PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
HomeDownloadForumArtykułySzukaj
Witaj [Gościu], Dla członków PZK: (Rejestracja)  |  Home  Home
English version
550 lat Mikołaja Kopernika
BIP PZK
Szukaj znaku
W bazie OSEC
(3342 członków/członkiń PZK):Nawigacja
Zadanie publiczne NDAP
Foto galerie PZK
Użytkowników online
Gości online: 8
Użytkowników online: 0
RSS

Komunikat internetowy Sekretariatu ZG PZK na 17 lipca 2009 (nieregularnik)
Opcje newsa
Komunikaty PZKKomunikat internetowy Sekretariatu ZG PZK na 17 lipca 2009
(nieregularnik).

Witam wszystkich odbiorców naszych komunikatów. A oto najnowsze informacje:

1.Piknik eterowy w Lipianach - TO JUŻ JUTRO. 
18-19 lipca odbędzie się 24 piknik eterowy Lipiany 2009 . Miejsce to ul. Lipowa (plaża)
Otwarcie o godz.11.00 jak co roku. Piknik rozpocznie się od przywitania  gości tj. władz wojewódzkich powiatowych i lokalnych jak również kolegów ze Schwedt  nad Odrą, którzy  już u nas 2 rok goszczą .
Po za wymianą doświadczeń pomiędzy uczestnikami spotkania   przewidywane imprezy to:
 1. występ zespołu folklorystycznego
 2. pokaz urządzeń pomiarowych z  Delegatury UKE  w Szczecinie
 3. Pokazy łączności różnymi emisjami
 4. darmowa loteria dla dzieci
 5. występ zespołu młodzieżowego
 6. Prezentacja nowości dla krótkofalowców jednej z przodujących firm   radiokomunikacyjnych na świecie .
 7.  giełda 
 8.  pokaz paralotni i loty paralotni po okolicy Lipian.
 9.  od 20:00 dyskoteka  do rana.

vy73 ! Szef komitetu organizacyjnego Bronisław SP1RWU

Do zobaczenia w Lipianach –Piotr SP2JMR!2.Posiedzenie Prezydium ZGK 16 lipca 2009
Posiedzenie odbyło się w pomieszczeniach sekretariatu ZG PZK w Bydgoszczy. Obecny był cały skład prezydium. Prezydium podjęło nast. uchwały:

1.W związku z przyjęciem dymisji dotychczasowego Oficera Łącznikowego IARU PZK Wiesława Wysockiego SP2DX  przez ZG w dniu 21 marca br. prezydium powołało na funkcję  P. O.  Łącznika IARU PZK  Pawła Zakrzewskiego  SP7TEV.
Jednocześnie Prezydium wyraża serdeczne podziękowanie Kol. Wisławowi SP2DX za 9 lat pracy i wzorowe kształtowanie polityki międzynarodowej PZK na forum IARU oraz  kontaktach z innymi organizacjami.

2. Prezydium podjęło uchwałę o zwołaniu jesiennego Posiedzenia ZG PZK na dzień 11 października 2009. Szczegóły oraz program Członkowie ZG PZK otrzymają w statutowym terminie.

3. Prezydium Podjęło uchwałę o wystąpieniu do ZG PZK o nadanie Odznak Honorowych PZK  czołowym organizatorom i zawodnikom zespołu SN0HQ w uznaniu zasług zespołu dla działalności sportowej PZK.

Prezydium zapoznało się także z realizacją budżetu PZK za 5 mcy 2009 oraz z bieżącą  sytuacją finansową Związku oceniając ją jako dobrą. 3.Świat Radio 8/2009
Skrócony spis treści Świat Radio 8/2009
AKTUALNOŚCI: Wiadomości DX-owe dla krótkofalowców, Zawody
TEST: Kenwood D710 i AvMap Geosat 5 Blu
PREZENTACJA: Radiotelefony morskie Icom
ŚWIAT KF/UKF: Z życia klubów i oddziałów PZK, Wyprawa VK9LA
ŁĄCZNOŚĆ: Dni Radiowe 2009, Packet Radio na falach krótkich, Program EasyPal
RADIO RETRO: Radiostacja Gliwice
WYWIAD: Radio Hobby, Czarna lista UKE
DYPLOMY: Aktualnie do zdobycia
HOBBY: Antena typu śrubokręt
DIGEST: Układy radiowe dla początkujących i zaawansowanych
FORUM CZYTELNIKÓW: Listy, Porady
LISTA OBECNOŚCI
RYNEK I GIEŁDA
DODATEK: Częstotliwości Polskiego Radia4.KRÓTKOFALOWIEC POLSKI 8/2009

