PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
HomeDownloadForumArtykułySzukaj
Witaj [Gościu], Dla członków PZK: (Rejestracja)  |  Home  Home
English version
550 lat Mikołaja Kopernika
BIP PZK
Szukaj znaku
W bazie OSEC
(3633 członków/członkiń PZK):Nawigacja
Zadanie publiczne NDAP
Foto galerie PZK
Użytkowników online
Gości online: 2
Użytkowników online: 0
RSS

Komunikat internetowy Prezydium ZG PZK z dnia 10.09.2008 r.
Opcje newsa
Komunikaty PZK

Komunikat sekretariatu ZG PZK na 10 września 2008

Witam serdecznie wszystkich odbiorców naszego komunikatu. A oto informacje.

1.Apel. GKR PZK oraz Prezydium ZG PZK apeluje do wszystkich członków PZK, a w szczególności Delegatów na ostatni Zjazd o powstrzymanie się od publicznych i internetowych wypowiedzi mogących godzić w interesy związku”.

2. Posiedzenie Prezydium ZG PZK 6.09.08. Obecni w czasie posiedzenia : Piotr Skrzypczak SP2JMR prezes PZK, Bogdan Machowiak SP3IQ wiceprezes PZK, Jan Dąbrowski SP2JLR wiceprezes PZK, Tadeusz Pamięta SP9HQJ sekretarz generalny PZK, Sławomir Chabiera SP2JMB skarbnik PZK, Marek Ruszczak SP5UAR członek GKR, Robert Luśnia SP5XVY prezes WOT.

Najważniejsze zagadnienia i uchwały III Posiedzenia Prezydium ZG PZK bieżącej kadencji.

-Komisja Analiz i Statystyk. Uzupełnienie składu komisji analiz i statystyk: w związku z wakatem na tej funkcji Prezydium powołuje kol. Janusza Czerwińskiego SP5JXK na przewodniczącego tej komisji.

-Konferencja IARU R1. Prezydium akceptuje uzgodniony w grudniu 2007 skład delegacji na konferencję Cavtat  SP5HS, SP6LB, SP2DX, SP2JMR. Skład uległ zmianie. Ze składu ubył ŚP Andrzej SP7NJX.

 Informacja o liście uczestników na konferencję oraz o zadaniach poszczególnych członków delegacji znajdzie się na liście dyskusyjnej ZG PZK w terminie 7 dni. Zwracamy się także z zapytaniem o kandydatów do władz R1 IARU oraz o opinie na temat ewentualnego Posiedzenia ZG PZK w tej sprawie.

-Prezydium podjęło także uchwałę o udziale Donaty SP5HNK w posiedzeniu WG HST podczas konferencji R1 IARU. Prośbę taką przekazał Piotrowi SP2JMR jako prezesowi PZK Oliver Tabakovski Z32TO Przewodniczący Grupy Roboczej Ds. Szybkiej Telegrafii R1 IARU.

- Powołanie KF Managera PZK. KF Mangerem PZK został mianowany Kol. Bogdan Rzedzicki SP7DRV. Kol. Bogdanowi przekazaliśmy materiały dot. KF na konferencję w Cavtat z prośbą o zaproponowanie  stanowiska  PZK w poruszanych tam kwestiach dot. KF.

-Powołanie likwidatora OT 33. Zgodnie z wnioskiem Kol Jeremiego SP7JQQ. – Prezydium powołuje na likwidatora OT 33 kol. Pawła Szmyta SP7SP prezesa OT03.

Sytuacja ekonomiczna PZK – Omówiono sytuację ekonomiczną PZK na dzień 5 września 2008. Jest ona dobra. Zwrócono uwagę na znaczną ilość przedsięwzięć realizowanych przez PZK w 2008 r. Do nich zliczyć należy:

a) Udział w Mistrzostwach HST R1 IARU w Pordenone ( kwiecień 2008)

b) Wsparcie międzyokręgowego spotkania krótkofalowców ŁOŚ 2008.

c)Organizacja XVII Zjazdu Krajowego PZK łącznie z nadzwyczajnym Posiedzeniem ZG PZK.

c)Przygotowanie uczestnictwa delegacji PZK na konferencję R1 IARU w Cavtat.

d)Udział naszej reprezentacji w Mistrzostwach Świata ARDF Korea 2008

e)Organizacja IV Obozu ( zgrupowania) Szkoleniowego w Sportach Obronnych dofinnasowanego z dotacji MON

Sprawy różne:- GKR zajęła stanowisko w sprawie uchwały nr 12 XVII Krajowego Zjazdu Delegatów PZK i wystąpiła z  wnioskiem do ZG PZK, Prezydium ZG PZK, Prezesa PZK oraz Nadzwyczajnego Zjazdu delegatów PZK o zawieszenie jej wykonania oraz nie publikowania.

