PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
HomeDownloadForumArtykułySzukaj
Witaj [Gościu], Dla członków PZK: (Rejestracja)  |  Home  Home
English version
550 lat Mikołaja Kopernika
BIP PZK
Szukaj znaku
W bazie OSEC
(3380 członków/członkiń PZK):Nawigacja
Zadanie publiczne NDAP
Foto galerie PZK
Użytkowników online
Gości online: 13
Użytkowników online: 0
RSS

Komunikat sekretariatu ZG PZK na 27 maja 2009.
Opcje newsa
Komunikaty PZKKomunikat sekretariatu ZG PZK na 27 maja 2009 r.

Witam wszystkich odbiorców naszych komunikatów. A oto informacje:

1. XVIII Nadzwyczajny Zjazd Delegatów PZK
Zgodnie z uchwałą XVII KZD PZK w dniu 23 maja 2009 odbył się XVIII Nadzwyczajny Zjazd Delegatów PZK. Głównym celem zwołania NKZD było uchwalenie nowego Statutu PZK odzwierciedlającego nową strategię, nową strukturę oraz nowy podział zadań i obowiązków osób funkcyjnych w naszej organizacji. Prace w komisjach trwały nieprzerwanie od czerwca 2008, aż do 22 maja 2009. Ostatnia wersja Statutu znalazła się na liście dyskusyjnej ZGPZK , na której jest zdecydowana większość delegatów, w dniu 21 maja w późnych godzinach wieczornych. Pomimo, że wersja statutu oznaczona  jako v4 była na portalu PZK już ponad miesiąc wcześniej dla wielu delegatów ten okres był zbyt krótkim dla pełnego rozważenia i skonsultowania ze swoimi środowiskami  różnych aspektów wprowadzenia tych czy innych zmian Statutowych. Tak więc Zjazd w swej ogromnej mądrości i rozwadze przyjął następujący cykl dalszych prac nad Statutem oraz regulaminami. Do 10 czerwca 2009 na portalu PZK w dziale Organizacja PZK- dokumenty organizacyjne  – dokumenty na Zjazd  [od Admina: Download -> Materiały organizacyjne PZK -> Dokumenty na Zjazd ] będzie umieszczony projekt Statutu zawierający wszystkie zgodne z przepisami nadrzędnymi poprawki wniesione do Komisji Statutowej przed 23 maja 2009 r. projekty regulaminów oraz komunikat Komisji Statutowej. Następnie do 30 września br. wszyscy Prezesi Oddziałów PZK lub delegaci   będą na adresy, które poniżej  wnosili uwagi i propozycje do projektu statutu wypływające ze środowisk, które reprezentują.  Adresy te to: Andrzej SP9ENO sp9eno@gmail.com oraz Dionizy SP6IEQ sp6ieq@op.pl
Po 30 września cały materiał zostanie zdjęty ze strony PZK i poddany konsultacjom z prawnikami oraz z Organem Nadzoru.

Uwaga: Indywidualne komentarze lub poprawki przesyłane na adresy członków komisji nie będą brane pod uwagę. Wszelkie propozycje należy zgłaszać poprzez prezesów swoich OT lub delegatów.

Po naniesieniu niezbędnych poprawek całość zostanie umieszczona na portalu PZK już jako materiał przedzjazdowy. Planowane jest zwołanie kolejnego XIX Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów PZK na II połowę Lutego 2010. Zjazd mógłby być połączony z obchodami 80-tej rocznicy powstania PZK.

Po za tą najważniejszą kwestią Zjazd zajął stanowisko w sprawach przekazanych nam przez Organ Nadzoru czyli Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy.

-Zjazd uznał za nieuzasadnione głosowanie nad udzieleniem absolutorium kol. Dariuszowi Mankiewiczowi SP2HQY oraz Wojciechowi Szelidze SP9P jako członkom prezydium ZG PZK, którzy w czasie obrad XVII Zjazdu Delegatów PZK nie pełnili już swoich funkcji.

-Zjazd dokonał reasumpcji głosowania nad absolutorium dla Kol. Bogdana Machowiaka SP3IQ oraz Piotra Skrzypczaka SP2JMR. Reasumpcja zdaniem Organu Nadzoru była konieczna z powodu wady prawnej wniosku w tej sprawie postawionego przez GKR poprzedniej kadencji. Zjazd w wyniku reasumpcji w. wym. głosowania udzielił powtórnie absolutorium Bogdanowi SP3IQ i Piotrowi SP2JMR.

