Komunikat sekretariatu ZG PZK na 30.12.2009
Dodane przez SP5ELA dnia 2009-12-30 / 21:54
Komunikat sekretariatu ZG PZK na 30.12.2009

Pojutrze Nowy Rok.
Z tej okazji życzę wszystkim członkom i sympatykom Polskiego Związku Krótkofalowców wspaniałej zabawy Sylwestrowej oraz samych sukcesów w Nowym Roku 2010. Oby ten Nowy Jubileuszowy Rok  był lepszy niż ten, który właśnie odchodzi zarówno dla nas jak i dla naszej wspaniałej organizacji.


Piotr SP2JMR prezes PZK

Images: sp2jmr-ss.jpg

1. Garść refleksji na Nowy 2010 rok.
Koleżanki i Koledzy Członkowie Polskiego Związku Krótkofalowców. Zbliża się jubileuszowy rok 2010. Czy wielki jubileusz? Na pewno tak. Wielki bo okrągła  rocznica zdarza się co 10 lat. Organizacja nasza jest jedną z najstarszych organizacji skupiających krótkofalowców na świecie. Starsze od naszej są m. in WIA (Australia), ARRL (USA), RSGB (Wielka Brytania), REF (Francja), DARC (Niemcy). Jesteśmy także jedną z najstarszych organizacji w niepodległej międzywojennej Polsce. W ciągu tego okresu przechodziliśmy wzloty i upadki. Zawsze jednak nasze PZK z różnych przeciwności losu wychodziło na prostą. Za oficjalną datę powołania PZK uważa się 24 lutego 1930 r. Choć pierwszy Statut PZK został uchwalony znacznie później bo w 1933 roku. Członkowie ówczesnych klubów – założycieli PZK nie wiele się różnili od nas. Może tylko to, że mieli mniej możliwości do wypowiedzi. Łączności na fonii były prowadzone rzadko, bo i AM nadawał się najlepiej dla stacji radiofonicznych, a to ze względu na znaczne moce tamże stosowane. Większość QSO’s prowadzona była na CW. Pozostawała więc forma papierowa czyli listy oraz pisanie artykułów do Krótkofalowca Polskiego. Ostatnio przejrzałem kilka archiwalnych numerów tego pisma z 1933 roku otrzymanych dzięki uprzejmości Krzysztofa SP5HS i wiecie co?
Ówcześni krótkofalowcy niewiele się różnili od nas w przeciwieństwie do sprzętu, którym się posługiwali. Też było mnóstwo różnic zdań, polemik i zwyczajnych kłótni. Tylko, że odbywało się to wszystko w bardzo kulturalny sposób. Z zachowaniem godności osobistej korespondentów. Tak, to zasadnicza różnica. Uczestnicy nawet najostrzejszych polemik nie stosowali wobec siebie obraźliwych zwrotów czy określeń.
Problemy z którymi się spotykali, to tak jak i obecnie sprawy reprezentacji, kompetencji, wyników zawodów czy kwestie statutowe i ogólnie tzw. prawne. Czego nie było? Nie było spraw o prawo do stawiania anten czy zachowanie już stojących. To domena naszych czasów przesiąkniętych ultranowoczesnością elektronicznych mediów i charakteryzujących się wysokim poziomem tzw. smogu elektronicznego. To  z kolei uwrażliwiło na wszystko co z radiem związane zarówno prawodawców jak i często nie uświadomionych współobywateli.
O 5 lat starszą jest nasza międzynarodowa organizacja czyli IARU
(Międzynarodowy Związek Radioamatorski), który powstał w Paryżu w dniu 18 kwietnia 1925 roku. W kongresie założycielskim uczestniczyła aż 9 osobowa reprezentacja polskich krótkofalowców z braćmi Januszem i Stanisławem Odyńcami na czele.
Tyle wstępu historycznego. Przejdźmy teraz do okresu ostatnich 5 lat czyli od ostatniego jubileuszu 75-lecia PZK .
Rok 2005 był pierwszym, w którym PZK zaczęło odczuwać pozytywne skutki uzyskanego z wielkim trudem statusu OPP. Przez kolejne trzy lata otrzymywaliśmy od darczyńców równowartość mniej więcej miesięcznego budżetu PZK. Oczywiście większość środków przeznaczona była do wykorzystania przez OT zgodnie z uchwałą ZG PZK. Pozostałe środki w większości wykorzystywane były na dofinansowanie Obozów Szkoleniowych w Sportach Obronnych PZK. Ówczesny skład prezydium uważał, że najważniejsze jest szkolenie przyszłych krótkofalowców. W działalności PZK, także w latach ubiegłych najbardziej nam tego brakowało. Scedowano szkolenie na ZHP, a wcześniej także na LOK. To chyba nie było najlepsze rozwiązanie. Liczy się tzw. czysty kontakt z naszym hobby w wieku kilkunastu lat. Z tej młodzieży w przyszłości mogą wyrosnąć przyszli krótkofalowcy. Z niektórych już są. Od tamtego czasu zorganizowaliśmy już 5 takich obozów. Szkolimy zarówno przyszłych operatorów jak i „lisołapów”, a także na poziomie podstawowym telegrafistów.
Przez nasze obozy przewinęło się 240 uczestników.

