KS-20. Komunikat sekretariatu ZG PZK na 19.05.2010
Dodane przez SP5ELA dnia 2010-05-19 / 22:11
Images: pzk.gif
Komunikat sekretariatu ZG PZK na 19 maja 2010
Witam serdecznie wszystkich odbiorców naszych komunikatów. A oto informacje:

1. Łączność alternatywna. W związku z zagrożeniem powodziowym proszę o wzmożenie czujności i nasłuchiwanie na częstotliwościach alarmowych.
Jako pierwsza stan gotowości ogłosiła już dolnośląska sieć DASR oraz sieć Oddziału Świętokrzyskiego PZK.
W kolejności na chwilę obecną doszły jeszcze:
- sieć Krakowskiego II Oddziału Terenowego PZK
- sieć ROSA Olsztyńskiego Oddziału Terenowego PZK
- sieć OT 11 PZK w Opolu
Na razie brak informacji od innych sieci łączności.
Prosimy sieci łączności w województw objętych i zagrożonych powodzią, oraz z sąsiednich rejonów o przejście w stan gotowości.

Proszę stacje z całego kraju o monitorowanie częstotliwości KF - 3760kHz.

Stacje będące w zasięgu łączności UKF prosimy o monitorowanie częstotliwości 145.550 oraz lokalnych przemienników.

Podaję za DASR informacje o używanych przemiennikach:
SR6R - Wrocław - 145.600 MHz FM CTCSS 103.5 Hz,
SR6G - Góra Ślęża - 145.625 MHz FM CTCSS 94.8 Hz,
SR6A - Brzeg - 145.6875 MHz FM CTCSS 123 Hz,
SR6S - Góra Wielka Sowa - 145.7875 MHz FM CTCSS 94.8 Hz,
SR6J - Jelenia Góra - 145.675 MHz FM.

Marek SQ2GXO
EmCom Manager PZK

2. Posiedzenie prezydium ZG PZK. Odbyło się ono w Bydgoszczy 12.05.2010 w godzinach 15.30-19.30. Obecni byli Jerzy Smoczyk SP3GEM przewodniczący GKR, Witold Onaczyszyn SP9MRO - wiceprzewodniczący GKR, Witold Malinowski SP9AAV członek GKR, Jan Dąbrowski SP2JLR wiceprezes PZK, Bogdan Machowiak SP3IQ wiceprezes PZK, Tadeusz Pamięta SP9HQJ sekretarz PZK, Sławomir Chabiera SP2JMB skarbnik PZK, Piotr Skrzypczak SP2JMR prezes PZK. Gościem pierwszej części posiedzenia był Pan Tomasz Ludwikowski prowadzący ewidencję członków PZK.
Prezydium zajęło się następującymi sprawami:
-OSEC- prezydium po wysłuchaniu informacji Pana T. Ludwikowskiego prowadzącego ewidencję postanawia polecić w. wym. ręczne wpisywanie danych członków OT08 i OT29 oraz list wpłat składek z w. wym. OT. Jednocześnie postanawia umieścić informację na portalu PZK w miejscu, w którym można się zapoznać z listą członków PZK. Treść informacji na portalu: "Dotyczy OT08 i OT29.- Powstałe błędy i opóźnienia są spowodowane brakiem aktywności zarządów OT 08 i 29 dotyczącej spraw członkowskich i nie wdrożenia systemu OSEC przez te Oddziały".
- Prezydium ustaliło termin i porządek obrad Posiedzenia ZG PZK Termin to 12.06.2010, miejsce Warszawa sala konferencyjna UKE ul. Kasprzaka 18-20 godz.10.00. Materiały na Posiedzenie Członkowie ZG otrzymają w statutowym terminie.
- Prezydium sporządziło wniosek o zwołanie XIX NKZD - zgodnie ze statutem PZK i postanowiło przedłożyć go Zarządowi Głównemu na najbliższym posiedzeniu.
-Prezydium przyjęło skorygowany bilans i pozostałe dokumenty finansowe za rok 2009. Podjęto uchwałę o przedłożeniu ich GKR do zaopiniowania oraz ZG PZK do zatwierdzenia.
Uzupełnione o opisy materiały dot. finansów skarbnik PZK przedstawi członkom GKR po 23 maja 2010.
- Spotkania i promocja PZK. Prezydium zwraca się do organizatorów spotkań i działalności promocyjnej o zgłaszanie wniosków o wsparcie na rok 2011 do końca listopada 2010. Najciekawsze propozycje mogą liczyć na wsparcie z budżetu centralnego.
- Przemienniki. Witold Onaczyszyn SP9MRO zaproponował, aby w związku z degradacją techniczną przemienników rozpatrzyć możliwość wykorzystania części środków pozyskanych w ramach 1% OPP na poprawę ich stanu technicznego.
-Likwidacja OT 49. Prezydium ZG PZK powołuje Kol. Ryszarda Czerwińskiego SP2IW na likwidatora OT49.
(SP2JMR)

