Kalendarz zawodów krajowych 2013
Dodane przez SP5ELA dnia 2012-11-08 / 23:25
Polski Związek Krótkofalowców

Kalendarz Zawodów Krajowych 2013

         Uwagi:
     1. Konkursy posiadają w nazwie użyte słowo "Konkurs".
     2. Czcionką zieloną zaznaczono zawody zgłoszone przez PK UKF.
     3. Czcionką niebieską zaznaczono zawody zgłoszone przez LOK.
     4. Czcionką czerwoną zaznaczono zawody zgłoszone przez Zespół PGA.
     5. Czcionką czarną zaznaczono zawody zgłoszone przez OT,Kluby,inne Stowarzyszenia.

Opracowanie Zbyszek SP2JNK Zastępca Prezesa PZK ds.Sportowych
 Data
Nazwa zawodów
Czas trwania
UTC

Pasmo
Emisja

Organizator Regulamin
 Wyniki
STYCZEŃ 2013
1
2013-01-01
SPAC Styczeń 144 MHz1800-2200144 MHzPK UKF - Regulamin
Wyniki
31.01.2013

2
2013-01-03MP ARKI- tura II DIGI1600-180080-PSK,RTTY,HELLZG LOK - Regulamin
 Wyniki
15.01.2013

3
2013-01-03MP ARKI- tura II UKF1800-2000144-CW,SSB,FMZG LOK - Regulamin Wyniki
15.01.2013

 42013-01-5 do 13Konkurs Generalski
0000-235980-40-20m PH
SP3PGR - Regulamin
    Wyniki
24.03.2013

 52013-01-08
SPAC Styczeń 432 MHz1800-2200432 MHzPK UKF - Regulamin
 Wyniki
31.01.2013

6
2013-01-10MP ARKI- tura II KF 1600-180080m CW/PHZG LOK - Regulamin  Wyniki
15.01.2013

7
2013-01-10SPAC Styczeń 50 MHz1800-220050 MHzPK UKF _ Regulamin
Wyniki
31.01.2013

 82013-01-12
PGA TEST
0700-0759 80m CW/PHZespół PGA - Regulamin 
 Wyniki
31.01.2013

9
2013-01-15SPAC Styczeń 1.3 GHz1800-22001.3 GHzPK UKF - Regulamin
    Wyniki
31.01.2013

10
2013-01-17SPAC Styczeń 70 MHz1800-220070 MHz
PK UKF - Regulamin
    Wyniki
31.01.2013

 112013-01-22
SPAC Styczeń 2,3 GHz
1800-22002,3 GHz+
PK UKF - Regulamin
    Wyniki
31.01.2013

12
2013-01-26
PGA-DIGI 0700-0759 80m RTTY/PSK
Zespół PGA - Regulamin     Wyniki
31.01.2013

13
2013-01-27
MP SSTV
1500-1700
80/40m SSTV
OT-26 , SP2KRS, SP2KJH
- Regulamin
    Wyniki
30.01.2013

LUTY 2013
1.
2013-02-03Podkarpackie 2013
0700-080080m CW/PHSP8PRZ - Regulamin
    Wyniki
24.03.2013

 2.2013-02-04Dni walki z rakiem
1600-1800
80m CW/PHSP4KSY - Regulamin
    Wyniki
24.02.2013

3.
2013-02-05SPAC Luty 144 MHz
1800-2200
144 MHz
PK UKF - Regulamin
    Wyniki
25.02.2013

4.
2013-02-07MP ARKI - III tura DIGI
1600-180080m RTTY/PSK/HELLZG LOK - Regulamin
    Wyniki
14.02.2013

 5.2013-02-07
MP ARKI - III tura UKF
1800-2000
2m CW/PH
ZG LOK - Regulamin
   Wyniki
25.02.3013

6.
2013-02-09PGA TEST0700-0759
80m CW/PHZespół PGA - Regulamin
    Wyniki
25.02.2013

7.
2013-02-10O Puchar Komendanta Hufca ZHP
0600-070080m PHSP8ZIV - Regulamin
   Brak wyników
8.
2013-02-12
SPAC Luty 432 MHz 1800-2200  432 MHzPK UKF - Regulamin
    Wyniki
24.03.2013

 9.2013-02-14
MP ARKI - III tura KF
1600-1800
80m CW/PH
ZG LOK - Regulamin
    Wyniki
25.02.2013

