Komunikat sekretariatu ZG PZK na 23.06.2010
Dodane przez SP5ELA dnia 2010-06-23 / 20:36
Images: pzk.gif
Komunikat sekretariatu ZG PZK na 23.06.2010

Witam serdecznie wszystkich odbiorców naszych komunikatów. A oto informacje:

1. Ćwiczenia EmCom – stacja sztabowa.
Zbliża się kolejna edycja Ogólnopolskich Ćwiczeń Łączności Kryzysowej PZK. (7 sierpnia 1330-1530 UTC).
Zgłosiły się już stacje sztabowe do obsługi okręgów SP 1, 2 i 3 – SP2KDS, SP 6, 7 i 9 – SP7YLD.
Nadal poszukiwana jest stacja klubowa z 4, 5 lub 8 okręgu chętna do pracy w ćwiczeniach jako stacja sztabowe.
Zgłoszenia proszę przesyłać na adres e-mail sq2gxo@gmail.com.
73, Marek SQ2GXO EmCom Manager PZK.

EmCom Manager PZK - Konkurs
Poszukiwani są kandydaci na stanowisko EmCom Managera PZK.
Wymagania dla kandydata na Koordynatora Łączności Kryzysowej Polskiego Związku Krótkofalowców (EmCom Managera PZK):

·    Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym w mowie i piśmie.
·    Zainteresowanie tematem łączności kryzysowej.
·    Dostęp i umiejętność korzystania z Internetu.

Mile widziane doświadczenie w prowadzeniu łączności kryzysowej (ćwiczenia krajowe i międzynarodowe, udział w prawdziwych akcjach)

Obowiązki Koordynatora Łączności Kryzysowej PZK:
·    Zbieranie i przetwarzanie informacji z OT oraz klubów o podejmowanych działaniach związanych z „łącznością kryzysową”.
·    Pomoc w zawieraniu umów i porozumień dotyczących łączności kryzysowej na szczeblu centralnym i lokalnym,
·    Współpraca i udział w pracach koordynatora EmCom i Reg, IARU
·    Współpraca w ramach Światowej Konferencji Radioamatorskiej Łączności Bezpieczeństwa (GAREC) z innymi krajowymi EmCom Managerami.
·    Redakcja i prowadzenie strony internetowej poświęconej łączności kryzysowej - http://www.emcom.pzk.org.pl/ i grupy dyskusyjnej sp-emcom
·    Organizowanie i rozliczanie Ogólnopolskich Ćwiczeń Łączności Kryzysowej PZK

Zgłoszenia:
Chętnych na stanowisko EmCom Managera PZK prosimy o przesyłanie zgłoszeń na adresy e‑mailowe wiceprezesa PZK ds. Organizacyjnych sp2jlr@pzk.org.pl oraz obecnego EmCom Managera PZK sq2gxo@gmail.com.

W tytule e-maila proszę wpisać: „EmCom Manager PZK – zgłoszenie”

Zgłoszenie powinno zawierać następujące dane:
·    Znak wywoławczy.
·    Imię i nazwisko.
·    Stopień znajomości języka angielskiego.
·    Stopień znajomości innych języków.
·    Opis doświadczeń w zakresie łączności kryzysowej.
·    Dodatkowe informacje, które kandydat uzna za znaczące.
Osoba, która podejmie się pełnienia obowiązków EmCom Managera może liczyć na moją pomoc w początkowych miesiącach działalności oraz dużą ilość informacji i materiałów dotyczących łączności kryzysowej.
Swoje wsparcie zaoferował również Paweł SP7TEV - Oficer Łącznikowy IARU-PZK.
73,
Marek SQ2GXO
EmCom Manager PZK

2. LIPIAŃSKI KLUB ŁĄCZNOŚCI SP1KZO zaprasza na 25 Piknik Eterowy Lipiany 2010. Termin już blisko bo spotkanie odbędzie się w dniach 9-10-11 lipca br. na plaży miejskiej przy ul. Lipowej. Istnieje możliwość rezerwacji noclegu pod nr tel. 915641186 kom. 500654361 oraz  697780622.
Pikniki w Lipianach mają już swoją blisko 30 letnią tradycję. W ich organizacji były lata, w których z powodów logistycznych nie dawało się ich zorganizować. Na szczęście dzięki aktywności Bronka SP1RWU i zespołu z nim pracującego ten okres mamy już za sobą.
Spotkania te mają charakter typowo integracyjny i stanowią obok Jarosławia OT 35 –SP8PEF, jeden z najlepszych przykładów współpracy krótkofalowców z władzami lokalnymi. Zawsze jest czas na rozmowy, wymianę doświadczeń, załatwianie nieraz trudnych spraw, a także na giełdę. (HF80JMR)

