KS-21. Komunikat sekretariatu ZG PZK na 26.05.2010
Dodane przez SP5ELA dnia 2010-05-26 / 21:35
Images: pzk.gif
Komunikat sekretariatu ZG PZK na 26 maja 2010.
Witam wszystkich odbiorców naszych komunikatów. A oto informacje:

1. ŁOŚ. Na życzenie kolegów powstała specjalna strona internetowa uroczystego spotkania ŁOŚ 2010 dostępna pod adresem http://www.losnapograniczu.strefa.pl Zawarte tam informacje pozwolą bez problemu znaleźć miejscowość Jaworzno k. Wielunia oraz dotrzeć na miejsce nawet dla nie posiadających samochodowych urządzeń naprowadzających. W okolicy nie występują utrudnienia związane z powodzią i wszystkie drogi są przejezdne a prognozy przewidują dobrą słoneczną pogodę. Serdecznie zapraszamy już od czwartku bo kilka dni odpoczynku na pewno przyda się każdemu z nas a organizatorzy robią wszystko żeby nasi goście wyjechali zadowoleni i wypoczęcie. Zespół SP7KED/SP9KDA
(Marek Czarnecki SP9UO)

2. Spotkanie Zespołu SN0HQ. W dniach 22-23 maja w Mickiewiczowskim Centrum Turystycznym w Żerkowie k. Jarocina odbyło się kolejne spotkanie zespołu SN0HQ czyli naszej reprezentacji w Mistrzostwach IARU na KF.
Spotkanie to poza roboczym charakterem miało także swój uroczysty akcent. Dla wszystkich operatorów, którzy przyczynili się do zdobycia III miejsca w 2009 r. w Mistrzostwach IARU HF ufundowane zostały okolicznościowe grawertony, które wspólnie z Tomkiem SP6T Kapitanem zespołu i Bogdanem SP3IQ Wiceprezesem PZK wręczaliśmy. Grawertony z podziękowaniem przygotowaliśmy także dla osób nas wspierających z poza PZK.
Powód, dla którego tak się stało jest prosty, ale nie wszyscy zdają sobie z tego sprawę. A mianowicie nasza reprezentacja SN0HQ jest od 8 lat w ścisłej czołówce ekip startujących w tych mistrzostwach. Na ponad 60 reprezentujących kraje członkowskie IARU zespołów, nasz zespół SN0HQ w 2005 roku zajął II miejsce, a w ubiegłym III. Co przy rosnącej formie zespołów innych krajów jest ogromnym i godnym wszelkiego uznania wyczynem.
Na wynik ten składają się nie tylko umiejętności operatorskie oraz super system informatyczny oraz sprzęt  naszego zespołu, ale także aktywność wszystkich krótkofalowców z SP. Są to zawody, w których punktowane są łączności ze stacjami własnego kraju. Taki jest regulamin. Celem wyznaczonym przez organizatora czyli IARU jest nie tylko wynik sportowy, ale także uaktywnienie jak największej ilości stacji krótkofalarskich w organizacjach członkowskich IARU. Czyli jakby pobudzenie patriotyzmu i ducha współzawodnictwa wśród jak największej ilości krótkofalowców.
Wartym podkreślenia jest także to, że nasz SN0HQ od wielu lat ma największy mnożnik czyli robi najwięcej łączności z różnymi krajami. Gdyby zmienić regulamin to SN0HQ byłoby od kilku lat mistrzem świata w tych zawodach.
Wrócę jednak na trochę do samego spotkania.
Takowe spotkania odbywają się co najmniej dwa razy do roku przed i po mistrzostwach, które są rozgrywane zawsze w II weekend lipca.
Na spotkaniu z 22 maja ustalono obsady operatorskie na poszczególnych stacjach zespołu i przydzielono pasma, na których poszczególne stacje będą pracowały. Przez kilka godzin trwała także ożywiona dyskusja na temat taktyki oraz eliminacji dostrzeżonych oraz zauważonych w wyniku analiz logów błędów. Chodzi oczywiście o to, aby wyeliminować zjawiska niepożądane, które mogą skutkować np. unieważnieniem części łączności przez komisję zawodów.
W naradzie wzięło udział 50 z ponad 100 członków zespołu. Nie zabrakło wiodących „contestmanów” jak chociażby Kazik SP2FAX, Krzysztof SP7GIQ, Jurek SP3GEM, Sławek SP2JMB,  Marek SQ8JLA czy Bogdan SP3RBR.   W większości koledzy Ci i inni także udostępniają swoje stacje naszemu zespołowi co wiąże się nieraz ze znacznymi kosztami. Charakterystycznym przykładem jest tu Roman SP6RZ, który od wielu lat przygotowuje i udostępnia swoją stację pracującą  z pod znaku SP6YAQ młodym często bardzo dobrym operatorom i przez wiele lat Roman był żartobliwie nazywany  „skuterpapą”. Piszę to także dla tego by podkreślić słuszność takiego stawiania sprawy. To służy przyciąganiu młodych krótkofalowców do contestingu i oczywiście podnoszeniu poziomu operatorskiego.
Więcej informacji i tabele wyników w „Krótkofalowcu Polskim” nr 7/2010 (SP2JMR)