 10.2013-02-14
SPAC Luty 50 MHz
1800-2200
50 MHz
PK UKF - Regulamin
    Wyniki
24.03.2013

11.
2013-02-16
Sięgaj do Gwiazd 0700-0900 80m CW/PHSP2ZCI,SP2ZAO - Regulamin
    Wyniki
24.03.2013

 12.2013-02-19 
SPAC Luty 1,3 GHz 
1800-2200   1.3 GHz PK UKF - Regulamin  
    Wyniki
24.03.2013

 13.2013-02-21
SPAC Luty 70 MHz
1800-2200
70 MHZ
PK UKF - Regulamin
    Wyniki
24.03.2013

 14.2013-02-22 Dzień Myśli Braterskiej 1600-1800 80m CW/PHSP3ZAC - Regulamin
                   Dyplom
    Wyniki
24.
03.2013
 15.2013-02-23
PGA DIGI 0700-0759 80m RTTY/PSKZespół PGA - Regulamin
    Wyniki
25.02.2013

 16.2013-02-26 
SPAC Luty 2.3 GHz +1800-2200  2.3 GHz  +PK UKF - Regulamin
    Wyniki
24.03.2013

MARZEC 2013
 1.2013-03-02I Próby Subregionalne1400-1400Wszystkie pasma od 50 MHzPK UKF - Regulamin
 brak
 2.2013-03-05
SPAC Marzec 144 MHz 1800-2200 144 MHzPK UKF - Regulamin
   Wyniki
24.03.2013

3.
2013-03-07MP ARKI IV tura DIGI
1600-180080m RTTY/PSK/HELLZG LOK - Regulamin
   Wyniki
17.03.2013

 4.2013-03-07MP ARKI IV tura UKF
1800-20002m CW/PHZG LOK - Regulamin
   Wyniki
17.03.2013
 5.2013-03-09
SP YL Contest
0600-0700
80m CW/PH
 SP YL Club - Regulamin
 Wyniki
12.08.2013
6.2013-03-09
PGA TEST
0700-0759
80m CW/PH
Zespół PGA - Regulamin
    Wyniki
24.03.2013

 7.2013-03-10
O Puchar Burmistrza Miasta Jarosław
0600-0700
80m PH
SP8PEF - Regulamin
   Wyniki
01.05.2013r.
 8.2013-03-12SPAC Marzec 432 MHz1800-2200432 MHz
PK UKF - Regulamin
    Wyniki
01.03.2013r.
 9.2013-03-14
MP ARKI IV tura KF
1600-1800
80m CW/PH
ZG LOK - Regulamin
    Wyniki
17.03.2013

 10.2013-03-14SPAC Marzec 50 MHz 1800-2200 50 MHz PK UKF - Regulamin
    Wyniki
01.04.2013r.
 11.2013-03-17
Zawody o Statuetkę Syrenki Warszawskiej
1600-1730
80m CW/PH
SP5PPK - Regulamin
    Wyniki
02.04.2013
 12.2013-03-19
Ponad Granicami
1600-1700
80m CW/PH
SP2ZCI,SP2ZAO - Regulamin
 
 13.2013-03-19
SPAC Marzec 1.3 GHz  1800-2200  1.3 GHz PK UKF - Regulamin
   Wyniki
01.05.2013r.
 14.2013-03-21
SPAC Marzec 70 MHz
1800-2200
70 MHz
PK UKF - Regulamin
   Wyniki
01.05.2013r.
 15.2013-03-23
PGA-DIGI 0700-0759 80m RTTY/PSKZespół PGA - Regulamin
    Wyniki
24.03.2013

 16.2013-03-26SPAC Marzec 2.3 GHz1800-22002.3 GHz+PK UKF - Regulamin
   Wyniki
01.05.2013r.
KWIECIEŃ 2013
 1.2013-04-02SPAC Kwiecień 144 MHz1700-2100144 MHzPK UKF - Regulamin
   Wyniki
01.05.2013r.
2.
2013-04-04MP ARKI V tura Digi

