PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
HomeDownloadForumArtykułySzukaj
Witaj [Gościu], Dla członków PZK: (Rejestracja)  |  Home  Home
English version
550 lat Mikołaja Kopernika
BIP PZK
Szukaj znaku
W bazie OSEC
(3594 członków/członkiń PZK):Nawigacja
Zadanie publiczne NDAP
Foto galerie PZK
Użytkowników online
Gości online: 5
Użytkowników online: 0
RSS

Komunikat internetowy Sekretariatu ZG PZK na 23 lipca 2009 (nieregularnik)
Opcje newsa
Komunikaty PZKKomunikat internetowy Sekretariatu ZG PZK na 23 lipca 2009  (nieregularnik)

Witam serdecznie wszystkich odbiorców naszych komunikatów. A oto informacje:

Dzisiaj otrzymaliśmy informację z MON o dofinansowaniu naszego obozu !!!!!
Koszt uczestnictwa wynosi 370zł./na osobę
Termin przesuwamy na 15.08.09. do 29.08.09. 14dni.
Prędzej nie zdążymy zgłosić obozu do Kuratorium .
Program obozu bez zmian, a za chwilę poprawiony będzie dostępny na stronie z http://oboz.ardf.pl/
Proszę o szybkie wstępne zgłoszenia. Aby obóz się odbył musimy mieć minimum 30 uczestników.
Zgłoszenia:  sp2eda@interia.pl , 0604-565-810
Adam SP2EDA


1.OGÓLNOPOLSKIE ĆWICZENIA ŁĄCZNOŚCI KRYZYSOWEJ
REGULAMIN ( 8 sierpnia 2009)

Organizator: Polski Związek Krótkofalowców. Za rozliczenie i podsumowanie ćwiczeń odpowiedzialny jest koordynator łączności kryzysowej PZK Marek Garwoliński SQ2GXO.

Cele ćwiczeń:
- Zwiększenie zainteresowania stacji polskich łącznością w sytuacjach zagrożenia życia i mienia ludzkiego.
- Podnoszenie poziomu operatorskiego w zakresie prowadzenia łączności ratunkowej.
- Przećwiczenie przekazywania wiadomości zgodnie z formatem zalecanym przez IARU.

Proszę pamiętać – to nie są zawody– jest to ćwiczenie w prowadzeniu łączności kryzysowej, mające na celu rozwijanie umiejętności pracy sieci łączności kryzysowej.

Uczestnicy: Licencjonowane stacje nadawcze klubowe i indywidualne pracujące z terytorium Polski.

Termin ćwiczeń: Sobota, 8 sierpnia 2009 od godziny 13:30 do 15:30 UTC.

Pasma i emisje: Ćwiczenia odbędą się w paśmie 80m emisją SSB. Zalecana jest praca w okolicach częstotliwości centrum aktywności łączności kryzysowej 3,760MHz.

Wywołanie w ćwiczeniach: „Wywołanie w ćwiczeniach łączności kryzysowej”.

Przebieg ćwiczeń:
Ćwiczenia składają się z trzech części:
1) Od 13:30 do 14:30 UTC stacje pracujące w ćwiczeniach wymieniają między sobą komunikaty kryzysowe. Komunikaty powinny być nadawane w następującym formacie:
- preambuła: składa się z kolejnego numeru komunikatu, znaku stacji nadającej wiadomość i czasu (UTC) utworzenia wiadomości,
- adresat: znak stacji korespondenta,
- treść wiadomości,
- nadawca: imię operatora.
Jest to format wiadomości w łączności kryzysowej zalecany przez IARU. Dodatkowe szczegóły dotyczące komunikatów i sposobu pracy znajdują się w procedurze prowadzenia łączności kryzysowej na falach krótkich IARU  : http://emcom.pzk.org.pl/downloads/procedura_emcom_iaru.pdf
Treść wiadomości powinna zawierać przynajmniej pięć ale nie więcej niż 25 słów i nie powinna zawierać niczego co mogłoby zostać zinterpretowane jako rzeczywista sytuacja kryzysowa przez osoby słuchające.
Zalecana treść wiadomości może zawierać:
- informacje o pogodzie w QTH stacji,
- ciekawe informacje na temat QTH stacji
- informacje o wyposażeniu technicznym i sposobie zasilania