3. 5Z4 ma rozszerzoną 7-mkę. Od Teda 5Z4NU z ARSK otrzymaliśmy informację, że Kenijski Urząd ds. Komunikacji zaaprobował rozszerzenie pasma 40 m dla krótkofalowców tego kraju. Obecnie z Kenii można pracować tak jak u nas tj 7-7,2 MHz. (SP9HQJ)

4. Klubowe spotkania w rejonie OT04
.
SP2PAQ. W dniu narodowej tragedii 10 kwietnia odbyło się zapowiadane wcześniej spotkanie w zespole szkół w Białych Błotach k. Bydgoszczy. Spotkanie miało charakter poznawczy i promowało krótkofalarstwo wśród młodzieży szkolnej. Było połączone z przygotowaną przez członków tego klubu prezentacją, którą z zainteresowaniem oglądali przyszli krótkofalowcy. W spotkaniu uczestniczyło kilkunastu uczniów oraz 4 członków SP2PAQ z Krzysztofem SP2IHI na czele głównym animatorem krótkofalarstwa w tej miejscowości. W spotkaniu uczestniczyłem także i ja piszący te słowa Piotr SP2JMR.

5. SP2PUT. W dniu 15 maja w sali Audytorium Novum UTP w Bydgoszczy odbyło się spotkanie środowiskowe członków i sympatyków Bydgoskiego OT PZK oraz radioklubu uczelnianego UTP SP2PUT. W spotkaniu wzięło udział ponad 60 osób. Spotkanie zorganizował i prowadził Andrzej SP2CA opiekun klubu z ramienia Uniwersytetu Technologiczno Przyrodniczego. Władze uczelni reprezentował Pan Profesor dr hab. Inż. Janusz Prusiński Prorektor UTP. Dzięki jego przychylności oraz funduszom klub może się bardzo prężnie rozwijać. Również zasługą Pana Profesora jest umożliwienie wykonania pionierskiego przemiennika z rozproszonymi odbiornikami, o którym pisaliśmy już dwa tygodnie temu. Po za historią klubu i wystąpieniami gości prezentacja na temat tego urządzenia przedstawiona przez Artura Lagnera SP2AGX prezesa klubu SP2PUT.
Na spotkaniu gościem specjalnym był Pan Mirosław Kawecki Dyrektor Delegatury UKE w Bydgoszczy.
Przed spotkaniem w pomieszczeniach UTP odbywał się egzamin na Świadectwo Operatorskie w Radiowej Służbie Amatorskiej do którego przystąpiło 34 przyszłych krótkofalowców głównie z rejonu Bydgoszczy i okolic. Przed egzaminem w klubie SP2PUT odbywał się kurs krótkofalarski. Korzystając okazji w swoim wystąpieniu przypomniałem zebranym najważniejsze wydarzenia z historii PZK, a także opowiedziałem o najistotniejszych sprawach w bieżącej działalności PZK w 80 jubileuszowym roku jego istnienia. (SP2JMR)

6. Walne Zebranie OT08
. Zarząd Oddziału Poznańskiego zaprasza wszystkich członków na Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze.
- I-szy termin Zebrania 19 czerwca 2010 r. godz.10.00
- II-gi termin Zebrania 19 czerwca 2010 r. godz.10.30
Zebranie odbędzie się w Poznaniu, Os. Bolesława Śmiałego 104 (Osiedlowy Klub "Korona"). Dojazd tramwajem nr 12 i 14 (przystanek KURPIŃSKIEGO) lub autobusem MPK nr 51.  
73! de sp3ik
sekretarz OT 08