3. Walne zebranie Sudeckiego OT PZK (OT13). W dniu 22 maja br. odbyło się walne, sprawozdawczo-wyborcze zebranie w Sudeckim Oddziale Terenowym Polskiego Związku Krótkofalowców. Zebranie odbyło się w Strzegomiu, na które przybyło 34 członków Oddziału tj. 25,18% jego stanu osobowego.
Obrady otworzył i prowadził prezes Oddziału kolega Robert SP6RGB. Po części organizacyjnej tj. powołaniu protokolanta, komisji mandatowej, komisji uchwał i wniosków, komisji skrutacyjnej, przedstawieniu i przyjęciu porządku obrad, kolega Robert SP6RGB  dokonał podsumowania działalności Zarządu Oddziału za okres kadencji. Do znaczących osiągnięć zaliczył:
1.    Podpisanie umowy z Urzędem Miasta Szklarskiej Poręby na dzierżawę lokalu, w którym instalowany  i eksploatowany jest przemiennik SR6J.
2.    Udział kol. Roberta SP6RGB i Dionizego SP6IEQ, przedstawicieli Oddziału, w pracach zespołu w ramach konsultacji środowiskowych w Ministerstwie Środowiska.
3.    Organizowanie kolejnych zjazdów technicznych PK UKF.
4.    Podpisanie porozumienia z Dolnośląską Amatorską Siecią Ratunkową i udział w organizowanych przez DASR ćwiczeniach.
Były również sprawy nie do końca załatwione po myśli członków Zarządu i Oddziału. Najważniejsza z nich to zaprzestanie cotygodniowych komunikatów Oddziałowych.
Przewodniczący Oddziałowej Komisji Rewizyjnej kol. Kazimierz SQ6FHQ w swym wystąpieniu podsumował działalność ustępującego Zarządu Oddziału i wnioskował o udzielenie absolutorium dla jego członków. W głosowaniu walne, sprawozdawczo-wyborcze, zebranie Sudeckiego Oddziału Terenowym Polskiego Związku Krótkofalowców udzieliło absolutorium członkom ustępującego Zarządu.
W dalszej kolejności przystąpiono do wyborów  Zarządu  Oddziału i Oddziałowej Komisji Rewizyjnej. Wybrany Zarząd Oddziału ukonstytuował się w następującym składzie: kol. Dionizy SP6IEQ – prezes, kol. Jerzy SP6JIR – v-ce prezes, kol. Jerzy SP6BXP – sekretarz, kol. Wojciech SP6OWJ – skarbnik oraz kol. Stanisław SP6BGF – członek Zarządu, Oddziałowy QSL Manager. Oddziałowa Komisja Rewizyjna wybrana została w składzie: kol. kol. Marian SP6FCQ - przewodniczący, Kazimierz  SP6CJK i Roman SP6GZZ.
Nestor Polskiego Krótkofalarstwa, niestrudzony jego działacz, zarówno w kraju jak i na arenie międzynarodowej, autor podręczników, na których  wychowały się całe rzesze Krótkofalowców kol. Zdzisław SP6LB uhonorowany został okolicznościowym grawertonem ZG PZK oraz okazałym dyplomem od Sudeckiego Oddziału Terenowego PZK. Gratulacjom za nieprzerwaną 60 – letnią działalność oraz życzeniom zdrowia i dalszych sukcesów nie było końca.
W swoim wystąpieniu podziękowałem członkom ustępującego Zarządu z ogrom pracy jaką wykonali na rzecz Związku i Oddziału w czasie ostatnich czterech lat. Członkom nowo powołanego Zarządu pogratulowałem zaufania jakim obdarzyli ich zebrani i życzyłem sukcesów w realizowaniu obowiązków jakich się podjęli. Przedstawiłem zebranym aktualne zadania realizowane przez Prezydium Zarządu Głównego naszego Związku. Omówiłem między innymi następujące tematy, obchody 80 – lecia Związku, przygotowania do posiedzenia Zarządu Głównego PZK, stan prac nad zwołaniem Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów PZK, współpraca Związku z MON, MEN i UKE oraz nasz udział w konsultacjach nad projektem rozporządzeń Ministra Środowiska i Ministra Infrastruktury.
Zebranie przebiegało w bardzo miłej, koleżeńskiej atmosferze.
(Jan Dąbrowski SP2JLR)

