizowane manualnie przez administratora), ale może wystąpić przypadek, kiedy rejestrujący się użytkownik zostanie poproszony o dodatkowe informacje.

Od dnia 1.02.2010 r. weryfikacja danych członka następuje poprzez weryfikację zgodności podanych danych w procesie rejestracji z danymi w systemie elektronicznej ewidencji członków PZK OSEC.
Dlatego też na zarządach OT PZK ciąży duża odpowiedzialność. Wprowadzane dane w każdym przypadku muszą być oparte na oryginale "Karty Informacji Członka PZK".

Vy 73! Zygmunt SP5ELA
Administrator portalu PZK

Rejestracja użytkowników na portalu PZK - przypomnienie zasad.

Przypominam wszystkim członkom PZK, że przy rejestracji użytkowników na portalu PZK wprowadzone zostały następujące zasady.

*Adres e-mail użytkownika powinien być zgodny ze standardem: "znak"@pzk.org.pl, "znak"@wp.pl, "znak"@op.pl, "znak"@gmail.com, etc. Dotyczy to również członków nadzwyczajnych – nasłuchowców (SWL). Jest to jedyny akceptowany format adresu e-mail członka i użytkownika Portalu PZK.

*Żadne inne standardy adresu e-mail nie będą autoryzowane.

W przypadku zmiany adresu e-mail lub jego utraty/zablokowania konta pocztowego proszę zmiany adresu e-mail zgłaszać do swojego OT PZK. Upoważniona przez zarząd OT osoba wprowadzi korektę danych członka  do systemu OSEC.

W kwestii formalnej korektę/aktualizację danych członka PZK należy przeprowadzić za pomocą „Karty Informacji Członka PZK”. Karta ta powinna być złożona w OT PZK do którego należy członek.

Tylko zgłoszony do OT adres e-mail jest podstawa do autoryzacji użytkownika na Portalu PZK.
W przypadku rozbieżności adresu zgłoszonego w procesie rejestracji z adresem podanym do OT, zgłoszenie zostanie automatycznie odrzucone.

Proces rejestracji na portalu jest zautomatyzowany, ale może wystąpić przypadek, kiedy rejestrujący się użytkownik zostanie poproszony o dodatkowe informacje.

Od dnia 1.02.2010 r. weryfikacja danych członka następuje poprzez weryfikację zgodności podanych danych w procesie rejestracji z danymi w systemie OSEC.

Wszelkie reklamacje dotyczące braku danych lub rozbieżności danych członka PZK w systemie OSEC proszę kierować do prezesów OT PZK lub wyznaczonych przez nich osób odpowiedzialnych za ewidencję członków OT w systemie OSEC.

* Od 01.01.2018 odstąpiono od tego wymogu. Adres e-mail może być dowolny (z wyłączeniem nazw kuriozalnych i obraźliwych w adresie e-mail).

Administrator portalu PZK
Zygmunt Szumski SP5ELA