PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
HomeDownloadForumArtykułySzukaj
Witaj [Gościu], Dla członków PZK: (Rejestracja)  |  Home  Home
English version
550 lat Mikołaja Kopernika
BIP PZK
Szukaj znaku
W bazie OSEC
(3646 członków/członkiń PZK):Nawigacja
Zadanie publiczne NDAP
Foto galerie PZK
Użytkowników online
Gości online: 2
Użytkowników online: 0
RSS

Komunikat sekretariatu ZG PZK na 25 marca 2009
Opcje newsa
Komunikaty PZKKomunikat sekretariatu ZG PZK na 25 marca 2009

Witam serdecznie wszystkich odbiorców naszych komunikatów.


1.Posiedzenie ZG PZK 21.03.09.
Posiedzenie wiosenne ZG PZK odbyło się zgodnie z planem w sali konferencyjnej Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Warszawie. Obecnych było 23 członków ZG PZK , 4 członków GKR oraz goście w osobach Pani Mecenas Doroty Zielińskiej oraz Pani Urszuli Dąbrowskiej księgowej PZK. Posiedzenie ZG PZK jak zwykle odbywało się w bardzo konstruktywnej nacechowanej głęboką troską o przyszłość naszej organizacji atmosferze. Trwało od godziny 10.00 do 18.30 z dwoma krótkimi przerwami.

Zarząd Główny podjął następujące uchwały:

-Zarząd Główny Polskiego Związku Krótkofalowców na posiedzeniu w dniu 21 marca 2009 r. w Warszawie przyjął budżet na 2009 rok z poprawkami. Budżet stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu Komisji Uchwał i Wniosków.

-Zarząd Główny Polskiego Związku Krótkofalowców na posiedzeniu w dniu 21 marca 2009 r. w Warszawie podjął uchwałę o zwołaniu Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów  Polskiego Związku Krótkofalowców dzień 23 maja 2009  w Warszawie w Centrum Promocji Kultury Praga Południe przy ul Podskarbińskiej 2.  Zarząd Główny Polskiego Związku Krótkofalowców przyjął także porządek obrad Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów  Polskiego Związku Krótkofalowców.

-Zarząd Główny Polskiego Związku Krótkofalowców na posiedzeniu w dniu 21 marca 2009 r w Warszawie  nadaje Złote Odznaki Honorowe PZK kolegom:
•    Jan Ossowski SP6AAT nr 66/Z, OT 01
•    Henryk Pacha SP6ARR nr 67/Z, OT 01

oraz nadaje Odznaki Honorowe PZK kolegom:
•    Bolesław Pełka SP8JMA – OT 18,
•    Andrzej Zgieb SP6AEG – OT 01,
•    Stanisław Ziemczonek SP6GWB – OT 13,
•    Dionizy Studziński SP6IEQ – OT 13,
•    Stanisław Kastelik SP6MLK – OT 13,
•    Leszek Kowalski SP6CT – OT 01,
•    Tadeusz Fedorowski SP6HQT – OT 01,
•    Janusz Szymański SP6IXF – OT 01,
•    Hubert Trzaska SP6RT – OT 01,
•    Witold Marchewka SP6WM – OT 01,
•    Leszek Gryc SP8AYS – OT 05,
•    Marek Stanisław Kluz SP8BVN – OT 05,
•    Stanisław Uzar SP8EEX – OT 05,
•    Ryszard Czubara SP8ONL – OT 05,
•    Janusz Wójcik SP8OOB – OT 05,
•    Adam Jerzy Baniak SP8TJK – OT 05,
•    Wiesław Brągiel SP9ODY – OT 05,
•    Stanisław Smoleń SP1IVL – OT 14,
•    Mieczysław Jarzębowski SP6AML – OT 11,
    Stanisław Starzyk SP6EIY – OT 11.

-Zarząd Główny Polskiego Związku Krótkofalowców na posiedzeniu w dniu 21 marca 2009 r. w Warszawie , przyjął uchwałę o wykreśleniu z ewidencji Oddziałów Terenowych PZK, Stowarzyszenia Krótkofalowców Ziemi Sandomierskiej OT PZK (OT33).