4. Relacja Leszka SP6CIK Prezesa OT 11 z akcji p. powodziowej.
 „Woda powoli opada w naszym województwie i mogę się podzielić kilkoma spostrzeżeniami.
Powódź w porównaniu do roku 1997 jest mniejsza.
Np. Opolu wysokość fali kulminacyjnej wynosiła 977 cm w 1977 roku, a w 2010 - 801 cm.
Cechą charakterystyczną obecnej powodzi jest to, że długość fali kulminacyjnej jest duża - np. w Opolu były to 2 dni. Stwarza to niebezpieczeństwo uszkodzenia wałów poprzez rozmięknięcie. Ponadto w wielu miejscach mniejsze rzeki były groźniejsze niż Odra.

Osobiście byłem w kilku miejscowościach nawiedzonych przez powódź począwszy od Głuchołaz w dniu 16 maja, poprzez okolice Kędzierzyna- Koźla, Czarnowąsy do Brzegu. Stwierdzam, że  przygotowanie wszelkiego rodzaju służb było dużo lepsze niż  w 1997 roku. Nie występowały problemy z brakiem łączności.

Tym niemniej nasi krótkofalowcy zgłosili akces do udziału w likwidacji skutków powodzi. Np. na zalanej ulicy Oławskiej w Brzegu spotkałem aż 4 krótkofalowców z klubu SP6PCB.
W zalanej wiosce Cisek pod Kędzierzynem-Koźlem - Szymon SQ6LZM rozwoził pontonem żywność.

W tej chwili chcemy ustalić, którzy krótkofalowcy zostali poszkodowani podczas powodzi. Chcemy chociażby skromnie  im pomóc. Wiemy już o Bernardzie SQ6DXZ  z Czarnowąs, ale być może jeszcze są inni.
Jednocześnie chcemy nasz skromny udział i gotowość do niesienia pomocy wykorzystać medialnie.
W sobotę 22 maja w programie na żywo w Radio Opole brał udział Członek Zarządu OT-11 Paweł SQ6DXP.
Wystąpienie  Pawła, tak się spodobało, że został zaproszony do programu na żywo w dniu 25 maja na godzinę 20.00
Dodam, że nasz obecny Zarząd brał udział 3-krotnie w audycjach Radia Opole w 2009 roku, a w roku 2010 już 4 razy.
Więc wczorajszy udział Pawła w audycji był  już 5-ty w tym roku.
Vy 73
Leszek SP6CiK