Przykład wiadomości numer 4 przekazanej od stacji SP0PZK do SP0XYZ:
4 SP0PZK 1341
Adresat: SP0XYZ
Tekst: W Bydgoszczy pada deszcz i wieje wiatr zachodni.
Nadawca: Marek


2) Od godziny 14:30 do 15:30 UTC stacje uczestników biorą udział w przekazywaniu wiadomości między stacjami sztabowymi.
Na paśmie będą aktywne dwie grupy stacji:
•    Stacje sztabowe nadające komunikaty (nie przyjmują one żadnych komunikatów od uczestników). Wstępna lista stacji: SP2YOF, SP5PPA, SP7YLD. Stacje te podają wywołanie: „Wywołanie w ćwiczeniach łączności kryzysowej podaje stacja sztabowa nadająca komunikaty …”
•    Stacje przyjmujące komunikaty (nie nadają one żadnych komunikatów do uczestników). Wstępna lista stacji: SP2KDS, SP5YOC, SP9PNS. Stacje te podają wywołanie: „Wywołanie w ćwiczeniach łączności kryzysowej podaje stacja sztabowa odbierająca komunikaty …”

Zadaniem każdego uczestnika jest zgłoszenie się do jednej ze stacji sztabowych nadających komunikaty i dokładne odebranie jego treści. Następnie uczestnik powinien zgłosić się do jednej ze stacji odbierających komunikaty i przekazać jej dokładnie otrzymany komunikat. Uczestnik ćwiczeń nie nadaje żadnych własnych komunikatów. W tej części ćwiczeń każdy uczestnik może odebrać i przekazać maksymalnie dwa komunikaty.

Zalecenia: W ćwiczeniach obowiązuje ograniczenie mocy wyjściowej nadajnika do 100W. Zaleca się pracę w ćwiczeniach przy użyciu alternatywnego źródła zasilania stacji (akumulatora lub generatora). Zachęcamy uczestników do pracy ze stacji terenowych.

Dzienniki: Dzienniki ćwiczeń nie muszą zawierać treści przekazywanych komunikatów, ale zaleca się zachowanie zapisanych w dowolnej formie komunikatów przynajmniej przez okres trzech miesięcy (do ewentualnej kontroli).
Dzienniki powinny zawierać dane dotyczące wszystkich przeprowadzonych łączności (znaki, data, czas UTC, pasmo, emisja i raporty). Dzienniki w formacie elektronicznym (zalecany format cabrillo) należy przesłać na adres sq2gxo@gmail.com
Dzienniki papierowe należy przesłać na adres: Marek Garwoliński SQ2GXO ul. Świecka 99,  89-500 Tuchola.  Termin wysyłki dzienników – dwa tygodnie od daty ćwiczeń. Mile widziane będą wszystkie komentarze na temat przebiegu ćwiczeń oraz zdjęcia stacji pracujących z terenu.
Dyplomy uczestnictwa otrzyma każda stacja, która weźmie udział w ćwiczeniach i prześle  dziennik do organizatora.

 Podsumowanie ćwiczeń: Podsumowanie zawierające zdjęcia i komentarze uczestników, analizę poprawności przekazanych informacji oraz wnioski zostanie opublikowane w terminie trzech miesięcy od daty ćwiczeń.

Marek SQ2GXO EmCom Manager PZK.2. EMCOM czyli łączność bezpieczeństwa. 
I Ćwiczenia Dębickiej Łączności ratunkowej odbyły się w dniu 17 lipca 2009r. w paśmie 2m.
Ogółem uczestniczyło w nich 11 stacji w tym 2 stacje sztabowe oraz 9 stacji indywidualnych pracujących z terenu powiatu dębickiego. Ćwiczenia miały za zadnie ukazanie budowy i sposobu działania sieci łączności radiowej opartej na stacjach radioamatorskich w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej. Założenia ćwiczeń zostały zrealizowane w pełnym wymiarze. Podczas ćwiczeń nie wystąpiły problemy z łącznością. Ćwiczenia koordynowały 2 stacje sztabowe – stacja SP8KKM / D zainstalowana na terenie Zespołu Szkół w Głobikowej, oraz stacja SQ9AOL / D pracująca z terenu Stasiówki.
Te lokalizacje wybrano ze względu na dogodne wysokie położenie zapewniające pełne pokrycie sygnałem radiowym terenu powiatu dębickiego, niskie zagrożenie sytuacjami kryzysowymi – oddalenie od dróg, linii kolejowych, zakładów przemysłowych, rzek, zabudowy miejskiej, a także ze względu na niski poziom zakłóceń radiowych.