-Zarząd Główny Polskiego Związku Krótkofalowców na posiedzeniu w dniu 21 marca 2009 r w Warszawie na wniosek komitetu założycielskiego  z dnia 10 lutego 2009 r. zatwierdza powołanie Oddziału Staropolskiego Polskiego Związku Krótkofalowców z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim  i nadaje oddziałowi numer 51.

-Zarząd Główny Polskiego Związku Krótkofalowców na posiedzeniu w dniu 21 marca 2009 r w Warszawie przyjmuje rezygnację kol. Wiesława Wysockiego SP2DX z funkcji  „Oficera Łącznikowego IARU PZK”.  Zarząd Główny Polskiego Związku Krótkofalowców wyraża Kol. Wiesławowi Wysockiemu SP2DX podziękowanie za długoletnią i owocną pracę oraz  reprezentowanie na forum międzynarodowym PZK.

-Zarząd Główny Polskiego Związku Krótkofalowców na posiedzeniu w dniu 21 marca 2009 r w Warszawie , przyjmuje treść  misji PZK zaproponowanej przez Komisję ds. Strategii:
"Polski Związek Krótkofalowców jest wiodącą organizacją, skupiającą
osoby zainteresowane różnymi formami łączności radiowej i wykorzystaniem ich dla rozwoju własnego i dobra społecznego. PZK dba o rozwój służby radioamatorskiej i radioamatorskiej satelitarnej w Polsce. PZK jest
reprezentantem osób zainteresowanych technikami radiowymi wobec
instytucji państwowych i organizacji społecznych, krajowych i zagranicznych."
Tekst misji należy umieścić na stronie ZG PZK i w oficjalnych wydawnictwach PZK.

-Zarząd Główny Polskiego Związku Krótkofalowców na posiedzeniu w dniu 21 marca 2009 r w Warszawie, przyjmuje propozycje opracowanie i wydanie "Podręcznika członka PZK" dla nowo wstępujących zgodnie z propozycjami zawartymi w "Strategii PZK.