1500-1700

80m RTTY/PSK/HELLZG LOK _ Regulamin
   Wyniki
30.04.2013
 3.2013-04-04MP ARKI V tura UKF
1700-19002m CW/PHZG LOK - Regulamin
   Wyniki
30.04.2013
4.
2013-04-06,07
SPDXC Contest 2013
1500 sobota -
1500 niedziela 
pasma KF bez WARC ZG PZK, SPDXC  Regulamin
 Wyniki
spdxclub
 5.2013-04-10 SPAC Kwiecień 432 MHz 1700-2100 432 MHz PK UKF - Regulamin
   Wyniki
01.05.2013r.
6.
2013-04-11MP ARKI V tura KF
1500-170080m CW/PHZG LOK - Regulamin
  Wyniki
 30.04.2013
7.
2013-04-11SPAC Kwiecień 50 MHz1700-210050 MHzPK UKF - Regulamin
   Wyniki
01.05.2013r.
8.
2013-04-13
PGA TEST
0600-065980m CW/PHZespół PGA - Regulamin
   Wyniki
01.05.2013r.
9.
2013-04-13 
Zawody JT65A 144 MHz 0600-1000  144 MHz  PK UKF - Regulamin
 brak
 10.2013-04-14
Zawody Świętokrzyskie
0500-0600
80m CW/PH
 OT-03 - Regulamin
 
11.
2013-04-16SPAC Kwiecień 1.3 GHz1700-21001.3 GHzPK UKF - Regulamin
   Wyniki
01.06.2013r.
12.
2013-04-18 WARD Contest 1500-1599 80m CW/PHZespół PGA - Regulamin
    Wyniki
01.06.2013r.
 13.2013-04-18
SPAC Kwiecień 70 MHz
1700-210070 MHz
PK UKF - Regulamin
Wyniki
01.06.2013r.
 
14.
2013-04-20
Urodziny Miasta Bydgoszczy 1500-1700 80m CW/PHSP2ZCI, SP2ZAO-Regulamin
 30.05.2013
15.
2013-04-23SPAC Kwiecień 2.3 GHz +1700-21002.3 GHz+PK UKF - Regulamin
 Wyniki
01.06.2013r.
 16.2013-04-27
PGA DIGI
0600-0659 80m RTTY/PSK
Zespół PGA - Regulamin
  Wyniki
01.05.2013r.
17.
2013-04-27
SP DX RTTY Contest 2013
Pamięci SP2JPG
1200 sobota-
1200 niedziela
80-10m RTTY
PZK, PKRVG-Regulamin
 Wyniki
spdxclub
 18.2013-04-28
 MP SSTV
1500-1700
80/40m SSTV
OT-26 , SP2KRS , SP2KJH
- Regulamin

 
19.
2013-04-30Zawody QRP "Memoriał Janusza Twardzickiego SP9DT" 1 tura1500-1659 80m CWOT PZK w Krakowie-Regulamin
 
MAJ 2013
1.
2013-05-01Zawody QRP "Memoriał Janusza Twardzickiego SP9DT" 2 tura 0300-0459 80m CW
OT PZK w Krakowie-Regulamin
 30.06.2013
 2.2013-05-01
Tydzień LOK
1500-1700
80m CW/PH
Z G LOK - Regulamin
 30.05.2013
 3.2013-05-02
MP ARKI tura VI Digi
1500-170080m RTTY/PSK/HELL
ZG LOK - Regulamin
 01.06.2013
 4.2013-05-02
MP ARKI tura VI UKF
1700-1900
2m CW/PH
ZG LOK - Regulamin
 01.06.2013
5.
2013-05-03 Zawody Warszawskie (Konstytucji 3 Maja) 0400-0600 80m CW/PHWOT PZK  - Regulamin
 30.06.2013
 6.2013-05-03
 Zawody Olsztyńskie
1500-170080m CW/PHSP4KSY - Regulamin
 7.2013-05-04
 PGA DIGI
0600-0659
80m RTTY/PSK
Zespół PGA - Regulamin
 30.06.2013
8.
2013-05-04, 05II Próby Subregionalne 1400-1400 ALL Band
PK UKF - Regulamin
 brak
9.
2013-05-05
Strażackie o Puchar Komendanta Miejskiego PSP w Krakowie 0400-0500 80m CW/PHSP9PSJ - Regulamin
 30.06.2013
 10.2013-05-07
SPAC Maj 144 MHz
1000-2100
144 MHz
 PK UKF - Regulamin
 30.06.2013
12.
2013-05-09MP ARKI tura VI KF
1500-1700 80m CW/PHZG LOK - Regulamin
 01.06.2013
11.
2013-05-09 Europe-Day-Contest 1400-1459 80m CW/PH
Zespół PGA - Regulamin
 30.06.2013
 13.2013-05-09
SPAC Maj 50 MHz
1700-2100
50 MHz
PK UKF - Regulamin
 30.06.2013
14.
2013-05-11

