Regulamin dyplomu 35-lecie OT27
Dodane przez SP3LEM dnia 2015-07-02 / 17:18
DYPLOM JUBILEUSZOWY
ODDZIAŁU POŁUDNIOWA WIELKOPOLSKA
POLSKIEGO ZWIĄZKU KRÓTKOFALOWCÓW
Z OKAZJI 35-LECIA POWSTANIA OT-27 PZK

Cel dyplomu: uczczenie 35 rocznicy powstania OT-27 PZK POŁUDNIOWA WIELKOPOLSKA, uaktywnienie radiostacji indywidualnych i klubowych OT-27 oraz łowców dyplomów krótkofalarskich.

Wydawca: Polski Związek Krótkofalowców, Oddział Terenowy 27 Południowa Wielkopolska, z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim.

Czas wydawania dyplomu: od 01.06.2015r do 31.12.2015r.

Warunki uzyskania dyplomu: zalicza się łączności i nasłuchy przeprowadzone w okresie od 01.06.2015 r. do 30.09.2015 r. ze stacjami indywidualnymi, klubowymi oraz okolicznościowymi oddziału OT-27 PZK. Pasma i emisje dowolne. W pasmach UKF stacje spoza Wielkopolski mogą pracować przez przemienniki. Nie zalicza się łączności "cross-band" oraz "mixed-mode". Dyplom wydawany jest za uzyskanie 35 pkt. w łącznościach (nasłuchach) z aktualnymi członkami OT-27 PZK.

Punktacja: każda łączność i nasłuch KF i UKF: są punktowane następująco:
a) stacje indywidualne członkowie OT 27 5 pkt.,
b) stacja klubowa OT 27 10 pkt.,
c) stacja okolicznościowa SN27OPW 15 pkt.,

UWAGA!
Dana stacja przydziela punkty jednorazowo, niezależnie od pasma i emisji. QSO powtórzone w innym paśmie, lub inną emisją nie dają kolejnych punktów.

Koszt dyplomu: stacje polskie, członkowie PZK - 10 zł, pozostałe 20 zł, wpłata na konto OT-27 PZK.

Dla stacji zagranicznych koszt dyplomu to 3 EUR / 3 USD / 3 IRC.

Zgłoszenia: wyciąg z dziennika łączności, potwierdzony przez dwóch nadawców, lub macierzysty klub, lub oddział terenowy PZK, należy wysłać wraz z kopią dowodu wpłaty na adres: sp3rnz@wp.pl

lub pocztą tradycyjną:

Grzegorz Dobrychłop SP3RNZ
Box 85
62-510 Konin


Konto OT-27 PZK
59 1440 1215 0000 0000 0479 9607
PZK OT 27
ul. Śmigielskiego 16a/7
63-400 Ostrów Wlkp

Tytuł wpłaty: dyplom 35 lat OT-27

Aktualna lista członków indywidualnych, klubów oraz stacji okolicznościowych zrzeszonych w OT-27 jest dostępna na stronie OT-27, w zakładce CZŁONKOWIE OT-27.