Posiedzenie ZG PZK, którego nie było.
Puchar Europy HST Skierniewice 2009
Ham Radio –Friedrichshafen 2009
PAT  2009 –SN4PAT
Otwarte Mistrzostwa PZK ARDF
Przygoda na ambonie
Informacje o zjazdach SPOTC i PKRVG
Ogólnopolskie ćwiczenia w Łączności Kryzysowej
Pożegnanie ś.p. Antoniego SP7LA5. W załączeniu regulaminy RRTC 2009  oraz PGA Test VII

Tyle informacji na dzisiaj .
Vy 73! Piotr SP2JMR prezes PZK
Załączniki.


RRTC-2009


Cel: Zawody mają na celu wyłonienie najlepszych zespołów operatorskich, które w warunkach  identycznych jak w przypadku Olimpiady Radiowej WRTC-2010 będą walczyły o najlepszą pozycję.
Zespoły te będą używały specjalnych znaków wywoławczych (R1Ax-R0Zx). Będzie QRV 19 takich  dwuosobowych zespołów operatorskich.

Uczestnicy: stacje SO i MO z całego świata.     

Łączności: zawody typu WW czyli „każdy z każdym”.  

Termin: sobota 18 lipca br. od 07.00Z do 14.59Z (tylko 8 godzin!).

Pasma: 7, 14, 21 i 28 MHz.

Emisje: CW i SSB.     

Uwagi: (a) zmiana pasma lub emisji może być dokonywana dowolną ilość razy, (b) Stacja może emitować w danej chwili tylko jeden sygnał – na CW lub SSB.

Wymiana: zespoły QRV w ramach RRTC nadają RS(T) + 3-znakowy numer kontrolny np. 599 XYZ.  Pozostali uczestnicy nadają RS(T) + numer strefy wg ITU.  

Punktacja: - za QSO ze stacjami QRV w ramach RRTC (znaki R1Ax-R0Zx) – 1 pkt., QSO ze stacją w tej samej strefie ITU – 1 pkt., QSO ze stacją w Europie ale w innej strefie ITU – 3 pkt., QSO ze stacją spoza Europy – 5 pkt.    

Mnożniki: strefy ITU i grupy kontrolne nadawane przez stacje  QRV w ramach RRTC-2009. Na każdym paśmie mnożnik liczy się oddzielnie ale bez względu na rodzaj emisji. 

Wynik końcowy: suma punktów za QSO x mnożnik.
Uwaga! Samodzielne obliczenie wyniku nie jest wymagane.  

Klasyfikacje:
A - Single operator, mixed (CW and SSB), high power
B - Single operator, mixed (CW and SSB), low power (do 100W)
C - Single operator, SSB, high power
D - Single operator, SSB, low power (do 100W)
E - Single operator, CW, high power
F - Single operator, CW, low power (do 100W)
G - Multi operator team (2 lub 3 operatorów), mixed (CW i SSB)
H – Oddziały SRR (grupa tylko dla stacji R/U)

Logi: w ciągu 4 godzin od chwili zakończenia zawodów, tj. do godziny 19.00Z na adres ochr@srr.ru
Uwaga! Do logowania QSO można używać programów przewidzianych dla zawodów IARU HF World Championship.   
 
Dyplomy
- Specjalne dyplomy dla zwycięzców grupy A I G.
- Certyfikaty i medale za zajęcie miejsc 2 i 3 w grupach A i G  
- Certyfikaty za pierwsze 3 miejsca w grupach B, C, D, E i F.
- Certyfikaty otrzymają także operatorzy, którzy przeprowadzą co najmniej 250 QSO i swój dziennik prześlą pod adres ochr@srr.ru do godziny 19.00Z w dniu 18 lipca br.