5. Zaproszenie na II spotkanie Krótkofalowców Jastrowie 2010.
Poznański Klub Radio Nadawców PZK SP3POZ zaprasza na spotkanie plenerowe PDXA w miejscowości Jastrowie w dniach 07-08 Sierpnia 2010.
Tegoroczna edycja, ściśle związana jest z programem dyplomowym Polonia DX Award, zorganizowanym przez SP3POZ oraz jako jedna z imprez plenerowych związanych z obchodami 80-lecia PZK.
Lokalizacja spotkania ustalona jest na tereny przyległe do Baru „Ania” dzięki uprzejmości Andrzeja SP3VD.
Agenda:
07.08.2010
1)    Otwarcie
a)    przywitanie przybyłych gości
b)    sprawozdanie z działalności klubu w sezonie 2009/2010
2)    Prezentacja przybyłych kolegów i koleżanek
3)    Przedstawienie Polonia DX Award i podsumowanie dotychczasowej dzialalności w ramach programu dyplomowego,
a)    sprawozdanie z pracy stacji 3Z0PDXA (JulianSP3PL)
b)    „jak to jest zrobione?” czyli dyplom od podszewki (Artur M0PLK)
c)    wydane dyplomy/wręczenie dyplomów (kapituła dyplomu)
4)    Pokaz i omówienie anteny Multibander mini, w wersji portable (SP3PL&M0PLK)
5)    Ognisko/grill
Podczas całego  spotkania przewiduje się pracę na pasmach KF jako stacja 3Z0PDXA.
08.08.2010
Śniadanie
Dyskusja na tematy techniczne
Omówienie projektów ekspedycji
Obiad
Dyskusja i refleksje na temat sukcesów i osiągnięć w ciągu 80 lat działalnosci Polskiego Związku Krótkofalowców.
Praca na pasmach
Uroczyste zakończenie w późnych godzinach popołudniowych.
Na terenach wokół Baru Ania jest teren nadający się na biwakowanie, toalety oraz zaplecze gastronomiczne. Małe zoo dla młodszych uczestników.
Koszt udziału uzależniony od menu, preferencji uczestników i długości pobytu.
Na zachętę przedstawiamy sprawozdanie ze spotkania w roku 2009.
http://emp-software.pl/hams/sp3poz/index.php?PAGE=news/2009-08-20/news
Bardzo prosimy o potwierdzanie przybycia na adres e-mail: award@pdxa.one.pl
Julian SP3PL

6. Polny Dzień 1 Regionu IARU będzie organizowany przez PGAC-PZK.
To ważne zawody dla promowania stacji QRV z terenu i przygotowywania do
ewentualnych działań na wypadek klęsk żywiołowych i katastrof.
Przewidziane są grawertony dla zwycięzców w poszczególnych grupach klasyfikacyjnych ufundowane przez prezydium ZG PZK.
 W załączeniu do komunikatu jest projekt regulaminu opracowanego wg standardów, dla tych właśnie zawodów.
Proszę o opinie, propozycje i ewentualną akceptacje. Oczywiście każdy
dodatkowy pomysł, który sprawi, że zawody będą atrakcyjne jest mile
widziany.
Vy 73! Sylwester SP2FAP
Prezes PGA-C PZK

7. Informacja EmCom Managera PZK o stanie gotowości na dzień 25 maja 2010
.
W stanie gotowości są:
- dolnośląska sieć DASR
- sieć Oddziału Świętokrzyskiego PZK.
- sieć Krakowskiego II Oddziału Terenowego PZK
- sieć ROSA Olsztyńskiego Oddziału Terenowego PZK
- sieć OT 11 PZK w Opolu
- sieć OT PZK w Tarnowie
- klub SP9KDA w Olesnie (OT 11)

Kolejny raz wzorowo działa sieć DASR. Aktualnie została uruchomiona
w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego stacja amatorska pod
znakiem SP6PWR. Więcej informacji na http://dasr.pl/

Z województwa śląskiego i podkarpackiego nie dostałem żadnej
odpowiedzi. Prośbę o informacje wysłałem na adresy e-mail otrzymane
jakiś czas temu jako kontaktowe (koledzy SP9IFV, SP8FHK).
Co ciekawe, część kolegów nadal nie ma świadomości, że PZK ma EmCom
Managera i niektóre informacje dostaje jako FWD of SP2JMR, lub
dowiaduję się ze strony www PZK...C
Częstotliwości emergency:

