O.S.E.C.
Dodane przez SP5ELA dnia 2010-02-01 / 01:20
Komunikat dotyczący OnLineowego Systemu Ewidencji Członków PZK
[stan na dzień 2010-01-30]


Jak wspomniane zostało w "Komunikacie sekretariatu ZG PZK na 27.01.2010" od kilku tygodni trwają prace wdrożeniowe systemu OSEC. Sukcesywne uruchamianie kolejnych modułów systemu powiązane jest z instruktażem osób wytypowanych w OT oraz praktycznymi testami.

W trakcie tych kilku tygodni OSEC nieustannie ulega modyfikacjom zgodnie z propozycjami Sekretarzy i Skarbników OT.
Spowodowało to, że OSEC w obecnej postaci jest znacznie bardziej rozwiniętym systemem aniżeli wynikało to z pierwotnych założeń.

OSEC to system prowadzący w sposób niezależny od siebie, ale ściśle ze sobą współpracujący trzy ewidencje:


System w obecnej chwili funkcjonuje w ramach portalu PZK w trybie rzeczywistym, dane wprowadzane do systemu w poszczególnych OT są od razu widoczne.

W obecnej chwili można wprowadzać i edytować:

Funkcjonuje możliwość przypisywania do każdego znaku dowolnej liczby innych posiadanych znaków z opcją dodawania dat pracy pod danym znakiem.
Działa opcja zmiany znaku osoby, usuwania znaku do wirtualnej poczekalni znaków, przekazywania osoby pomiędzy OT.

Działa wyszukiwarka znaków z bazy, udostępniająca zmienny (zależny od uprawnień) zakres informacji o osobie.
Działa przeglądarka informacji o OT.

W podstawowym zakresie została udostępniona informacja zalogowanym użytkownikom portalu PZK o ich danych w bazie OSEC oraz o ich OT.

Działa obsługa składek w zakresie:
Ustalanie statusu członka PZK jest możliwe w sposób automatyczny (tzw. auto-status) na podstawie istniejących w bazie OSEC danych o wpłatach składek.
Ponadto możliwe jest uzyskanie wydruków list wpłat składek, wykazu członków każdego OT oraz list składkowych dla OT.

Poza tym funkcjonują mechanizmy "organizacyjne" OSEC jak m.in.:
W OSEC obecnie trwa:
Do pełnego poprawnego zadziałania OSEC (m.in. właściwego zadziałania auto-statusu) niezbędne jest zasilenie systemu danymi o składkach za poprzednie lata.
Trwa w tym momencie wyjaśnianie wątpliwości w listach składkowych za 2009r., co umożliwi automatyczne zasilenie OSEC danymi za 2009.

Przygotowywane są opcje generujące pliki wyjściowe eksportu danych do dalszego wykorzystania przez:
Do pełnego, poprawnego uruchomienia OSEC niezbędne jest wykonanie pewnego zakresu pracy w ramach systemu przez Sekretarzy OT (dane o OT) lub przez Skarbników OT (dane o członkach OT i składkach do ZG) - albo przez inne wytypowane w OT osoby.

Niestety w obecnej chwili jeszcze nie ze wszystkich OT przedstawiciele rozpoczęli prace w OSEC, co uniemożliwia przedstawienie w ramach systemu pełnej informacji za wszystkich członków PZK.

Z tego powodu jeszcze nie wszystkie informacje lub nie w pełnym zakresie są udostępniane zalogowanym użytkownikom portalu PZK.

==================================================================
--
Pozdrawiam,
Grzegorz Krakowiak
SP1THJ