80% z pracujących stacji posiadało zasilanie akumulatorowe, a 70% stacji pracowało w warunkach terenowych, stacje te były w większości mobilne, oznacza to, że w przypadku sytuacji kryzysowej istnieje możliwość uruchomienia stacji łączności kryzysowej w dowolnym miejscu powiatu dębickiego

Przeprowadzono 39 łączności. Nadano 30 komunikatów, w tym jeden rozgłoszeniowy. Wszystkie komunikaty zostały poprawnie odebrane i przekazane.
Ogólna skuteczność ćwiczeń wyniosła 100%.

Byliśmy miło zaskoczeni dużym zainteresowaniem z jakim spotkały się nasze ćwiczenia pośród krótkofalowców. Pragniemy serdecznie podziękować wszystkim stacjom za udział  w ćwiczeniach. Niestety wydarzenia ostatnich miesięcy, które nawiedziły naszą część kraju pokazują, że powinniśmy być przygotowani na zapewnienie niezawodnej łączności w przypadku sytuacji kryzysowej.

Dodatkowe informacje i raport z ćwiczeń będą wkrótce dostępne na stronie http://www.sp8kkm.org.pl/

Info: SQ9IAS

Opinia EmCom Mangera PZK: - Oby więcej takich inicjatyw i aktywności.
W mojej ocenie przygotowanie, przeprowadzenie i podsumowanie ćwiczeń wypadło perfekcyjnie.
Marek SQ2GXO Manager ds. Łączności Bezpieczeństwa PZK3.SP6DVP – SN40DVP.
Od 1 września do 30 listopada 2009 jeden z najaktywniejszych krótkofalowców Opolszczyzny, a  może i całego SP Krzysztof SP6DVP będzie pracował pod okolicznościowym znakiem SN40DVP z okazji 40 lat uprawiania krótkofalarstwa. Krzysztofowi gratulujemy i w imieniu beneficjenta zapraszamy do łączności.4. Lipiany 2009- czyli XXIV piknik eterowy w Lipianach. 
Już po pikniku. Impreza jak zwykle była znakomicie zorganizowana przez zespół radioklubu SP1KZO z Lipian. Klub SP1KZO powstał 31 lat temu, a jego prezesem od XXX lat jest Boronek SP1RWU. Z tej okazji Bronek SP1RWU otrzymał od Burmistrza Lipian Pana Krzysztofa Boguszewskiego okolicznościowy dyplom. Miałem tez okazję  wręczyć Bronkowi grawerton ufundowany z tej okazji przez ZG PZK. Piknik rozpoczął się z pewnym opóźnieniem, ale później wszystko przebiegało jak należy. Trochę plany pokrzyżowała niezbyt dobra aura w noc poprzedzającą piknik. W sumie w pikniku uczestniczyło prawie 150 osób. Przez cały czas były obecne władze miasta w osobach Przewodniczącego Rady Miasta Lipian Pana Mariusza Przybylskiego oraz  Burmistrza Miasta Lipiany Pana Krzysztofa Boguszewskiego.  Ważnym akcentem był udział Kolegów z DL z Hansem Jurgenem Hahnem DM2CNE na czele, który jest chyba najbardziej znanym niemieckim krótkofalowcem w Polsce. Jego zasług dla wzajemnej współpracy pomiędzy krótkofalowcami naszych krajów nie sposób przecenić. Obecny był także prezes Zachodniopomorskiego OT PZK Janusz Tylkowski SP1TMN.
Fotoreportaż i więcej informacji Krótkofalowcu Polskim nr.9/20095. KRÓTKOFALOFCY NA SZLAKU TEMPLARIUSZY
Niezwykła to okazja !!, spotkanie z Zakonem Rycerskim w Chwarszczanach, właśnie tam pod koniec XIII wieku mieściła się stolica wschodnioeuropejskiej prowincji Rycerstwa Zakonu Templariuszy.
Henryk SP3FYJ wraz z Kolegami Klubu SP1PNW zaprasza Koleżanki i Kolegów Krótkofalowców oraz sympatyków naszego hobby na Piknik Eterowy SP „Krótkofalowcy na Szlaku Templariuszy” w dniach 8 i 9 sierpnia 2009 (sobota, niedziela) do Chwarszczan, tą ciekawą imprezę uświetnią nam inscenizacje dawnych walk rycerskich, występy artystyczne „Lata z Radiem” a także artyści lokalni, TVP i szereg innych atrakcji .
Lokator JO72HQ, współrzędne geograficzne dla posiadaczy GPS: 52 41'11” N, 14 39'1”E Piknik Eterowy SP Chwarszczany 2009 towarzyszy Konwentowi Zakonów Rycerskich organizowanego przez Gminę Boleszkowice oraz Projekt Chwarszczany.

