Komunikat Sekretariatu ZG PZK na 18.11.2009
Dodane przez SP1THJ dnia 2009-11-18 / 23:35
Komunikat Sekretariatu ZG PZK na 18.11.2009


Witam serdecznie wszystkich odbiorców naszych komunikatów. A oto informacje:


1. Walne Zebranie Sudeckiego OT PZK.
Zgodnie z zapowiedzią w dniu 14 listopada w Sali konferencyjnej Hotelu Cieplice w Jeleniej Górze –Cieplicach odbyło się Walne Zebranie Członków OT 13 PZK. Rozpoczęło się z niewielkim opóźnieniem, ale dopisała frekwencja na 130 członków OT na sali znalazło się aż 53.
Zebrani przyjęli jako Statut OT Statut PZK uchwalony w Szczyrku w dniu 18 maja 2008 roku (OT 13 posiada osobowość prawną) oraz dokonali  zmiany na funkcji sekretarza OT. Obecnie sekretarzem OT jest Jurek SP6BXP.
Jednym z najważniejszych akcentów było odznaczenie OH PZK Dionizego SP6IEQ, jednego z najbardziej znanych i najaktywniejszych krótkofalowców SP. Dionizy jak większości wiadomo jest autorem tzw. „Tablic Dionizego” przy pomocy, których można symulować pomiary anten. Dionizy pracował społecznie i pracuje nadal w komisjach pozjazdowych – obecnie przewodniczy komisji statutowej. Bierze ponadto czynny udział w we wszelkich pracach związanych z Ministerstwem Środowiska i to od 2005 roku. Za swoją działalność został odznaczony „Medalem im. Braci Odyńców za zasługi dla rozwoju krótkofalarstwa”, uroczysta dekoracja nastąpi na najbliższym Zjeździe Delegatów PZK. OH miałem zaszczyt przypiąć Dionizemu osobiście.
Podczas zebrania była okazja do wręczanie dyplomów sportowych, a także legitymacji i odznak członkowskich nowowstępującym  członkom PZK.
W dyskusji podjęto temat Packet Radio oraz wykorzystania urządzeń węzłów Packet Radio jako elementów bramek APRS . Tu głównym dyskutantem był Marian SP6FIG, który faktycznie pół życia poświęcił dla rozwoju „Packet Radio” w SP. Drugi temat to sprawa łączności emergency i współpracy z DASR oraz CB-radio. Mówiono o tworzeniu punktów nasłuchowych i przekazywaniu informacji o m.in. podtopieniach odebranych poprzez CB, których jest po prostu więcej.
Obecnie jest jeden ciągle pracujący punkt nasłuchowy Strzelcach Opolskich. Mówił o tym m.in. Janek SQ6HHQ były prezes OT11. Janek jest jednym z uczestników akcji CB i krótkofalowców podczas powodzi w 1997 roku.
W części technicznej zebrani Mogli zapoznać się z wspaniałymi konstrukcjami Kłodzkiej Grupy EME tj kol. Andrzeja SP6JLW, Jerzego SP6OPL oraz SQ6OPG.
Ich prezentacja oraz demonstracja fragmentów sprzętu pozwoliła zebranym uświadomić ogromny nakład pracy i środków niezbędny do prowadzenia łączności EME (odbicie od księżyca) na poziomie wyczynowym.
O grupie tej oraz o ich osiągnięciach pisałem już w Krótkofalowcu Polskim nr 10/2008, są tam także zdjęcia naszych wspaniałych Kolegów. Niewiele jest takich stacji na świecie. To powód do dumy dla naszych Kolegów i wszystkich krótkofalowców w SP.
Całość zebrania była filmowana przez Henryka SP6ARR czyli Redaktora Krótkofalowców BIS. Od soboty godz.22.00 można relację oglądać korzystając z portalu „videoexpres.pl ” – wejście także poprzez link www.pzk.org.pl klikając na aktualny reportaż.
Henrykowi SP6ARR dziękuję za przybycie. To było bardzo ważne głównie ze względu na osobę Dionizego SP6IEQ i uroczyste odznaczenie OH PZK.
Całe zebranie było znakomicie zorganizowane i prowadzone przez Roberta SP6RGB prezesa SOT. Nie zabrakło także QSL managera OT13 oraz SP6 w jednej osobie czyli Staszka SP6BGF, który jak zwykle był oblegany. Była również i giełda.  Koledzy poszukujący różnych złączek, kabelków oraz innych elementów, a także i całych urządzeń skorzystali  obecności Olka SP6RYP. (SP2JMR)