3. Komunikat programu   KRÓTKOFALOWCY BIS.
      Społeczna Redakcja cyklicznego programu o krótkofalowcach, prócz emisji w TV INTERNET na www.videoexpres.pl nadaje regularnie premierowe emisje via TV EDUSAT co drugą niedzielę miesiąca o godzinie  21.00 z jakością studyjną, na satelicie HOT BIRD 9 oraz na platformach cyfrowych;  POLSAT +, CANAL + , N,  i prawie we wszystkich telewizjach kablowych w Polsce.
       Program KRÓTKOFALOWCY BIS po kazdym premierowym wydaniu, jest w kolejną następną niedzielę powtarzany o godzinie 21.00 czasu polskiego.
         Najbliższe wydanie w niedzielę 27.06.2010r. o godzinie 21.00 czasu polskiego. W programie specjalny 30 minutowy reportaż z ogólnopolskiego spotkania krótkofalowców polskich i  sympatyków w miejscowości Jaworzno, pod sympatyczną nazwą ŁOŚ w bardzo życzliwej nam gminie Rudniki, na styku trzech województw: łódzkiego, opolskiego i śląskiego.
      Będzie to powtórzenie części drugiej okolicznościowego reportażu z okazji 80 rocznicy powstania Polskiego Związku Krótkofalowców.
      Program zostanie nadany zarówno w TV EDUSAT jak również TV INTERNET na www.videoexpres.pl .
       Przypominam zainteresowanym, że program K BIS równolegle zamieszczany jest w TV INTERNET zaraz po każdej premierowej emisji w EDUSAT na portalu www.videoexpres.pl .
      Dodatkowe dane o programie i parametrach odbioru TV EDUSAT na portalu www.edusat.pl
      Informuję jednocześnie, że EDUSAT jest jedyną w Polsce stacją edukacyjną. Proszę pamiętać, że nie jest kodowana.
      Warto tę wiadomość przekazać swoim bliskim i znajomym.
Autor i redaktor programu
Henryk Pacha  ATV SP6ARR
www.videoexpres.pl

4. Otwarte Mistrzostwa Polski w Amatorskiej Radiolokacji Sportowej. Odbędą się w dniach 25-27 czerwca w okolicach Bydgoszczy.
Termin zgłoszenia uczestnictwa w zawodach 23.06.2010r.
Kontakt: ardf@ardf.pl
Zgłoszenie po terminie opłata dodatkowa 50%
Za uczestnictwo w zawodach ustala się opłatę za zakwaterowanie i wyżywienie 120zł opłatę startową 25zł. Opłatę należy dokonać przelewem na konto:
Klub Radiolokacji Sportowej Modrzewiowa 25 Bydgoszcz
Millenium Bank Nr 77 1160 2202 0000 0000 7530 0712
z zaznaczeniem opłata za zawody dla ......osób lub po przyjeździe na zawody.
Zawody odbędą się w dwóch pasmach KF i UKF .
Bazą noclegowo-żywieniową będzie: Internat Zespołu Szkół Elektronicznych w Bydgoszczy ul. Karłowicza 20.
Uroczyste otwarcie sobota godz. 08.45, zakończenie I dnia mistrzostw 26.06.10 godz.20.00, zakończenie mistrzostw 26.06 godz. 15.00 w miejscu zakwaterowania. Wszystkich sympatyków tej dyscypliny krótkofalarskiej serdecznie zapraszamy. Organizatorzy.

5. Mistrzostwa HF IARU 2010. W zeszłym roku (lipiec 2009) zmarł Roman SP6EKS. Był członkiem naszego zespołu, pracował niesłychanie skutecznie na 1,8 MHz. On praktycznie pokazał, że pasmo 1,8 jest czynne całą dobę, a nie tylko w nocy.  Podjąłem w imieniu całego zespołu SN0HQ decyzję, że tegoroczny start w
 IARU Championship 2010, zadedykujemy naszemu Koledze Romanowi SP6EKS.
 Jeszcze raz Cześć Jego Pamięci!
 Pozdrawiam serdecznie - Tomek SP6T kapitan zespołu SN0HQ.
 NIECH MOC BĘDZIE Z NAMI!!!

6. Certyfikat serwerowy. Polski Związek Krótkofalowców wykupił w polskiej firmie Unizeto certyfikat serwerowy. Certyfikat serwerowy dla PZK jest wydany dla domeny:
www.pzk.org.pl i pzk.org.pl  Certyfikat został prawidłowo wydany i został w dniu dzisiejszym zainstalowany na serwerze PZK.
Jest to certyfikat Commercial SSL (Certyfikat klasy 2.15 "Commercial SSL Server), Level II (Certum Level II CA).
Certyfikat jest ważny od: 22-06-2010 do Ważny do: 23-06-2011.
Administrator PZK admin@pzk.org.pl
Zygmunt Szumski SP5ELA

7. Zebranie założycielskie Grupy Inicjatywnej Oddziału PZK.
W dniu 19.06.2010r. w sali konferencyjnej koncernu  CNPEP RADWAR S.A. odbyło się Zebranie Założycielskie Grupy Inicjatywnej członków PZK w celu powołania nowego OT PZK.
W obecności 40 osób, w tym 39 członków PZK podjęto uchwałę o powołaniu do życia nowego Oddziału Terenowy Polskiego Związku krótkofalowców. Oddział otrzymał numer OT-73.