Logowanie: do logowania QSO można używać programów przewidzianych dla zawodów IARU HF World Championship.   

Współzawodnictwo stacji SP
Każdy operator SP, który przeprowadzi co najmniej 100 QSOs otrzyma pamiątkowy dyplom
RRTC-2009 Award.
W tym celu, w ciągu 4 godzin od chwili zakończenia zawodów tj. do godziny 19.00Z w dniu 18 bm. na adres qtc@post.pl należy przesłać kopię swojego logu (format Cabrillo).
Elektroniczne dyplomy są bezpłatne.     

PGA TEST-VI
krajowe zawody HF

18 lipca 2009 r. – od 06.00 do 07.00Z i od 15.00 do 16.00Z.

motto
Uczestnik zawodów krótkofalarskich przestrzega regulaminu i zasad fair play. Pamięta też o wysłaniu swojego logu, ponieważ tylko wtedy przeprowadzone przez niego łączności mogą być zaliczone jego korespondentom.
Cel
Krajowe zawody PGA TEST organizowane są w celu popularyzacji programu dyplomowego Polskie Gminy Award oraz dla stałego doskonalenia technik operatorskich.
Stacjom QRV na SSB zaleca się stosowanie międzynarodowych procedur, tzn. literowania wg standardów ITU. Taki sposób prowadzenia łączności jest uzasadniony potencjalnym udziałem także stacji zagranicznych.

Organizatorzy
1. Zawody organizuje Zespół programu dyplomowego PGA (Jarosław Drużbiński SQ9NFI – sq9nfi@pzk.pl, Krzysztof Patkowski SP5KP – sp5kp@pzk.pl, Sylwester Jarkiewicz SP2FAP – sp2fap@pzk.pl) oraz ogólnopolski klub PGA-C PZK.
2. Za realizację postanowień niniejszego regulaminu odpowiedzialny jest Sylwester Jarkiewicz, SP2FAP.
3. Patronat medialny nad zawodami sprawuje Redakcja MK QTC.
Uwaga! Wszystkie informacje związane z zawodami PGA Test-2009 publikowane są wyłącznie na oficjalnej stronie programu dyplomowego PGA www.skjkc.pl/pga/ oraz w MK QTC. Wskazane jest zatem korzystanie z tych źródeł.  
 

Termin zawodów
13 czerwca 2009 r.  I etap - 06.00-07.00Z II,  etap - 15.00-16.00Z.

Uczestnicy
Przed rozpoczęciem pracy w zawodach każdy uczestnik zobowiązany jest do dokładnego zapoznania się z regulaminem.

W PGA TEST 2009 mogą brać udział operatorzy polskich radiostacji indywidualnych i klubowych posiadający ważne licencje. Dopuszcza się udział stacji zagranicznych, morskich (.../mm) i nadających ze statków powietrznych (.../am).

W zawodach możliwa jest praca z dwóch gmin (np. w pierwszym etapie z jednej, a w drugim etapie z drugiej). Operator zobowiązany jest do używania dwóch  różnych znaków wywoławczych, np. pracując z jednej gminy używa znaku SP2XYZ, a z drugiej SP2XYZ/p lub SP2XYZ/m lub SP2XYZ/4. W takim przypadku obie stacje klasyfikowane są odrębnie – stacja QRV w II etapie w ramach ekspedycji do innej gminy klasyfikowana jest w grupie EXP-MIX lub EXP-CW lub EXP-SSB.  Podobną zasadę stosuje się gdy np. w I etapie stacja jest QRV w ramach ekspedycji, w drugim etapie ze swojego stałego QRA.      

Uwagi:
a) Wszystkie przeprowadzone i zweryfikowane QSO zaliczane są do dyplomów wydawanych przez PGA i MK QTC bez konieczności posiadania kart QSL.
b) Wynik osiągnięty przez uczestnika podany zostaje w rozliczeniu szczegółowym, włącznie z informacją o ewentualnych przyczynach niezaliczenia QSO.
c) Stacje QRP nie mogą łamać swoich znaków wywoławczych przez „QRP”.
d) Udział w PGA TEST-2009 oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

Pasmo i emisje: 80m / CW i SSB - wyłącznie w segmentach pasma przeznaczonych dla danej emisji (CW: 3510-3560 kHz, SSB: 3700-3775). Łączności mieszanych (cross-mode) nie zalicza się.