2. Walne zebranie OT 14.
Zarząd Zachodniopomorskiego OT PZK zwołuje Walne Zebranie Sprawozdawcze OT 14 na dzień 12.12.09. Miejsce to Klub Garnizonowy przy ul Wawrzyniaka w Szczecinie. Początek godz.10.30. (Janusz SP1TMN)


3. Skrócny spis treści ŚR 12/2009.
AKTUALNOŚCI: Wiadomości DX-owe dla krótkofalowców, Zawody
ANTENY: Antena MOXON na pasmo 20 m
TEST: Transceiver Icom IC-7600 (2), Podwójna odsłona Harry'ego, IPdio mini
ŚWIAT KF/UKF: Z życia klubów i oddziałów PZK
ŁĄCZNOŚĆ: Zakłócenia w sieciach bezprzewodowych (2), System łączności NEXEDGE, Rewersyjne beacony W6CQZ
RADIO RETRO: Państwowe Zakłady Tele- i Radiotechniczne PZT, Mk 121
WYWIAD: Stan prawny anten amatorskich
HOBBY: Nowe konstrukcje amatorskich transceiverów HF, Wzmacniacz mocy Tajfun
DIGEST:  Zaczęło się od Marconiego
FORUM CZYTELNIKÓW: Listy, Porady
LISTA OBECNOŚCI: Radiotelefony profesjonalne  
RYNEK I GIEŁDA
DODATEK: Katalog podzespołów: TA8164P i TDA7088
wewnątrz:

KRÓTKOFALOWIEC POLSKI 12/2009
Posiedzenie ZG 10.10.09 pełna relacja
Cień Błyskawicy- artykuł + fotoreportaż
Szkolenie antenowe 17.10.09
Kosmiczna łączność.
San Beskido 2009
CW, CW, CW
Pasma poniżej 1,8 MHz
Spotkanie „Zamkowców”
Drobne aktualności
Silent Keys.

Andrzej SP5AHT & Piotr SP2JMR


4. Satelitarna rocznica.
15 listopada 2009 roku minęło 35 lat od dnia wyniesienia na orbitę AO-7.
Dlaczego warto wspominać o takim wydarzeniu ?  Warto, warto, ponieważ satelita w dalszym ciągu umożliwia krótkofalowcom przeprowadzanie łączności (!). Więcej o jego ciekawej historii na blogu Krystiana SQ2KL oraz w najbliższym wydaniu MK QTC.
73 de sp2fap, MK QTC