Oficjalny program naszego spotkania jest na stronie www.sp1pnw.tnb.pl
W sobotę godzina 10.00 po krótkim zapoznaniu się zapraszamy do naszego programu gdzie przewidujemy:
Prelekcje oraz przeprowadzenie łączności satelitarnej - Jurek SP3TL
Informacja z wyprawy do bieguna południowego – relacja ze stacji Arctowskiego kolegi Marka SP3GVX .
Digi Woice oraz APRS
Praca na radiostacji klubowej
Udział w turniejach krótkofalarskich
Giełda krótkofalarska.
Godz.16.00 „Lato z Radiem”

W Niedzielę tradycyjnie rozpoczynamy Mszą Świętą oraz z zadumą i powagą wysłuchamy koncertu muzyki dawnej.
Na zakończenie spotkania Wielka Gala Rycerstwa Zakonu.
Pobyt umilą nam liczne stoiska z pamiątkami oraz Restauracja „Templa” gdzie między innymi będzie serwowany kapuśniak templariuszy z wkładką (golonką).
Obok będzie parking a także miejsce na przyczepy kempingowe i namioty Noclegi prosimy rezerwować pod numerem telefonu 512 754 133 hotel, Ze względów organizacyjnych bardzo prosimy wszystkich chętnych do rejestrowania się przez wysłanie maila potwierdzającego uczestnictwo na adres: championsklep@poczta.onet.pl .
W dniu Pikniku prowadzenie radiowe i praca na częstotliwości 145,550 MHz.
Bliższe informacje dotyczące szczegółów programu pikniku jak i zalecanej trasy dojazdu dostępne są na stronie klubowej www.sp1pnw.tnb.pl .
Kontakt: Henryk SP3FYJ tel 507 791 268 e-mail championsklep@poczta.onet.pl
Do zobaczenia w Chwarszczanach !
W imieniu członków Klubu SP1PNW zapraszam na spotkanie z wielką historią
Henryk SP3FYJ Prezes SP1PNW6. Podziękowanie dla środowiska krótkofalowców. 
Otrzymałem miły list od Pani Lidii Seliga córki ś. p. Antoniego SP7LA. List zawiera podziękowanie za towarzyszenie ś.p. Antoniemu w Jego ostatniej drodze. Scan listu stanowi złącznik do komunikatu. (SP2JMR)
Zobacz scan - kliknij