Lista Dyskusyjna ZG PZK - Kol. Robert SP5XVY stawia wniosek o zawieszenie Kazimierza Drzewieckiego SP2FAX we wszystkich funkcjach powierzonych mu przez Prezydium ZG PZK za wypowiedź na forum ZG PZK z dnia 4 września 2008, w której obraził "..wszystkich członków WOT PZK..". Prezydium zdecydowało zająć stanowisko w tej sprawie terminie późniejszym.

W ramach konsultacji po za posiedzeniem Prezydium ZG PZK uważa, ze w zaistniałej sytuacji, nie ma podstaw do zawieszania Kazimierza SP2FAX. Jednakże wyraża dezaprobatę do tego rodzaju publicznych wypowiedzi i apeluje o powstrzymanie się od tym podobnych.

3.EmComm Party. Kolejne ogólnoświatowe ćwiczenia "IARU EmComm Party on the Air" odbędą się ósmego listopada w godzinach od 0400 do 0800 UTC.
Pora dnia w każdej edycji ćwiczeń jest inna, aby więcej stacji z całego świata miało szanse na udział i aby zaznaczyć, że sytuacja kryzysowa może się wydarzyć w dowolnym momencie.
Będzie to ćwiczenie dla stacji zainteresowanych łącznością kryzysową, a nie zawody.
Praca stacji będzie koncentrować się w okolicach częstotliwości centrum aktywności (CoA) łączności kryzysowej (3760, 7060, 14300, 18160, 21360).
Częstotliwości znaleźć można również w aktualnych bandplanach.

Szczegóły ćwiczenia są dopracowywane i wkrótce będą opublikowane
na stronach www IARU Region 1 (www.iaru-r1.org).

Marek SQ2GXO EmCom Manager PZK


4.Mistrzostwa IARU w Amatorskiej Radiolokacji Sportowej KOREA 2008. Jak informuje szef polskiego zespołu Kol. Jacek SP2LQC: Nasze dziewczyny z W21 Magdalena Dura, Aleksandra Czerwińska i Joanna Lachowska zdobyły Brąz na 144, a Ryszard Bykowski i Władysław Pietrzykowski M60 – srebro ( to ich drugi medal na mistrzostwach poprzednio w Bułgarii Brąz)

Zawody były ciężkie bo w pierwszym dniu było dużo pól ryżowych , a w drugi z kolei górki o przewyższeniach powyżej 200 metrów. Wszyscy przybiegali bardzo zmęczeni bo słońce prażyło niemiłosiernie.

Gratulujemy naszym  zawodnikom. To naprawdę znaczący sukces w tak trudnej konkurencji. Więcej informacji w Krótkofalowcu Polskim 10/2008 .

5.Zjazd PKRVG. W dniach 6-7 września 2008 w Ustroniu Morskim odbył się 25 Zjazd PKRVG. Zjazd był Zjazdem Sprawozdawczo Wyborczym. Zjazd wysłuchał sprawozdań Zarządu PKRVG, udzielił absolutorium członkom ustępującego Zarządu PKRVG. Oraz wybrał nowy w składzie Kol. Wojciech Cwojdziński SP2JPG-Prezes, Bartłomiej SP2CAI, Erwin SP3TYY, Krzysztof SP2UUU, SP2UU.

Po za tym Zjazd jak zwykle skupił się na tematach technicznych i sportowych. Dyskutowano o osiągnięciach sportowych oraz o rosnącej liczbie uczestników SPRTTY DXContest. W 2007 roku było 464 uczestników w tym 106 SP, a w 2008 549 w tym 95 z SP. Szefem Komisji Zawodów jest od lat Krzysztof SP2UUU.

Był tez czas na nieco historii. Wspomniałem organizację w 1983 roku Krajowego Sympozjum RTTY i SSTV w Bydgoszczy i jego organizatorów Kol. Bolka SP5ESH, Jurka SP2DDV. Byłem tam także i ja Piotr SP2JMR. Właśnie to Sympozjum dało początek PKRVG, który powstał w dniu 28 stycznia 1984 roku. Przez cały czas Prezesem PKRVG jest Kol. Wojciech SP2JPG, którego aktywność i  determinacja są powodem ciągłego rozwoju klubu oraz promowania emisji cyfrowych.

Zjazd podjął uchwałę o każdorazowym udziale członka PKRVG w obozach szkoleniowych organizowanych przez PZK.