Wywołanie w zawodach
Na CW -"Test SP", na SSB - "Wywołanie w zawodach".

Łączności
a) Każda stacja może w danej chwili emitować tylko jeden sygnał - na CW lub na SSB.
b) Z tą samą stacją można przeprowadzić daną emisją tylko jedno punktowane QSO.
c) Duplikaty czyli łączności powtórzone tym samym rodzajem emisji nie są punktowane ale należy je pozostawić w logu. Jeżeli pierwsza łączność jest poprawna, za duplikat zalicza się 0 (zero) punktów. Jeżeli pierwsza łączność nie jest poprawna, zaliczana jest ta druga (duplikat) .

Uwagi:
- Korzystanie z PGA-Clustera oraz systemu CW-Skimmer jest niedozwolone.
- W czasie zawodów używanie telefonów lub Internetu do aranżowania łączności jest niedozwolone.

Wymiana
Uczestnicy zawodów wymieniają grupy kontrolne złożone z raportu RS(T) oraz skrótu gminy (wg standardu z programu dyplomowego PGA), np. 599 EL09, 59 WM01 itp. Stacje zagraniczne, .../mm i .../am nadają RS(T) + 3-cyfrowy nr kolejny QSO.

Klasyfikacje (Category)
•    EXP-MIX        stacje terenowe na CW i SSB
•    EXP-CW        stacje terenowe na CW
•    EXP-SSB        stacje terenowe na SSB
•    MO-MIX        stacje klubowe na CW i SSB
•    MO-CW        stacje klubowe na CW
•    MO-SSB        stacje klubowe na SSB
•    SO-MIX        stacje indywidualne na CW i SSB
•    SO-CW        stacje indywidualne na CW
•    SO-SSB        stacje indywidualne na SSB
•    SO-QRP-MIX    stacje indywidualne QRP CW i SSB
•    SO-QRP-CW        stacje indywidualne QRP na CW
•    SO-QRP-SSB    stacje indywidualne QRP na SSB
•    OPEN            stacje zagraniczne, .../mm, .../am itp.

Uwagi:
a) Każda stacja, która weźmie udział w zawodach zostaje sklasyfikowana.
b) W zawodach obowiązuje ograniczenie mocy nadajników do 100W out; stacje QRP
CW – do 5W out, SSB – do 10W out. 
c) Każda stacja sklasyfikowana jest tylko w jednej grupie. Wyjątkiem są stacje QRV z dwóch gmin (patrz punkt „Uczestnicy”).     
d) W pozycji „CATEGORY” nagłówka pliku Cabrillo należy używać wyłącznie podanych wyżej oznaczeń, czyli np.: EXP-MIX lub EXP-CW lub EXP-SSB lub MO-MIX lub MO-CW lub MO-SSB lub SO-MIX lub SO-CW lub SO-SSB lub SO-QRP-MIX lub SO-QRP-CW lub SO-QRP-SSB lub OPEN.

Klasyfikacja Generalna
1. Punkty uzyskiwane przez operatora danej stacji w kolejnych miesięcznych turach są  sumowane i prezentowane w Klasyfikacji Generalnej.
2. Po rozegraniu dwunastej tury zawodów przeprowadzona zostanie Klasyfikacja Generalna (pucharowa), której wyniki ustalone zostaną na podstawie sumy punktów uzyskanych przez każdego uczestnika w ciągu całego 2009 r.
3. Klasyfikacja generalna przeprowadzona zostanie w grupach: MO-MIX, MO-SSB, MO-CW, SO-MIX, SO-SSB, SO-CW, SO-QRP-MIX, SO-QRP-SSB, SO-QRP-CW i OPEN.
4. Do klasyfikacji generalnej punkty uzyskane przez stacje okolicznościowe zaliczane są na konto stacji macierzystej. Np. jeśli stacja SP4KDX pracowała ze znakami, 3Z2009PGA to punkty przez nią zdobyte zaliczane są na konto SP4KDX.Sumowanie punktów odbywa się na wniosek zainteresowanego operatora, który przesyła stosowną informację do Zespołu PGA.