Główne założenia funkcjonowania nowego OT PZK (VOT PZK)
Siedzibą VOT (OT-73) jest miasto stołeczne Warszawa.
VOT (OT-73) jest oddziałem terenowym Polskiego Związku Krótkofalowców.
Poza siedziba formalną OT-73 nie będzie prowadził i wynajmował fizycznego lokalu. Ma to na celu zmniejszenie kosztów funkcjonowania OT-73.
Wszystkie wpłaty składek członkowskich PZK i OT-73 będą dokonywane tylko i wyłącznie na konto bankowe.
Składka członkowska OT-73 będzie wynosić 40 pln/rok, a koszty obrotu kart QSL przychodzących będą pokrywane w ramach tej składki. W przypadku członków wysyłających i otrzymujących duże ilości kart QSL członkowie ci będą proszeni o uregulowanie dopłaty za wysyłkę tych kart w porozumieniu z QSL-managerem.
Ewidencja członków OT-73 będzie prowadzona w postaci elektronicznej.
Kontakt pomiędzy zarządem OT-73 a członkami będzie prowadzony w formie elektronicznej (email). W związku z powyższym każdy członek OT-73 musi posiadać funkcjonalne konto poczty elektronicznej email.
Przewiduje się prowadzenie Listy Dyskusyjnej email dla wszystkich członków OT-73.
VOT PZK będzie realizował wszystkie statutowe zadania określone dla OT w statucie PZK.
VOT PZK będzie współpracował z innymi OT PZK, a także z SP DX Clubem i Grupą SN0HQ.
Założeniem jest również wypracowanie algorytmów efektywnej i satysfakcjonującej członków VOT PZK współpracy z ZG PZK.
W skrócie
·    Brak lokalu fizycznego i brak kosztów utrzymania.
·    Zdalna obsługa biura QSL. Wysyłka na  adresy domowe członków oddziału.
·    Najprostsza struktura, w oparciu o Statut PZK.
·    Brak osobowości prawnej, brak OPP.
·    Roczna składka VOT PZK składa się ze składki PZK+40 zł.
·    Wysyłka kart QSL będzie finansowana w ramach składki VOT PZK.

Idea nowego OT PZK powstała w wyniku technologicznego postępu i innowacji w telekomunikacji w dobie ery informacyjnej.  Podstawą działalności będzie efektywne, nowoczesne zarządzanie przy minimum kosztów. Koncepcja VOT PZK umożliwia natychmiastowa komunikację pomiędzy członkami i zarządem, eliminuje tradycyjne okresy nieosiągalności fizycznej biura OT, okresy wakacyjne, itd. Umożliwia eliminację uciążliwości związanych z dojazdami do fizycznej siedziby OT, często otwartego w godzinach pracy dla wielu i zbyt odległego dla członków nie mieszkających w Warszawie. Wprowadzenie w PZK systemu zdalnej ewidencji członków O.S.E.C. stało się również przyczynkiem do zmiany klasycznego sposobu podejścia do ewidencji członków i zarządzania zasobami OT. VOT PZK może okazać się w przyszłości alternatywą dla dotychczasowej koncepcji tradycyjnych OT PZK.

Komitet założycielski: SP5ELA, SP5DED, SP5ES, SP5FKW (SP5PBE), SP5UAF (SP5ZCC), SQ5WAA.

8. Walne Zebranie sprawozdawczo wyborcze Poznańskiego OT PZK czyli OT 08.
Odbyło się w dniu 19.06.10. Prezesem został wybrany Marek Wolny SQ3WLM, wiceprezesem Kazimierz Drajer SP3NK, sekretarzem  Daniel Błoch SQ3MKT, skarbnikiem Łukasz Kirchner SQ3NMU, a QSL Managerem Piotr Sroka  SP3RAX. Przewodniczącym OKR został Stefan Walter - SP3SL. Więcej informacji po ich otrzymaniu od organizatorów.

9. Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze Łódzkiego OT PZK czyli OT 15. Również odbyło się w  dniu 19.06.10.
Zebranie to odbyło się w Łodzi w obiektach Spółdzielni Mieszkaniowej „Zarzewie”, na które przybyło 65 członków Oddziału tj. 31,40% jego stanu osobowego.
Obrady otworzył i prowadził prezes Oddziału kolega Jerzy SP7CBG. Na wstępie kol. Krzysztof SP7GIQ otrzymał Odznakę Honorową PZK, szczególnie za wspaniałe osiągnięcia sportowe. Po części organizacyjnej tj. powołaniu protokolanta, komisji mandatowej, komisji uchwał i wniosków, komisji skrutacyjnej, przedstawieniu i przyjęciu porządku obrad, kolega Jerzy SP7CBG dokonał podsumowania działalności Zarządu Oddziału za okres kadencji. Do znaczących osiągnięć zaliczył:
1.    Dynamiczny wzrost, o osiemdziesięciu pięciu , członków Oddziału w czasie ostatniej kadencji. Oddział liczy obecnie 212 członków.
2.    Bardzo dobra współpraca Oddziału z Zarządem Spółdzielni Mieszkaniowej „Zarzewie”. Przedłużono możliwość nieodpłatnego użytkowania pomieszczeń na siedzibę Oddziału.
3.    Ekspozycja Oddziału, podczas Międzynarodowych Targów Telekomunikacji Elektronicznej InterTelecom-2010, ze szczególnym wyeksponowaniem rocznicy 75 – lecia Łódzkiego Klubu Nadawców.
4.    Współorganizacja spotkania Krótkofalowców ŁOŚ – 2010.
5.    Wspaniałe osiągnięcia członków oddziału w sportowej rywalizacji krótkofalarskiej. Zarówno w kraju jak i na arenie międzynarodowej.
Pomimo podjętych starań nie udało się nawiązać efekty-wnej współpracy z TVP 3 – Łódz i innymi lokalnymi mediami. Nie udało się nawiązać współpracy z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego jak również organizacjami pozarządowymi działającymi w Łodzi. Nie podjęto również decyzji w sprawie naprawy i modernizacji elementów sieci PR.  
Przewodniczący Oddziałowej Komisji Rewizyjnej kol. Janusz SP7Q w swym wystąpieniu podsumował działalność ustępującego Zarządu Oddziału i wnioskował o udzielenie absolutorium dla jego członków. W głosowaniu walne, sprawozdawczo-wyborcze, zebranie Oddziału Terenowym Polskiego Związku Krótkofalowców udzieliło absolutorium członkom ustępującego Zarządu.
W dalszej kolejności przystąpiono do wyborów  Zarządu  Oddziału i Oddziałowej Komisji Rewizyjnej. Zarząd Oddziału wybrano w następującym składzie: kol. kol. Maciej SP7VVK, Łukasz SP7MZH, Zbyszek SP7MTU, Remek SQ7OBB, Witek SP7WNA, Tomek SP7VS, Czesław SP7XK i Radek SQ7LRT. Zarząd ukonstytuuje się na najbliższym posiedzeniu. Oddziałowa Komisja Rewizyjna wybrana została w składzie: kol. kol. Czarek SP7UKL, Grzegorz SQ7NHR i Mirek SP7NHS.
W swoim wystąpieniu podziękowałem członkom ustępującego Zarządu z ogrom pracy jaką wykonali na rzecz Związku i Oddziału w czasie ostatnich czterech lat. Członkom nowo powołanego Zarządu pogratulowałem zaufania jakim obdarzyli ich zebrani i życzyłem sukcesów w realizowaniu obowiązków jakich się podjęli. Przedstawiłem zebranym aktualne zadania realizowane przez Prezydium Zarządu Głównego naszego Związku. Omówiłem między innymi następujące tematy, obchody 80 – lecia Związku, przebieg posiedzenia Zarządu Głównego PZK, stan prac nad zwołaniem Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów PZK, współpraca Związku z MON, MEN i UKE oraz nasz udział w konsultacjach nad projektem rozporządzeń Ministra Środowiska i Ministra Infrastruktury.
Zebranie przebiegało w bardzo miłej, koleżeńskiej atmosferze. (SP2JLR)


