Komunikat sekretariatu ZG PZK na 12.05.010
Dodane przez SP5ELA dnia 2010-05-12 / 19:08
Komunikat sekretariatu ZG PZK na 12.05.010.

Images: pzk.gif
Witam serdecznie wszystkich odbiorców naszych komunikatów. A oto informacje:

1. Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze Sudeckiego OT PZK (OT13) odbędzie się w dniu 22 maja 2010 w restauracji „Stragona” na rogu ulic Mickiewicza i Wojska Polskiego w Strzegomiu.
Pierwszy termin godzina 10.00, drugi 10.30.
Zarząd OT13

2. Walne Zebranie Górnośląskiego OT PZK (OT29).  Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze Górnośląskiego Oddziału Terenowego PZK OT 29 odbędzie się w dniu 22-05-2010 (sobota). Miejsce zebrania; Ośrodek Kultury Andaluzja Piekary Śląskie, Brzozowice - Kamień ul. Oświęcimska 45.
Pierwszy termin godzina 16.00, drugi termin 16.30.
Zarząd OT 29

3. Walne Zebranie Olsztyńskiego OT 21. Zgodnie z Uchwałą Zarządu Oddziału Polskiego Związku Krótkofalowców w Olsztynie z dnia 29.04.2010r Zwołuję Walne Zebranie Członków Oddziału na dzień 06.06.2010r. w dwóch terminach na godzinę 10:30 i 11:00. Walne Zebranie Członków Oddziału odbędzie się w Sali Konferencyjnej Zespołu Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie przy ulicy Bałtyckiej 37a. (SP4KA)

4. EMCom Manager informuje. Drogie koleżanki i koledzy, ze względów osobistych, zmuszony jestem zrezygnować od miesiąca września z pełnienia obowiązków Koordynatora Łączności Kryzysowej PZK. Moja rezygnacja spowodowana jest zbliżającymi się dużymi zmianami w życiu prywatnym i związanym z tym brakiem czasu na dalsze pełnienie funkcji.

W związku z tym poszukiwani są kandydaci na stanowisko EmCom Managera PZK.

Wymagania dla kandydata na Koordynatora Łączności Kryzysowej Polskiego Związku Krótkofalowców (EmCom Managera PZK):

·    Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym w mowie i piśmie.
·    Zainteresowanie tematem łączności kryzysowej.
·    Dostęp i umiejętność korzystania z Internetu.

Mile widziane doświadczenie w prowadzeniu łączności kryzysowej (ćwiczenia krajowe i międzynarodowe, udział w prawdziwych akcjach)


Obowiązki Koordynatora Łączności Kryzysowej PZK:

·    Zbieranie i przetwarzanie informacji z OT oraz klubów o podejmowanych działaniach związanych z „łącznością kryzysową”.
·    Pomoc w zawieraniu umów i porozumień dotyczących łączności kryzysowej na szczeblu centralnym i lokalnym.
·    Współpraca i udział w pracach koordynatora EmCom i Reg, IARU.
·    Współpraca w ramach Światowej Konferencji Radioamatorskiej Łączności Bezpieczeństwa (GAREC) z innymi krajowymi EmCom Managerami.
·    Redakcja i prowadzenie strony internetowej poświęconej łączności kryzysowej - http://www.emcom.pzk.org.pl/ i grupy dyskusyjnej sp-emcom.
·    Organizowanie i rozliczanie Ogólnopolskich Ćwiczeń Łączności Kryzysowej PZK.


Zgłoszenia:

Chętnych na stanowisko EmCom Managera PZK prosimy o przesyłanie zgłoszeń na adresy e‑mailowe wiceprezesa PZK ds. Organizacyjnych sp2jlr@pzk.org.pl oraz EmCom Managera PZK sq2gxo@gmail.com.

W tytule e-maila proszę wpisać: „EmCom Manager PZK – zgłoszenie”

Zgłoszenie powinno zawierać następujące dane:
·    Znak wywoławczy.
·    Imię i nazwisko.
·    Stopień znajomości języka angielskiego.
·    Stopień znajomości innych języków.
·    Opis doświadczeń w zakresie łączności kryzysowej.
·    Dodatkowe informacje, które kandydat uzna za znaczące.