PGA TEST

0600-065980m CW/PHZespół PGA - Regulamin
30.06.2013
15.
2013-05-12
Memoriał Klemensa Kortalli SP2BE 0500-0600
0700-0800 
80m CW/PH/RTTY
OT-26 - Regulamin
 10.06.2013
16.
2013-05-12XI. Zawody Dolnośląskie KF1500-160080m CW/PHSP6KYU - Regulamin
 30.06.2013
 17.2013-05-12
XI. Zawody Dolnośląskie UKF
1700-1800
2m FM
SP6KYU - Regulamin
 30.06.2013
18.
2013-05-14
SPAC Maj 432 MHz  1700-2100 432 MHz  PK UKF - Regulamin  
 30.06.2013
 19.2013-05-16SPAC Maj 70 MHz1700-210070 MHzPK UKF - Regulamin
 30.06.2013
20.
2013-05-18
Quo Vadis 0600-065980m CW/PHSP5YES - Regulamin
 30.06.2013
21.
2013-05-18
Zamkowe 1500-1800 80m PH
SQ5GLB - Regulamin
 wyniki 12.07.2013
 22.2013-05-21SPAC Maj 1.3 GHz1700-21001.3 GHzPK UKF - Regulamin
 30.06.2013
23.
2013-05-28
SPAC  Maj 2.3 GHz + 1700-2100 2,3 GHz +[50]PK UKF   30.06.2013
24.
2013-05-30
Open Contest
0500-0700
80m CW/PH
PZK - Regulamin
wyniki
3.08.2013
CZERWIEC 2013
1.
2013-06-01,02Zawody Mikrofalowe
1400-1400Wszystkie pasma od  50 MHz PK UKF - Regulamin
 brak
2.
2013-06-01 Dzień Dziecka1500-170080m CW/PHSP4KSY - Regulamin
 30.07.2013
3.
2013-06-02 
 Dni Wałbrzyskiego Podzamcza  0500-0600 80-cw,80-ssb
0700-0800 80-rtty,80-psk  
80m CW/PH/RTTY/PSK
SP6KCN - Regulamin 
 30.07.2013
4.
2013-06-04 SPAC Czerwiec 144 MHz1700-2100144 MHzPK UKF - Regulamin
 30.07.2013
5.
2013-06-06
 MP ARKI tura VII DIGI
1500-1700 80m RTTY/PSK/HELL
ZG LOK - Regulamin
 01.07.2013
6.
2013-06-06
 MP ARKI tura VII UKF
1700-1900 2m CW/PH
ZG LOK - Regulamin
 01.07.2013
7.
2013-06-08 PGA TEST
0600-0659 80m CW/PHZespół PGA - Regulamin
 30.07.2013
8.
2013-06-08 Zawody JT65a 50 MHz1000-140050 MHzPK UKF - Regulamin
 30.07.2013
9.
2013-06-11 SPAC Czerwiec 432 MHz1700-2100432 MHz PK UKF - Regulamin
 30.07.2013
 10.2013-06-13 MP ARKI tura VII KF
1500-170080m CW/PH
ZG LOK - Regulamin
 01.07.2013
11.
2013-06-13 
 SPAC Czerwiec 50 MHz  1700-2100 
50 MHz  PK UKF - Regulamin
 30.07.2013
12.
2013-06-15
 Zawody Tarnowskie UKF 1600-1800 144/432 MHz CW/PH 
SQ9AOR - Regulamin
 07.08.2013
 13.2013-06-15,16
 IARU 50 MHz
1400-1400
50 MHz
PK UKF - Regulamin
 brak
14.
2013-06-16
 Zawody Tarnowskie KF0500-0600 80m CW/PHSQ9AOR - Regulamin
 07.08.2013
15.
2013-06-18
 SPAC Czerwiec 1.3 GHz  1700-2100 1.3 GHz PK UKF - Regulamin  
 30.07.2013
 16.2013-06-20
 SPAC Czerwiec 70 MHz
1700-2100
70 MHz
PK UKF - Regulamin
 30.07.2013
17.
2013-06-21
 Podlaskie 1500-1700 80m CW/PH
SP4KAI - Regulamin
 29.08.2013-wyniki
18.
2013-06-22
 PGA DIGI 0600-0659 80m RTTY/PSK 
Zespół PGA - Regulamin
 30.07.2013
19.
2013-06-22
 Dni Andrychowa
1600-1700
80m CW/PH
SP9KUP - Regulamin
 30.07.2013
20.
2013-06-22
 Dni Andrychowa
1800-1900
2m CW/PH
SP9KUP - Regulamin
 30.07.2013
 21.2013-06-23
 Poznański Czerwiec 1956 0500-0700
1600-170
80m PH
OT-08 - Regulamin
 30.07.2013
22.
2013-06-25 SPAC Czerwiec 2.3 GHz +1700-21002,3 GHz+PK UKF - Regulamin
 30.07.2013
 23.2013-06-29,30
 Imieniny Patronów Miasta Poznania -Piotra i Pawła
1600-1700
1600-1700
80m CW/PH
40m CW/PH
OT-Poznań - Regulamin
 30.07.2013
24.
2013-06-30
 Dni Morza 0500-0700 80m CW/PH
40m CW/PH
OT-Szczecin - Regulamin
LIPIEC 2013
1.
2013-07-02
 SPAC Lipec 144 MHz 1700-2100 144 MHz PK UKF - Regulamin 
 10.08.2013
2.
2013-07-04 MP ARKI tura VIII DIGI
1500-170080m RTTY/PSK/HELL
ZG LOK - Regulamin
 