10. Uroczystości z okazji 40 lecia Klubu Polskiego Związku Krótkofalowców przy Burmistrzu miasta Jarosławia SP8PEF.
W dniu 19 czerwca o godz 17.00 w jednej z najpiękniejszych sal w kamienicy Attavatich Jarosławiu odbyła się uroczystość z okazji 80 lecia PZK, 40 lecia powstania Klubu Polskiego Związku Krótkofalowców przy Burmistrzu miasta Jarosławia SP8PEF oraz 25 lecia powołania Ogólnopolskiego klubu Kobiet Krótkofalowców SPYLC.
W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele władz szczebla wojewódzkiego, powiatowego oraz miejskiego.
Najwyższym rangą przedstawicielem władz był Pan Mirosław Karapyta Wojewoda Podkarpacki, który dokonał aktu dekoracji Srebrnymi i Złotymi Krzyżami Zasługi.
I tak na mocy POSTANOWIENIA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Z DNIA 9 marca 2010 roku za zasługi w działalności na rzecz Polskiego Związku Krótkofalowców
ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI  - ODZNACZONO:
Koleżankę  Zofię GUZOWSKĄ  SP8LNO
Kolegę Janusza KOŁAKOWSKIEGO SQ8CMS
SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI -  ODZNACZONO:
Kolegę  Księdza  Kapelana Podporucznika Grzegorza  BECHTĘ  SQ8AY
Kolegę  Tadeusza Jana LEWKO SP8IE.
Odznaczenia przyznano na wniosek Starostwa Powiatowego w Jarosławiu.
Medali i podziękowań było bardzo dużo. O nikim nie zapomniano. Tak ważne spotkanie było także znakomitą okazją do przypięcia Złotych Odznak Honorowych PZK, które na mocy uchwały ZG PZK z 10.10.2009 z moich rąk otrzymali Tadeusz Lewko SP8IE oraz Benedykt Brodowicz SP8IQQ. Koledzy Ci obok Zbyszka SP8AUP stanowią trzon organizacyjny zarówno klubu SP8PEF jak i Jarosławskiego OT PZK (OT 35). Z okazji jubileuszu wręczyłem na ręce Zbyszka SP8AUP Prezesa OT 35 oraz SP8PEF okolicznościowe grawertony upamiętniające ten jubileusz.
Sama działalność Zbyszka SP8AUP i jego współpraca z władzami wszystkich szczebli i z wieloma grupami społecznymi zasługuje na szczególną uwagę. Nie chodzi tu o pochwały lecz o stwierdzenie faktu. Zbyszek jest faktycznie animatorem aktywności społecznej na ziemi jarosławskiej. Krótkofalarstwo jest tu elementem wiodącym jakoby rdzeniem grubej liny, której osnową są bardzo różne aspekty życia całej kilkudziesięciotysięcznej społeczności. Jedno jest pewne: w Jarosławiu i okolicy trudno znaleźć człowieka, który nie wiedziałby czym jest krótkofalarstwo.
Wracając do spotkania dodam jeszcze, że miało ono wymiar międzynarodowy. Wśród gości byli przedstawiciele krótkofalowców ze Słowacji, Ukrainy oraz Holandii. W sumie na sali było ponad 80 osób.
Szersza relacja oraz fotoreportaż będzie w Krótkofalowcu Polskim nr 8/2010.
(HF80JMR)

11. Krótkofalowiec kontra wspólnota mieszkaniowa w Nysie. W dniu 17 czerwca przed Sądem Okręgowym w Opolu odbyła się rozprawa z powództwa Adama SP6AKZ przeciwko wspólnocie mieszkaniowej nr 241 w Nysie o uchylenie uchwały nakazującej demontaż anten krótkofalarskich. W jej wyniku Sąd zabezpieczył powództwo, tzn. zawiesił wykonanie uchwały do czasu zakończenia procesu. W tej sprawie zeznawałem jako świadek ze strony powoda (SP6AKZ)
Sprawa ta jak już pisałem jest dość szczególna ponieważ wspólnota mieszkaniowa podejmuje podobną uchwałę po raz trzeci w ciągu ostatnich kilku lat.  Z tej racji koledzy z Opolskiego OT PZK zadbali o odpowiednie jej nagłośnienie. Tak więc była okazja do kilkudziesięciominutowego nagrania dla Radia OPOLE, a także do wypowiedzi przed kamerą lokalnej telewizji. W programach, które następnie były emitowane poruszaliśmy sprawy nie tylko tego konkretnego przypadku, ale przede wszystkim podeszliśmy szerokoaspektowo do krótkofalarstwa jako dziedziny aktywności człowieka. Mówiliśmy o naszym jubileuszu, o wychowaniu młodzieży, o sporcie krótkofalarskim oraz o łączności alternatywnej na wypadek zagrożeń. Za współpracę dziękuję szczególnie Leszkowi SP6CIK prezesowi OT 11, Krzysztofowi SP6DVP oraz grupie kolegów z OT 11, którzy uczestniczyli zarówno spotkaniu w środę 16 czerwca jak i w samej rozprawie w charakterze publiczności, co z pewnością było ważne dla Adama SP6AKZ. (HF80JMR)