Po za tymi najważniejszymi tematami Zjazd nie procedował żadnych innych tematów, ani uchwał albowiem zgodnie z uchwałą XVII KZD oraz ZG PZK będąc Zjazdem Nadzwyczajnym zgodnie z § 14 pkt 11 mógł zajmować się tylko tymi sprawami dla których został zwołany.

Podczas Zjazdu delegaci dyskutowali także na wiele tematów bieżących związanych z teraźniejszością oraz przyszłością PZK.

Piotr SP2JMR prezes PZK


2. 50 lat SPDXC czyli Stowarzyszenia Miłośników Dalekosiężnych Łączności Radiowych .
W  tym  roku obchodzimy 50 lecie powstania SP DX Clubu. Historia SPDXC to ogromna część historii polskiego krótkofalarstwa jako takiego. Uchwałą ZG PZK  z  dnia  9 czerwca 1959 roku zatwierdzony został regulamin Polskiego Klubu   DX-owego-SPDXC   oraz   skład   Tymczasowego   Zarządu,  w  którym znaleźli się:
 - Roman Iżykowski SP7HX,
 - Julian Jarzombek SP3PL,
 - Edward Kawczyński SP8CK,
 - Krzysztof Slomczyński SP5HS
 - Alfons Strzelecki SP2AP
Na  stronie  SP  DX  Clubu  znajduje  się kopia dokumentu potwierdzającego powstanie  SPDXC.  Dokument  podpisany został przez ówczesnego Sekretarza Generalnego PZK, Jana Piotrowskiego SP5NE.
Przekształcenie SP DX Clubu, działającego jako klub specjalistyczny PZK w formę prawną Stowarzyszenia nastąpiło  w  2000  roku  podczas  Zjazdu  SP DX Clubu w Ustroniu Śląskim.
Patrząc  na 50 Lat SP DX Clubu przede wszystkim warto w pamięci przywołać tych  wszystkich  krótkofalowców, którzy tworzyli historię SP DX Clubu, a których już wśród nas nie ma.  Cześć Ich Pamięci !
Patrząc  na  naszą 50. letnią  historię warto także  zdobyć sie na chwilę refleksji.  Pomyśleć  o  tym, jak bardzo na przestrzeni tych lat zmieniło się    krótkofalarstwo,    jak    bardzo   zmieniła   się   jego   strona technologiczna,  organizacyjna  czy  czysto  ludzka.  O  czym  rozmawiali krótkofalowcy  kilkadziesiąt  lat  temu,  a jakie tematy zaprzątają nasze głowy w obecnych czasach.
Drodzy Przyjaciele ,  chciałbym Was w imieniu własnym i Zarządu SP DX Clubu serdecznie  zaprosić  do udziału w  okolicznościowych zawodach "50 Lat SP DX Clubu". Zawody odbędą sie dnia 7 czerwca w godzinach 04:00 - 06:00 UTC w  paśmie 80  metrów.  Mamy  nadzieje,  że  będzie to okazja do spotkania na paśmie znaków  wielu przyjaciół którzy być może na co dzień nie startują w  zawodach   krajowych,   ale   zechcą   pojawić   się   choćby symbolicznie,  aby  uświetnić   tak   zacny   Jubileusz   SP   DX  Clubu.
Szczegółowy regulamin zawodów jest dostępny na stronie SP DX Clubu.
Serdecznie   zapraszamy  do udziału wszystkie stacje. W sposób szczególny zapraszamy  obecnych  i  byłych  członków  SP  DX Clubu - krótkofalowców, którzy  otrzymali  kiedykolwiek  numer  członkowski  SPDXC. Prosimy, aby w raportach,  zgodnie  z  regulaminem  zawodów,  podawali  swój członkowski numer, niezależnie od swojego obecnego statusu w SPDXC.
Mam  nadzieje,  ze  7  czerwca  spotkamy  sie  w  bardzo licznym gronie w Okolicznościowych Zawodach i ze przez 2 godziny ich trwania, każdy będzie miał pełne ręce roboty.
Jednocześnie  informujemy,  że  w okresie od 28 maja do 10 czerwca będzie czynna   stacja  SP50DXC.  Głównymi operatorami stacji będą w tym okresie Jurek SP7CVW i Andrzej SP7ASZ. Karty QSL dla SP50DXC należy przesyłać via SP7DQR.  Stację okolicznościową uruchomimy ponownie w czasie tegorocznego Zjazdu SPDXC.
Więcej informacji wkrótce...