Serdeczne podziękowania składam Dyrektorowi Generalnemu UKE Panu Mariuszowi Czyżakowi za umożliwienie odbycia Posiedzenia ZG PZK w Sali konferencyjnej UKE czyli w najbardziej prestiżowym dla PZK miejscu.
Odbywanie Posiedzeń właśnie tam byłoby niemożliwe, gdyby nie ogromne zaangażowanie   Marka Ambroziaka SP5IYI członka Praskiego OT PZK, który nie tylko stanowi zabezpieczenie ze strony Urzędu, ale jest naszym opiekunem w dosłownym tego słowa znaczeniu .
Na jego ręce składam więc szczególne podziękowanie za poświecony czas i pracę społeczną na rzecz PZK przy organizacji kolejnych posiedzeń ZG. A było to już po raz dziewiąty.2.Patronat Honorowy dla akcji dyplomowej „No more War”. 
W dniu wczorajszym otrzymaliśmy z MON odpowiedź na nasz wniosek o objęcie Patronatem Honorowym naszej akcji dla upamiętnienia chwały Polskiego oręża w wojnie obronnej we wrześniu 1939.
Pan Bogdan Klich Minister Obrony Narodowej jest Patronem Honorowym akcji dyplomowej PZK „No more war”.   Dziękujemy . To znacznie podniosło prestiż naszego przedsięwzięcia.3.Kłopoty z Ministerstwem Środowiska.
Na portalu Ministerstwa Środowiska jest  projekt Rozporządzenia dotyczący niektórych przedsięwzięć mogących znacząco wpływać na środowisko. Projekt ten jest skierowany do konsultacji społecznej. Wśród instytucji i organizacji konsultujących znów nie ma PZK. Pomimo ustaleń z 2006 r, po których już nasza organizacja znalazła się na liście podmiotów opiniujących projekty aktów prawnych M.Ś, a dotyczących krótkofalowców. Wprowadzenie w życie zapisów tegoż projektu będzie dla nas bardzo dolegliwe. Poskutkuje bowiem obowiązkiem sporządzania kosztownych i pracochłonnych opracowań dotyczących rzekomej szkodliwości promieniowania elektromagnetycznego emitowanego przez stacje amatorskie. Drugim wyjściem jest  praca wyłącznie na QRP. Ministerstwo z niewiadomych przyczyn wycofało się z wcześniejszych z nami uzgodnień poczynionych podczas kilku spotkań w Ministerstwie w tym dwóch z udziałem Pana Ministra.
Polski Związek Krótkofalowców prowadzi obecnie cały szereg uzgodnień dla poparcia naszego stanowiska w przedmiotowej sprawie. Jednocześnie zwracamy się do wszystkich krótkofalowców SP oraz do ludzi nam życzliwych o wystosowanie pism protestujących przeciwko traktowaniu nas na równi z komercyjnymi nadawcami i operatorami sieci radio- i telekomunikacyjnych.
Krótkofalowcy na całym świecie mają prawo do eksperymentowania, a stosowanie wobec nich przepisów  proponowanego rozporządzenia praktycznie uniemożliwi nam działalność. Państwo Polskie pozbędzie się także możliwości naszej aktywności w razie wystąpienia klęsk żywiołowych i katastrof. Pisma z protestem należy kierować na adres Ministerstwa Środowiska wszelkimi dostępnymi środkami. Szczegółowe propozycje treści protestu oraz wykaz adresów, pod które należy go wysłać będą do piątku umieszczone na portalu PZK w widocznym miejscu.4.Bezpłatne dyplomy .
Międzywydziałowe Koło Naukowe Krótkofalowców Politechniki Gdańskiej SP2PZH informuje, że dzięki nowopozyskanemu sponsorowi opłat pocztowych, od marca 2009 roku wszystie dyplomy programu Jeziora Kaszubskie są bezpłatne.
Piotr SP2AYC5.Koleżanki i Koledzy członkowie i sympatycy Olsztyńskiego Oddziału Polskiego Związku Krótkofalowców.
 
Mam przyjemność zaprosić wszystkich członków i sympatyków Olsztyńskiego Oddziału Polskiego Związku Krótkofalowców na integracyjne spotkanie z okazji Światowego Dnia Krótkofalowca.
Spotkanie organizuje Zarząd Oddziału PZK w Olsztynie w dniu 18-04-2009r. na terenie Lotniska Aeroklubu Warmińsko-Mazurskiego. Godzinę rozpoczęcia imprezy podam później. Myślę, że możemy
rozpocząć od samego rana w sobotę i zakończyć wieczorem w niedzielę, to będzie zależało od Waszej wytrzymałości i fantazji hi.
Podczas spotkania przewidujemy możliwość wlotów szybowcem z pilotem z możliwością nadawania na UKF, oraz możliwość grupowego udziału chętnych w przelocie samolotem AN-2.
Oczywiście zapewniamy ognisko, grill i piwo ... 
Opłaty za udział w imprezie z ogniskiem, grillem około 20zł /osobę,
Opłata za wzlot szybowcem za wyciągarką - 60zł / osobę,
Opłata za samolot - 100zł /osobę (przy dziesięciu osobach).
Serdecznie zapraszam chętnych, którzy zechcą urozmaicić nasze spotkanie, którzy coś będą chcieli przygotować (polną stację, występy, gitara itd). Bardzo proszę o zgłaszanie swojego udziału.
Szczególnie ważna jest ilość chętnych do latania, ze względu na przygotowanie sprzętu.
 