7. Walny Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Świętokrzyskiego OT PZK. Zarząd Świętokrzyskiego Oddziału Polskiego Związku Krótkofalowców w Kielcach informuje iż Walny Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Oddziału odbędzie się w dniu 29 maja 2010r. (sobota) o godzinie 10.00 (drugi termin 10.15) w Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Mąchocicach Scholasterii 56, gmina Masłów.
Porządek obrad przewiduje miedzy innymi wręczenie:
- listów gratulacyjnych i nagród rzeczowych z okazji 80-lecia PZK,
- grawertonów dla osobowości Świętokrzyskiego OT 80-lecia PZK,
ufundowanych przez Panią Bożentynę Pałka-Koruba Wojewodę Świętokrzyską,
- pucharu w plebiscycie Operator Roku 2009 Świętokrzyskiego OT ufundowanych przez Przewodniczącego Rady Tomasza Lato i Pana Zenona Janusa Starostę Powiatu Ziemskiego Kieleckiego,
- podsumowanie i wręczenie nagród za Zawody Świętokrzyskie rozegrane 19 kwietnia 2010r.
Sprawy organizacyjne wynikające ze statutu, regulaminów organizacyjnych Związku i obowiązującego Związek prawa.
Zapraszam na spotkanie sympatyków, przyjaciół i miłośników radia amatorskiego na gościnną ziemię świętokrzyską.
Prezes Zarządu
SQ7LQJ Janek

8. Skrócony spis treści ŚR6/2010 
AKTUALNOŚCI: Wiadomości DX-owe dla krótkofalowców, Zawody
ANTENY: Nowe anteny odbiorcze (2)
TEST: Wouxun KG-UVD1P
ŚWIAT KF/UKF: Z życia klubów i oddziałów PZK
Łączność: Graficzna transmisja pisma, Kanały CB-Radia, Nowości Intertelecom 2010
RADIO RETRO: Radiofonia wczesnego PRL-u,  Odbiornik A1
WYWIAD: Historia digi mode w Polsce (SP3CUG)
HOBBY: Analizator wektorowy do 1,3 GHz, Minitransceiver TinySSB na 80 m DIGEST: Różne układy radiowe
DYPLOMY: 100 lat Harcerstwa Polskiego, Program dyplomowy 
Małopolskiego Pikniku Lotniczego
FORUM CZYTELNIKÓW: Listy, Porady
LISTA OBECNOŚCI: Radiotelefony VHF/UHF
RYNEK I GIEŁDA
ANKIETA

9. Krótkofalowiec Polski 6/2010
ARISS- relacja z kosmicznej łączności
Spotkanie członków OT51
Oni ocalili Londynr30;.
VIII krótkofalarska pielgrzymka na Jasną Górę
Nowy Sącz na falach krótkich
Bohaterowie na falach
Unikalny przemiennik 2 m
Sylwetki naszych członków
Aliasy na domenie.

10. Komunikat Redakcji RBI PZK na 19.05.2010 r.
Redakcja Radiowego Biuletynu Informacyjnego PZK przekazuje poniższą wiadomość.
Od niedzieli 16.05.2010 r. na stronie Internetowej RBI: http://www.rbi.ampr.org jest możliwość wysłuchania, w części historycznej programu, bardzo ciekawego wystąpienia Kolegi Wiesława Wysockiego SP2DX na temat Międzynarodowej Unii Radioamatorskiej {IARU} Ta część historyczna programu RBI jest związana z obchodzonym w tym roku jubileuszem 85 lat Międzynarodowego Związku Radioamatorskiego (IARU). Wystąpienie Kolegi Wiesława SP2DX zostało zarejestrowane przez Redakcję Radiowego Biuletynu Informacyjnego w roku 2005. Jest to redakcyjny materiał archiwalny.
Później w programie RBI zaproszenie krótkofalowców polskich do udziału w Plenerowym Spotkaniu Krótkofalowców ŁOŚ 2010. Spotkanie to jest centralną imprezą obchodów 80-lecia Polskiego Związku Krótkofalowców oraz 85-lecia Międzynarodowego Związku Radioamatorów (IARU) pod patronatem Pani Anny Streżyńskiej, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Spotkanie ŁOŚ 2010 odbędzie się 29 maja 2010 r. w miejscowości Jaworzno k/Wielunia. Początek godzina 9.00. W tym w/w spotkaniu będą uczestniczyły media krótkofalarskie: Redakcja Programu Krótkofalowcy Bis {kol. Henryk Pacha SP6ARR}, Redakcja Krótkofalowca Polskiego {kol. Wiesław Paszta SQ5ABG) oraz Redakcja Radiowego Biuletynu Informacyjnego {kol. Jerzy Kucharski SP5BLD}
Ten nowy program RBI /premiera na falach krótkich/ był wyemitowany już w dniu 16.05.2010 r. o godzinie 10.30 L na QRG 3700 kHz oraz o godzinie 22.30 L na częstotliwości 3707 kHz.
Powtórka programu RBI na falach krótkich w niedzielę 23.05.2010 r. o godzinie 8.00, 10.30 i 22.30 L w okolicy częstotliwości 3700 kHz +/- QRM.
Redakcja przypomina, że Radiowy Biuletyn Informacyjny jest nadawany zgodnie ze stałym harmonogramem w każdą niedzielę, niestety, tylko z mała mocą 50-100 W:
o godzinie 8.00 L na QRG 3700 kHz +/- QRM /emisja próbna/,
o godzinie 10.30 L na QRG 3700 kHz lub 7095, 7125 kHz +/- QRM /emisja stała/
oraz o godzinie 22.30 L w okolicy QRG 3700 kHz /3700-3710 kHz/emisja próbna/.
Redakcja RBI prosi o raporty słyszalności programu nadawanego małą mocą na falach krótkich. Telefon do Redakcji RBI: +4822 7242380 oraz tel. komórkowy +48 607928029. Poczta mailowa: sp5bld@poczta.onet.pl i sp5bld@wp.pl

