Dyplom "TWIERDZA NYSA"
Dodane przez sq6lbw dnia 2010-04-07 / 00:23
Dyplom okolicznościowy "TWIERDZA NYSA" jest wydawany w celu promowania miasta Nysa oraz i upamiętnienia bitwy o Twierdzę Nysa.
Wydawcą dyplomu jest:
Grupa Rekonstrukcji Historycznej Nysa 32
Klub Krótkofalowców im. Ziemi Nyskiej w Nysie - SP6PNZ.

Dyplom jest dostępny dla nadawców i nasłuchowców, stacji polskich i zagranicznych.
Warunkiem otrzymania dyplomu jest zdobycie 40 punktów na pasmach KF i UKF. Emisje dowolne. Nie wymaga się potwierdzenia QSO kartami QSL.
Wzór Dyplomu, QSL, regulamin dyplomu jest zamieszczony na stronie klubu SP6PNZ
Okres zdobywania dyplomu: od 08 maja do 08 sierpnia 2010 roku ( 3 miesiące ).
Zgłoszenia na dyplom należy przesyłać do 30 września 2010.
Dyplomy rozsyłane będą do zainteresowanych sukcesywnie pocztą.
Koszt dyplomu: dla stacji polskich 3 zł w znaczkach pocztowych, dla stacji zagranicznych 2 IRC.
Więcej informacji na stronie internetowej klubu http://www.sp6pnz.republika.pl/
http://www.twierdzanysa.pl/
Zapraszam wszystkich krótkofalowców na pasma amatorskie do QSO i zdobycia dyplomu. Stacje będą QRV do 08 sierpnia 2010 roku.

73 Zarząd Klubu SP6PNZ