73
Tomek
SP5UAF w imieniu własnym i Zarządu SPDXC


3. 50 lat istnienia Klubu Łączności Ligi Obrony Kraju SP9KJM. 
Uroczystość odbędzie się 29 maja w piątek w  domu Kultury „Chemik „ ul. Niepodległości 51  w Siemianowicach Śląskich. Swój udział zapowiedzieli przedstawiciele władz oraz wiele ciekawych osób związanych obecnie i w przeszłości z tym bardzo aktywnym środowiskiem klubowym. Z okazji 50 lecia SP9KJM została wydana specjalna publikacja pod redakcja Tadeusza SP9HQJ. To pozostanie dla potomności, a klubowi i jego działaczom życzymy następnych 50 lat działalności dla rozwoju krótkofalarstwa na Śląsku.


4. „Emergency” czyli ćwiczenia w łączności bezpieczeństwa.
W dniu 30 05 stacja klubowa SP2PAQ w ramach klubowych ćwiczeń łączności kryzysowej będzie aktywna w miejscowości Prądki – Łowisko oraz będzie pracowała z wyspy w miejscowości Dębinek na Noteci . Koledzy z SP2PAQ zapraszają do łączności, a my do naśladowania.


5. DASR działa.
Jako wzór koordynacji działań na rzecz łączności bezpieczeństwa w regionie może posłużyć Dolnośląska Amatorska Sieć Ratunkowa z jej głównym koordynatorem Kol. Robertem Czapskim 3Z6AET na czele. DASR podpisało ostatnio kolejne umowy dot. wspólnych działań i ćwiczeń w tym zakresie. Podpisano umowy z Brzeskim Stowarzyszeniem Krótkofalowców „Dipol” oraz z „Sudeckim Oddziałem PZK”.  Sygnatariuszem tych umów jestem także i ja czyli prezes PZK.
DASR zaprasza także do zapoznania się z programem planowanych ćwiczeń Dolnośląskiej Amatorskiej Sieci Ratunkowej PZK, przewidzianych na dzień 4 lipca 2009 roku pod adresem sieci http://dasr.za.pl .


6. ŁOŚ 2009.
Od dnia 28.05.09 do 31.05.09 urzędujemy na Jurze Krakowsko-Wieluńskiej w miejscowości Jaworzno gmina Rudniki pow. Olesno JO91IB.

Miejsca tam dużo więc można z samochodem, przyczepą, namiotem i na pewno wszyscy się zmieszczą. Zapewniamy- wodę do mycia, toalety, parking, pole namiotowe, napięcie 230V z agregatu, nagłośnienie, posiłek, napoje chłodzące, również taki brązowego koloru! NIE PRZEWIDUJEMY ZA TO ŻADNYCH OPŁAT! Na miejscu 30 maja będzie też firma kateringowa z dobrze zaopatrzonym bufetem.

W programie spotkania będą: Zapoznanie się z samochodem pomiarowym UKE, prelekcje o dx wyprawach naszych kolegów, konstrukcje antenowe- SP3GEM, pokazy łączności EME i metody prostych pomiarów w zakresie mikrofal-SP6GWN, technika pomiarowa-SQ4AVS, wystawy sprzętu łączności układu warszawskiego-SP3LD i sprzętu łączności Armii Krajowej produkcji krajowej i zagranicznej-SP6HDE, ognisko z atrakcjami.