Na falach krótkich jest aktualnie nadawany i w dalszym ciągu będzie nadawany, serwis informacyjny RBI zawierający bieżące, autoryzowane informacje przesłane przez zainteresowanych programem słuchaczy. Te, nadesłane przez słuchaczy informacje, będą umieszczane również na stronie internetowej Radiowego Biuletynu Informacyjnego: http://www.rbi.ampr.org
W związku z zapytaniami i wątpliwościami Redakcja RBI informuje, że program dla słuchaczy w kraju jest nadawany na falach krótkich zgodnie z harmonogramem jak wyżej.
Informację przekazał: Jerzy Kucharski SP5BLD.

11. Komunikat programu KRÓTKOFALOWCY BIS
.
Społeczna Redakcja cyklicznego programu o krótkofalowcach, prócz emisji w TV INTERNET na www.videoexpres.pl nadaje regularnie premierowe emisje via TV EDUSAT co drugą niedzielę miesiąca o godzinie 21.00 z jakością studyjną, na satelitach POLSAT +, CANAL + , HOT BIRD oraz na platformach cyfrowych i prawie wszystkich telewizji kablowej w Polsce.
Program KRÓTKOFALOWCY BIS po każdym premierowym wydaniu, jest w kolejną następną niedzielę powtarzany o godzinie 21.00 czasu polskiego.
Najbliższe wydanie w niedzielę 23.05.2010r. o godzinie 21.00 czasu polskiego.
W programie między innymi wywiad z Zygmuntem SP5AYY o maleńkiej bateryjnej radiostacji zrzutowej z okresu II Wojny Światowej oraz relacja z imprezy EUROPEJSKA NOC MUZEÓW z udziałem wrocławskich krótkofalowców. Będzie pokazany robot wojskowy polskiej produkcji zdalnie sterowany.
Zobaczymy również w programie historyczną Radiostację Polskiego Radia Warszawa II, przy pomocy której przemawiał Prezydent Warszawy Stanisław Starzyński w czasie oblężenia polskiej stolicy. Ten bezcenny eksponat przedwojennej techniki nadawczej, można zobaczyć w Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu.
Przypominam zainteresowanym, że program K BIS równolegle zamieszczany jest w TV INTERNET zaraz po każdej premierowej emisji w EDUSAT na portalu www.videoexpres.pl. Dodatkowe dane o programie i parametrach odbioru TV EDUSAT na portalu www.edusat.pl Informuję jednocześnie, że EDUSAT jest jedyną w Polsce stacją edukacyjną. Nie jest kodowana. Warto tę wiadomość przekazać swoim bliskim i znajomym.