3.
2013-07-04 MP ARKI tura VIII UKF
1700-19002m CW/PHZG LOK - Regulamin
 
4.
2013-07-06
 PGA DIGI  0600-0659  80m RTTY/PSK 
Zespół PGA - Regulamin 
 10.08.2013
5.
2013-07-06,07 
 III Próby Subregionalne  1400-1400  Wszystkie pasma od 50 MHz  PK UKF - Regulamin
 
6.
2013-07-07  Siódemka na Siódemce 0700-0900
1900-2100
40m CW/PH
OT-15 - Regulamin
 7.2013-07-09 SPAC Lipiec 432 MHz1700-2100 432 MHzPK UKF - Regulamin
 10.08.2013
 8.2013-07-11 MP ARKI tura VIII KF
1500-170080m CW/PHZG LOK - Regulamin
 
9.
2013-07-11 SPAC Lipiec 50 MHz1700-2100 50 MHzPK UKF - Regulamin
 10.08.2013
 10.2013-07-13
 Grunwald 2013
1600-1800
80m PH
ZHP - Regulamin
 
 Wyniki
01.09.2013-brak
11.
2013-07-16
 SPAC Lipiec 1.3 GHz 1700-2100  1.3 GHz PK UKF - Regulamin 
 10.08.2013
 12.2013-07-18
 SPAC Lipiec 70 MHz
1700-2100
70 MHz
PK UKF - Regulamin
 10.08.2013
13.
2013-07-20 PGA TEST0600-0659 80-cw, 80-ssbZespół PGA - Regulamin
 10.08.2013
14.
2013-07-23 SPAC Lipiec 2.3 GHz +1700-21002.3 GHz +PK UKF - Regulamin
 10.08.2013
 15.2013-07-28
 MP SSTV
1500-1700
80/40m SSTV
OT-26, SP2KRS, SP2KJH
- Regulamin
 
 Wyniki
01.09.2013r.-brak
SIERPIEŃ 2013
 1.2013-08-01
  W Hołdzie Uczestnikom Powstania Warszawskiego
1500-1700
80m CW/PH
ZG LOK - Regulamin
 Wyniki
01.09.2013r.-brak
2.
2013-08-01
 MP ARKI tura IX UKF
1700-1900 2m CW/PH 
ZG LOK - Regulamin
 
 Wyniki
01.09.2013r.-brak
3.
2013-08-02   MP ARKI tura IX UKF1500-1700 80m RTTY/PSK/HELLZG LOK - Regulamin
 
 Wyniki
01.09.2013r.-brak
 4.2013-08-03,04 Zawody Letnie1400-1400ALL BandPK UKF - Regulamin
 
 Wyniki
01.09.2013r.-brak
5.
2013-08-06 SPAC Sierpnień 144 MHz 1700-2100 144 MHz PK UKF - Regulamin
 
6.
2013-08-08 
 MP ARKI tura IX KF1500-1700 80-CW,SSB ZG LOK - Regulamin
 
 Wyniki
01.09.2013r.-brak
7.
2013-08-08
 SPAC Sierpień 50 MHz  1700-2100 50 MHz PK UKF - Regulamin  
 
