Dyplom "Koszalin"
Dodane przez sp1fqn dnia 2010-02-23 / 22:49
"Zarząd OT-22 PZK informuje o reaktywowaniu wydawania Dyplomu "KOSZALIN". Przyjmowanie zgłoszeń oraz wydawanie dyplomu rozpoczynamy 01.03.2010 r. A oto regulamin:
POSTANOWIENIA OGÓLNE:
Dyplom wydawany jest przez Środkowopomorski Oddział Terenowy PZK w Koszalinie.

WARUNKI REGULAMINOWE

Dyplom wydawany jest za uzyskanie 100 punktów za potwierdzone łączności / nasłuchy ze stacjami pracującymi z terenu powiatów grodzkiego (KC) oraz ziemskiego (KZ).

Nawiązanie łączności ze stacją klubową SP1PEA ( SN1I, HF1EU, HF9WARD, HF35PEA ) jest obowiązkowe.

Punktacja:

- za potwierdzoną łączność/nasłuch ze stacją SP1PEA ( SN1I. HF1EU, HF9WARD, HF35PEA ) r11; 20 pkt

Za łączności przeprowadzone w okresie od 01.03 do 31.03 punkty liczone są podwójnie.


Zalicza się łączności przeprowadzone po 01. 01. 1999 r. Pasma i emisje dowolne. Nie zalicza się łączności "cross-band", "mixed-mode" oraz przez przemienniki.

Czas wydawania dyplomu: dyplom stały, wydawany bezterminowo.

Koszt dyplomu:
- stacje krajowe - 10 znaczków na list zwykły,

- stacje zagraniczne - 5 USD lub 5 kuponów IRC.

Zgłoszenia: lista GCR potwierdzona przez dwóch nadawców, macierzysty klub lub oddział, wraz z opłatą

na adres:

Środkowopomorski OT PZK
PO. BOX 106
75-016 Koszalin 1

Informujemy również, że szata graficzna dyplomu, oraz regulamin w postaci pliku *.pdf dostępny jest na stronie http://ot22.qrz.pl

Informacje przekazał sekretarz OT-22 Leszek /sp1fqn/