7. Dziesiąty Jubileuszowy Zlot Krótkofalowców. 
Odbędzie się w dniach 1 – 2 sierpnia 2009 r. w Gliczarowie Górnym. Organizatorem jest Małopolskie Stowarzyszenie Krótkofalowców OT PZK. W załączniku do komunikatu znajduje się program zlotu. Organizatorzy serdecznie zapraszają.8. XXV Jubileuszowe Międzynarodowe  Spotkanie Krótkofalowców na Biskupiej Kopie 1-2 sierpnia 2009 .
To już kawał historii krótkofalarstwa, ważnej zwłaszcza dla kolegów z rejonu pogranicza OK., DL, SP. Po raz pierwszy będę w tym spotkaniu uczestniczył na zaproszenie organizatorów. Dla wszystkich chętnych do udziału w spotkaniu, którzy mieszkają nieco dalej od jego miejsca  mam informację, że w schronisku na Biskupiej Kopie jest możliwość zorganizowania  noclegu. Można się tam zgłosić telefonicznie pod numer 077 439 75 84 podając hasło „krótkofalowcy”.SP5GQI/SN5 s.k. Do krainy wiecznych DX_ów odszedl 20 lipca 2009 o godz. 05:00 nasz kolega SP5GQI/SN5I długoletni  krótkofalowiec, czynnie pracujący w zawodach. Członek PZK , Warszawskiego  OT PZK (OT 25). Cześć jego pamięci!
Tadeusz SP5NHK/SN5E

SP6EKS s.k. Z przykrością zawiadamiam, że zmarł Roman SP6EKS - były członek ekipy SN0HQ. Pogrzeb odbył  się w Twardogórze dnia 23 lipca 2009. Cześć jego pamięci!                                 Andrzej   SP6GCU
Tyle informacji na dzisiaj !
Vy 73! Piotr SP2JMR

Załączniki.


Program
X Jubileuszowego Zlotu Krótkofalowców
w dniach  1 – 2 sierpnia 2009 r. w Gliczarowie Górnym

W dniach od 15 lipca  do 15 sierpnia  br będzie pracowała stacja okolicznościowa
SN 0 GG

1 sierpnia 2009 r. ( sobota )
  8.oo -             otwarcie biura Zlotu i powitanie uczestników
  8.30 - 14.oo  giełda sprzętowa ( proponujemy , aby każdy z uczestników
                        w miarę swoich możliwości,  przywiózł zbędne części
                        przydatne dla krótkofalowców np. na wymianę itp)
10.oo -           egzamin na świadectwo uzdolnienia
14.30    -           obiad
16.oo –           prezentacje :
  a/.  prezentacja pt. „ Historia sprzed radia „  - SP9BWJ
  b/. ogłoszenie wyników zawodów QRP o Memoriał Janusza Twardzickiego SP9DT za 2009 r.
  c/. prezentacja Krakowskiej Grupy Ekspedycji Radiowych  SP9SCZ
  d/. ogłoszenie wyników zawodów SP YL Contest za 2009 r.
  18.oo -        wspólne grilowanie

2 sierpnia 2008 r. ( niedziela )
 
11.oo  - msza święta
12.30    -  wspólne zdjęcie
13.oo  - obiad
14.oo  - oficjalne zakończenie spotkania

Dla uczestników Zlotu przewidziane są obiady. Istnieje możliwość rozbicia namiotu lub postawienia przyczepy natomiast załatwienie noclegu na prywatnej kwaterze we własnym zakresie.

Informacje dodatkowe można uzyskać telefonicznie :
Kol. Wojciech SP9IKN tel. 018 – 201 33 68 Zakopane
Kol. Bożena SP9MAT tel. 012 – 658 38 81 Kraków

Gliczarów Górny jest najwyżej położoną miejscowością w Polsce istnieją doskonałe warunki pracy na UKF.
Organizatorzy przypominają, że opłaty za egzamin w UKE należy dokonać w urzędzie pocztowym lub banku , i przedstawić dowód wpłaty Komisji.


Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
NEWSLETTER
RADMOR
AVANTI
HELION
IWOP
Certyfikat SSL
Ubezpieczenia
Etyka i procedury
Polecamy


Zespół SN0HQPZK©. Wszelkie prawa zastrzeżone |   Administracja techniczna SQ2PMN |   Kontakt z administratorem: admin@pzk.org.pl

Original TweakIt by: Madman ˇ Re-designed, Re-coded & Ported by: PHP-Fusion Themes
Powered by PHP-Fusion © 2003-2005

71,046,470 Unikalnych wizyt