Oficjalne rozpoczęcie to sobota godzina 9.00.
Istnieje też możliwość zakwaterowania w ośrodku wczasowym Warta w Kępowiźnie tel  043 8412897  i hotelu U Majerów w Krzepicach tel  034 3175828 .
Organizatorzy Spotkania ŁOŚ 2009 przewidują wycieczkę krajoznawczą dla rodzin krótkofalowców której celem jest poznanie ścisłego rezerwatu Bukowa Góra i źródełka tam położonego. Przewodnikiem będzie miejscowy leśniczy a dogodny czas ustalimy z jej uczestnikami. W niedzielę 31.05 odbędzie się druga wycieczka tym razem samochodowa do pobliskiej galerii malarskiej "SET" prof. Zenona Windaka. Wszystkie najnowsze informacje dotyczące spotkania znajdują się na stronie www.sp9kda.webpark.pl
WSZYSTKICH BARDZO SERDECZNIE ZAPRASZAMY I DO ZOBACZENIA NA ŁOSIU.
Zespoły klubowe SP7KED i SP9KDA
Góra Jawor to najlepsze miejsce na nasze spotkania, a ŁOŚ ma już swoją krótką, ale bogatą tradycję. Do zobaczenia na ŁOŚ-u.(SP2JMR)


7. Czerwcowe wydanie MK QTC .
Czerwcowe wydanie MK QTC przynosi swoim Czytelnikom sporą jak zwykle porcję wiadomości operatorskich. Dużo jest o zawodach, dyplomach i DX. Jest też kilka najnowszych informacji, w tym np. krótka relacja ze Zjazdu Nadzwyczajnego PZK jaki miał miejsce 23 bm. Warszawie. Na uwagę szczególną zasługuje wiadomość o 19-letnim Marku N0NCG, zwycięzcy konkursu Radio Arcala Essy Contest. Młody człowiek, w kilkunastu zdaniach zachęca swoich rówieśników do krótkofalarstwa. Tekst jest bardzo przystępny i zalecany do propagowania go swoich środowiskach krótkofalarskich. Zachęcam do lektury życząc ciekawych łączności i udanych startów w zawodach.   73 de Sylwester, SP2FAP

Spis treści MK QTC 6/2009       

 • 3Z400IYA – w ramach Międzynarodowego Roku Astronomii
 • 11. rocznica eQSL.cc – raport stacji 3Z11EQSLCC
 • Brazylijscy piraci eterowi
 • BSCC - klub nie tylko contestowy
 • Domena pzk.pl dla chętnych SP HAMs
 • Dwie strony medalu
 • Global QSL
 • Humor z pasm HF
 • Jak sporządzić wniosek na dyplom?
 • Kalendarz zawodów HF i VHF+ na czerwiec i lipiec 2009
 • Karty QSL + wizytówki
 • Krótki przewodnik dyplomowy
 • Kto się boi CW Skimmera?
 • List kapitana Zespołu SN0HQ
 • Mistrz bez licencji?
 • Morse w Google
 • Niezwykłe dzwonki dla HAMs
 • Nowe dyplomy PZK
 • Nowe funkcje na portalu PGA
 • Nowe kupony IRC
 • Nowy regulamin PGA TEST
 • Olimpiada bez Polaków
 • Podwyżki w USA
 • Poszukiwane adresy
 • Prezesi PZK na 3B8 i 3B9 – cz. II
 • QSL via
 • RDXC-2009 w statystyce
 • Regaty krótkofalarskie Gdynia-2009
 • Regulaminy zawodów krajowych i międzynarodowych
 • W WPX jak w … PGA
 • WRTC-20010 w stylu Field Day
 • Wyniki CQWW RTTY DX Contest – 2009
 • Wyniki Europe Day Contest– 2009
 • Wyniki konkursu Radio Arcala Essy Contest
 • Wyniki zawodów BSCI – 2009
 • Z życia wzięte
 • Zasady wysyłki kart QSL
 • Zdobywcy dyplomów i certyfikatów PGA
 • Zwierzaki naszych HAMs