5. 100 LAT HARCERSTWA POLSKIEGO.
„Początki skautingu w Polsce możemy datować na rok 1910, w którym Andrzej Małkowski przetłumaczył na język polski podręcznik Roberta Baden-Powella "Scouting for boys".
W lecie 1910 roku Andrzej Małkowski zakłada wakacyjną kilkunastoosobową drużynę przy gnieździe „Sokoła”, a we wrześniu 1910 uczniowie I Gimnazjum św. Anny w Krakowie zakładają "Zastęp Kruków", który rozrósł sie w Drużynę Skautów im. Tadeusza Kościuszki - była to pierwsza drużyna skautowa w Krakowie.
Celem wydania dyplomu jest:
-uczczenie stulecia zorganizowania na ziemiach polskich pierwszych drużyn skautowych,
-Promocja tradycji harcerskich i skautowych,
-Dążenie do uaktywnienia pracy harcerskich stacji klubowych.
Wydawcami dyplomu są:
_ Chorągiew Stołeczna ZHP,
_ Harcerski Klub Łączności SP5ZIP.
Warunkiem zdobycia dyplomu jest uzyskanie 100 punktów w okresie 1 stycznia 2010 – 31 grudnia 2010. Według poniższego klucza:
1. Za łączność ze stacją organizatora SN100HP, 25 punktów. (łączność obowiązkowa tylko 1 raz).
2. Za łączność ze stacjami jednostek ZHP pgk (Związku Harcerstwa Polskiego poza granicami kraju), 20 punktów.
3. Za łączność z harcerskimi stacjami pracującymi w dniach 16.08.2010 - 24.08.2010 z terenu Jubileuszowego Zlotu ZHP w Krakowie, 20 punktów.
4. Za łączność z harcerskimi stacjami okolicznościowymi pracującymi z okazji 100-lecia Harcerstwa Polskiego, 15 punktów.
5. Za łączność z innymi harcerskimi stacjami okolicznościowymi, 10 punktów.
6. Za łączność z innymi stacjami klubowymi ZHP, 5 punktów.
UWAGI:
Łączności z tą samą stacją nie można sumować to znaczy np. harcerska stacja okolicznościowa wymieniona w punkcie 4 pracująca jak w punkcie 3 daje maksymalnie 20 punktów a nie 35
Punkty za łączność z daną stacją zalicza sie tylko raz, bez względu na emisje, lub pasmo.
Warunkiem otrzymania dyplomu jest przedstawienie logu zaliczanych do dyplomu łączności.
Log musi być podpisany przez operatora ubiegającego się o dyplom oraz potwierdzony przez dwóch innych licencjonowanych operatorów lub Klub Krótkofalarski (zgodnie z ogólnymi zasadami weryfikacji – GCR).
Zgłoszenie musi zawierać dane kontaktowe osoby wnioskującej oraz nazwę dyplomu.
Koszt dyplomu: PONOSI ORGANIZATOR AKCJI DYPLOMOWEJ.
Zgłoszenia i logi należy wysyłać na adres:
HARCERSKI KLUB ŁACZNOSCI SP5ZIP
Przy Szkole Podstawowej nr 223 z Oddziałami Integracyjnymi
01-823 Warszawa, ul. Kasprowicza 107
Pytania dotyczące regulaminu można wysyłać na adres: sn100hp@sp5zip.pl
Award Manager HKŁ SP5ZIP
Włodzimierz Biczysko SP5VIW
sp5viw@sp5zip.pl
Kierownik HKŁ SP5ZIP
hm. Jarosław Szymaniak SQ5VJA
kierownik@sp5zip.pl6. Wyprawa Zamkowa Wiewiórka.
Krótkofalowcy z SP8KKM – z Dębickiego Klubu Łączności PZK 7 listopada zorganizowali wyprawę w teren. Tego dnia ruiny zamku w Wiewiórce będące jedynie pamiątką czasów świetności, a zarazem pozostałościami jednego z najwspanialszych polskich dworów renesansowych były miejscem pracy naszej stacji amatorskiej.

Kiedyś z tego miejsca Hetman Wielki Koronny Jan Tarnowski prowadził korespondencję z Królową Boną, Królem Zygmuntem Augustem, Rzymem, z samym Kalwinem, oraz wieloma innymi postaciami ówczesnych czasów, a blisko 550 lat później to właśnie stąd krótkofalowcy z SP8KKM przeprowadzili ponad 180 łączności radiowych. Były wśród nich łączności z łowcami zamków - niezwykle miło było nam umożliwiać zdobycie tego rzadkiego zamku KDE04.
Z nieukrywaną dumą zawiadamiamy, że zainteresowanie na paśmie naszą stacją zamkową było bardzo duże, co świadczy o znacznym zainteresowaniu całą akcją zamkową. Dla wszystkich radioamatorów
przeprowadzających z nami łączność przygotowaliśmy okolicznościowe karty QSL.
Obecnie Wiewiórka czeka na nowe badania archeologiczne zwłaszcza te, które mają potwierdzić bądź wykluczyć istnienie wielokilometrowego podziemnego tunelu łączącego Wiewiórkę z Tarnowem, gdyż jest on niemałą zagadką tego miejsca.
Wyprawa była także okazją do wypróbowania pracy z pojazdu oraz pracy całkowicie bez zasilania sieciowego. Podczas pracy zapaliliśmy ognisko, a w nim znalazły się listopadowe pieczone ziemniaczki. Choćby dla samego smaku ziemniaczków warto było tu przyjechać!
Pragniemy serdecznie podziękować korespondentom na paśmie oraz wszystkim dzięki którym wyprawa ta mogła się odbyć i już przygotowujemy kolejny zamek!
SQ9IAS Michał, SP8KKM7. SRSA INFO
Informacje Stowarzyszenia Radiowej Służby Amatorskiej