Serdecznie zapraszam.
Prezes ZO PZK w Olsztynie
Andrzej Korczin SP4KA.6.Świat Radio 4/2009.  Skrócony spis treści:

AKTUALNOŚCI: Wiadomości DX-owe dla krótkofalowców, Zawody
TEST: Dwupasmowy radiotelefon Icom IC-E92D
PREZENTACJA: Yosan – reaktywacja, Radiotelefon MX-460, Anteny bazowe na pasma KF i UKF
ŚWIAT KF/UKF: Kłodzka Grupa EME, Z życia klubów i oddziałów PZK
ŁĄCZNOŚĆ: Pomiary reflektometryczne
RADIO RETRO: Baretero-urodox
WYWIAD: Radioklub G0ZHP
HOBBY: Taran 20/80 m, Tiny DDS SP6FRE
DIGEST: Cyfrowe układy radiowe
FORUM CZYTELNIKÓW: Listy, Porady
LISTA OBECNOŚCI
RYNEK I GIEŁDA
DODATEK: Bandplan KF7.KRÓTKOFALOWIEC POLSKI 4/09
18 kwietnia – WARD
Global Set
Po posiedzeniu prezydium 1.03.09
Eliminacje do mistrzostw HST
Klub SP2PUT
Walne Zebrania OT
Strefa DIG
WARD 2009
Silent Key/s8.ZD8KR. 
W dniach 4-11 maja br. z wyspy Ascension będzie pracowała stacja ZD8KR, głównie na 14MHz. Operatorem będzie nasz rodak Karol G0UNU.
Pod koniec kwietnia zostanie założona strona ZD8KR na qrz.com.
Mają tam być dane o aktywności. Sprzęt prawdopodobnie
FT857D lub IC-7000, antena inverted-V. Maksymalna moc z jaką można
pracować z wyspy to 100W.
Karol swój pierwszy znak SP1FOQ otrzymał w początkach lat 70-ych.
Jest lekarzem i wyprawa na ZD8 ma charakter zawodowo-krótkofalarski.
--------------
Vy 73 de
Jacek SP1CNV9.Podziękowanie dla SP6IEQ.
Klub Krótkofalowców „SENIOR” SP6YAQ serdecznie dziękuję koledze Dionizemu SP6EIQ za opracowanie Raportu o antenach klubu. Raport BARDZO pomógł w rozmowach z władzami miasta Zgorzelec.
Podziękowanie podpisał Roman SP6RZ.10.Komunikat Redakcji RBI na 23 i 25.03.2008 r.
Redakcja Radiowego Biuletynu Informacyjnego przekazuje poniższą wiadomość. Od  poniedziałku 23.03.2009 r. na stronie Internetowej RBI: http://www.rbi.ampr.org jest możliwość wysłuchania nowego reportażu radiowego z Posiedzenia ZG PZK, które odbyło się w dniu 21.03.2009 r. w  UKE w Warszawie. W programie RBI na 22.03,2009 r. jest poruszony również  temat niebezpiecznej dla krótkofalowców polskich działalności Ministerstwa Ochrony Środowiska. Temat ten był omawiany na wiosennym Posiedzeniu ZGPZK. Na stronie Internetowej RBI w Komunikatach umieszczone są już teksty dotyczące projektów Rozporządzenia Ministra Środowiska bez konsultacji z PZK. Są one bardzo niebezpieczne dla przyszłości krótkofalarstwa polskiego a dotyczą pola elektromagnetycznego i rodzajów instalacji.    
Ten  program RBI z reportażem radiowym /premiera na falach krótkich/ był emitowany w  dniu 22 .03.2009 r. o godzinie 10.30 i 22.30 L w okolicy QRG 3700 kHz +/-QRM.
Redakcja przypomina, że Radiowy Biuletyn Informacyjny jest nadawany zgodnie ze stałym harmonogramem:
o godzinie 8.00 L na QRG 3700 kHz +/- QRM /emisja próbna/,
o godzinie 10.30 L na QRG 3700 kHz +/- QRM /emisja stała/
oraz o godzinie 22.30 L  w okolicy QRG 3700 kHz /3700-3710 kHz/emisja próbna/.
Na falach krótkich jest aktualnie nadawany i w dalszym ciągu będzie nadawany, serwis informacyjny RBI zawierający bieżące informacje przesłane przez zainteresowanych programem słuchaczy. Te, nadesłane przez słuchaczy informacje, będą umieszczane również na stronie internetowej Radiowego Biuletynu Informacyjnego: http://www.rbi.ampr.org
W związku z zapytaniami i wątpliwościami Redakcja RBI informuje, że program dla słuchaczy w kraju jest nadawany na falach krótkich zgodnie z harmonogramem jak wyżej.
Informację przekazała Redakcja Radiowego Biuletynu Informacyjnego:
Jerzy Kucharski SP5BLD i Janusz  Przybylski SP1LOP
 11.PGA INFO