Nad całością Zjazdu czuwał Zbyszek SP1EUS, któremu za sprawną organizacje zjazdu serdecznie dziękujemy. W obradach Zjazdu uczestniczyło trzech członków prezydium ZG PZK: Jan SP2JLR, Tadeusz SP9HQJ i Piotr SP2JMR

6.Podsumowanie Zawodów o Statuetkę „Syrenki Warszawskiej” oraz „Zamki w Polsce”. Otrzymałem zaproszenie na uroczyste podsumowanie zawodów krótkofalarskich „Zamki w Polsce” i o Statuetkę „Syrenki Warszawskiej, które odbędą się w dniu 13 września 2008 roku o godzinie 12:00 na terenie Klubu DGW, Wał Miedzeszyński 381.

            W programie między innymi:   pokaz psów ratownictwa wodnego i psów poszukiwawczych oraz pokaz pracy stacji krótkofalarskiej w warunkach polowych i APRS.

Zaproszenie otrzymałem od Wiesława SQ5ABG Prezesa Praskiego Oddziału Terenowego PZK (OT 37)

Za zaproszenie serdecznie dziękuję. Niestety z ważnych powodów osobistych mój wyjazd po za Bydgoszcz jest obecnie nie możliwy.

7.Komunikat KRÓTKOFALOWCÓW  BIS

        UWAGA !   Prawie godzinny reportaż TV z ostatniego XX Zjazdu SP OTC, który odbywał się w Puszczy Bydgoskiej, jest na życzenie widzów nadany w pełnej postaci, codziennie od minionej niedzieli tj 7 bm o godzinie 22.00.  Jest on powtarzany przez kolejnych 7 dni. Do najbliższej niedzieli włącznie.

Po tym czasie będzie do pobrania w postaci 5 minutowego, mocno okrojonego pliku video. Warto więc teraz zobaczyć całość.

Zapraszam do oglądania programu cyklicznego KRÓTKOFALOWCY BIS jak zwykle na stronie www.videoexpres.pl.

Tak więc do zobaczenia w TV INTERNET.

Henryk Pacha ATV SP6ARR

8.SN1IPA qrv. W dniach 05-09-2008 do 05-10-2008 członkowie klubu krótkofalowców SP9PZU  z Rudy Śląskiej pracują pod okolicznościowym znakiem SN11IPA . 

Jak w roku ubiegłym znak wydano z okazji kolejnego  mettingu Śląskiej Grupy Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji. IPA 

Zapraszamy do qso .

Qsl info

Biuro -via SP9PZU

Direct -via SQ9ZM  

Kolegów mających dostęp do stron internetowych prosimy o umieszczenie tej informacji. 

vy 73

SQ9ZM -SP9PZU team

9.3Z0NS oraz HF42NS qrv. W dniach 15-21 września 2008 będzie czynna stacja 3Z0NS ( QSL via SP2ZCI) oraz HF42NS ( QSL via SP2ZAO) z miejscowości Funka z okazji 42 Zlotu Drużyn Nieprzetartego Szlaku. Info SP2DHR

10.SN325S qrv. W dniach od 1 do 30 września br. pracuje z okazji 325 rocznicy

odsieczy wiedeńskiej stacja okolicznościowa SN325S ( jak Sobieski ).

Karty QSL via SP9PKZ.

 Bożena SP9MAT

11.3Z0LH qrv. W dniach  od 17-22 września 2008 z Wyspy  Chełminek  na Zakewie Szczecińskim będzie pracowała  stacja 3Z0LH z Latarni Chełminek NortLight POL 050 i Chełminek South Ligh 051.
Lokator JO73GQ  wyspa Chełminek  ma polskie oznaczenie SZ-18. Praca  głównie  na KF oraz na UKF - /2m/. operatorami są SP1DPA, SP1DOZ, SP1FFC, SQ1EUG, SP1TMN .   Organizator Wyprawy na Chełminek SP1TMN

                                                                                  Tyle informacji na dzisiaj.

                                                                                  Vy 73! Piotr SP2JMR prezes PZK

                                                                                 

Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
NEWSLETTER
RADMOR
AVANTI
HELION
IWOP
Certyfikat SSL
Ubezpieczenia
Etyka i procedury
Polecamy


Zespół SN0HQPZK©. Wszelkie prawa zastrzeżone |   Administracja techniczna SQ2PMN |   Kontakt z administratorem: admin@pzk.org.pl

Original TweakIt by: Madman ˇ Re-designed, Re-coded & Ported by: PHP-Fusion Themes
Powered by PHP-Fusion © 2003-2005

71,217,268 Unikalnych wizyt