SP5GRU i SP5BUJ w PGA-C PZK
Nowymi członkami Polskiego Klubu PGA-C PZK zostało dwóch krótkofalowców z Przasnysza: Włodzimierz SP5GRU i Józef SP5BUJ – obaj z OT PZK nr 25. Klub liczy w tej chwili 126 członków. 

Operatorski TEST
Swoją operatorska wiedzę można sprawdzić poprzez próbę odpowiedzi na 400 różnych pytań z zakresu amatorskiej radiokomunikacji. Operatorski TEST zamieszczony jest n portalu PGA.

Zawody PGA 2010 r.
W 2010 r. Zespół PGA wraz Redakcją Magazynu Krótkofalowców QTC będzie organizował następujące zawody krajowe:
PGA TEST I         9 stycznia 2010 r.         07.00-08.00Z oraz 16.00-17.00Z
PGA TEST II         13 lutego 2010 r.         07.00-08.00Z oraz 16.00-17.00Z
PGA TEST III     13 marca 2010 r.         07.00-08.00Z oraz 16.00-17.00Z
PGA Contest        14 marca 2010 r.         15.00-17.00Z
PGA TEST IV     10 kwietnia 2010 r.         06.00-07.00Z oraz 15.00-16.00Z
WARD Contest    18 kwietnia 2010 r.        15.00-17.00Z
Europe Day Contest    09 maja 2010 r.         15.00-17.00Z
PGA TEST V         12 maja 2010 r.         06.00-07.00Z oraz 15.00-16.00Z
PGA TEST VI     12 czerwca 2010 r.         06.00-07.00Z oraz 15.00-16.00Z
PGA TEST VII     17 lipca 2010 r.         06.00-07.00Z oraz 15.00-16.00Z
PGA TEST VIII     14 sierpnia 2010 r.         06.00-07.00Z oraz 15.00-16.00Z
PGA TEST IX     18 września 2010 r.         06.00-07.00Z oraz 15.00-16.00Z
PGA TEST X         09 października 2010 r.     06.00-07.00Z oraz 15.00-16.00Z
SP CW Contest    17 października 2010 r.     16.00-17.00Z
PGA TEST XI     13 listopada 2010 r.         07.00-08.00Z oraz 16.00-17.00Z   
NKP 2010Contest    5 grudnia 2010 r.        15.00-18.00Z
PGA TEST XII     11 grudnia 2010 r.         07.00-08.00Z oraz 16.00-17.00Z   
HNY 2011 Party    31 grudnia 2010 r.          18.00-18.00Z (1.01.20011)
   
Panteon Sławy.
QTC Hall of Fame (Panteon Sławy QTC) to wyróżnienie Redakcji MK QTC przyznawane za ponadprzeciętną działalność krótkofalarską. Jest to kontynuacja dawnej nagrody „Kwarcowe Serduszko” przyznawanej od 1 stycznia 2004 r. Do tegorocznej nagrody nominowano 7 operatorów.