Dolny Śląsk (Info DASR):
SR6R - Wrocław - 145.600 MHz FM CTCSS 103.5 Hz,
SR6G - Góra Ślęża - 145.625 MHz FM CTCSS 94.8 Hz,
SR6A - Brzeg - 145.6875 MHz FM CTCSS 123 Hz,
SR6S - Góra Wielka Sowa - 145.7875 MHz FM CTCSS 94.8 Hz,
SR6J - Jelenia Góra - 145.675 MHz FM.
lokalnie 145,550 MHz

Województwie opolskie (Info SP6CIK):
SR6F - Góra Św. Anny - 145,750 MHz
lokalnie 145,300 MHz

Tarnów (Info SP9IEK):
SR9A - 145.775 MHz
lokalnie 145,350 MHz

Oraz ogólnopolska KF 3760
Vy 73,
Marek SQ2GXO EmCom Manager PZK

8. Wyniki zawodów QUO VADIS 2010.
Na stronie http://sp5kp.w.interia.pl/QUO_VADIS_2010/favorite.htm
zostały opublikowane "Wstępne wyniki zawodów QUO VADIS 2010".
Po upływie aż 7-mi dniowego okresu reklamacyjnego staną się
wynikami oficjalnymi  niepodlegającymi żadnym reklamacjom.

Wręczenie statuetek H. Sienkiewicz i dyplomów zwycięzcom w poszczególnych
kategoriach oraz losowanie nagród rzeczowych odbędzie sie w dniu 11 lipca
br. w MHS w Woli Okrzejskiej podczas spotkania członków PZK z OT20.
 Nieobecni na tym spotkaniu nagrody otrzymają via poczta.
Pozdrawiam
VY 73!

Krzysztof "Chris"
SP5KP, SN5N, 3Z40KP

9. Komunikat programu   KRÓTKOFALOWCY BIS.

      Społeczna Redakcja cyklicznego programu o krótkofalowcach, prócz emisji w TV INTERNET na www.videoexpres.pl nadaje regularnie premierowe emisje via TV EDUSAT co drugą niedzielę miesiąca o godzinie  21.00 z jakością studyjną w POLSAT +, CANAL + i satelicie HOT BIRD oraz na platformach cyfrowych i prawie wszystkich telewizjach kablowych w Polsce.
       Program KRÓTKOFALOWCY BIS po każdym premierowym wydaniu, jest w kolejną następną niedzielę powtarzany o godzinie 21.00 czasu polskiego.
         Najbliższe wydanie w niedzielę 30.05.2010r. o godzinie 21.00 czasu polskiego.
       W programie między innymi bardzo ciekawy wywiad z Zygmuntem Seligą SP5AYY o maleńkiej bateryjnej radiostacji zrzutowej z okresu II Wojny Światowej oraz relacja z imprezy EUROPEJSKA NOC MUZEÓW z udziałem wrocławskich krótkofalowców z Dolnośląskiej Amatorskiej Sieci Ratunkowej.  
       Będzie pokazany unikalny robot wojskowy polskiej produkcji sterowany radiowo w paśmie decymetrowym.
       Zobaczymy również w programie historyczną Radiostację Polskiego Radia Warszawa II, przy pomocy której przemawiał Prezydent Warszawy Stefan Starzyński w czasie oblężenia polskiej stolicy. Ten bezcenny eksponat przedwojennej techniki nadawczej, można zobaczyć w Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu. Następne wydanie będzie w całości poświęcone centralnemu spotkaniu krótkofalowców ŁOŚ w Jaworznie.
       Przypominam zainteresowanym, że program K BIS równolegle zamieszczany jest w TV INTERNET zaraz po każdej premierowej emisji w EDUSAT na portalu www.videoexpres.pl .
      Dodatkowe dane o programie i parametrach odbioru TV EDUSAT na portalu www.edusat.pl
      Informuję jednocześnie, że EDUSAT jest jedyną w Polsce stacją edukacyjną. Nie jest kodowana.
      Warto tę wiadomość przekazać swoim bliskim i znajomym.
Autor i redaktor programu