8.
2013-08-10
 PGA TEST
0600-0659 80m CW/PH
Zespół PGA - Regulamin
 
 9.2013-08-10
 Zawody Militarne
1500-1800
80m CW/PH/RTTY
Praski OT-PZK -Regulamin
 10.2013-08-13
 SPAC Sierpień 432 MHz   1700-2100  432 MHz PK UKF - Regulamin  
 
 11.2013-08-15
 SPAC Sierpień 70 MHz   
1700-2100
70 MHz
PK UKF - Regulamin
12.
2013-08-16
 Beskidy 2013
1500-1500
80/2m/70cm CW/PH
SP9PSB - Regulamin-brak

 Wyniki
01.09.2013r.-brak
13.
2013-08-17
 Kamykowe Wici
1500-1700
80/40m CW/PH/DIGI
SP2ZCI,SP2ZAO - Regulamin

 Wyniki
01.09.2013r.-brak
14.
2013-08-17
 Zawody JT65a 432 MHz1700-2100   432 MHz PK UKF - Regulamin  
 
15.
2013-08-20 
 SPAC Sierpień 1.3 GHz1700-2100  1.3 GHz  PK UKF - Regulamin
 
 16.2013-08-23
 Święto lotnictwa Polskiego
1600-1900
80/40m PH
Wojskowy Klub Krótkofalowców - Regulamin-brak
 
 Wyniki
01.09.2013r.-brak
17.
2013-08-24
 PGA DIGI 0600-0659 80m RTTY/PSK 
Zespół PGA - Regulamin
 
18.
2013-08-25
 O Replikę Lampy Ignacego Łukasiewicza 1500-1700 80m CW/PH
OT-PZK w Krośnie - Regulamin
 
 Wyniki
01.09.2013r.-brak
19.
2013-08-27 
 SPAC Sierpień 2.3 GHz +1700-2100 2.3 GHz +  PK UKF - Regulamin  
 
WRZESIEŃ 2013
1.
2013-09-01 Dzień Energetyka1500-170080m CW/PHSP6PCM - Regulamin
     Wyniki
 01.10.2013r.
 2.2013-09-03 
 SPAC Wrzesień 144 MHz1700-2100 144 MHz PK UKF - Regulamin  
    Wyniki
 01.10.2013r.
3.
2013-09-05
 MP ARKI tura X DIGI1500-1700 80m RTTY/PSK/HELL 
ZG LOK - Regulamin
 
Wyniki
01.10.2013r.-brak
4.
2013-09-05 
 MP ARKI tura X UKF
1700-1900 2m CW/PH
ZG LOK - Regulamin
 
Wyniki
01.10.2013r.-brak
5.
2013-09-07,08 
 IARU VHF  1400-1400  144 MHz  PK UKF - Regulamin   
6.
2013-09-07
 Dni Zielonej Góry
1500-1700 80m CW/PH
Lubuski OT-PZK,SP3YZG - Regulamin
    Wyniki
01.10.2013r.
 7.2013-09-08  Zawody Staropolskie
 0500-055980m CW/PH
OT-51 -Regulamin
     Wyniki
01.10.2013 r.
 8.2013-09-10
 SPAC Wrzesień 432 MHz
1700-2100
432 MHz
PK UKF - Regulamin
    Wyniki
01.10.2013r.
9.
2013-09-12 
 MP ARKI tura X KF1500-1700 80m CW/PH 
ZG LOK - Regulamin
 
Wyniki
01.10.2013r.-brak
 10.2013-09-12 
 SPAC Wrzesień 50 MHz 1700-2100 50 MHz  PK UKF - Regulamin
 11.2013-09-13
 Zawody Zegrzyńskie
1600-1800
80m CW/PH
 SP5PSL - Regulamin/odwołane
 odwołane/20.08.13
 12.2013-09-14
 SP9 VHF Contest 1800-2000 2m CW/PH
70cm CW/PH
OT-PZK Katowice - Regulamin
  
13.
2013-09-15
 Puchar Wielkopolskiej Pyry 0500-0700
0700-0800
80m CW/PH/PSK
OT-27 - Regulamin  
14.
2013-09-17 
 SPAC Wrzesień 1.3 GHz  1700-2100  1.3 GHz   PK UKF - Regulamin  
 
