Informacja o pracy Dębickiej Łączności Ratunkowej
Dodane przez SQ9IAS dnia 2010-06-01 / 18:10
Szanowni Koledzy,
w ostatnim czasie byliśmy uczestnikami dramatycznych wydarzeń na terenie naszego kraju. Ze smutkiem przyglądamy się spustoszeniu jakie wywołał żywioł na terenach zalanych.
Ponieważ teren działania Dębickiej Łączności Ratunkowej został również objęty zagrożeniem powodziowym jako krótkofalowcy podjęliśmy działania - w dniu 17 maja Dębicka Łączność Ratunkowa przeszła w stan gotowości. Jest to jeden z trzech oflagowanych stanów w którym pracujemy. Na bieżąco monitorowaliśmy stan komunikacji służb oraz pracę systemów łączności. Organa administracji państwowej zostały poinformowane o gotowości niesienia pomocy z naszej strony.
W najtrudniejszym czasie na paśmie radiowym zorganizowaliśmy 2 spotkania w których wymienialiśmy się informacjami z miejsc w których mieszkamy, wiadomościami od służb profesjonalnych oraz bieżącymi potrzebami niesienia pomocy.
Napływające informacje pozwoliły nam w ciągu kilku dni przejść z powrotem ze stanu gotowości do stanu ciszy. Równocześnie informuję, że stan mobilizacji nie został ogłoszony.

Mając przyjemność koordynować pracę Dębickiej Łączności Ratunkowej pragnę podkreślić zaangażowanie dębickich krótkofalowców w tworzenie tej formy łączności, tym samym dziękując wszystkim radioamatorom skupionym wokół klubu SP8KKM.

Info: SQ9IAS