Henryk Pacha  ATV SP6ARR
www.videoexpres.pl

Silent key.
SP9KUP żegna kolegę krótkofalowca. W dniu 20 maja 2010 roku pożegnaliśmy naszego kolegę krótkofalowca z Andrychowa Tadeusza Żyłę SQ9BO. Uroczystości pogrzebowe odbyły się na Cmentarzu Komunalnym w Andrychowie. Przeżył 59 lat.  Staszek SP9SDR
Tyle informacji na dzisiaj.
Vy 73! Piotr SP2JMR prezes PZK


Załącznik.

IARU Region 1 Field Day
Międzynarodowe zawody HF 1 Regionu IARU

Zawody "Field Day Region 1 IARU" odbywają się dwa razy w roku. W pierwszy weekend czerwca rozgrywane są na CW, natomiast w pierwszy weekend września na SSB. Są doskonałą okazją do eksperymentowania w prowadzeniu łączności radiowych w warunkach terenowych, a tym samym zdobywania doświadczeń  w projektowaniu i praktycznym wdrażaniu anten, a także korzystania z niezależnych źródeł energii.  

Organizator
Ogólnopolski Klub Miłośników Programu Dyplomowego PGA Polskiego Związku Krótkofalowców (PGA-C PZK). Patronat medialny nad zawodami sprawuje Redakcja MK QTC. 
 
Termin
CW:  od godziny 15:00Z w dniu 5 czerwca do godziny 15:00Z w dniu 6 czerwca br.
SSB:  od godziny 13:00Z w dniu 4 września do godziny 13:00Z w dniu 5 września br.

Pasma
160m-10m (bez WARC) – wyłącznie w segmentach przeznaczonych do pracy w zawodach. 

Wymagania dla stacji terenowych (PORTABLE)
- Radiostacja nie może być zainstalowana w bezpośredniej bliskości budynków. Minimalna odległość od jakiejkolwiek budowli lub innych obiektów posiadających zasilanie stacjonarne  nie może być mniejsza niż 100 metrów. 
- Sprzęt używany w zawodach musi być zasilany wyłącznie z baterii lub własnych generatorów prądotwórczych.
- Przy instalowaniu anten nie wolno korzystać z jakichkolwiek sztucznych budowli typu budynki, wieże, punkty geodezyjne itp. 
- Radiostacje terenowe muszą używać znaków wywoławczych łamanych przez „p” lub „m” np. SP2FAP/p, SP4KDX/m itp.  
- Zaleca się aby radiostacje terenowe zgłosiły co najmniej 2 dni przed zawodami swój zamiar pracy, podając używane znaki wywoławcze i dokładne miejsca instalacji. Informację taką należy przekazać pisząc na adres qtc@post.pl lub telefonując pod numer 601 912910.       

Łączności
Zawody typu WW, ze szczególnym uwzględnieniem łączności ze stacjami zainstalowanymi  w terenie (…/m  i …/p).
Z tą samą stacją można powtórzyć QSO na innych pasmach. 

Klasyfikacje
- MO-RESTRICTED-PORTABLE – radiostacje terenowe z wieloma operatorami używające nadajników o mocy wyjściowej nie przekraczającej 100 W i wyłącznie jednej jednoelementowej anteny dla wszystkich pasm, do zainstalowania której można zastosować tylko dwa maszty o wysokości do 15 metrów.
- MO-OPEN-PORTABLE – radiostacje terenowe z wieloma operatorami używające nadajników o mocy określonej w licencji, przy czym nie ma ograniczeń co do rodzaju i ilości anten.
- SO-PORTABLE - radiostacje terenowe z jednym operatorem używające nadajnika o mocy określonej w licencji, przy czym nie ma ograniczeń co do rodzaju i ilości anten.
- SO-QRP-PORTABLE - radiostacje terenowe z jednym operatorem używające nadajnika o mocy wyjściowej nie większej niż 5 watów, przy czym nie ma ograniczeń co do rodzaju i ilości anten.
- FIXED – radiostacje stacjonarne – bez żadnych dodatkowych podziałów.  