Punktacja
Każde bezbłędne QSO - 1 pkt.
Punktowana jest łączność, podczas której obie stacje poprawnie odebrały znaki wywoławcze, raporty i grupy kontrolne, a różnica czasów zalogowanej łączności w logach obu korespondentów nie przekracza 3 minut.

Wynik końcowy
Suma punktów za QSO z obu etapów.
Wyniku nie należy obliczać samodzielnie ponieważ czynności tej dokona komputerowy program sprawdzający.

Logi
Obowiązują wyłącznie logi elektroniczne w formacie Cabrillo; jeden log za dwa etapy. Przed wysyłką logu należy zwrócić baczną uwagę na wygenerowany nagłówek i wszystkie zapisy poszczególnych łączności (patrz przykład).
- W temacie listu należy podać TYLKO swój znak wywoławczy.
- Log musi być niespakowanym załącznikiem do listu mającym w nazwie TYLKO znak wywoławczy uczestnika i rozszerzenie .cbr lub .log. (np. log stacji SP4KDX - sp4kdx.cbr, log stacji SP5KP - sp5kp.log, log stacji SQ9NFI/2 - sq9nfi_2.cbr itp.).
- Logowanie QSO wyłącznie w czasie UTC.

Logi należy wysłać w ciągu 48 godzin na adres: pga-zawody@pzk.pl

Po wysłaniu logu robot serwera PGA automatycznie potwierdza (po ok. 2-3 minutach) jego odbiór. Tylko otrzymanie takiego potwierdzenia jest gwarancją dotarcia logu do organizatora.

Robot potwierdzający dotarcie logu podaje adres, pod którym opublikowany będzie wykaz otrzymanych, i wstępnie zweryfikowanych logów. Jeśli log znalazł się w pozycji „Logi do wyjaśnienia” należy dokonać poprawek zgodnych z instrukcją robota, i wysłać go ponownie.
Wykaz otrzymanych logów aktualizowany jest dwa razy dziennie (oznacza to, że pomimo otrzymania potwierdzenia od robota dana stacja nie od razu może się znaleźć w wykazie). 

Uwagi:
a) Informacja robota może mieć charakter tylko techniczny, i w żadnym wypadku nie może sugerować błędu / błędów w znakach wywoławczych czy grupach kontrolnych.
b) Jakiekolwiek poprawki mogą być dokonywane przez uczestnika - wyłącznie w odniesieniu do swojego logu.
c) W przypadku trudności z dostarczeniem logu należy zwrócić się z problemem bezpośrednio do przewodniczącego komisji (qtc@post.pl). 
d) Logi otrzymane po terminie nie są analizowane i nie mają żadnego wpływu na wyniki końcowe zawodów. 

Sędziowanie
- Obliczanie wyników odbywa się po wyznaczonym terminie przyjmowania logów, czyli po 48 godzinach od chwili zakończenia zawodów.
- W otrzymanych logach komisja nie poprawia żadnych danych związanych z wykazem QSO. Możliwe jest tylko poprawienie grupy klasyfikacyjnej, aby była ona zgodna z regulaminowym standardem.
- Rezultaty liczy się  przy pomocy specjalnego programu komputerowego, który sprawdza wykazane we wszystkich otrzymanych logach łączności.
- Punktowane są tylko bezbłędne łączności, zalogowane z tolerancją +/- 3 minuty. Oznacza to, że obie korespondujące stacje muszą dbać o poprawność prowadzonego QSO, ponieważ jakikolwiek błąd w jednym lub drugim logu powoduje niezaliczenie danej łączności obu operatorom.
- Za łączność niesprawdzalną tzn. w przypadku braku logu korespondenta, otrzymuje się 0 (zero) punktów.

Rezultaty
Wyniki zawodów, w tym szczegółowe rozliczenie każdego uczestnika, będą publikowane na portalu programu dyplomowego PGA (www.pga.pzk.pl) oraz w Magazynie Krótkofalowców QTC.
Ewentualne reklamacje przyjmowane są w ciągu 24 godzin od chwili publikacji wyników na portalu PGA. Po tym okresie opublikowane wyniki zawodów uznaje się za ostateczne i niepodlegające zaskarżeniu.