8. INFORMACJE PGA
 • Rozesłane zostały dyplomy WARD Award i EDC. Podobne dyplomy przyznane zostały zwycięzcom poszczególnych grup klasyfikacyjnych. Razem wydano 211 dyplomów WARD Award i 198 Europe Day Award.
 • Wyniki Europe Day Contest rozegrane 9 bm. Zostały z przyczyn niezależnych od Zespołu PGA rozliczone dopiero po 72 godzinach od chwili zakończenia zawodów. Uczestników przepraszamy za 24-godzinne opóźnienie.
 • Najbliższe zawody PGA TEST VI (13 czerwca br.) będą ponownie rozegrane po angielsku. Zespół PGA zachęca do udziału.  
 • Zespół PGA wprowadził istotny zapis w regulaminie PGA TEST rozwiązujący dotychczasowy problem udziału tej samej stacji z dwóch różnych gmin. Prosimy o zapoznanie się z tekstem, dostępnym na portalu PGA oraz w najbliższym wydaniu MK QTC.
 • Na portalu PGA dokonano powiązania bazy gmin SP z bazą zamków w Polsce. W tej chwili wpisując dowolną gminę lub jej skrót uzyskuje się dane na temat ewentualnych lokalizacjach zamków. Szczegóły na portalu PGA i czerwcowym MK QTC. Podobne powiązanie zostanie wykonane w stosunku do latarni morskich i jezior.  
 • Zespół PGA oferuje krótkofalowców SP domenę, dzięki której każdy adres eMailowy nadawcy lub nasłuchowca stanie się dziecinnie prosty i bardzo łatwy do zapamiętania. Oferta jest bezpłatna. Szczegółowa informacja na ten temat zamieszczona jest na portalu klubowym oraz w czerwcowym wydaniu MK QTC.
 • Zespół PGA wydał kolejnych 11. Certyfikatów i dwa dyplomy. Członkostwo w PGA-C PZK uzyskało dwóch kolejnych OMs.
Z okazji 11. rocznicy istnienia serwisu eQSL.cc PGA-C PZK uruchomił stacjo znaku wywoławczym 3Z11EQSLCC. W ciągu 5 dni operatorzy (sp2fap, sp5x i sq5m) przeprowadzili 3447 QSO (2840 na SSB i 607 na CW). Potwierdzenia (w postaci elektronicznej) portalu PGA. Przypominamy, że wszelkie oficjalne informacje dot. Programu dyplomowego PGA i zawodów organizowanych przez Zespół PGA publikowane są  na portalu www.pga.pzk.pl


9. Obóz Szkoleniowy w Sportach Obronnych PZK 2009r.
UWAGA !
W związku z sytuacją finansową naszego współorganizatora czyli  MON podajemy koszt pełnego udziału w obozie .  Pełny koszt uczestnictwa w obozie dla członków PZK i ich rodzin (dzieci oraz wnuki członków PZK) wynosi 935zł, a dla pozostałych chętnych wynosi 985zł. Opłata nie obejmuje kosztów egzaminu na Świadectwo Operatora Urządzeń Radiowych w Służbie Radiokomunikacji Amatorskiej.

Termin: 08.08 - 22.08.2009r.  14dni  , miejsce: Poronin - Pensjonat "U Chowańców"
O dofinansowaniu jakie będzie w tym roku dowiemy się dopiero po 20.06.2009r.
Kontakt telefoniczny 604565810
(Adam - sp2eda) sp2eda@interia.pl   informacje szczegółowe na http://oboz.ardf.pl/


10. SN0MDB.
W dniach 5-8 czerwca 2009r. będzie pracowała  w Bartoszycach okolicznościowa stacja pod znakiem SN0MDB, z okazji Miedzynarodowych Dni Regionu Bartoszyce (www.bartoszyce.pl ). Stacja będzie aktywna na pasmach 80/20/17m oraz  na  2m [3,7/14/18/145 MHz]. Za przeprowadzone łączności zostaną wysłane okolicznościowe karty QSL.  Karty QSL prosze kierowac na  znak domowy - SQ2HRJ (PZK OT-09)
(www.sq2hrj.pl ) lud direct QSL manager  SP2AYC (z dopiskiem 'SN0MDB')
Zapraszam wszystkich do łączności.
Uwaga:  Wszystkie informacje do umieszczenia w komunikacie powinny być przesłane na adres sp2jmr@pzk.org.pl oraz hqpzk@pzk.org.pl w formacie doc. lub rtf. Informacje w formie odsyłaczy na strony www mogą być pomijane ze względu na czas potrzebny do ich ponownego formatowania.

Tyle informacji na dzisiaj .

Piotr SP2JMR prezes PZK

Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
NEWSLETTER
RADMOR
AVANTI
HELION
IWOP
Certyfikat SSL
Ubezpieczenia
Etyka i procedury
Polecamy


Zespół SN0HQPZK©. Wszelkie prawa zastrzeżone |   Administracja techniczna SQ2PMN |   Kontakt z administratorem: admin@pzk.org.pl

Original TweakIt by: Madman ˇ Re-designed, Re-coded & Ported by: PHP-Fusion Themes
Powered by PHP-Fusion © 2003-2005

71,635,465 Unikalnych wizyt