PGAEmCom .Zbliżający się Światowy Dzień Krótkofalarstwa (18 kwietnia br.) skłonił zespół PGA do podjęcia działań zachęcających nadawców SP do organizowania wypraw terenowych, podczas których wykorzystywane będą niezależne źródła zasilania sprzętu łączności. Sprawdzianem przygotowania SP HAMs będą zawody WARD-2009, gdzie przewidziane są dla nich odrębne grupy klasyfikacyjne. Program PGA ma w sobie wiele możliwości praktycznego wykorzystywania sprzętu i kwalifikacji operatorskich w warunkach autentycznych zagrożeń. W tym celu powołany został roboczy zespół ds. łączności kryzysowej pod tymczasową nazwą PGA EmCom. Więcej o tej inicjatywie na portalu PGA oraz w kwietniowym wydaniu MK QTC.    

Nowi członkowie . Nowymi członkami Ogólnopolskiego Klubu PGA-C PZK zostali: SP6JIU (#103), SP8UFB (#104) oraz SQ6NSC (#105).

3000 dyplomów i certyfikatów .Elektroniczne dyplomy i certyfikaty mają już bardzo wielu zwolenników. Są bezpłatne, otrzymuje się je błyskawicznie i są akceptowane we wszystkich współzawodnictwach. Od chwili wejścia w życie programu dyplomowego PGA czyli od 1 stycznia 2008 r. do chwili obecnej wydanych zostało ponad trzy tysiące takich dyplomów i certyfikatów! Najwięcej otrzymuje się ich za udział w zawodach organizowanych przez Zespół PGA. Wszystkie  mają charakter wyczynowy, ponieważ ich wydawanie oparte jest wyłącznie na sprawdzalnych łącznościach. Z kolei wszystkie dyplomy wydawane są po przeprowadzeniu wyrywkowej weryfikacji zgłoszonych we wniosku QSO.   
            
 lat eQSL.cc . W maju br. eQSL.cc będzie obchodził swoje 11. urodziny. Z tej okazji PGA-C PZK uruchomi stację, która będzie QRV ze specjalnym znakiem wywoławczym. Rocznica będzie także okazją do przypomnienia informacji o tym popularnym na całym świecie serwisie.

Grupa PGA PZK . Od kilku dni funkcjonuje nowy serwis PGA. Jest to grupa dyskusyjna nadawców SWL zainteresowanych zdobywaniem dyplomów, DX i zawodami. Ideą tego forum jest wymiana doświadczeń, a także udzielanie daleko idącej pomocy polskim krótkofalowców. Forum dostępne jest dla każdego chętnego. Swój udział można zgłosić na eMail: qtc@pzk.pl lub dokonując rejestracji na stronie  http://groups.google.pl/group/pgapzk   Zachęcamy!   12.3B9/SP2JMR & 3B9/SP2JMB. 
Od 1 kwietnia do. 7 kwietnia będziemy aktywni z wyspy Rodrigez . Nasza aktywność obejmuje SPDXContest zapraszamy do łączności. Po za tym okresem będziemy pracować jako 3B8/ SP2JMR oraz 3B8/SP2JMB . Emisje CW i SSB.
Moją pocztę elektroniczną będzie w  czasie mojej nieobecności obsługiwał Janek SP2JLR Wiceprezes ds. organizacyjnych PZK. Tak, że być może reakcje na „posty” nie będą natychmiastowe, poczta będzie odbierana 2-3 razy w tygodniu. Redakcja komunikatów ZG PZK przez okres od 1 do 15 kwietnia będzie realizowana przez Tadeusza SP9HQJ Sekretarza  PZK oraz Bogdana SP3IQ Wiceprezesa ds. sportowych PZK, który będzie także je emitował.13.Zawody Świętokrzyskie.
Załącznik do komunikatu stanowi regulamin Zawodów Świętokrzyskich. Odbędą się one 19 kwietnia 2009 . W imieniu organizatorów zapraszam. Tyle informacji na dzisiaj.