Dyplomy i nagrody
* Za udział w każdej miesięcznej turze zawodów wszystkim uczestnikom przyznane będą elektroniczne Certyfikaty Udziału w PGA TEST-2009.
* Za pierwsze miejsca w poszczególnych grupach Klasyfikacji Generalnej przyznane będą puchary; za miejsca 1-3 – dyplomy, dla pozostałych – elektroniczne Certyfikaty.
* Wyróżnienia otrzymają operatorzy stacji indywidualnych i klubowych, którzy zorganizują co najmniej 5 ekspedycji gminnych.
* Specjalne nagrody przyznane będą za zorganizowane ekspedycje - do nieaktywnych do tej pory gmin.

Dyskwalifikacja
Za nieprzestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu uczestnik zostaje zdyskwalifikowany. Powodem dyskwalifikacji może być także niesportowe zachowanie zgłoszone przez upoważnionych operatorów monitorujących przebieg zawodów.

Zdyskwalifikowany zawodnik zostaje na ½ roku odsunięty od wszystkich imprez sportowych organizowanych przez Zespół PGA.

Uwagi końcowe
a) Uwagi dotyczące przebiegu zawodów, fotografie, karty QSL itp. należy przesyłać odrębnym listem na adres: qtc@post.pl
b) Organizator nie odpowiada za żadne szkody powstałe w związku z przygotowaniami do zawodów jak i samym w nich udziale.
c) Decyzje organizatora zawodów (Zespołu programowego PGA) są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.

Zespół PGA zachęca krótkofalowców SP do udziału w zawodach, gwarantując sprawne i sprawiedliwe obliczanie wyników

Przykład logu Cabrillo stacji SP2FAP
START-OF-LOG: 2.0
CONTEST: PGA TEST VI 
CALLSIGN: SP2FAP
CATEGORY: SO-CW
NAME: Sylwester Jarkiewicz
ADDRESS: Suchacz-Zamek
ADDRESS: 82-340 Tolkmicko
QSO: 3500 CW 2009-07-18 0601 SP2FAP 599 EL09 SP8OOB  599 KS01
QSO: 3500 CW 2009-07-18 0626 SP2FAP 599 EL09 SP8JMA  599 LN02
QSO: 3500 CW 2009-07-18 1512 SP2FAP 599 EL09 SP4HHI  599 OU01
QSO: 3500 CW 2009-07-18 1520 SP2FAP 599 EL09 SP2IU/2 599 BY08
QSO: 3500 CW 2009-07-18 1528 SP2FAP 599 EL09 SP5DRR      599 WM01
QSO: 3500 CW 2009-07-18 1555 SP2FAP 599 EL09 SQ9XTX  599 CZ03
END-OF-LOG:

Zaleca się, aby przed wysyłką dokładnie sprawdzić log przy pomocy dowolnego edytora (np. Notatnika). Proszę zwrócić uwagę na to:
- Czy w pozycji CONTEST nagłówka Cabrillo wpisałeś właściwą nazwę zawodów?
- Czy w pozycji CALLSIGN nagłówka Cabrillo poprawnie wpisałeś swój znak wywoławczy?
- Czy w pozycji CATEGORY nagłówka Cabrillo oznaczenie Twojej grupy klasyfikacyjnej jest zgodne z regulaminowym standardem?
- Czy czas wszystkich Twoich łączności jest wg standardu UTC?
- Czy grupy kontrolne nadane i odebrane są standardowo zapisane i prawidłowo wygenerowane?
- Czy na końcu logu jest zapis: END-OF-LOG:

Jeśli wszystko jest dobrze, log należy niezwłocznie wysłać na właściwy adres.

SP2FAP.

Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
NEWSLETTER
RADMOR
AVANTI
HELION
IWOP
Certyfikat SSL
Ubezpieczenia
Etyka i procedury
Polecamy


Zespół SN0HQPZK©. Wszelkie prawa zastrzeżone |   Administracja techniczna SQ2PMN |   Kontakt z administratorem: admin@pzk.org.pl

Original TweakIt by: Madman ˇ Re-designed, Re-coded & Ported by: PHP-Fusion Themes
Powered by PHP-Fusion © 2003-2005

71,416,218 Unikalnych wizyt