 15.2013-09-19
 SPAC Wrzesień 70 MHz
1700-2100
70 MHz
PK UKF - Regulamin
 
16.
2013-09-21
 PGA-DIGI 0600-0659 80m RTTY/PSK
Zespół PGA - Regulamin
  
 Wyniki
01.10.2013r.
 17.2013-09-24 
 SPAC Wrzesień 2.3 GHz +1700-2100   2.3 GHz +PK UKF - Regulamin  
 
18.
 2013-09-28 SP-QRP Contest 0500-0600 80m CW/PH
SP5DDJ,SP-QRP - Regulamin
 
Wyniki
01.10.2013r.-brak
19.
2012-09-28
 PGA TEST 
0600-0659 80m CW/PH
Zespół PGA - Regulamin
   
PAŹDZIERNIK 2013
1.
2013-10-01
 SPAC Październik 144 MHz 1700-2100 144 MHz PK UKF - Regulamin  
 Wyniki
04.11.2013

2.
2013-10-03
 MP ARKI tura XI DIGI 
1500-1700 80m RTTY/PSK/HELL 
ZG LOK - Regulamin  
 Wyniki
04.11.2013
3.
2013-10-03 MP ARKI tura XI UKF1700-1900 2m CW/PH
ZG LOK - Regulamin
 Wyniki
04.11.2013
4.
2013-10-04,05 Maraton z okazji Dni Edukacji Narodowej 1600-2000,
0700-1100 
80m PH
SP8ZIV - Regulamin
 brak
 5.2013-10-05.07  IARU UHF/SHF 1400-1400 >=432 MHz PK UKF - Regulamin  
 Wyniki
brak
6.
2013-10-08 
 SPAC Październik 432 MHz 1700-2100 432 MHz  PK UKF - Regulamin
 Wyniki
04.11.2013

7.
2013-10-10
 MP ARKI tura XI KF
1500-1700 80m CW/PHZG LOK - Regulamin  
 Wyniki
04.11.2013
8.
2013-10-10 SPAC Październik 50 MHz  1700-2100 50 MHz PK UKF - Regulamin
 Wyniki
04.11.2013

9.
2013-10-12 
 PGA-TEST 2012  0600-0659   80-cw,80-ssb   Zespół PGA - Regulamin  
  
 10.2013-10-15
 SPAC Październik 1.3 GHz 1700-2100 1.3 GHz PK UKF - Regulamin
 Wyniki
04.11.2013

 11.2013-10-17
 SPAC Październik 70 MHz
1700-2100
70 MHz
PK UKF - Regulamin
 Wyniki
04.11.2013

 12.2013-10-18
 Dzień Łącznościowca
1500-1700
80m CW/PHZG LOK - Regulamin
 Wyniki
04.11.2013
13.2013-10-20
 PGA DIGI 0600-0659 80m RTTY/PSKZespół PGA - Regulamin  Wyniki
04.11.2013

 14.2013-10-20
 SP CW Contest
1600-1659
80m CW
SP-CW-CLUB - Regulamin
 Wyniki
04.11.2013

15.
2013-10-22 
 SPAC Październik 2.3 GHz  +1700-2100  2.3 GHz +PK UKF - Regulamin
 brak
 16.2013-10-27
 MP SSTV
1500-1700
80/40m SSTV
OT-26 , SP2KRS , SP2 KJH
- Regulamin
 Wyniki
04.11.2013
LISTOPAD 2013
 1.2013-11-02
 PGA DIGI
0700-0759
80m RTTY/PSK
Zespół PGA - Regulamin
 Wyniki
04.11.2013

2.
2013-11-02,03 
 MMC 144 MHz  1400-1400  2m CW
PK UKF -Regulamin-brak  
 
3.
2013-11-05 SPAC Listopad 144 MHz 1800-2200 144 MHz PK UKF - Regulamin
 
 4.2013-11-07
 MP ARKI tura XII DIGI 
1600-1800  80m RTTY/PSK/HELL
ZG LOK - Regulamin
 
5.
2013-11-07 
 MP ARKI tura XII UKF1800-20002m CW/PH
ZG LOK - regulamin
 
6.
2013-11-09 PGA TEST
0700-075980m CW/PH
Zespół PGA - Regulamin
 
 7.2013-11-11
 Narodowe Święto Niepodległości - KF0500-070080m CW/PHSP7PBC - Regulamin
 
8.
2013-11-11 Narodowe Święto Niepodległości - UKF1900-21002m CW/PHSP7PBC - Regulamin
 