Vy 73! Piotr SP2JMR prezes PZK
Załącznik

REGULAMIN ZAWODÓW ŚWIĘTOKRZYSKICH

1. Nazwa i cel zawodów.
Nazwa - „Zawody Świętokrzyskie”. Cel - Popularyzacja regionu Świętokrzyskiego, aktywizacja krótkofalowców z OT-03 w alternatywnej sieci radiowej zarządzania kryzysowego.

2. Organizator.
Świętokrzyski Oddział Terenowy (OT-03) oraz Wydział Zarządzania Kryzysowego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Zawody objęte honorowym patronatem Wojewody Świętokrzyskiego, Marszałka Województwa Świętokrzyskiego oraz Prezydenta Miasta Kielc.

3. Uczestnicy.
Wszystkie licencjonowane stacje nadawcze klubowe i indywidualne oraz nasłuchowe (nie posiadające licencji nadawczych) pracujące z terytorium Polski.

4. Termin zawodów.
Przedostatnia niedziela kwietnia każdego roku, od godziny 05:00 do 06:00 UTC. Wszystkich uczestników obowiązuje 5 min. QRT przed i po zawodach.

5. Pasma i emisje.
KF – CW od 3519 kHz do 3560 kHz
KF – SSB od 3600 kHz do 3650 kHz oraz 3700 kHz do 3775 kHz

Łączności cross-mode są niedozwolone.

6. Wywołanie w zawodach.
CW (telegrafia) – CQ SP
SSB (fonia) – WYWOŁANIE W ZAWODACH ŚWIĘTOKRZYSKICH

7. Komunikaty kryzysowe.
W czasie zawodów zostaną nadane przez stacje klubową organizatora dwa komunikaty – emisją SSB i na CW.

Pierwszy komunikat nadaje SP7PKI godzina 05:15 UTC emisją SSB
Drugi komunikat nadaje SP7PKI godzina 05:45 UTC emisją CW

Komunikaty będą nadawane na częstotliwościach, na których stacje organizatora w danym momencie prowadzą łączności w zawodach. Każdy komunikat będzie poprzedzony trzykrotną zapowiedzią, następnie zostanie przeliterowany tekst komunikatu i trzykrotnie powtórzony.

Przykładowy komunikat na SSB:

„TU SP7PKI, PODAJĘ KOMUNIKAT, TU SP7PKI, PODAJĘ KOMUNIKAT, TU SP7PKI, PODAJĘ KOMUNIKAT REFLEKTOMETR, POWTARZAM REFLEKTOMETR, POWTARZAM REFLEKTOMETR, KONIEC KOMUNIKATU”

Przykładowy komunikat na CW:
DE SP7PKI QTC QTC QTC BALUN = BALUN = BALUN = QRU


8. Raporty i grupy kontrolne.
Uczestnicy spoza OT03 nadają RS(T) + nr QSO + skrót powiatu
Członkowie OT03 nadają RS(T) + OT + skrót powiatu

Przykłady:
stacja spoza OT03: na SSB 59 001ZE na CW 599 001ZE
stacja z OT03: na SSB 59 OTIC na CW 599 OTIC

9. Punktacja, mnożniki i wynik końcowy.
Za łączność lub nasłuch na SSB - 1 punkt
Za łączność lub nasłuch na CW – 2 punkty
Za prawidłowo odebrany komunikat na SSB – 5 punktów
Za prawidłowo odebrany komunikat na CW – 10 punktów
Stacja klubowa SP7PKI przydziela podwójną liczbę punktów.

Mnożnikiem jest liczba stacji z OT03 liczona jednokrotnie, bez względu na emisję.

