Dyplom 950 lat Inowłodza
Dodane przez SP7HIW dnia 2016-07-31 / 19:55

D Y P L O M - 950 lat Inowłodza
Regulamin

Organizatorem akcji dyplomowej jest Szkolny Klub Krótkofalowców SP7PTM, przy I LO w Tomaszowie Maz.

Stacja okolicznościowa HF950I pracuje z okazji 950 lat Inowłodza - jednego z najstarszych miast
w Polsce.

Patronat nad akcją objął Wójt Gminy Inowłódz p. Bogdan Kącki

QSO zaliczane do zdobycia dyplomu:
Dla wszystkich stacji, w tym nasłuchowych - przeprowadzenie 1 QSO/nasłuchu ze stacją okolicznościową HF950I
Termin przeprowadzenia łączności: 06.08.2016 - 15.08.2016
Pasma i emisje dowolne
Dyplom wydawany jest w formie elektronicznej i przesyłany na podany w zgłoszeniu adres mailowy
Zgłoszenia na dyplom - adres e-mail: sp7ptm@gmail.com
Zgłoszenie powinno zawierać:
- znak stacji
- imię nazwisko operatora
- datę i godz. przeprowadzonej łączności ze stacją HF950I

Info: Andrzej SP7HIW