Osoba która podejmie się pełnienia obowiązków EmCom Managera może liczyć na moją pomoc w początkowych miesiącach działalności oraz dużą ilość informacji i materiałów dotyczących łączności kryzysowej.
Jednocześnie informuję, że Ćwiczenia Łączności Kryzysowej PZK w sierpniu odbędą się zgodnie z planem i zostaną przeze mnie rozliczone.

73,
Marek SQ2GXO

5. Zaproszenie do udziału w konkursie i dyplomie
     W ubiegłym roku Krakowska Grupa Ekspedycji Radiowych wspólnie z Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie zorganizowała dwie akcje towarzyszące  VI Małopolskiemu Piknikowi  Lotniczemu: Konkurs Lotniczy oraz program dyplomowy. Akcje te były bardzo udane. Świetnie bawili się nie tylko uczestnicy, ale i sami organizatorzy.
          Łatwo się domyślić, że w związku z powyższym postanowiliśmy w bieżącym roku akcję powtórzyć i w miarę możliwości kontynuować ją w latach następnych. Pomimo faktu, że gorsza kondycja finansowa naszego Partnera w bieżącym roku przesunęła część obciążeń finansowych związanych z organizacją imprezy na naszą Grupę, nagrody już są a dyplomy i karty będą jaszcze piękniejsze.
          Zapraszamy zatem do wspólnej zabawy wszystkich  licencjonowanych nadawców i nasłuchowców, zarówno z SP jak i zza granicy. Dla tych ostatnich złagodziliśmy nieco warunki zdobycia dyplomu. W załączeniu przedstawiamy regulaminy konkursu oraz dyplomu, a także listę stacji organizatora i listę nagród. Regulaminy, listy oraz wszelkie dodatkowe informacje znajdziecie na stronie www.cqcqcq.pl.
 Do spotkania na VII Małopolskim Pikniku Lotniczym!
VY 73 DE SP9ORH

6. Komunikat programu   KRÓTKOFALOWCY BIS.
      Społeczna Redakcja cyklicznego programu o krótkofalowcach, prócz emisji w TV INTERNET na www.videoexpres.pl nadaje regularnie premierowe emisje via TV EDUSAT co drugą niedzielę miesiąca o godzinie  21.00 z jakością studyjną, na platformach POLSAT +, CANAL + oraz satelicie HOT BIRD oraz na innych platformach cyfrowych i prawie wszystkich telewizji kablowej w Polsce.       Program KRÓTKOFALOWCY BIS po każdym premierowym wydaniu, jest w kolejną następną niedzielę powtarzany o godzinie 21.00 czasu polskiego.
         Najbliższe wydanie w niedzielę 16.05.2010r. o godzinie 21.00 czasu polskiego.       W programie unikalny wywiad z twórcą radiostacji BŁYSKAWICA,  niezapomnianym Antonim Zębikiem  SP7LA, czołowym nadawcą i konstruktorem polskim oraz inicjatorem powstania repliki BŁYSKAWICY, która od kilku lat znajduje się w Muzeum Powstania Warszawskiego w Warszawie. Można ją tam zobaczyć.
       Wystąpi również w programie Redaktor Naczelny KRÓTKOFALOWCA POLSKIEGO  Wiesław Paszta SQ5ABG, główny koordynator udanego przedsięwzięcia, jakim było uruchomienie repliki radiostacji BŁYSKAWICA, która od czasu do czasu pojawia się w eterze. To ważny akcent obchodów 80 – lat
Polskiego Związku Krótkofalowców.
       Warto w tym momencie dodać, że program K BIS równolegle zamieszczany jest w TV INTERNET zaraz po każdej premierowej emisji na portalu www.videoexpres.pl .
       Dane do odbioru bezpośredniego są zamieszczone na portalu EDUSAT http://szkola.wsseuczelnia.edu.pl/node/116
      Informuję jednocześnie, że EDUSAT jest jedyną w Polsce stacją edukacyjną. Nie jest kodowana.

