Sprawozdania PZK za rok 2009.
Dodane przez SP5ELA dnia 2010-06-07 / 23:50
Informacja w sprawie sprawozdań PZK za rok 2009.

Sprawozdanie zostało złożone do DPP MPiPS w dniu 30.03.2010. Sprawozdanie podpisali wszyscy członkowie prezydium PZK.oraz pani księgowa Urszula Dąbrowska-wykonawca sprawozdania. Sprawozdanie merytoryczne sporządził vice prezes PZK SP2JLR.

Sprawozdanie finansowe 2009 (4)
1/ Informacja wstępna
2/ Bilans
3/ rachunek wyników
4/ Informacja dodatkowa

5/ Sprawozdanie merytoryczne z działalności za okres bilansowy.

(razem 5 dokumentów)

12.06.2010 odbedzie się posiedzenie ZG PZK na którym powinno być zatwierdzone ww sprawozdanie. Jedynym organem uprawnionym statutowo do przyjęcia sprawozdań jest ZG PZK. Niezależnie od tego czy ZG PZK przyjmie, bądź nie przyjmie sprawozdanie zostanie ono opublikowane na stronach PZK i na stronach Departamentu Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Ustawowy termin publikacji sprawozdań 30.06.2010.

Ostatnie posiedzenie ZG PZK odbyło się 10.10.2009. Na tym posiedzeniu ZG PZK uznał, że jest zbyt wcześnie aby dyskutować nad uchwaleniem bilansu za rok finansowy 2009.

Dotychczas złożone przez PZK sprawozdania.

INFO: SP5ELA na podstawie danych od SP2JMR