Autor i redaktor programu
Henryk Pacha ATV SP6ARR
www.videoexpres.pl

12. Muzeum Papieskie. Pozornie nie ma nic wspólnego z krótkofalarstwem, ale tylko pozornie. Jest tam miejsce na wszystko co wiąże się z krótkofalarstwem i naszym udziałem w pontyfikacie Ojca Świętego Jana Pawła II. Było i jest tego całkiem sporo.
W związku z tym, że Ojcowie Franciszkanie wyrazili zgodę na umieszczenie wśród kolekcji pamiątek po Ojcu Świętym JP II kart QSL i dyplomów związanych z Jego pobytami w ojczyźnie proszę wszystkich, którzy je mają i mogą przekazać do muzeum o wysłanie ich lub ich kopii na adres
Biblioteka Klasztorna
Niepokalanów
96-515 Teresin
Informację tę podaję za Jurkiem SP5GBM. (SP2JMR)

13. Dyplom Sołtysów. Klub Krótkofalowców SP9PRR przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Siedliskach zaprasza do zdobywania DYPLOMU SOŁTYSÓW. Od 22 maja do 30 czerwca 2010r. radiostacja klubowa oraz stacje krótkofalowców zamieszkujących Gminę Kuźnia Raciborska będą prowadzić łączności ze wszystkich sołectw. Pozdrawiam i zapraszam do udziału w akcji dyplomowej.

Franciszek Baraniuk SQ9NFB

SP3EQB sk, Z żalem zawiadamiamy, że w dniu 14.05.2010r. odszedł w wieku 55 lat z naszego grona wrzesińskich krótkofalowców i mieszkający w Nekli (WF-03) nasz kolega Jacek Łopatka SP3EQB. W drugiej połowie lat sześćdziesiątych mimo młodego wieku najaktywniejszy operator SP3KFI, i również uczył rówieśników pracy na radiostacji. Kolejne lata to nieco ograniczona praca pod swoim znakiem i czas przeznaczony dla rodziny. Od pewnego czasu przygotowywał się do krótkofalarskiego uaktywnienia i wstąpienia do PZK. Cieszył się z kupionego wyposażenia KF i UKF. Niestety nie
doczekał się uruchomienia. Choroba nie pozwoliła mu na to.

Cześć jego pamięci
Jurek SP3FFN wraz z gronem krótkofalowców.


Tyle informacji na dzisiaj.

Vy 73! Piotr Skrzypczak SP2JMR prezes PZKZałącznik do komunikatu.
Regulamin dyplomu

URZĄD MIEJSKI W KUŹNI RACIBORSKIEJ
ORAZ KLUB KRÓTKOFALOWCÓW SP9PRR
PRZY OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ
W SIEDLISKACH
WYDAJĄ

"DYPLOM SOŁTYSÓW"

1. Dyplom można zdobywać od 22 maja do 30 czerwca 2010 r. nawiązując łączności ze stacjami pracującymi z sołectw Gminy Kuźnia Raciborska:

- Sołectwo Budziska 1 pkt,
- Sołectwo Jankowice 1 pkt,
- Sołectwo Ruda 1 pkt,
- Sołectwo Ruda Kozielska 1 pkt,
- Sołectwo Rudy 1 pkt,
- Sołectwo Siedliska 1 pkt,
- Sołectwo Turze 1 pkt,

oraz rJokerr1; miasto Kuźnia Raciborska 1 pkt. - zastępuje jedno sołectwo.
2. Warunkiem uzyskania dyplomu jest :
a) dla stacji polskich - zdobycie 6 punktów,
b) dla stacji zagranicznych - zdobycie 4 punktów.
3. Do dyplomu zaliczana będzie tylko jedna łączność z każdego sołectwa.
4. Warunki uzyskania dyplomu dla nasłuchowców są takie same jak dla nadawców.
5. Łączności prowadzone będą w paśmie 80m - SSB, oraz w paśmie 2m - FM.
6. Dyplom wydawany jest bezpłatnie.
7. Zgłoszenia do dyplomu należy przesłać do 31lipca 2010r. pod adres e-mail:
sq9nos@gmail.com
lub
Grzegorz Skaba SQ9NOS
ul. Kolonia Renerowska 15, 47- 430 Rudy

8. Forma logów dowolna (preferowana elektroniczna).
9. Harmonogram pracy radiostacji.

Turze 22 maj ,12 czerwiec
Ruda 23 maj , 13 czerwiec
Jankowice 29 maj , 19 czerwiec
Ruda Kozielska 30 maj , 20 czerwiec
Budziska 05 czerwiec , 26 czerwiec
Siedliska 06 czerwiec

Uwaga!
Stacje z miejscowości Kuźnia Raciborska, Rudy i Siedliska pracować będą poza harmonogramem.

Prezes Klubu Krótkofalowców SP9PRR
Franciszek Baraniuk SQ9NFB