Rejestracja użytkowników na portalu PZK od dnia 1.02.2010 r.
Dodane przez SP5ELA dnia 2010-02-02 / 00:34
Rejestracja użytkowników na portalu PZK od dnia 1.02.2010 r.

W związku z wprowadzeniem podwyższonych wymogów bezpieczeństwa (m. innymi z powodu wdrożenia systemu OSEC) wprowadza się jako standard przy rejestracji użytkowników na portalu PZK następujące zasady rejestracji:

*Adres e-mail użytkownika powinien być zgodny ze standardem: "znak@domena". Np. "znak"@pzk.org.pl, "znak"@wp.pl, "znak"@op.pl, "znak"@gmail.com, etc. Jest to jedyny preferowany format adresu e-mail członka i użytkownika Portalu PZK.

*Żadne inne standardy adresów e-mail nie będą autoryzowane.

W przypadku zmiany adresu e-mail lub jego utraty/zablokowania konta pocztowego proszę zmiany adresu e-mail zgłaszać do swojego OT PZK. Upoważniona przez zarząd OT osoba wprowadzi korektę danych członka do systemu OSEC.

Tylko zgłoszony do OT adres e-mail jest podstawą do autoryzacji użytkownika na Portalu PZK.
W przypadku rozbieżności adresu zgłoszonego w procesie rejestracji z adresem podanym do OT, zgłoszenie zostanie automatycznie odrzucone.

Proces rejestracji na portalu jest zautomatyzowany, ale może wystąpić przypadek, kiedy rejestrujący się użytkownik zostanie poproszony o dodatkowe informacje.

Od dnia 1.02.2010 r. weryfikacja danych członka będzie następowała poprzez weryfikację zgodności podanych danych w procesie rejestracji z danymi w systemie OSEC.

Wszelkie reklamacje dotyczące braku danych lub rozbieżności danych członka PZK w systemie OSEC proszę kierować do prezesów OT PZK lub wyznaczonych przez nich osób (np. sekretarzy OT) odpowiedzialnych za ewidencję członków OT w systemie OSEC.

Nie przewiduje się odstępstw od ww. procedury.

Administrator portalu PZK

Podstawa:

P r o t o k ó ł
z Posiedzenia Prezydium i GKR PZK z 17.01. 2010 r.


"Prezydium zaleca konieczność umieszczania adresów elektronicznych członków PZK na listach składkowych. Jest to istotne szczególnie dla systemu OSEC czyli Onlineowego Systemu Ewidencji Członków PZK. Adresy internetowe, w ramach programu OSEC, winny pomijać znak "@", a zamiast tego znaku należy używać np. (at) np. sp2xxx(at)pzk.org.pl".

Siemianowice Śl., 17.01.2010 r.

* Od 01.01.2018 odstąpiono od tego wymogu. Adres e-mail może być dowolny (z wyłączeniem nazw kuriozalnych i obraźliwych w adresie e-mail).