Sprawozdanie DIG-SP
Dodane przez SP1THJ dnia 2008-04-29 / 09:52

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SEKCJI DIG-SP

Szanowni koledzy!

W związku z moją rezygnacją z funkcji prezesa polskiej Sekcji DIG-SP i funkcji award managera dyplomu „W-DIG-SP” pragnę przedstawić Wam sprawozdanie z dotychczasowej działalności DIG-SP.

Upływa druga kadencja od powołania naszej polskiej Sekcji DIG-SP i kończy się kadencja obecnego Zarządu. Jako Zarząd w tej fazie działalności, mimo napotykanych trudności, staraliśmy się nadać naszej Sekcji odpowiednią rangę. Decyzją ZG PZK podjętą w dniu 4 czerwca 2005 roku, zostaliśmy zarejestrowani w strukturach PZK jako - Ogólnopolski Klub Dyplomowy PZK - Polska Sekcja DIG. Jako zagraniczna Sekcja DIG okazywaliśmy dosyć dużą aktywność.

W obydwu kadencjach zorganizowaliśmy parokrotnie "Maratony DIG-SP" i "Zawody Andrzejkowe", które cieszyły się zainteresowaniem nie tylko wśród członków DIG, lecz również pozostałych stacji SP i z zagranicy. W dzienniku naszej stacji klubowej zapisanych jest już ponad 20 tysięcy łączności. A w DIG-QSO-Party w latach 2006 i 2007 w części SSB stacja klubowa SP0DIG zdobyła odpowiednio pierwsze i trzecie miejsce. Dzięki pomocy udzielonej nam przez kolegę Janusza – SP5JXK i Prezydium PZK uruchomiony został portal DIG-SP, który bardzo przychylnie został przyjęty przez internautów. Przy tej okazji pragnę koledze Januszowi – SP5JXK bardzo serdecznie podziękować za jego zaangażowanie i duży wkład pracy ofiarowany naszej Sekcji.

W obu kadencjach przybyło nam również paru nowych członków. Jednak też w tym czasie z głębokim smutkiem pożegnaliśmy naszych zmarłych wspaniałych kolegów: SP2EIW – 5733, SP7EJS - 5072, SP7L (ex SP7LZD) – 5348, SP9LDI - 5671, SP9FSH – 3752.

Ogółem do chwili obecnej zostało wydanych 117 dyplomów „W-DIG-SP”. Za dyplomy te uzyskaliśmy 460 PLN, 318 EURO i 58 USD. Z pieniędzy tych pokrywaliśmy koszty związane z działalnością takie jak: opłaty pocztowe za wysyłkę dyplomów, nagród i pozostałej niezbędnej korespondencji, zakup kopert i wkładek usztywniających do wysyłek dyplomów oraz zakup nagród dla uczestników Maratonu DIG-SP i zawodów Andrzejkowych.

Pragnę tu nadmienić, że sponsorem druku dyplomów W-DIG-SP jak też kart QSL dla stacji klubowej SP3DIG/SP0DIG jest kol. Czesław – SP3FUK, który również przekazywał upominki i wpłaty pieniężne do naszej kasy. Wiele pucharów dla zwycięzców w naszych zawodach było sponsorowanych przez kol. Jurka – SP8AQA. Także kol. Andrzej – SQ7B fundował upominki i dyplomy za zawody Andrzejkowe.

Obecny stan środków pieniężnych Sekcji jest następujący: 113,99 PLN i 113 EURO.

Wszystkie przychody i rozchody są dokładnie zaewidencjonowane, wydatki udokumentowane są fakturami i paragonami. Rozliczenie finansów Sekcji, sporządzone w Excelu, wraz z całą dokumentacją przekażę nowowybranemu Zarządowi. Na życzenie mogę także rozliczenie wysłać każdemu członkowi Sekcji. Ocenę mojej działalności pozostawiam Kolegom.

Rezygnację złożyłem z powodów osobistych, więc nie zamierzam ponownie kandydować do Zarządu DIG-SP. Kolegom z dotychczasowego Zarządu - SP3FUK , SP2B, SP2IW, którzy współpracowali ze mną oraz wszystkim tym, którzy okazywali mi wsparcie i życzliwość składam serdeczne podziękowanie. A w związku z nowymi wyborami, proszę kolegów o liczny w nich udział i trafny wybór nowego Zarządu.

Pomimo złożonej rezygnacji, chętnie włączę się do pomocy w przeprowadzeniu wyborów. Ponieważ zorganizowanie zjazdu sprawozdawczo-wyborczego sprawiałoby wiele trudności, wybory Zarządu Sekcji na następną kadencję zostaną przeprowadzone drogą korespondencyjną i elektroniczną, zgodnie z punktem 8 dotychczas obowiązującego Regulaminu Polskiej Sekcji DIG-SP. Ten sposób umożliwi udział w wyborach wszystkim członkom, ale jednocześnie przesądza o jawności tych wyborów. Ponieważ nasza działalność w DIG jest tylko zabawą, wybierając władze polskiej Sekcji, chcielibyśmy uniknąć nadmiernego formalizowania. Dlatego też dotychczasowy Zarząd postanowił spośród członków wykazujących dużą aktywność na pasmach i cieszących się dużym zaufaniem społeczności krótkofalarskiej, wyłonić Komisję Wyborczą składającą się z trzech osób: Wojtka - SP8MI, Jurka - SP8AQA i Piotra - SP5PB. Koledzy Ci byli również członkami Komisji Wyborczej w poprzednich wyborach. Wszystkim członkom DIG-SP przesłany zostanie materiał dotyczący wyborów. Kartę głosowania należy przesłać do Komisji Wyborczej na podany adres. Zachęcam i proszę Was wszystkich do dalszej, aktywnej działalności na rzecz naszej Sekcji.

Vy 73 + 77,

Augustyn - SP6BOW, DIG 3618