Uwagi
 (a) W pozycji CATEGORY nagłówka pliku Cabrillo należy określić swoją grupę klasyfikacyjną wg powyższego standardu, np. MO-RESTRICTED-PORTABLE lub MO-OPEN-PORTABLE lub SO-PORTABLE lub SO-QRP-PORTABLE lub FIXED.   
(b) Wszystkich uczestników obowiązuje używanie w danej chwili TYLKO jednego nadajnika. Oznacza to, że jednocześnie może być emitowany tylko jeden sygnał.    

Wymiana: RS(T) + numer kolejny QSO począwszy od 001.

Punktacja
- każde QSO ze stacją w Europie – 2 pkt.,
- każde QSO ze stacją spoza Europy – 3 pkt.
- każde QSO ze stacją terenową (…/p lub …/m) – 4 pkt.

Mnożniki: Kraje DXCC/WAE. Na każdym paśmie mnożniki liczy się oddzielnie.  
 
Wynik końcowy: suma punktów za QSOs x suma mnożników.

Sprawozdanie 
Po zawodach uczestnik zobowiązany jest do:
* Sporządzenia logu w formacie Cabrillo,
* Sporządzenia „Zestawienia Zbiorczego” zawierającego ilości przeprowadzonych QSOs na poszczególnych pasmach wraz z uzyskanymi mnożnikami oraz obliczonym wynikiem końcowym.     
* Opisu położenia stacji, sprzętu nadawczo-odbiorczego, anten i sposobu zasilania radiostacji. 
* Operatorom radiostacji terenowych zaleca się dołączenie do listu fotografii stanowiska radiowego.
Powyższe dane należy przesłać w ciągu 15 dni od zakończenia zawodów na adres pga-zawody@wp.pl 
- Plik logu musi być niespakowanym załącznikiem posiadającym w nazwie znak wywoławczy, np. plik logu stacji SP2XYZ/p powinien się nazywać: sp2xyz_p.log lub sp2xyz_p.cbr        
- W temacie listu należy podać swój znak wywoławczy używany w zawodach.
- Sprawozdanie można zamieścić w treści listu lub dołączyć jako odrębny dokument.
Uwaga! Przykład sprawozdania znajduje się na końcu regulaminu. 
        
Nagrody: zwycięzcy poszczególnych grup klasyfikacyjnych otrzymają eDyplomy. Wszyscy sklasyfikowani zawodnicy – eCertyfikaty. Dodatkowo rozlosowane zostaną 3 nagrody rzeczowe.         

Dyskwalifikacje: za niesportowe zachowanie i pracę niezgodną z warunkami niniejszego regulaminu uczestnik może zostać zdyskwalifikowany.

Komisja: Zespół PGA. Jej decyzje są ostateczne i nie podlegaj zaskarżeniu.    
Uwaga! Organizator nie odpowiada za żadne szkody powstałe w wyniku przygotowania do zawodów, podczas ich trwania i po ich zakończeniu.   

______________________________________________________________


Sprawozdanie (przykład) SP2XYZ/p


Call:         SP2XYZ/p
Name:         Jan Kowalski
eMail:         sp2xyz@post.pl
Category:     SO-PORTABLE
QTH:         JO94RV (Jagodno, PGA-EL08)  


Pasmo        Ilość QSOs      Punkty za QSOs       Mnożniki   
-----------------------------------------------------
160m              24             66              11   
80m              48            128              24           
40m              72            202              31       
20m             148            468              51
15m              38           72               9   
10m               8           24               6       
-----------------------------------------------------
Razem:         338             969      x      32 =  127908 pkt.    


Dodatkowe dane

1. Radiostacja zainstalowana była w stanicy turystycznej „Lipowa polana” administrowanej rzez Nadleśnictwo Elbląg.

2. Używany sprzęt: Trx FT101ZD zasilany z małego agregatu prądotwórczego Honda AP-230V/2; antena W3DZZ zawieszona na wysokości ok. 10 m nad ziemią.