Wykorzystaliśmy też nasze osobowe zaplecze organizując po raz kolejny mistrzostwa w Amatorskiej Radiolokacji Sportowej (ARDF) R1 IARU seniorów w 2007 roku w Bydgoszczy oraz juniorów w 2006 w Grudziądzu. Nasi reprezentanci uczestniczyli we wszystkich mistrzostwach ARDF R1 zarówno juniorów jak i seniorów. Braliśmy także udział w Mistrzostwach Świata ostatnio w 2008 w Korei Południowej. W 2006 roku podpisane zostało porozumienie pomiędzy Klubem Radiolokacji Sportowej i Polskiego Związku Radioorientacji Sportowej (PZRS) sygnowane przez prezesów PZRS i PZK, które otworzyło nowy rozdział w tej dyscyplinie. Udaje się też naszej wspólnej z  PZRS reprezentacji osiągać coraz lepsze wyniki, co pokazują najlepiej zdobyte podczas mistrzostw medale.
Kolejna dyscyplina krótkofalarska to szybka telegrafia czyli HST. Po wielu próbach zorganizowania ekipy na mistrzostwa w 2008 roku dzięki zaangażowaniu Donaty SP5HNK, Alfreda SP7HOR oraz Jurka SP3SLU  na Mistrzostwa HST R1 IARU w Pordenone we Włoszech pojechała nasza ekipa w sumie 10 osobowa. Przywieźliśmy 1 medal oraz zajęliśmy 6 miejsce na 14 zespołów. W ślad za tym w Skierniewicach zostały zorganizowane otwarte Mistrzostwa Polski w HST, a w tym roku „Puchar Europy” także w Skierniewicach. W tegorocznych Mistrzostwach w HST w Bułgarii również wzięła udział nasza ekipa choć w nieco osłabionym składzie. Nasi przedstawiciele Donata SP5HNK w 2008 oraz Marek SP8BVN w 2009 r uczestniczyli dwukrotnie w posiedzeniach Grupy Roboczej (WG HST ) R1 IARU, a jej przewodniczący Oliver Tabakovski Z32TO był sędzią głównym na obydwu skierniewickich mistrzostwach. Efektem naszej aktywności w tej dyscyplinie jest powierzenie PZK organizacji Mistrzostw HST R1 IARU na 2010 rok. Będą one zorganizowane we współpracy z  LOK i SSRS w oparciu o bazę skierniewicką w dniach 5-9 października 2010. To będzie piękny akcent sportowy w naszym roku jubileuszowym.
Nasi przedstawiciele uczestniczyli w konferencjach R1 IARU w Davos w 2005 r. oraz w Cavtat w 2008. Nasz UKF Manager uczestniczył także w spotkaniu UKF w Wiedniu w lutym 2008 i będzie uczestniczył także w lutym 2010.
W omawianym okresie zorganizowaliśmy dwa Zjazdy Krajowe Delegatów PZK. Zjazd Sprawozdawczo Wyborczy w Szczyrku w 2008 roku oraz NKZD w maju 2009 w Warszawie. Zjazd w Szczyrku dostrzegł potrzebę reformy PZK, co znalazło odbicie w jego uchwałach. Wynikiem ogromu pracy wykonanej przez Komisje Pozjazdowe było opracowanie dokumentów kierunkowych dla PZK oraz projektu nowego  Statutu. Projekt został poddany konsultacjom. Obecnie jest w trakcie konsultacji z prawnikami. Projekt najdalej w połowie Stycznia trafi do delegatów.

