Komunikat dotyczący OnLineowego Systemu Ewidencji Członków PZK
Dodane przez SP5ELA dnia 2010-02-19 / 02:56
Komunikat dotyczący OnLineowego Systemu Ewidencji Członków PZK. [stan na dzień 2010-02-18]

W stosunku do stanu przedstawionego w komunikacie z 30 stycznia 2010 - wsystemie OSEC zaszły następujące zmiany:

1. Dla kilku OT wykonano automatyczne zasilenie bazy członków - bazami oddziałowymi.
Spowodowało to sprawne i szybkie uzupełnienie danych w OSEC bez potrzeby zbytniego angażowania Sekretarzy lub Skarbników OT.

2. Skarbnikom OT udostępniona została możliwość:

a) generowania list członków OT z możliwością ich wydruku i eksportu do pliku zewnętrznego (np. do dalszej obróbki w OT)
b) przeglądania i drukowania informacji szczegółowych o poszczególnych członkach OT wraz z historią wpłat składek w zakresie wpisanym do OSEC
c) generowania list składkowych członków OT za każdy rok składkowy zainicjowany w OSEC - z możliwością wydruku
d) drukowania i eksportu do pliku zewnętrznego poszczególnych list wpłat składek w OT

3. Udostępniono nowy poziom uprawnień w OSEC - "KONTROLA" - przeznaczony głównie dla Prezesów OT.
Umożliwia on dostęp Prezesom OT (lub innym wskazanym osobom) do informacji członkowskich i list składkowych (bez możliwości edycji i rejestracji).
Użytkownik z tymi uprawnieniami może wygenerować listy członków i listy składkowe swojego OT - wraz z możliwością wydruku i eksportu do pliku zewnętrznego.


4. Baza danych OSEC została zasilona danymi o wpłatach składek za 2009 r.
Operację tę poprzedziło kilkutygodniowe przygotowanie - tak automatu zasilającego jak i (a raczej przede wszystkim) przygotowanie pliku "wsadowego" z wpłatami.
Przygotowanie "wsadu" wymagało wielu wyjaśnień i rozwiązywania różnych wątpliwości zarówno w odniesieniu do wpłacanych składek jak i przynależności do OT.

Ewentualne wątpliwości należy wyjaśniać ze Skarbnikami OT.

5. Zarejestrowanym, aktywnym użytkownikom portalu PZK udostępniona została poszerzona informacja z bazy OSEC zawierająca:

a) krótką informację (pomoc) do systemu OSEC
b) prezentację podstawowych danych osobowych z bazy członków
c) wskazanie, kto jest uprawniony do edycji jego danych osobowych
d) dane o składkach z bazy OSEC - zestawione tabelarycznie z kolorowaniem wierszy tabeli zależnym od stanu przepływu składek.
e) wskazanie, kto jest uprawniony do edycji jego danych składkowych
f) dane o własnym OT z bazy OSEC-OT-O
g) wskazanie, kto jest uprawniony do edycji danych o jego OT
h) możliwość wydruku podstawowych danych osobowych i historii składek

Informację tę użytkownik zalogowany do portalu PZK widzi w prawym górnym rogu w ramce oznaczonej jego znakiem (loginem do portalu) zawierającej menu podręczne użytkownika.
Jest tam pozycja "OSEC - Baza PZK" udostępniająca powyższe informacje.

W najbliższych dniach zostanie uaktywniona funkcja auto-statusu co spowoduje, że OSEC będzie automatycznie, w określonych momentach przepływu składek przetwarzał dane o statusie członkowskim danej osoby.

--
Pozdrawiam,
Grzegorz Krakowiak
SP1THJ