Łączność z tą samą stacją można powtórzyć innym rodzajem emisji. Podczas pracy CW i SSB obowiązuje numeracja ciągła.

Nie zalicza się łączności obu korespondentom w przypadku:
- różnicy czasu ponad 5 minut,
- błędnie odebranej grupie kontrolnej,
- błędnie odebranego znaku korespondenta.

Wynik końcowy to suma punktów za QSO x mnożnik. Do wyniku końcowego zostaną dodane punkty za prawidłowo odebrane komunikaty. Treść komunikatów należy załączyć w treści e-maila z dziennikiem zawodów, podając datę, godzinę i treść komunikatu.

Przykład:
20.04.2007 05:15 REFLEKTOMETR
20.04.2007 05:45 BALUN

W przypadku równej liczby punktów wygrywa stacja, która odebrała więcej komunikatów i przeprowadziła łączności w krótszym czasie.

10. Klasyfikacje.
A - stacje indywidualne i klubowe Mixed
B - stacje indywidualne i klubowe CW
C - stacje indywidualne i klubowe SSB
D - stacje SWL (klasyfikacja łączna CW/SSB)

Uczestnik może być sklasyfikowany tylko w jednej grupie.

Stacja klubowa SP7PKI oraz komisji zawodów nie będą klasyfikowane.


 
11. Udział SWL
Do punktacji zalicza się nasłuchy danej stacji tylko jednokrotnie, niezależnie od emisji. Żadna stacja nie może być wykazana w logu więcej niż jeden raz.

12.  Dzienniki zawodów.
Wykaz łączności należy przesłać jako załącznik formatu Cabrillo na adres zawody@qrz.pl podając w temacie wiadomości znak wywoławczy używany w zawodach. Nie jest wymagane obliczenie ilości zdobytych punktów. Ostateczny termin nadsyłania wyników mija 31 maja każdego roku. Wykaz nadesłanych logów będzie dostępny na stronie internetowej organizatora.

13. Wyniki zawodów.
Wyniki będą obliczone przy użyciu oprogramowania udostępnionego przez kol. Marka SP7DQR.

Komisja w składzie:
Przewodniczący – Mariusz SP7LI
Członkowie – Andrzej SP7ASZ, Przemek SP8SIW

rozliczy zawody w terminie 3 miesięcy. Wyniki będą dostępne na stronie http://zawody.qrz.pl   oraz rozesłane do uczestników za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Decyzje komisji są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.

14. Nagrody.
Za pierwsze trzy miejsca w każdej kategorii przewidziano dyplomy a zwycięzcy poszczególnych kategorii będą uhonorowani dodatkowo nagrodami rzeczowymi. Nagrody będą wręczane podczas jesiennego zjazdu Oddziału Świętokrzyskiego, natomiast osobom, które nie potwierdzą swojego przybycia, zostaną wysłane pocztą.

15. Dyskwalifikacje.
Stacje nie przestrzegające regulaminu zawodów, pracujące niezgodnie z warunkami licencji nie będą klasyfikowane.

16. Uwagi i zalecenia.
W zawodach obowiązuje ograniczenie mocy wyjściowej nadajnika do 100W.Do logowania łączności zaleca się stosowanie programu DQR_Log dostępnego na stronie http://sp7dqr.waw.pl/index_pl.html a dla nasłuchowców programu SWL_DQR_Log, dostępnego na stronie http://www.veron.nl/cie/nl/SWL_Consoft.html

Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
NEWSLETTER
RADMOR
AVANTI
HELION
IWOP
Certyfikat SSL
Ubezpieczenia
Etyka i procedury
Polecamy


Zespół SN0HQPZK©. Wszelkie prawa zastrzeżone |   Administracja techniczna SQ2PMN |   Kontakt z administratorem: admin@pzk.org.pl

Original TweakIt by: Madman ˇ Re-designed, Re-coded & Ported by: PHP-Fusion Themes
Powered by PHP-Fusion © 2003-2005

71,260,552 Unikalnych wizyt