Wyniki działalności CB QSL za 2006 r.
Dodane przez SP1THJ dnia 2007-12-28 / 22:40
Bydgoszcz, dnia 31.12.2006
Zespół Centralnego Biura QSL

Z.G. P.Z.K.


Wyniki działalności CB QSL

za ROK 2006r


  I kw. II kw. III kw. IVkw. ROK
Wysyłka kart QSL do odbiorców kraj. kg
443.9 350.1 404.0 368.9 1556.9
Wysyłka kart QSL do odbiorców zagr. kg
697.6 579.5 306.3 326.5 1909.9
Karty QSL otrzymane z zagranicy kg
324.7 306.1 325.0 304.7 1260.5
      
Koszt wysyłki w obrocie kraj. zł
683.20 604.40 667.40 582.80 2537.80
Koszt wysyłki w obrocie zagr. zł
5490.90 4250.30 2512.26 2663.40 14916.86
      
Średni koszt wysyłki 1 kg w obrocie kraj. zł/kg
1.54 1.73 1.65 1.58 1.63
Średni koszt wysyłki 1 kg w obrocie zagr.zł/kg
7.87 7.33 8.2 7.81 7.81


Wszystkim, którzy swoją rzetelną pracą pomagają nam w trudnej misji, bardzo dziękujemy i zachęcamy do dalszej współpracy. Życzymy wszystkim SP HAMS dużo ciekawych łączności i kart QSL w Nowym Roku 2007 oraz powodzenia i szczęścia.

Vy 73!!

Zespół Centralnego Biura QSL

Za Zespół SP2IU