12. Komunikat wakacyjny Redakcji RBI PZK na 23.06.2010 r.
Redakcja Radiowego Biuletynu Informacyjnego PZK przekazuje poniższą wiadomość.
Od  niedzieli 20.06.2010 r. na stronie Internetowej RBI: http://www.rbi.ampr.org jest możliwość wysłuchania reportażu radiowego z Posiedzenia Zarządu Głównego Polskiego Związku Krótkofalowców które odbyło się w Sali konferencyjnej Urzędu Komunikacji Elektronicznej w dniu 12.06.20-10 r. Posiedzenia trwało ponad 8 godzin, od godziny 10.00 do godziny 18.00.
Ten nowy  program RBI  /premiera na falach krótkich/ był wyemitowany już w  dniu 20.06.2010 r. o godzinie 8.00 i 10.30 L na QRG 3700 kHz oraz o godzinie  22.30 L na częstotliwości 3701 kHz.
Powtórka programu RBI na falach krótkich w niedzielę 27.06.2010 r. o godzinie 8.00, 10.30 i 22.30 L  w okolicy częstotliwości 3700 kHz +/- QRM.
Redakcja przypomina, że Radiowy Biuletyn Informacyjny jest nadawany zgodnie ze stałym harmonogramem w każdą niedzielę, niestety,  tylko z mała mocą 50-100 W:
o godzinie 8.00 L na QRG 3700 kHz +/- QRM /emisja próbna/,
o godzinie 10.30 L na QRG 3700 kHz /emisja stała/  lub 7095, 7125 kHz +/- QRM /emisja próbna/ oraz o godzinie 22.30 L  w okolicy QRG 3700 kHz /3700-3710 kHz/emisja próbna/.
W okresie wakacyjnym Radiowy Biuletyn Informacyjny będzie, w dalszym ciągu, nadawany zgodnie z w/w harmonogramem pod znakiem SP5PRW z Grodziska Mazowieckiego czyli z domowego i klubowego QTH Redakcji RBI lub pod znakiem SP5PRW/4, z działki położonej w miejscowości Zgniłocha koło Olsztyna /Gmina Purda/. Zgniłocha to piękna miejscowość położona pomiędzy Olsztynkiem i Szczytnem nad jeziorem Gim. W okresie wakacyjnym będzie przebywał tam i będzie z tego miejsca QRV pod znakiem SP5BLD/4 Redaktor Naczelny Radiowego Biuletynu Informacyjnego PZK Jerzy Kucharski SP5BLD. Będzie pracował na falach krótkich oraz na przemienniku olsztyńskim i na przemienniku pracującym na Dylewskiej Górze.
Redakcja RBI prosi o raporty słyszalności programu nadawanego małą mocą na falach krótkich. Telefon do Redakcji RBI: +4822 7242380 oraz tel. komórkowy +48 607928029. Poczta mailowa: sp5bld@poczta.onet.pl i sp5bld@wp.pl

Na falach krótkich jest aktualnie nadawany i w dalszym ciągu będzie nadawany w okresie wakacyjnym, serwis informacyjny RBI zawierający bieżące, autoryzowane informacje przesłane przez zainteresowanych programem słuchaczy. Redakcja czeka na takie informacje. Zwłaszcza na informacje związane z wakacyjną działalnością radiową. Te wszystkie, nadesłane przez słuchaczy informacje, będą umieszczane w wakacyjnym programie RBI oraz również na stronie internetowej Radiowego Biuletynu Informacyjnego: http://www.rbi.ampr.org
W związku z zapytaniami i wątpliwościami Redakcja RBI informuje, że program dla słuchaczy w kraju jest nadawany na falach krótkich zgodnie z harmonogramem jak wyżej.
Wszystkim Kolegom życzę udanych, radosnych i słonecznych wakacji. VY73!
Informację przekazał: Jerzy Kucharski SP5BLD.

