Tym razem ARISS Brzeźnica
Dodane przez SQ8AQO dnia 2014-01-09 / 13:51
Witam !

Informuję, że po przeprowadzonym pomyślnym kontakcie uczniów Zespołu Szkół w Stobiernej w dniu 27.11.2013 z astronautą na pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, krótkofalowcy dębiccy szykują się do umożliwienia uczniom Zespołu Szkół w Brzeźnicy podobnego przeżycia. Przedsięwzięcie to wymagało zainteresowania uczniów wiedzą z pogranicza astronomii i astronautyki (fizyka, chemia, matematyka r11; przedmioty techniczne), stymulowania ich w celu nauki języka angielskiego), nauczenia obsługi sprzętu (telefon konferencyjny, sprzęt radioamatorski, nagłośnienie, dyktafon, aparat fotograficzny, kamera), oraz innych wielomiesięcznych i bardzo starannych przygotowań. Prawie dwa lata czekali na tę niezwykłą chwilę. Tyle czasu trzeba było czekać w kolejce na zrealizowanie łączności z Międzynarodową Stacją Kosmiczną w ramach międzynarodowego projektu ARISS. Zaczęło się to od złożenia odpowiednich dokumentów , potem akceptacji przez kolejne szczeble , oczekiwania na wpisanie na międzynarodową listę szkół oczekujących na łączność.
W tym czasie trwały przygotowania dla wytypowanie grupy uczniów, którzy będę mieli możliwość zadania pytań astronaucie. W Zespole Szkół w Brzeźnicy uczniowie pod kierunkiem nauczycieli i wolontariuszy radioamatorów brali udział w szeregu konkursach. Między innymi konkursie plastycznym na temat kosmosu i stacji kosmicznej. Na zajęciach uczniowie układali pytania. Te z kolei tłumaczone były na język angielski. Brali także udział w zajęciach poświęconych radiokomunikacji amatorskiej oraz astronomii.


Projekt ARISS jest realizowany przez partnerów agencji kosmicznych:
- Narodowa Agencja Aeronautyki i Kosmosu (NASA) z USA,
- Federalna Agencja Kosmiczna r11; Roskosmos (RKA) z Rosji,
- Europejska Agencja Kosmiczna (ESA),
- Narodowe Centrum Badania Kosmosu (CNES) z Francji,
- Japońska Agencja Odkrywania Przestrzeni Kosmicznej (JAXA),
- Kanadyjska Agencja Kosmiczna (CSA)
w ramach współpracy z Radioamatorską Korporacją Satelitarną (AMSAT) i organizacjami krótkofalowców z państw uczestniczących.

Dla krótkofalowców zrzeszonych w Stowarzyszeniu Krótkofalowców i Radioamatorów "Delta" to też kolejne wyzwanie jako pierwsi na świecie spróbują umożliwić połączenie dla uczniów 3 z kolei szkoły podstawowej i gimnazjum z terenu jednej gminy z astronautami pracującymi na pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej.

Tym razem zadanie jest jeszcze bardziej ekstremalne w ramach eksperymentu zostanie zestawiona łączność obejmująca swoim zasięgiem 3 kontynenty i kosmos wykorzystując środki komunikacji profesjonalnej jak i amatorskiej bowiem łączność z astronautą Michaelem S. Hopkinsem KF5LJG przebywającym na pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej zestawi stacja K6DUE, z operatorem Bobem McCown N3IYI r11; z Maryland - USA zaś moderatorem będzie Tony Hutchison, VK5ZAI r11; Australia.

Wszystkich serdecznie zapraszamy do udziału w tym kosmicznym wydarzeniu. Zapraszamy do Brzeźnicy koło Dębicy w dniu 3.12.2014r na godzinę 7.50


w imieniu połączonej ekipy

Dębickiego Klubu Łączności PZK SP8KKM
Szkolnego Klubu Łączności w Zespole Szkół w Podgrodziu SP8YAY
Szkolnego Klubu Łączności w Publicznym Gimnazjum w Ostrowie SP8PVV
Grupy ARISS PolskaPrezes Stowarzyszenia Krótkofalowców i Radioamatorów "Delta"

Arkadiusz Jacek Kotowski (SQ8AQO)