Co planujemy w związku z Jubileuszem 85 lat IARU i 80 lat PZK?
Na wstępnie przypomnę, że nasz jubileusz jest objęty patronatem honorowym Pani Anny Streżyńskiej Prezesa UKE.
Główny akcent obchodów to ŁOŚ 2010 czyli 29-30 maja 2010.
W trakcie organizacji jest akcja dyplomowa, która z różnym natężeniem będzie przebiegała przez cały rok.
W dniu 26 lutego 2010 odbędzie się uroczyste spotkanie jubileuszowe przeznaczone głównie dla osób z poza PZK, które nam sprzyjają i pomagają w naszych sprawach.
Akcentów jubileuszowych będzie więcej w tym oczywiście XIX Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów PZK, który być może będzie także zjazdem reformatorskim PZK.
Oczywiście także w. wspomniane Mistrzostwa R1 IARU w HST.
Co z tego co w ostatnim okresie było i jest dla nas najważniejsze ?

 Najistotniejszy jest widoczny wzrost ilości członków PZK z 2400 w 2004 do ponad 3900 w październiku roku 2009. Na to złożyło się kilka przyczyn.
·    Pierwsza to obniżenie składki dla młodych ludzi uczących się.
·    Druga to niewątpliwie ubezpieczenie.
·    Wzrost prestiżu PZK w środowisku, a także w kręgach władzy. Choć następuje to dość opornie.
·    Ważnym elementem są środki z tyt. OPP, z których większość jest do wykorzystania przez OT, co z kolei pozwala na zakupy sprzętu oraz organizację szkoleń i spotkań.
·    Jednym z ważniejszych elementów bezsprzecznie wpływających pozytywnie na wzrost zaufania do organizacji jest wzorowa i chyba bezprecedensowa praca CB QSL, o której pisze kierownik CBQSL Zbyszek SP2IU w Krótkofalowcu Polskim 1/2010.

Kolejny ważny temat to współpraca z Ministerstwem środowiska. Zaczęła się ona w już w 2001 roku, ale dopiero teraz widać szanse na porozumienie w kwestii wymagań resoru dotyczących nas krótkofalowców.

Dobrze obecnie układająca się  współpraca z naszym najważniejszym partnerem po stronie władzy czyli z Urzędem Komunikacji Elektronicznej.

Pomyślnie rozwijająca się nasza działalność sportowa, o czym już powyżej pisałem .  
Kończąc ten noworoczny artykuł dziękuję tym wszystkim, którzy brali udział w kształtowaniu obecnego wizerunku PZK w ciągu ostatnich 5 lat czyli od poprzedniego jubileuszu, a w szczególności Koleżance i Kolegom członkom prezydium ZG PZK kadencji 2004-2008 oraz bieżącej kadencji. Redaktorowi Naczelnemu Krótkofalowca Polskiego Wiesławowi SQ5ABG, Redaktorowi i producentowi Radiowego Biuletynu Informacyjnego – RBI Jurkowi SP5BLD, Redaktorowi i producentowi programu „Krótkofalowcy –Bis” Kol. Henrykowi SP6ARR , zespołowi, który wspomagał nasze wysiłki zmierzające do unormowania naszych relacji z Ministerstwem Środowiska w składzie Dionizy SP6IEQ, Robert SP6RGB, Witek SP9MRO oraz Hubert SP6RT. Dziękuję pomysłodawcom Ogólnopolskich Spotkań Krótkofalowców ŁOŚ Markowi SP9UO , Tadeuszowi SP7FDV oraz Maćkowi SP7VVK , naszym reprezentantom na forach międzynarodowych Krzysztofowi SP5HS, Zdzisławowi SP6LB, Wiesławowi SP2DX i Piotrowi SP5QAT, a także Donacie SP5HNK  i Markowi SP8BVN.
Dziękuję po stokroć naszym reprezentantom we wszystkich wydarzeniach sportowych  w tym :  w Mistrzostwach HF IARU czyli całemu wspaniałemu zespołowi SN0HQ z jego kapitanem Tomkiem SP6T, w ARDF Adamowi SP2EDA, Jackowi SP2LQC, Zbyszkowi SP2JNK i wielu innym , których tu z braku miejsca nie wymieniam. Dziękuję za reanimację HST Alfredowi SP7HOR , Donacie SP5HNK i Jurkowi SP3SLU.
Dziękuję tym wszystkim, którzy organizowali spotkania, giełdy, kursy i obozy krótkofalarskie, którzy jeździli na wyprawy krótkofalarskie ku chwale SP na świecie,  którzy stawiali nowe radiolatarnie, bramki APRS, przemienniki analogowe i cyfrowe.
Specjalne podziękowania należą się twórcom replik powstańczych radiostacji „Błyskawicy” i „Burzy”, z których dwóch najwybitniejszych już nie żyje. Cześć pamięci ŚP Antoniego SP7LA i Władysława SP5MW.
Dziękuję naszym historykom: Tomkowi SP5CCC, Adamowi SP5EPP, Ryszardowi SP4BBU i po raz wtóry Wiesiowi SQ5ABG za utrwalanie naszej historii i rzeczywistości.
Dziękuję Redaktorom Naczelnym dwóch czasopism krótkofalarskich Andrzejowi SP5AHT i Sylwestrowi SP2FAP , a także wydawcy „Świata Radio” Panu profesorowi Wiesławowi Marciniakowi, za wierne comiesięczne przedstawianie naszej rzeczywistości.
Dziękuję managerom działającym w PZK, a szczególności QSL Managerom SP1-Władkowi SP1EAEN, SP2 Jankowi SP2JMLR, SP3- Adamowi SP3EAX, SP4-Tadeuszowi SP4GFG, SP5- Sylwestrowi SP5XOL, SP6- Staszkowi SP6BGF, SP7- Jurkowi SP7CVW, SP8- Olkowi SP8ASP, SP9 – Grzegorzowi SP9BZM i Marianowi SP9EMI. Dziękuję pozostałym Managerom PZK.
Szanowni Państwo, Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy bez Was nie byłoby tego wszystkiego.