13. 35 - lecie Klubu SP1KRF w Barlinku.
     Jeden z najbardziej aktywnych klubów z Zachodniopomorskiego OT PZK, SP1KRF działający przy Barlineckim Ośrodku Kultury w Barlinku 19 czerwca br. obchodził swe 35 – lecie. Uroczystość ta odbyła się wraz z innymi imprezami w związku z trwającymi Dniami Barlinka, a poza członkami i sympatykami Klubu, członkami zaprzyjaźnionych okolicznych klubów więło w niej udział wielu mieszkańców Barlinka i okolic. O godz. 12.00 w plenerze przed Pensjonatem „Pod łabędziem” nastąpiło uroczyste otwarcie spotkania połączone z wykonaniem wspólnej pamiątkowej fotografii. Przy okazji zorganizowano mini wystawę sprzętu demobilowego oraz kart i zdjęć obrazujących aktywność klubową na przestrzeni lat. Warto podkreślić, iż od chwili powstania do chwili obecnej rolę prezesa tego Klubu nieprzerwanie pełni znany powszechnie w tym środowisku animator wielu krótkofalarskich przedsięwzięć - Stanisław Smoleń SP1IVL. Przez lata Klub specjalizował się w różnego typu zawodach o charakterze sportowo – obronnym, jak też osiągał i nadal osiąga wspaniałe wyniki DX – owe. Na podkreślenie zasługuję również fakt modelowej współpracy miejscowego środowiska krótkofalowców z lokalnym samorządem z pożytkiem dla obu stron. Klub ten posiada dobre wyniki w zakresie pozyskiwania młodego narybku krótkofalarskiego, ponieważ otwarty jest na szkoły i młodzież szkolną. Wśród nowo pozyskanej młodzieży znajduje się również grupa młodych ludzi z miejscowego stowarzyszenia „Strzelec”.
     O godz. 15.00, również w plenerze w samym centrum miasta, w obecności wielu mieszkańców miasta i okolicy nastąpiły dalsze uroczystości rocznicowe. Na plenerowej scenie pojawili się bowiem członkowie Klubu wraz ze Stanisławem SP1IVL, który przedstawił krótką historię Klubu i jego zamierzenia na najbliższe lata. Burmistrz Barlinka Zygmunt Siarkiewicz, jak też dyrektor Barlineckiego Ośrodka Kultury Brygida Liśkiewicz niezwykle ciepło wyrażali się o aktywności miejscowego środowiska klubowego, otwartego również na potrzeby mieszkańców. Prezes Zachodniopomorskiego OT PZK Janusz Tylkowski SP1TMN stwierdził między innymi, że Klub SP1KRF należy do czołówki oddziałowej i zaskakuje coraz nowszymi pomysłami krótkofalarskimi. Bogaty jest materiał faktograficzny Klubu w postaci zbioru materiałów prasowych, kart QSL i innych pamiątek, co stanowić może podstawę do napisania monografii o historii tego Klubu. Jako przedstawiciel Prezydium ZG PZK, Tadeusz SP9HQJ w swym krótkim wystąpieniu zwrócił między innymi uwagę na fakt służebnej roli ruchu krótkofalarskiego wobec społeczeństwa w sytuacji różnego typu zagrożeń, gdzie na pomoc krótkofalowca zawsze można liczyć. Przy okazji wręczył również Stanisławowi swoje opracowanie pod nazwą „Historia Klubu SP9KJM” wraz z 2 płytami CD o tematyce krótkofalarskiej, namawiając jednocześnie Stanisława do opracowania podobnej monografii o Klubie SP1KRF.
     W trakcie uroczystości nie obyło się bez prezentów, bowiem okolicznościowe grawertony Prezydium ZG PZK Tadeusz SP9HQJ wręczył Burmistrzowi Miasta Zygmuntowi Siarkiweiczowi, Dyrektorowi  Barlineckiego Ośrodka Kultury Brygidzie Liśkiewicz oraz Prezesowi Klubu Stanisławowi Smoleniowi SP1IVL. Ponadto Stanisław SP1IVL od Burmistrza Miasta otrzymał pismo pochwalne wraz z monografią zawierającą zbiór przedwojennych zdjęć Barlinka oraz okolicznościową statuetkę od Pani B. Liśkiewicz – Dyrektora BOK.
     Przebieg zdarzenia dokumentowali przedstawiciele miejscowej prasy tj. „Echa Barlinka” i „Pulsu Barlinka”, jak też lokalna telewizja „TB 24” . Po oficjalnych uroczystościach uczestnicy spotkania wzięli udział w pikniku połączonym z grillem, grochówką i napojami. Z tej okazji w plenerze pracowała stacja klubowa, na której na telegrafii „wyżywał się” głównie SP3LPR. W czasie licznie przeprowadzonych rozmów z miejscowymi działaczami była okazja do wsłuchania w oczekiwania miejscowego środowiska, jak też zapoznania z jego specyfiką, osiągnięciami oraz planami na najbliższą przyszłość. Dłuższa relacja ze spotkania w Barlinku ukaże się w periodykach krótkofalarskich.
Opracował: Tadeusz SP9HQJ Sekretarz ZG PZK
   
14. SP9KDA w ofensywie „zawodowej”. Sezon na zawody więc tym razem zespół SP9KDA został podzielony na trzy ekipy, jedna taka trzy osobowa zajęła się przygotowaniami do zawodów IARU 50 Mhz Contest i wyjechała w tym celu na łosiową górkę /to samo miejsce gdzie spotkania ŁOŚ/, druga przygotowała start w zawodach tarnowskich na 2 m z tego samego miejsca a trzecia wystartowała kolejno w zawodach podlaskich w piątek i w tarnowskich w niedzielę na 80 m. Jak widać pracy mnóstwo ale nie w takich opałach się bywało i chyba się opłaciło. Najlepszy w historii klubu wynik zanotowano na 50 Mhz gdzie przeprowadzono 328 qso na łączną odległość przeszło 391 tys. km. Tego jeszcze nie było mimo że te zawody w poprzednich latach wygrywaliśmy w SP już trzy razy pracując z tego samego qth lokatora JO91IB. Jak widać miejsce to znakomite a teraz już nasze bo od 1 czerwca własność PZK. Odnotować trzeba że warunki na 6 m były bardzo dobre a występujące w różnych kierunkach ES umożliwiały qso nawet na 2 tys. km. Wyczynu tego dokonano pracując na trx IC 746 z 5 el anteną typu yagi i agregatem prądotwórczym. Klubowi zawodnicy to SP6MQO,SP6GCU,SP6-8522,SP9LJE,SQ6IUS,SQ9SBF,SQ6IUF i SP9UO a w czasie zawodów odwiedziła nas ekipa z bardzo zaprzyjaźnionego klubu SP7KED. QTH sprawdzono po raz kolejny więc zapraszamy do Jaworzna k. Wielunia JO91IB i czujcie się  koledzy jak u siebie w domu bo już na swoim gruncie. Zespół klubowy SP9KDA.(SP9UO)