9.
2013-11-12 
 SPAC Listopad 432 MHz   1800-2200   432 MHz PK UKF - Regulamin
 
10.
2013-11-14
 MP ARKI  tura XII KF1500-170080m CW/PH ZG LOK - Regulamin
 
11.
2013-11-14 SPAC Listopad 50 MHz1800-2200 
50 MHzPK UKF - Regulamin
 
12.
2013-11-16
 Ham Spirit Contest  KF-PSK31
0600-0800
80m PSK31
OT-PZK Łódź - Regulamin
 
13.
2013-11-17
 Ham Spirit Contest  KF-CW/PH0600-0800
80m CW/PHOT-PZK Łódź - Regulamin
 
14.
2013-11-17
 Ham Spirit Contest  UKF-CW/PH
1900-2100
2m CW/PH
OT-PZK Łódź - Regulamin
 
15.
2013-11-17
 Ham Spirit Contest UKF
2100-2200
2m PSK31
OT-PZK Łódź - Regulamin
 
16.
2013-11-19 
 SPAC Listopad 1.3 GHz    1800-2200   1.3 GHz  PK UKF - Regulamin
 
17.
2013-11-21
 SPAC Listopad 70 MHz    1800-2200   70 MHz  PK UKF - Regulamin
 
 18. 2013-11-21  XVI Zawody Ratownictwo Górnicze
1700-180080m CW/PH
 OT-PZK-06 - Regulamin
 
19.
2013-11-26
 SPAC Listopad 2.3 GHz + 1800-2200   2.3 GHz +PK UKF - Regulamin
 
20.
2013-11-28
 Dzień Kolejarza KF
1700-1800 80m CW/PH
SQ9JKD - Regulamin
Zawody odwołane
21.
2013-11-28
 Dzień Kolejarza KF-RTTY
1830-1900 80m RTTY
SQ9JKD - Regulamin
Zawody odwołane
 21.2013-11-28
 Dzień Kolejarza UKF
1900-2000
2m FM
SQ9JKD - Regulamin
Zawody odwołane
GRUDZIEŃ 2013
1.
2013-12-03
 SPAC Grudzień 144 MHz 1800-2200  144 MHz  PK UKF - Regulamin
 
 2.2013-12-04  Barbórka UK1900-2059
2m FM
 Organizatorzy: SP9KDC, SP9PDG, SP9PRO  Wyniki
10.12.2014r.

3.
2013-12-04   Barbórka K1530-1730 80m CW/PH
  Organizatorzy: SP9KDC, SP9PDG, SP9PRO
 Wyniki
10.12.2014r.

4.
2013-12-05
 MP ARKI  tura I  DIGI   1600-1800   80m RTTY/PSK/HELLZG LOK - Regulamin
 
5.
2013-12-05 MP ARKI  tura I  UKF 1800-2000   2m CW/PH
ZG LOK - Regulamin
 
6.
2013-12-07 Narodziny Krótkofalarstwa Polskiego 1500-155980m CW/PHRedakcja MK QTC - Regulamin
 
 7.2013-12-09,22
 Nocne Marki 2300-0000 80m PH
SQ5GLB - Regulamin
 
8.
2013-12-10 
 SPAC Grudzień 432 MHz  1800-2200 432 Mhz  PK UKF - Regulamin
 
9.
2013-12-12
 MP ARKI  tura I  KF   1600-1800   80m CW/PH
ZG LOK - Regulamin
 
10.
2013-12-12 SPAC Grudzień 50 MHz   1800-2200  50 MHz   PK UKF - Regulamin 
 
11.
2013-12-14
 PGA DIGI 0700-0759 80m RTTY/PSK 
Zespół PGA - Regulamin
 
12.
2013-12-17 SPAC Grudzień 1.3 GHz  1800-2200 1.3 GHz  PK UKF - Regulamin  
 
 13.2013-12-19
 SPAC Grudzień 70 MHz
1800-2200
70 MHz
PK UKF - Regulamin
 
14.
2013-12-21
 PGA TEST
0700-0759 80m CW/PH
Zespół PGA - Regulamin
 
 15.2013-12-24
 SPAC Grudzień 2.3 GHz +   1800-2200 2.3 GHz +PK UKF - Regulamin  
 
16.
2013-12-27  Hołd Powstańcom Wielkopolskim 1918/1919 1600-1800 80m CW/PH
SP3ZAC - Regulamin
 Wyniki
10.03.2014r.