Jeszcze raz Dziękuję.
Piotr SP2JMR prezes PZK

2. Zjazd sprawozdawczy OT 18
Zgodnie z podjętą uchwałą Zarządu Oddziału Terenowego nr 18 PZK w Rzeszowie
mam zaszczyt zaprosić kolegów na Zjazd Sprawozdawczy. Odbędzie się on w dniu 24 stycznia 2010r. o godzinie 10:00 w II Liceum Ogólnokształcącym w Rzeszowie, przy ul. Ks. J. Jałowego 22.
Wszystkich Członków i Sympatyków OT18 Serdecznie Zapraszamy!!
Wszystkiego najlepszego w nadchodzącym Nowym 2010 Roku!!!
Pozdrawiam i do zobaczenia '73

Łukasz SP8TJU
Sekretarz OT18
www.ot18.pzk.org.pl

3. Spotkanie w Toruniu!  Uprzejmie informuję, że 16 stycznia 2010 roku odbędzie się coroczne spotkanie krótkofalowców „Stare przyjaźnie, nowe znajomości”.
Program spotkania przewiduje prelekcję kol. SP2IU na temat aktywności krótkofalowców z terenów zamków polskich. Ponadto zapewniamy miłą atmosferę, liczne grono znajomych i przyjaciół.
Spotkanie odbędzie się w siedzibie naszego Oddziału tj. w Klubie Osiedlowym Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej KAMELEON w Toruniu przy ulicy Tuwima 9. Początek o godzinie 1100.
Na spotkanie serdecznie zapraszamy.    W imieniu organizatorów SP2AQB-Józek
Spotkania Toruńskie stały się już elementem tradycji spotkań krótkofalarskich w SP. Cechuje je pewien specyficzny niepowtarzalny  klimat.  Organizatorem pierwszych spotkań był Jurek SP2PI wiceprezes PZK w latach 2000-2004.  Cieszy fakt, zę koledzy ze środowiska toruńskiego kontynuują  dzieło kolegi, któremu zdrowie nie pozwala na aktywność społeczną.
Za zaproszenie bardzo dziękuję.

4. Styczniowe QTC
·    110-letni krótkofalowiec wciąż QRV na pasmach!
·    Chiński satelita XW-1
·    CQ Contest – poradnik dla wszystkich  
·    CQ DX – serwis informacyjny
·    CQ DX Maraton dla stacji indywidualnych
·    CQ DX Maraton dla stacji klubowych
·    CQ WW DX Contest 2009 po nowemu
·    Druga rocznica PGA – dyplom okolicznościowy
·    Echa DX z grudnia 2009
·    Horoskop krótkofalarski na 2010 rok
·    Kalendarz zawodów krajowych i międzynarodowych na styczeń i luty 2010 r.
·    Kolejne wyróżnienie QTC Hall of Fame
·    Leksykon krótkofalowca – Cd.
·    NKP 2009 Contest 2009 – wyniki i komentarze
·    PGA 2010 TEST – nowy regulamin
·    Polacy na Rapa Nui (XR0Y)  
·    Polska nad Morzem Czarnym?
·    Poradnik dobrego operatora
·    Program PGA po dwóch latach
·    Ranking zawodów międzynarodowych dla SP-HAMs
·    Regulaminy zawodów HF i VHF+
·    Rejs na wody antarktyczne i dyplom okolicznościowy
·    Relacja z wyprawy TX5SPM & TX5SPA
·    Serwis krajowy
·    Specjalna stacja PGA-C PZK 3Z02PGA
·    SP 2010 ContestRank – nowe współzawodnictwo
·    WFF & SPFF informacje
·    Ze świata – serwis informacyjny
Miłej lektury życzy Zespół MK QTC.