Autor i redaktor programu
Henryk Pacha  ATV SP6ARR
www.videoexpres.pl


Vy 73! Piotr SP2JMR prezes PZK


Załącznik do komunikatu.

Regulamin Programu Dyplomowego
VII Małopolski Piknik Lotniczy


1.    Program Dyplomowy organizowany jest  przez Krakowską Grupę  Ekspedycji Radiowych przy organizacyjnym wsparciu Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie jako impreza towarzysząca przy VII Małopolskim Pikniku Lotniczym.
2.    Program dyplomowy odbędzie się w czasie  od 18.06.2010 14.00 UTC do 27.06.2010 18.00 UTC w pasmach 80 m emisją SSB oraz CW zgodnie z bandplanem oraz  2 m emisją FM zgodnie z bandplanem. Dozwolona jest praca przez przemienniki. Łączności cross-mode nie będą zaliczane. W  programie dyplomowym mogą brać udział wszyscy licencjonowani nadawcy i nasłuchowcy, indywidualni i klubowi.
3.    Łączności/nasłuchy wykonane w ramach Konkursu Lotniczego zaliczane są do zdobycia dyplomu.
4.    Dyplom otrzymają stacje, które w wyznaczonym czasie zaliczą 7 łączności/nasłuchów ze stacjami organizatora SN07… (wykaz stacji w załączniku nr 1).
5.    Dla stacji z poza SP do otrzymania dyplomu wystarczą 3 łączności/nasłuchy ze stacjami organizatora SN07…
6.    W dniach 26 i 27 czerwca 2010 z terenu lotniska, na którym będzie odbywał się Piknik, będzie  pracowała stacja klubowa SN07MPL. Łączność/nasłuch z tą stacją podczas jej pracy z lotniska jest równoważna z wykonaniem łączności/nasłuchów z trzema innymi stacjami organizatora SN07...
7.    Zdobywcy ubiegłorocznego oraz tegorocznego dyplomu otrzymają dyplom z dwiema nalepkami (2009 i 2010) i miejscem na trzy kolejne nalepki (2011, 2012 i 2013). Pozostali otrzymają dyplom z nalepką za rok 2010 i miejscem na trzy kolejne.
8.    Koszt dyplomu dla stacji z SP wynosi 10.- PLN, dla stacji z poza SP – 5 EUR.
9.    Ostateczny termin przysyłania zgłoszeń do dyplomu upływa 31.07.2010. Zgłoszenia  z dołączonym wyciągiem z logu w formie papierowej oraz opłatę/dowód wpłaty należy przesyłać na adres: Krakowska Grupa Ekspedycji Radiowych, Koźmice Małe 97, 32-020 Wieliczka.  Nr konta bankowego, na które można dokonywać wpłat za dyplom podane będzie na stronie  www.cqcqcq.pl.  Stacje okolicznościowe organizatora otrzymają dyplom nieodpłatnie na podstawie dostarczonych logów.
10.    Wszelkie dodatkowe informacje znajdują się na stronie www.cqcqcq.pl.  Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatorów.

11.    1.   SN07APB     (SP9APB)
12.    2.   SN07BWJ     (SP9BWJ)
13.    3.   SN07DEM     (SP9DEM)
14.    4.   SN07ITP       (SP9ITP)
15.    5.   SN07IVD       (SP9IVD)
16.    6.   SN07JRA      (SP9JRA)
17.    7.   SN07MPL     (stacja klubowa SP9PKG)
18.    8.   SN07ORH     (SP9ORH)
19.    9.   SN07RQH     (SP9RQH)
20.    10. SN07SCZ      (SP9SCZ)
21.    11. SN07XUM     (SP9XUM)
22.    12. SN07WUZ     (SP9WUZ)
23.    13. SN07FQV      (SQ9FQV)
24.    14. SN07MEZ      (SQ9MEZ)
25.    15. SN07NOI       (SQ9NOI)