15. Szlak Joannitów. Od 18 czerwca 2010r. Stowarzyszenie Krótkofalowców Pogórza Opawskiego z Głubczyc realizuje program pt:"Szlak rycerzy joannitów na Opolszczyźnie". Zadanie jest współfinansowane przez Samorząd Województwa Opolskiego. W ramach tego zadania przewidujemy pracę radiostacji krótkofalarskich z okolic zabytków pojoannickich oraz cykl prelekcji o tematyce krótkofalarsko-turystyczno-historycznych. Wszystkie nasze łączności zostaną potwierdzone specjalnie na tą okazję wydrukowanymi kartami QSL. Za nawiązywanie łączności będzie wydany specjalny dyplom oraz medale okolicznościowe. Informacje o projekcie znajdują się na stronie Stowarzyszenia www.skpo.glubczyce.info 73! Arek sp6ouj prezes SKPO

16. Znaki okolicznościowe SP9ZHR.
Harcerski Klub Krótkofalowców przy Komendzie Hufca Ruda Śląska z okazji 600 rocznicy bitwy pod Grunwaldem pracować będzie z Nieobozowej Akcji Letniej 5-tej Rudzkiej Harcerskiej drużyny Grunwaldzkiej zlokalizowanej w dzielnicy Miasta Ruda Śląska - Bykowina woj.: śląskie (G) pow: Miasto Ruda Śląska (RS) gmina miejska (RS-01). Używać będziemy okolicznościowego znaku SQ600G w dniach od 25 czerwca br.  do 20 lipca br. Planujemy udział w 3 Próbach Subregionalnych na pasmach 6m, 2m, 70cm, i 23cm a na KF w IARU HF World Championships.
Od dnia 01-sierpnia-br. do dnia 28-sierpnia pracować będziemy pod okolicznościowym znakiem SQ100HP z okazji 100-nej Rocznicy Harcerstwa Polskiego z terenu Ośrodka Obozowo-Biwakowego w Kuźnicy Brzeźnickiej woj.: Łódzkie (C) powiat Pajęczno (PV) gmina Nowa Brzeźnica (PV03). Planujemy udział w Zawodach Letnich na pasmach 6m, 2m, 70cm a na KF w WAE CW. Pracować będziemy na wszystkich pasmach KF (CW, ssb, digi) i UKF 6m, 2m, 70cm.
Od dnia 01-wrzesnia-br. do dnia 31-października pracowac będziemy pod okolicznościowym znakiem SN90HRS z okazji (90 rocznicy Harcerstwa na terenach Rudy Śląskiej. W tym okresie planujemy pracę z okolicznych obiektów SPFF oraz w 53st Jamboree-on-the-Air (JOTA)
Za QSO ze stacjami okolicznościowymi naszego klubu Komenda Hufca ZHP w Rudzie Śląskiej od miesiąca października br. wydawać będzie okolicznościowy Dyplom. Szczegóły opublikujemy w m-cu wrześniu br.
Hm. Marian Urbańczyk SP9EMI

17. Konsultacje Ustawy.
W dniu wczorajszym wysłaliśmy pismo w ramach konsultacji projektu ustawy o wdrażaniu naziemnej telewizji cyfrowej. Projekt ten znajduje się w BIP Ministerstwa Infrastruktury. PZK uczestniczyło w konsultacjach na ten temat już wcześniej w latach 2006-2007. Do projektu nie wnieśliśmy na tym etapie już żadnych uwag.
Polski Związek Krótkofalowców jest od 2002 roku konsultantem większości projektów zarówno ustaw jak i rozporządzeń opracowywanych przez Ministerstwo Infrastruktury dotyczących radio i telekomunikacji.
Jesteśmy także konsulatami projektów aktów prawnych opracowywanych w Ministerstwie Środowiska choć dopiero od 2005 roku. (HF80JMR)
Piszę o tym także dlatego, że naszym tj. prezydium ZG PZK zdaniem powinien powstać formalny lub nie formalny zespół lub komisja do prac konsultacyjnych. Jeśli wśród czytających te słowa jest ktoś , kto mógłby poświęcić nieco czasu na pracę w takim zespole, proszę o kontakt na sp2jmr@pzk,org.pl lub 602-248-182, a także na 784-479-407 lub 52 372-16-15. (HF80JMR)

SP4OZ sk. Dzisiaj w nocy tj. z 22 na 23 czerwca odszedł nagle do krainy wiecznych DX-ów kol. Eugeniusz Pacuk SP4OZ członek PZK (Białostocki OT PZK-OT17). Bardzo aktywny krótkofalowiec i dobry kolega. Ostatnio pracował pod znakiem okolicznościowym SN85IARU dla uczczenia jubileuszu 85 lecia IARU.
SP4GFG & HF80MR

Tyle informacji na dzisiaj.
Vy 73! Piotr HF80JMR prezes PZK