5. Komunikat programu KRÓTKOFALOWCY BIS.
 UWAGA !!!  
      Najnowsze noworoczne - premierowe wydania programu KRÓTKOFALOWCY BIS, jest zamieszczone pod nową planszą graficzną ATV widoczną po stronie aktualności portalu medialnego www.videoexpres.pl.
      Trzeba na nią każdorazowo kliknąć, by program samemu wystartować o dowolnej porze dnia i nocy, bez czekania na emisję na żywo jak do tej pory o 22.00.
Autor i redaktor programu KRÓTKOFALOWCY BIS życzy wszystkim widzom w kraju i za granicą wszystkiego dobrego w Nowym 2010 roku.
Henryk Pacha ATV SP6ARR
www.videoexpres.pl

5. HNY 2010 Party
HNY to noworoczne spotkanie krótkofalowców, którzy w ostatni dzień starego roku i pierwszy dzień nowego składają sobie życzenia. Pamiątką po nawiązanych łącznościach lub przeprowadzonych nasłuchach będzie specjalny Dyplom HNY-2010 Award oraz Ceryfikat Udziału w HNY-2010, na którym wydrukowane będą znaki wywoławcze wszystkich uczestników.
Organizator: redakcja MK QTC. Za realizacje postanowień niniejszego regulaminu odpowiedzialny jest Sylwester Jarkiewicz, SP2FAP – redaktor naczelny (sp2fap@pzk.pl)
Termin: od godziny 18.00Z w dniu 31 grudnia 2009 r. do godziny 18.00Z w dniu 1 stycznia 2010 r.
Uczestnicy: radiooperatorzy stacji nadawczych i nasłuchowych.
Łączności i nasłuchy: zalicza się wszystkie QSO/HRD.
Pasma i emisje: amatorskie HF i VHF+.
Raporty: HNY-2010 Party to tradycyjne spotkanie eterowe krótkofalowców, którzy w ostatni dzień starego roku i pierwszy dzień nowego składają sobie życzenia. Podczas każdej łączności wymienia się wszystkie dane, podobnie jak ma to miejsce podczas zwykłego QSO.
Dyplomy i Certyfikaty
Za udział w spotkaniu noworocznym każdy uczestnik może otrzymać Dyplom lub Certyfikat. I tak:  
* Dyplom HNY-2010 Award otrzyma uczestnik, który na adres organizatora (MK QTC, Suchacz-Zamek, ul. Wielmoży 5b, 82-340 Tolkmicko; qtc@post.pl), prześle wykaz swoich korespondentów (tylko ich znaki wywoławcze) oraz 5 znaczków pocztowych po 1,90zł (odpowiednią wpłatę można przekazać na konto bankowe redakcji nr 96 1140 2004 0000 3102 3124 6295 lub za pośrednictwem systemu PayPal na adres qtc@post.pl).
* Elektroniczny Certyfikat Udziału w HNY-2010 otrzyma uczestnik, który na adres qtc@post.pl prześle wykaz swoich korespondentów (tylko ich znaki wywoławcze). Certyfikaty elektroniczne są bezpłatne.  
Uwaga! Wykaz wszystkich uczestników noworocznego spotkania HNY-2010 wydrukowany będzie na Dyplomie i Certyfikacie oraz zostanie opublikowany na łamach lutowego wydania MK QTC.
Termin nadsyłania zgłoszeń: do 15 stycznia 2010 r.

6. HARMONOGRAM  sesji egzaminacyjnych.  Na stronie UKE jest harmonogram egzaminów na 2010 r
http://www.uke.gov.pl/uke/index.jsp?place=Lead24&news_cat_id=366&news_id=3994&layout=9&page=text
 

SQ2EET s.k. W drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia zmarł po długiej walce z chorobą Zenon Dąbrowski SQ2EET.
Pogrzeb odbędzie się 31 grudnia o godzinie 12:00 na Cmentarzu Łostowickim w Gdańsku.
SP2GUY, SP2NBI, SQ2BXI

Tyle informacji w tym ostatnim tegorocznym komunikacie!

Vy 73! Piotr SP2JMR prezes PZK