Informacje UKF Managera PZK. Spotkanie robocze IARU R1 Vienna.
Dodane przez SP5ELA dnia 2010-02-11 / 14:05
Tematy zgłoszone na spotkanie robocze I Regionu IARU.
W dniach 20-21 lutego 2010 roku w Wiedniu odbędzie się robocze spotkanie I Regionu IARU. Celem spotkania jest zajęcie się sprawami, które nie mogą lub nie powinny czekać do głównej konferencji I Regionu IARU, która odbywa się co 3 lata. Na spotkanie zostało zgłoszonych wiele ciekawych tematów. Bardzo proszę o Images: iaru.gifzapoznanie się z ich treścią i proponowanym przeze mnie głosowaniem nad poszczególnymi punktami. Część punktów wymaga dyskusji. Bardzo proszę o opinię i rzeczową dyskusję nad poszczególnymi dokumentami. Dokumenty są numerowane od B01 do B27. Podczas dyskusji proszę się powoływać na numer dokumentu. Dyskusję proponuję przeprowadzić na forum PK-UKF.

Oryginały dokumentów

Przetłumaczone streszczenie

Manager Handbook - do którego są odwołania w niektórych dokumentach

Piotr SP5QAT