NKP 2009
6 grudnia br. rozegrane zostaną kolejne zawody NKP organizowane dla upamiętnienia przeprowadzenia pierwszej potwierdzonej łączności radiowej stacji SP z nadawcą zagranicznym. Zawody te cieszą się ogromnym powodzeniem wśród stacji SP. W ubiegłym roku sklasyfikowano 248 stacji co jest rekordem ilościowym w zakresie zawodów krajowych. Tegoroczne rozegrane będą pod patronatem Prezesa PZK, który ufundował kilka pucharów dla zwycięzców. Lista sponsorów jest w dalszym ciągu otwarta. Zgłoszenia wsparcia można przesyłać na adres realizatora zawodów – qtc@post.pl          8. Komunikat programu KRÓTKOFALOWCY BIS.
      Informuję wszystkich zainteresowanych, że program KRÓTKOFALOWCY BIS emitowany do tej pory codziennie na żywo na www.videoexpres.pl   o 22.00, zmienił swoje dotychczasowe zasady funkcjonowania.
      Program na żywo o 22.00 jest nadawany tylko w przypadku emisji aktualności nie cierpiących zwłoki i stanach nadzwyczajnych SOS.
      Jego emisja na żywo, będzie od tego momentu zawsze czytelnie sygnalizowana, na portalu www.videoexpres.pl i specjalnie zapowiadana w formie widocznego komunikatu.
      Najnowsze premierowe wydania programów KRÓTKOFALOWCY BIS , są zamieszczane pod nową planszą graficzną po lewej stronie portalu, z charakterystycznym testem ATV.
      Trzeba na nią każdorazowo kliknąć, by program samemu wystartować o dowolnej porze dnia i nocy, bez czekania na emisję na żywo jak do tej pory o 22.00.
       Program od tego momentu z bardzo dobrą jakością i bez technicznych problemów, jest odbierany przy pomocy nawet najsłabszych łącz. To powinno zadowolić wszystkich widzów, którzy do tej pory, nie mieli szans odbioru programu ATV KRÓTKOFALOWCY BIS na żywo.
       Nie ukrywam, że problemy techniczne odbioru ATV u niektórych stałych widzów, były głównym powodem do zmiany dotychczasowych metod technicznych nadawania programu KRÓTKOFALOWCY BIS.
       W nowej technologii nadawania programu K BIS można jeszcze zobaczyć fragment reportażu ATV z Hotelu CIEPLICE  z ostatniego bardzo ciekawego spotkania członków – nadawców Sudeckiego Oddziału Terenowego PZK w Jeleniej Górze, które odbyło się 14 bm z udziałem najwyższych władz naszego związku.
       Prezes ZG PZK Piotr Skrzypczak SP2JMR uhonorował niektórych uczestników cennymi odznaczeniami i dyplomami.
       Od najbliższej soboty o 22.00 na żywo, a później tuż po emisji na serwerze pod nowym logo programu KRÓTKOFALOWCY BIS, będzie można zobaczyć całość reportażu z tego bardzo oryginalnego spotkania, ludzi dobrej woli działających u podnóża Góry Śnieżka.
       Dziękuję za życzliwość o i proszę korespondencję w tej sprawie do Redakcji Społecznej Programu KRÓTKOFALOWCÓW BIS, jak oceniacie nową technologię nadawania tego programu o polskich nadawcach w TV INTERNET.
Z wyrazami szacunku, autor i redaktor programu K BIS
Henryk Pacha ATV SP6ARR
www.videoexpres.pl
Grzegorz Gołowacz SP5AKG  SK. W dniu 15 listopada 2009 roku w wieku 63 lat do krainy wiecznych DX – ów odszedł  Kolega Grzegorz Gołowacz SP5AKG. Krótkofalarstwem zajmował się ponad 40 lat będąc cały czas członkiem PZK. Jednym z głównych Jego zainteresowań  było  konstruowanie anten krótkofalarskich. Był także wielokrotnie nagrodzony za największą liczbę QSO’s w licznych zawodach.
Msza pożegnalna odbędzie się 20.11.2009 roku w Kościele Najświętszej Marii
Panny w Otrębusach (7 km od Pruszkowa) o godzinie 11:00, następnie nastąpi
wyprowadzenie Ciała na Cmentarz na Wólce Węglowej.

O czym powiadamiają : córka Magdalena Drabik  i w imieniu Kolegów  Piotr SP5GNW
Tyle informacji na dzisiaj.
Vy 73! Piotr SP2JMR prezes PZK